archive-no.com » NO » A » AKERSHUSKUNSTSENTER.NO

Total: 682

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • STYRET – Akershus Kunstsenter
  Liva Mork Styremedlem Tor Arne Samuelsen Sekretær for styret Rikke Komissar Siste nytt Anders Sletvold Moe Kjell Varvin 1 februar 2016 monica Velkommen til åpning av nye utstillinger lørdag 13 feb kl 13 Se opptak fra Kunstneren som brikke i byutvikling 28 januar 2016 Anne Silje Bergtatt i Ullensaker kunstforening 20 januar 2016 monica Kunst på blå resept 20 januar 2016 monica Bilder fra årets første åpning 8 januar 2016

  Original URL path: http://www.akershuskunstsenter.no/info/styret/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Vedtekter – Akershus Kunstsenter
  når minst 8 representanter er til stede Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende Alle valg utenom valg vedrørende 10 og 11 som innebærer 3 4 flertall skjer ved alminnelig flertall Representantskapet skal holde årsmøte hvert år innen utgangen av april en mnd etter at BOA og NK Stor Oslo har avholdt sine årsmøter På årsmøtet behandles Styrets årsberetning regnskap med revisjonsberetning handlingsprogram og budsjettforslag innkomne forslag Innkalling til årsmøte i representantskapet med saksliste sendes ut senest en mnd før møtet Møtet kan ikke behandle andre saker enn de som er ført opp i innkallingen 4 EKSTRAORDINÆRT MØTE I REPRESENTANTSKAPET I tillegg til årsmøtet kan møter i representantskapet kreves av flertallet i representantskapet styret i Akershus Kunstsenter når det vedtas som ønskelig av beslutningsorgan innen BOA eller NK Stor Oslo dersom minst 1 10 av medlemmene i de respektive fagorganisasjonene krever det samlet eller hver for seg Møtene skal innkalles med minst en mnd varsel etter samme regler som for årsmøtet i representantskapet 5 STYRET Akershus Kunstsenters styre er kunstsenterets utøvende organ Styret består av følgende representanter 2 billedkunstnere med personlige vararepresentanter oppnevnt av BOA 2 kunsthåndverkere med personlige vararepresentanter oppnevnt av NK Stor Oslo 1 ansattes representant oppnevnt av de ansatte på Akershus Kunstsenter 1 ekstern representant oppnevnt av styret i Akershus Kunstsenter Styrerepresentantene oppnevnes for en periode på 2 år av gangen med mulighet til forlengelse Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder Styreleder og nestleder skal være medlem av BOA eller NK Stor Oslo Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av 4 representanter oppnevnt blant medlemsmassen i BOA og NK Stor Oslo er tilstedet på styremøtet Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme Akershus Kunstsenters daglige leder er styrets sekretær og deltar på styremøtene Daglig leder har tale og forslagsrett Andre kan innvilges slik rett av styret Det føres protokoll fra møtene Styret skal påse at driften er i samsvar med vedtekter årsplan og andre vedtak fattet på årsmøtet Styret har arbeidsgiveransvar og foretar ansettelse av daglig leder og øvrig personale ved kunstsenteret 6 MEDLEMSMØTE Styret i Akershus Kunstsenter kan innkalle medlemmene i styrene i BOA og NK Stor Oslo til medlemsmøte i Kunstsenteret for å drøfte saker av interesse Vedtak og uttalelser fra disse møtene er rådgivende overfor styret i Akershus Kunstsenter 7 DET KUNSTNERISKE RÅD Det kunstneriske råd består av minimum fire representanter to oppnevnt fra hver organisasjon BOA og NK Stor Oslo Det kunstneriske råd kan om styret finner det hensiktsmessig utvides med ytterligere representanter Rådet konstituerer seg selv og velger leder Til alt kunstfaglig evaluerende arbeid i regi av Akershus Kunstsenter skal det kunstneriske råd benyttes For den del av det kunstneriske råds virksomhet som faller inn under kunstsenterets ansvarsområde arbeider rådet etter instruks vedtatt av styret i Akershus Kunstsenter Det føres protokoll fra møtene 8 DET REGIONALE SAMARBEIDSUTVALG FOR UTSMYKKING Det regionale samarbeidsutvalg for utsmykking RSU består av følgende 3 representanter 1 representant med vararepresentant oppnevnt av BOA 1 representant med vararepresentant oppnevnt av NK Stor Oslo 1 representant med vararepresentant oppnevnt

  Original URL path: http://www.akershuskunstsenter.no/info/vedtekter/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Årsrapporter – Akershus Kunstsenter
  pdf 2 mai Årsrapport 2011 årrapport web Årsrapport 2012 Årsrapport2013 Web Siste nytt Anders Sletvold Moe Kjell Varvin 1 februar 2016 monica Velkommen til åpning av nye utstillinger lørdag 13 feb kl 13 Se opptak fra Kunstneren som brikke i byutvikling 28 januar 2016 Anne Silje Bergtatt i Ullensaker kunstforening 20 januar 2016 monica Kunst på blå resept 20 januar 2016 monica Bilder fra årets første åpning 8 januar 2016

  Original URL path: http://www.akershuskunstsenter.no/info/arsrapporter/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Samarbeidspartnere – Akershus Kunstsenter
  at vi kan gjennomføre flotte aktuelle og spenstige kunstutstillinger både inne i kunstsenteret og i offentlig rom Ønsker du kulturell kapital inn i din bedrift lover vi deg synlighet og gode prosjekter Akershus Kunstsenter ønsker en hovedsamarbeidspartner velkommen Vi har mange planer mange prosjekter store visjoner og mangel på økonomi For å kunne realisere spektakulære kunstprosjekter trengs midler Er din bedrift interessert i et samarbeide vil vi kunne tilby både kulturell kapital synlighet og en spennende reise inn i kunstens verden Vi kan tilby omvisninger lukkede arrangementer våre lokaler kan benyttes til ulike formål vi kan bidra med kunst på arbeidsplassen vi kan formidle egnet kunst performance i f eks et seminar og vi kan være diskusjonspartnere om dere trenger noen med en annen vinkling og kompetanse enn deres ståsted Vi kan også love profilering på websiden og i trykksaker Virker dette interessant ta kontakt med Daglig leder tlf 64 84 34 40 Siste nytt Anders Sletvold Moe Kjell Varvin 1 februar 2016 monica Velkommen til åpning av nye utstillinger lørdag 13 feb kl 13 Se opptak fra Kunstneren som brikke i byutvikling 28 januar 2016 Anne Silje Bergtatt i Ullensaker kunstforening 20 januar 2016 monica Kunst på blå resept

  Original URL path: http://www.akershuskunstsenter.no/samarbeidspartnere/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Aktuelle utstillinger – Akershus Kunstsenter
  2 februar 2016 monica 31 visninger Velkommen til åpning av nye utstillinger lørdag 13 feb kl 13 Les mer Siste nytt Anders Sletvold Moe Kjell Varvin 1 februar 2016 monica Velkommen til åpning av nye utstillinger lørdag 13 feb kl 13 Se opptak fra Kunstneren som brikke i byutvikling 28 januar 2016 Anne Silje Bergtatt i Ullensaker kunstforening 20 januar 2016 monica Kunst på blå resept 20 januar 2016 monica

  Original URL path: http://www.akershuskunstsenter.no/kategori/aktuelle/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Kommende utstillinger – Akershus Kunstsenter
  med utvikling av en utstilling Slik bygges energien opp omkring deta skape ogdeterførstogfremstdenlekne prosessen fram til ferdig kunstverk som inter esserer Varvin Utstillingen i Akershus Kunstsenter har fa tt tittelen Ustabile variabler som peker mot det essensielle i Varvins stedsspesifikke prosjekter En balansert komposisjon der hvert element inntar hver sin tilsynelatende selvsagte rolle slik at de til sammen danner en logisk sammenheng en stilistisk og tabla aktig installasjon der form og farge ga r opp i en høyere form for sameksistens Selv pa peker Varvin at hans installasjoner skal oppleves som forslag mer enn ferdige komposisjoner Kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen 13 02 13 03 Anders Sletvold Moe Kjell Varvin Anders Sletvold Moe b 1978 explores paint ings physical presence and impact on archi tecture and space either by directly altering the architecture through different painterly techniques or within the formal restrictions of the painting itself At the core of Sletvold Moe s practice is an informed and conscious attitude and approach to the specific spaces within which his works are developed When confronted with Sletvold Moe s work one soon discovers how it reflects his relationship to art history and that references to modernism and minimalism are abundant which also reminds us of the infinite actualities and possible interpretations inherent in these strict expressions For his exhibition at Akershus Kunstsenter he will develop a new site specific work and across an entire floor we will encounter an art ist with a prominent voice who has made a name for himself in today s Norwegian art scene With an intuitive approach and without predefined ideas Kjell Varvin b 1939 brings a rather big pile often bigger than necessary of objects to the gallery letting the spaces con trol the process in developing the exhibition The energy that

  Original URL path: http://www.akershuskunstsenter.no/utstillinger/kommende/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Tidligere utstillinger – Akershus Kunstsenter
  mer Bergtatt i Skedsmo kunstforening 14 september 2015 22 september 2015 monica 27 visninger Utstillingsperiode 12 sept 4 okt Velkommen til Skedsmo kunstforening Les mer Svartjord 14 august 2015 18 august 2015 Rikke 36 visninger Navnet Svartjord refererer til det næringsrike jordsmonnet som hører til i de mest fruktbare jordbruksområdene i verden Natur og kultur er stikkord og for Svartjord er samarbeid en sentral inngang til prosessen omkring enhver utstilling Les mer Jorunn Myklebust Syversen 14 august 2015 7 januar 2016 Rikke 30 visninger Syversen visualiserer og løfter frem eksistensielle spørsmål men det er opp til oss å finne svarene Les mer SVARTJORD Jorunn Myklebust Syversen 3 august 2015 7 januar 2016 Rikke 36 visninger SVARTJORDs installasjon inntar hele kunstsenterets første etasje og består av kubeformede skulpturer ulike planter og videoprojeksjoner Vekstene vil over tid bidra til at utstillingen endres og installasjonens premisser danner grunnlag for plantenes vekst Les mer Sommerutstillingen 2015 Sosiale konstruksjoner 10 juli 2015 3 august 2015 Rikke 28 visninger Åpent onsdag søndag kl 12 17 Opening hours Wednesday Sunday at 12pm 5pm Les mer Sosiale konstruksjoner 3 kunstnere og ett arkitektfirma 19 mai 2015 7 januar 2016 monica 47 visninger Haugen Zohar Arkitekter Kristine Roald Sandøy Christina Peel Runa Vethal Stølen Visningsperiode 06 06 02 08 Les mer Per Teljer Mörker bara mörker 16 april 2015 7 januar 2016 monica 35 visninger Per Teljer er en markant video og filmkunstner som gjennom hele sitt kunstnerskap har vært opptatt av samfunnets mange sub grupper Les mer Dag Nordbrenden Condominium 16 april 2015 7 januar 2016 monica 37 visninger Under et opphold i Brasil kom Nordbrenden ganske tilfeldig over en massiv betongarkitektur som vekket hans nysgjerrighet Det skulle vise seg at bygningsmassen Nordbrenden hadde kommet over var et byggeprosjekt igangsatt rundt 2005 med norske investorer og utbyggere involvert

  Original URL path: http://www.akershuskunstsenter.no/kategori/tidligere-utstillinger/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Akershus Fylkeskantine – Akershus Kunstsenter
  og optiske virkninger Christine Istad har siden 2006 hatt en rekke studieopphold i Japan og hennes seneste separatutstillinger er tematisk utviklet i tilknytning til materiale og inspirasjon hentet fra disse reisene I tillegg til egne prosjekter inngår Istad i kunstnergruppen Open Space der hun samarbeider med Hennie Ann Isdahl Lisa Pacini og Mona K Lalim Gruppen har blant annet vist sine prosjekter i Norge og USA Siden 2012 har Istad i samarbeid med Lisa Pacini gjort seg bemerket med det prosessrelaterte og omreisende prosjektet Traveling Sun der en mobil og lysende solskive fraktes til områder på den nordlige halvkule i mørketiden Prosjektet har så langt reist over 7000 km www artubeart blogspot no Separatutstillinger i utvalg Henie Onstad Kunstsenter Festivalkunstner Moldejazz KUBE Kunstmuseum Galleri Trafo og Kunstgalleriet Gruppeutstillinger i utvalg Galleri LNM Bergen Kunsthall Oslo Kunstforening Tromsø Kunstforening Henie Onstad Kunstsenter seks prosjekter Zoellner Main Gallery LUAG Tidligere utstillinger Ana Maria Lopez C Caratula Betyr både magasincover og maske Hommage til Carravaggio Morten Langhoff Jeg fotograferer mye som forberedelser til mine malerier Fotografiene jeg har mest tro på blir bearbeidet i Photoshop deretter blir de aller fleste forkastet De få som viser seg å kunne brukes tjener så som skisser til maleriene Disse skissene settes så gjerne opp mot nokså abstrakte bakgrunner gjerne med en form for flateinndeling Ofte maler jeg to eller flere motiver på samme lerret Det er da gjerne en form for sammenheng mellom disse motivene uten at denne sammenhengen nødvendigvis er helt åpenbar Jeg finner interessante motiver mange steder visuelle inntrykk som kan omsettes i maleri En stund var jeg opptatt av elementer fra naturen vann grener Og maleriene mine inneholder nesten alltid mennesker gjerne mange Iblant bruker jeg også min bakgrunn som kunsthistoriker i maleriene gjennom referanser eller egne versjoner og tolkninger av andres malerier

  Original URL path: http://www.akershuskunstsenter.no/utstillinger/akershus-fylkeskantine/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive •