archive-no.com » NO » A » ASPLANVIAK.NO

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  oppnå dem Gjennom samarbeid kan man for eksempel utvikle løsninger for å utnytte dagslys og naturlig ventilasjon i deler av året samt kontrollere solinnstråling slik at kjølebehov reduseres Våre erfaringer viser at bygg som er prosjektert ved hjelp av en såkalt integrert energidesignprosess har 40 70 lavere energiforbruk og et bedre innemiljø enn tradisjonelt prosjekterte bygg Asplan Viak KanEnergi har ledet og deltatt i flere utviklingsprosjekter om Integrert Energi Design IED Et nordisk prosjekt støttet av Nordic Innovation Centre 2006 2009 Et europeisk prosjekt støttet av EU og Enova INTEND 2007 2010 Videre har Asplan Viak deltatt i et europeisk IEE støttet prosjekt Matrid Market transformation towards nearly zero energy buildings through widespread use of integrated energy design 2012 2014 EUs krav om nesten nullutslippsbygg NZEB i 2020 innebærer at et bredere spekter av miljømessige utfordringer nå inkluderes i tillegg til energireduksjon Flere miljøkrav bl a til materialbruk og innemiljø har ettertrykkelig blitt satt på dagsordenen de siste årene Kompleksiteten i utfordringene gir høyere krav til helhetlige miljøprestasjoner og underbygger i enda større grad integrert design og en tverrfaglig tilnærming i prosjekteringsprosesser På grunn av disse endrede forutsetningene benyttes nå det mer generelle utrykket Integrert Design ID I Matrid er

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/11402/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  Asplan Viak etablerte en metode for sammenligning av transportformer pluss en nasjonal utslippsmodell for høyhastighetsbane og alternativ transport med fly bil buss hurtigbåt Modellen gjør det mulig å vurdere effekten på samlede utslipp ved en eventuell overføring av passasjerer fra bil fly etc Arbeidet omfatter vurdering av klimagassutslipp fra ulike scenarier for nasjonale transportløsninger i et langsiktig perspektiv Klimagassregnskapet beregner tilbakebetalingstid for utbygging drift og vedlikehold av ulike høyhastighetsbaner Det

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10063/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  bedre mer tilrettelagt og mer attraktive til glede for hele byen Sammen med øvrige prosjekteringsfag og entreprenør har landskapsarkitektene klart å forene de ulike elementene Aquarama består av og skapt et mangfoldig uterom som inneholder aktivitetsområder møteplasser tilliggende veganlegg infrastruktur på tomten og parkanlegg Med sin fantastiske beliggenhet på bystranda i Kristiansand er Aquarama et komplett rekreasjons og ressursanlegg for regionens innbyggere og en attraksjon for turister Aquarama har badeland idrettsbasseng stupeanlegg vannsklier spa treningssenter idretts og flerbrukshall pluss ulike tilbud innen folkehelse og velvære Bygget inneholder næringslokaler hotell og parkeringsanlegg Faglige detaljer Asplan Viak var ansvarlig rådgivende ingeniør energi og miljø RIM og RIEn samt ansvarlig prosjekterende ARK IARK LARK RIAKU RIB RIBFy og RIBR i tillegg til badefaglig og vannteknisk rådgiver Det er lagt stor vekt på gode energivurderinger fra starten også når det gjelder varmegjenvinning av vann og luft Utredninger relatert til effekten av ulike energistrategier er også utført herunder energisimuleringer på bygg og badeanlegg Det anvendes fjernvarme og kjøleveksler fra 110 meters dyp ute i fjorden Gråvannet i badeanlegget inklusivt spylevannet danner grunnlag for forvarming av varmt tappevann fra 7 grader til 32 grader for hele Aquarama Alle byggene har varmegjenvinning av ventilasjonsluft med en virkningsgrad på 82 i snitt for hele året Det er stilt høye krav til utførelse av isolasjon og membraner i overganger siden tett bygg reduserer energibehovet ytterligere Vegger tak og vinduer er utført med svært god tetthet og isolasjonsevne Det var et nært samarbeid og løpende kommunikasjon med arkitekt byggetekniske og bygningsfysiske rådgivere i tillegg til øvrige tekniske fag som kuldebroer og andre energirelaterte tema Informasjon FAKTA Prosjektkategori Bade og idrettsanlegg hotell kontor Oppdragsgiver Aquarama AS Kristiansand kommune Lokasjon Kristiansand Norge Leveranse Rådgivningstjenester arkitekt og ingeniørfag Kompetanseområde Energi og miljø Arkitektur Bygg og anlegg Landskapsarkitektur Tekniske installasjoner Fagområder RIM RIEn ARK

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10062/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  på en lettfattelig måte Oppdraget besto i å kartlegge klimaregnskapet per enhet i kommunen samt skissere system for miljøstyring Det er utført i tett samarbeid med Trondheim kommune For å kommunisere komplekse resultat for et hundretalls enheter på en god og lettfattelig måte er det utviklet en interaktiv klimakalkulator for effektiv fremvisning av resultatene Miljøstyringssystemet Klimakost identifiserer viktige satsningsområder på en effektiv måte måler effekten av iverksatte tiltak samt gir

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10061/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  fjerne behovet for å kjøre I tillegg er det selvsagt viktig å legge til rette for bruk av fornybar energi solceller varmesystemer her vist med Asplan Viaks Terralun prosjekt I Knarvikbyen har vi dermed lagt til rette for gratis oppvarming og nedkjøling av bygg oppvarmede isfrie fortau om vinteren og mye mer Gratis varme er et salgsvinnende argument Isfrie fortau er en sosial glede Dette er et bærekraftig prosjekt Analyse Tidligfaseanalyser er viktig for å kunne forstå et komplekst bymiljø av en størrelse som Knarvikbyen Analyser legger de gode premissene for en riktig og bærekraftig byutvikling Dette gjelder analyser av sykkel og gangmønstre trafikk kollektivdekning og plassering sol og skygge avstander mellom bolig og park bolig og lekeområder bolig og butikker Selve byutviklingen handler om å sette analysen sammen slik at de gir mening på tvers av fagtematikker VA I prosjekte har vi jobbet med overtordnede VA løsninger og fremtidige muligheter for bossnett og fjernvarme Det er viktig at mulighetene for fremtidig utvikling av bærekraftig avfallssystemer er med i tidligfase planlegging og at konsekvenser for VA systemene kommer til overflaten I prosjektet har vi vist muligheter for for en fremtidig og fleksibel infrastruktur under bakken som er tilpasset planens hovedgrep Løsningen på utfordringer med overvann i bymiljø vil bli viktigere og viktigere i planleggingen Mer ekstremvær vil eksempelvis gi større utfordringer knyttet til nedbør Integrert tenkning av fordrøyning overvannshåndtering og samarbeid på tvers av fag for å synliggjøre svarene på disse utfrodringene som kvalitative element i byrommet vil danne nye rammer for byestetikk og design Bygg Parkering ses ofte på som et nødvendig onde men er et av de viktigste styringsverktøyene for god byutvikling Som del av å kunne styre hvor folk går hva folk skal se hvor handelsstrøkene skal skapes er utganger fra felles parkeringer og plassering av kollektive løsninger de viktigste styringsverktøyene dog noen av de minst benyttede Vi har laget et parkeringssystem som knytter Knarvik sammen under bakken Det er helt demokratisk med felles inn og utkjøringer Heis og trapp fra anlegget er plassert på strategisk viktige steder i byen og gjør til at vi kan skape gode muligheter for å kommende næringsliv Allmenningen vil bli et mye besøkt offentlig rom fordi det er der man kommer ut og møter Knarvik når man har parkert Det er intelligent byutvikling Veg og trafikk I Knarvikprosjektet har vi skapt en innovativ veiløsning som gir en rolig og folkelig kollektivgate i Bygata og samtidig opprettholder E39 som trafikkalt system der adkomst til parkering skjer via opp og nedrampinger fra dette veisystemet Dette muliggjør store felles parkeringsanlegg sambruk flerbruk og dermed store muligheter for å spare penger for utbyggerleddet Infrastrukturen sikrer bedre utbyggingsmuligheter Arkitektur Arkitektur er bindeleddet mellom fysisk form og opplevelsen av bymiljø Arkitektoniske løsninger av høy standard må på plass tidlig i prosessene og løsningene må kunne påvirke omgivelsene på lik linje med at omgivelsene og stedet påvirker de løsningene som lages Arkitekturen i planoppgaver må være generell siden ikke alt på dette stadiet kan tegnes og bestemmes i

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10385/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  oss Tel 417 99 417 Prosjekter Geoinformasjon og visualisering Alle År 2015 2014 2013 Laster prosjekter Geoinformasjon og visualisering Visualisering Slemmestad Brygge Visualisering av utbyggingsplanene for Slemmestad Brygge Geoinformasjon og visualisering Nitteberg Visualisering Illustrasjoner som ble utviklet i forbindelse med

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/kompetanse/geoinfo-og-visualisering/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  ble utviklet i forbindelse med detaljreguleringsplan for Nitteberg i Skedsmo kommune Asplan Viak stod for detaljregulering av deler av Nitteberg boligområde for Skedsmo Kommune I den forbindelse ble det utarbeidet en mulighetsstudie der ulike alternativer for utbygging ble utprøvd i 3D Det ble også produsert visualiseringer av det valgte alternativet som illustrasjon av planen Informasjon FAKTA Prosjektkategori Boligområde illustrasjoner visualisering Oppdragsgiver Skedsmo Kommune Lokasjon Skedsmo kommune Leveranse Mulighetsstudie bilder illustrasjoner

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/11431/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  info Skjul info Visualisering Slemmestad Brygge Prosjektkategori Sentrumsutvikling byplanlegging visualisering film illustrasjon Lokasjon Slemmestad Tidsrom 2015 Om prosjektet Visualisering av utbyggingsplanene for Slemmestad Brygge I forbindelse med detaljregulering av Slemmestad Brygge utviklet Asplan Viak illustrasjoner i form av stillbilder og film for presentasjon for politikere og på prosjektets nettsider Informasjon FAKTA Prosjektkategori Sentrumsutvikling byplanlegging visualisering film illustrasjon Oppdragsgiver Slemmestad Brygge Lokasjon Slemmestad Leveranse Film stillbilder Kompetanseområde Geoinformasjon og visualisering Plan

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/11430/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive