archive-no.com » NO » A » ASPLANVIAK.NO

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • St. Olavs Hospital - Asplan Viak AS
  brukerfokus i dette enorme prosjektet Resultatet er fornøyde pasienter pårørende ansatte og studenter begrunnet Knut Hovland Juryleder Bra for alle nødvendig for noen Universell utforming har vært integrert i landskapsplanene gjennom hele prosjekteringsperioden Slagordet Bra for alle nødvendig for noen var en rød tråd i sykehusutbyggingen i Trondheim i mange år det er få byggeprosjekt som har lagt mer vekt på universell utforming ute og inne Tett samarbeid med brukerrepresentanter har vært en forutsetning for å lykkes En integrert del av byen Lisbet Haug forteller at sykehusområdet er en integrert del av Trondheim by med gater kvartaler gårdshager parker og torg Bebyggelsesmønsteret løser sykehusets generelle krav til fleksibilitet lesbarhet og enkel orientering Hensynet til utrykningskjøretøy og annen trafikk samt bilparkering er løst på en logisk og trygg måte Det er lagt til rette for syklister sykehusanlegget har god kapasitet for sykkelparkering Den parkmessige bearbeidingen av sykehuset har resultert i et mangfold av opplevelsesmuligheter og stemninger et frodig gatenett grønne og frodige gårdsrom parker og takhager samt urbane plassrom og kunstprosjekter integrert i anlegget Asplan Viak har vært engasjert med ulike prosjekt ved St Olavs Hospital siden 1997 Universell utforming Vann Grønne prinsipper I siste del av utbyggingen er følgende hovedprinsipper benyttet så langt som mulig for universell utforming i utearealene Like muligheter Fleksibel Enkel Forståelig Skadeforebyggende Uten besvær Plass nok Vi har lagt stor vekt på naturlig ledning av blinde og svaksynte og det er tilrettelagt mange gode sitte og hvileplasser Universell utforming Vann Grønne prinsipper Vann skaper miljø og våte vakre installasjoner preger sykehusområdet Det betyr at uterommene er tilført en ekstra dimensjon av friskhet liv og lys og lyd så vel som muligheter for ro og ettertanke Dammer fontener vannspeil og vannavfall er en attraksjon Universell utforming Vann Grønne prinsipper Grønne omgivelser stimulerer fysisk og mental helse og

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/case/st-olavs-hospital/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Langevatn – Skandinavias største vannverksutbygging - Asplan Viak AS
  Asplan Viak leverte skisseprosjekt som en del av IVARs hovedplan for drikkevann i 2011 og dette ligger til grunn for valgte løsninger Behovet Dagens vannbehandlingsanlegg Langevatnverket ble etablert i 1959 Kapasiteten i dagens kilder og behandlingsanlegg vil være nådd om få år IVAR etablerer derfor en ny kilde med inntak og overføringstunnel samt en stor utvidelse av eksisterende anlegg med nye prosesser og økt kapasitet Den totale investeringen anslås til 1 5 mrd kroner Dagens råvannskilder er relativt grunne noe som gir store temperatursvingninger gjennom året IVARs nye vannkilde Birkelandsvatnet vil ha et dypt inntak med en stabil råvannstemperatur For å øke sikkerheten i vannforsyningssystemet er det ønskelig å kunne veksle mellom ny og eksisterende kilde Nye metoder Sivilingeniør Kristian Ohr er prosjektleder for Langevatn Han understreker at selv om vi tenker på naturlig norsk vann som godt er mesteparten korrosivt og tærer på ledningsanlegg og rørinstallasjoner i hus og bygg Mange steder er vannet i tillegg misfarget på grunn av økende innhold av humus Noe som sannsynligvis har sammenheng med endret nedbørsmønster Derfor må vi også her til lands behandle vannet for at det skal bli et hygienisk sikkert og tiltalende drikkevann samt for å sikre lang levetid på ledningsnettet For å redusere farge lukt og smak samt gi en høy beskyttelse mot eventuelle parasitter i kilden skal det nye vannbehandlingsanlegget bygges med ozonering og biofiltrering sier Kristian Ohr Utfordringer og fremdrift Det eksisterende vannbehandlingsanlegget skal være i drift under hele ombyggingen Dette krever nøye planlegging av rekkefølgen av arbeidsoperasjoner etablering av midlertidige prosessutstyr samt at eksisterende ledninger og bygg hensynstas Vannet skal kunne renne gjennom alle prosesstrinnene uten pumping Dette krever lave trykktap og gode hydrauliske løsninger i anlegget Betongarbeidene startet høsten 2015 og det utvidete anlegget forventes å kunne settes i drift våren 2018 Bente Haukland Næss

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/case/Langevatn/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Søk - Asplan Viak AS
  Vår kompetanse Prosjekter Jobb hos oss Om Asplan Viak Kontakt oss Presse media Høringer kunngjøringer Kontakt oss Tel 417 99 417 Kontakt Adresser 47 417 99 417 Org nr 910

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/sok/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Vi styrker vår sykkelfaglige kompetanse / Aktuelt - Asplan Viak AS
  skal oppleves trygt sikkert og attraktivt Vi er svært godt fornøyd med at Trond Berget valgte å bli en del av Asplan Viak sitt sykkelfaglige miljø sier avdelingsleder Kristin Strand Amundsen Asplan Viak er et av landets største rådgivende ingeniør og arkitektfirmaer Selskapet tilbyr tverrfaglig rådgivning og analyser for offentlig og privat virksomhet Asplan Viak AS eies av Stiftelsen Asplan og har ca 900 ansatte ved 30 kontorer i Norge Selskapet er organisert i 5 divisjoner Plan og Analyse Arkitektur og Landskap Bygg og Installasjoner Samferdsel Infrastruktur Vann og Miljø Asplan Viak er miljøsertifisert ihht ISO 14001 Asplan Viaks kundemagasin Kvartalet hadde i 2015 en egen utgave med mye sykkelfaglig stoff Utgaven heter I bevegelse og kan leses her Bente Haukland Næss Pressekontakt Leder for Miljø og Samfunnsansvar T 47 907 60 950 E bentehaukland nass asplanviak no ibevegelse Sykkelplan Pressemelding Relaterte nyheter og prosjekter Laster Nyhet 14 04 15 Det nye Regjeringskvartalet Asplan Viak lanserer Norges nye Byhage Departementene skal samles i hovedstadens bykjerne fordelt på 200 000 m2 kontorarealer med meget høye sikkerhetskrav Nyhet 17 03 15 Norconsult og Asplan Viak vant InterCity kontrakt Kontrakten dekker et utfordrende område mellom Tønsberg Larvik og Skien Porsgrunn Det er et langsiktig og tve Nyhet 08 12 14 Asplan Viak med på å forme nytt Regjeringskvartal Asplan Viak er plukket ut som ett av seks team i den åpne anbudskonkurransen om parallelloppdrag vedrørende byplanprin Nyhet 25 04 14 Powerhouse kontorbygg med skyhøye miljøambisjoner åpnet i Kjørboparken I løpet av en levetid på 60 år skal Powerhouse Kjørbo produsere mer energi enn hva det forbruker til drift produks Nyhet 12 06 15 Øyvind Mork ny styreleder i Powerhouse Øyvind Mork er administrerende direktør i Asplan Viak og overtar etter Ståle Rød administrerende direktør i Skansk Nyhet 19 06 15 A tale of

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/aktuelt/2016/01/28/asplan-viak-styrker-sin-sykkelfaglige-kompetanse/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Veidekke med Asplan Viak er innstilt som vinner av tilbudskonkurranse for OPS-skole på Justvik / Aktuelt - Asplan Viak AS
  etasjen er gitt en lettere karakter og en form som åpner seg opp mot omgivelsene Disse tankene gir føringer for valg av materialer Det legges vekt på å bruke naturlige og solide materialer i form av tre og betong Dette er materialer som er varige og får en naturlig patina over tid Våre fag har arbeidet tett og godt sammen for å finne frem til det rette grepet Se konkurranseforslaget her Klipp fra Juryens bedømmelse Det er juryens vurdering at Veidekkes overordnede grep gir den beste løsningen mellom bygg og landskap og gjør det mulig å skape en sikker og god trafikal situasjon med trygge uteområder Selve bygget har en halv etasjes nivåforskjell i sentralrommet som utnyttes til sentralamfi og hever nivået i skolegården slik at kontakten med terreng blir løst på en god måte Juryen vil fremheve løsningen hvor amfiet fortsetter inn i biblioteket som et godt grep Bygget er organisert med en god sonedeling for kveldsbruk og logisk plassering av funksjoner Det er forbindelse men ikke direkte kontakt mellom gymsal og sentralrom Prosjektet er meget god løst mht universell utforming utendørs og tilfredsstillende innendørs Prosjektet er gjennomarbeidet og arkitekten har løst oppgaven svært bra Skolebyggets plassering gir en optimal sammenhengende skolegårdsløsning for elevene Det meste av eksisterende småknatter terreng og naturkvaliteter er tatt vare på Skogsområdet og opparbeidet aktivitetsflater er vevd tett sammen til en spennende og helhetlig skolegård Olaug Rabben Sivilarkitekt Arkitektur Arendal T 47 905 42 425 E olaug rabben asplanviak no arkitektur landskapsarkitektur undervisningsbyggogbarnehager Relaterte nyheter og prosjekter Laster Nyhet 05 06 15 Doktorgrad til Asplan Viak arkitekt innen Research by Design Landskapsarkitekt og kunstner Rannveig Søndergaard Holm fra Asplan Viak disputerte fredag 29 mai ved Norges miljø o Nyhet 19 03 15 Ny prisnominasjon til Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen er en av

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/aktuelt/2016/01/26/veidekke-med-asplan-viak-er-innstilt-til-vinner-av-tilbudskonkurranse-for-ops-skole-paa-justvik/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Velkommen til seminar om strategiske analyser i planlegging / Aktuelt - Asplan Viak AS
  til et halvdagsseminar i våre lokaler i Bergen den 2 februar kl 12 00 15 30 for inspirasjon og erfaringsutveksling På seminaret presenterer vi noen eksempler på analysemetodikk innen geografiske analyser som er nyttige på ulike plannivå regionalplan kommuneplan områdeplan Program 12 00 Lunsj 12 15 Innledning mens vi spiser v Øyvind Sundfjord og May Britt Hernes 12 30 Trender i utbyggingsmønsteret Næringsareal boliger handel og arbeidsreiser Eksempler fra ulike regionale og lokale analyser v Geograf Steinar Onarheim 12 55 Bruk av Kommune diagnoser til scenariobygging i kommuneplanlegging v Samfunnsøkonom Ph d Ingvild Nordtveit 13 20 Pause og utstillingsvandring 13 40 Fortettingspotensial GIS analyse basert på standardiserte målinger av tetthet tetthetskatalog Både for by og omland v by og regionplanlegger Marianne Lindau 14 05 Indikatorer for områdekvalitet Tilgjengelighetsanalyser på en ny måte v geograf Fredrik Boge 14 25 Pause 14 40 Lokaliseringsstudier Eksempler fra ulike oppdrag massedisponering i Bergen ungdomsskole i Arna etc v by og regionplanlegger Trygve Andresen 15 05 Hvordan ta hensyn til mange variabler i en kompleks analyse Eksempler fra prosjektet Lokalisering av logistikknutepunkt i Bergensregionen v siv ing Øyvind Sundfjord 15 30 Slutt på foredrag mulighet for videre diskusjoner Invitasjon og påmelding Se fullstendig invitasjon program

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/aktuelt/2016/01/25/seminar-strategiske-analyser-i-planlegging/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Fullt hus på frokostseminar om bilfritt sentrum / Aktuelt - Asplan Viak AS
  også gi noen utfordringer som må håndteres Området som foreslås bilfritt er stort i areal og reelt sett er det få byer som har gjennomført noe tilsvarende Men dersom vi i stedet ser på byer som er i en liknende prosess med begrensing av privatbilismen i sentrum har vi et større sammenlikningsgrunnlag Også i Oslo kan det være en god ide å se på en utvikling med begrensing av bilbruk i sentrum som en langsiktig trinnvis prosess En viktig utfordring for Oslo sentrum er at området har svært få boliger Et område som relativt sett har både få boliger og lite handels og servicetilbud er Kvadraturen Dette er også et område hvor bilfrie gater kan gi et tomrom som ikke automatisk fylles av annet liv Derfor er det viktig at flere tiltak ikke bare fjerning av privatbilen virker sammen Stimulering til økt boligutvikling er et tiltak endret bruk av gaterommene er et annet Se presentasjonene Asplan Viak Urbanet Analyse Bymiljøetaten Oslo kommune Gunnar Berglund Rådgiver Analyse og utredning Oslo E gunnar berglund asplanviak no seminar bilfrittsentrum byutvikling Relaterte nyheter og prosjekter Laster Nyhet 14 04 15 Det nye Regjeringskvartalet Asplan Viak lanserer Norges nye Byhage Departementene skal samles i hovedstadens bykjerne fordelt på 200 000 m2 kontorarealer med meget høye sikkerhetskrav Nyhet 27 01 15 NORPLAN Asplan Viak vant byutviklingsprosjekt i Oman Det er havneområdet i Mutrah den gamle bydelen i hovedstaden Muscat som skal bygges ut Utbyggingen blir omfattende Nyhet 08 12 14 Asplan Viak med på å forme nytt Regjeringskvartal Asplan Viak er plukket ut som ett av seks team i den åpne anbudskonkurransen om parallelloppdrag vedrørende byplanprin Nyhet 04 07 14 Områdeplan for Knarvik sentrum følges via 3D Hva skjer med sola på balkongen min hvis nabobygget blir syv etasjer høyt Hvordan kan jeg utvikle næringseiendommen Nyhet

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/aktuelt/2016/01/22/fullt-hus-paa-frokostseminar-om-bilfritt-sentrum/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Asplan Viak leder kunnskapslab om innovasjon og forskning innenfor arkitektur og byutvikling / Aktuelt - Asplan Viak AS
  Frokostmøtene vil diskutere dagens utfordringer og behov samt innspill fra kunnskapslab ene Arbeidet ledes av Asplan Viak v Kari Kiil Sissel Engblom og Gislunn Halfdanardottir Vi samarbeider med førsteamanuensis Peter Hemmersam ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo og instituttleder Erling Dokk Holm ved Høyskolen Kristiania Resultatet skal bli en kunnskapsstatus som utgjør grunnlag for videre forsknings og innovasjonsarbeid strategier og råd til Nærings og fiskeridepartementet og mulig politikkutforming Informasjon og påmelding Mer informasjon finner du på DogA sine nettsider Kari Kiil Jurist Plan og urbanisme Oslo T 47 918 03 887 E kari kiil asplanviak no Byutvikling arkitektur Fou Relaterte nyheter og prosjekter Laster Nyhet 14 04 15 Det nye Regjeringskvartalet Asplan Viak lanserer Norges nye Byhage Departementene skal samles i hovedstadens bykjerne fordelt på 200 000 m2 kontorarealer med meget høye sikkerhetskrav Nyhet 05 06 15 Doktorgrad til Asplan Viak arkitekt innen Research by Design Landskapsarkitekt og kunstner Rannveig Søndergaard Holm fra Asplan Viak disputerte fredag 29 mai ved Norges miljø o Nyhet 19 03 15 Ny prisnominasjon til Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen er en av seks nominerte til Statens Byggeskikkpris 2015 Juryen måtte gå to runder for å komme fr Nyhet 18 03 15 Kongens gate 1 nominert til Statens Byggeskikkpris 2015 Kongens Gate 1 hvor Asplan Viak har sitt Oslo kontor og har spilt en viktig rolle i restaureringsarbeidet er betegnet Nyhet 19 02 15 Universell jubel for Asplan Viak Asplan Viak mottok Innovasjonsprisen Universell utforming 2015 i kategorien landskapsarkitektur for St Olavs Hospital Nyhet 27 02 15 Asplan Viak tenker nytt ved bruk av tre i sykehjem Da Asplan Viak startet skisseprosjektet for Råstølen sykehjem ønsket kommunen noe man ikke hadde sett før både n Nyhet 27 01 15 NORPLAN Asplan Viak vant byutviklingsprosjekt i Oman Det er havneområdet i Mutrah den gamle bydelen

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/aktuelt/2016/01/22/asplan-viak-leder-kunnskapslab-om-innovasjon-og-forskning-i-arkitektur-og-byutvikling/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive