archive-no.com » NO » A » ASPLANVIAK.NO

Total: 544

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  helse og miljøskadelige stoffer På bakgrunn av utarbeidede rapporter ble det i flere tilfeller besluttet å fjerne de helseskadelige materialene Senere kartlegginger er utført på samtlige skoler som skal rehabiliteres eller rives For disse kartleggingene er byggene gjennomgått for å lokalisere alle helse og miljøskadelige stoffer I enkelte prosjekt er utkast til avfallsplan utarbeidet Miljøkartlegging er lovpålagt og gjennomføres for å sikre rett handtering ved fjerning av materialene samt sikre

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10118/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  til planer for separering av to bekker i området Planområdet er stort og består av flere bydeler sentrumsområder Solumstrand rensedistrikt produserer avløp fra ca 60 000 personer i tillegg til industri Hensikten med saneringsplanen er å gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for prioritering av tiltak med sikte på å overholde utslippstillatelsen fra Fylkesmannen og lokale miljømål forankret i kommunens hovedplaner Sentralt i arbeidet står overholdelse av utslippstillatelsen tilføringsgrad reduksjon av fremmedvannsmengder og mål om badevannskvalitet i vassdragene Problemstillinger innenfor planområdet Meget stort planområde Mange urbane sentrumsområder Vurdering av nedleggelse av Muusøya renseanlegg og overføring til Solumstrand renseanlegg Koordinering mot flere andre planer Hovedutfordringene i ledningsnettet innenfor planområdet er Fremmedvann Stor andel eldre fellesledninger med innlekking Overholdelse av utslippstillatelse tilføringsgrad Overløpsdrift Overholde rense og utslippskrav i dag og i fremtiden Utnyttelse av eksisterende ledningsnett magasinering Befolkningsøkning Klimaendringer Separering av bekker Ved hjelp av blant annet ulike temakart i ArcGis og simuleringer med en hydraulisk modell over avløpsnettet utarbeides det en handlingsplan for å oppfylle kommunens mål om økt tilføringsgrad og reduksjon av fremmedvann Dette vil føre til reduserte utslippsmengder og bedret badevannskvalitet Handlingsplanen skal anbefale investerings og driftstiltak for årene 2016 2020 med en total investeringsramme på 30 40 mill kr

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10143/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  for avløp I forskriften stilles det generelle krav til rensing ut fra geografi og størrelse på utslippet Ut fra disse kravene var ikke lenger de tre renseanleggene i Kristiansand tilfredstillende I tillegg til fjerning av fosfor skal det fjernes organisk stoff sekundærrensekravet Det var ikke mulig å tilfredstille det nye rensekravet med eksisterende anlegg Asplan Viak har vurdert alternative løsninger for å tilfredstille sekundærrensekravet totalt sett i Kristiansand Det ble besluttet å legge ned de 2 andre renseanleggene og samle alt på Odderøya renseanlegg Asplan Viak har utarbeidet forprosjekt og detaljprosjektert prosessutstyr VVS bygg og VA Renseanlegget er prosjektert i 3D det var essensielt for å få en god koordinering mellom fagene og med samarbeidspartnere Odderøya renseanlegg ligger i fjell sør for Kristiansand sentrum og blir dimensjonert for en forventet befolkning på 140 000 i Kristiansand og Vennesla i 2050 Eksisterende renseanlegg er et kjemisk fellingsanlegg med sedimentering for fjerning av fosfor Det nye anlegget blir utvidet med et biologisk rensetrinn for fjerning av organisk stoff Det blir bygget nye sedimenteringsbasseng i tillegg til de eksisterende for å øke kapasiteten Slambehandlingen utvides med fortykkermaskiner slamsil nye slamlager og overgang til termofil drift for utråtningstanker Biogassen som blir produsert fra utråtningstankene

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10096/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  til offentlig ettersyn våren 2013 ble det presentert to ulike byutviklingsalternativ I høringsperioden ble begge alternativene i planprogrammet utredet med hensyn til trafikk støy og luftforurensing Det ble valgt å gå videre med ett alternativ som er noe justert sammenliknet med alternativene i planprogrammet Foreliggende rapport omfatter vurderinger av konsekvenser for trafikk støy og luftforurensing for det valgte alternativet for 2030 situasjonen Analysene forutsetter at Vollebekkområdet da er fullt utbygd

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10078/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  prosjektet Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS RFD er Norges 3 største interkommunale renovasjonsselskap Asplan Viak har bistått med strategiske rådgivertjenester for rollen som bestillerorganisasjon og nødvendig rammeverk for å overlate driften til innleid leverandør med bonusavtale Oppdraget startet med fysisk konsept for nye gjenvinningsstasjoner driftskonsept inkludert rammeverk med driftsmanual og kontraktsforvaltningsregime og ble avsluttet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for anskaffelse gjennomføring av anskaffelsesprosess og valg av leverandør og kontrahering Informasjon FAKTA

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10141/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  trangt bymessig område og fortsetter gjennom et parklandskap før den går over i skogsmiljø med flere vann Dimensjonerende vannføring er 21 4 m s Ved utløpet i sjøen er det prosjektert anlegg for innblåsing av luft som skal hindre islegging Asplan Viak AS har utført forprosjekt for hele bekkeåpningen og detaljprosjektering med oppfølging i byggetida for nedre del For øvre del utførte vi uavhengig kontroll av detaljprosjektering Nøkkelpersonell fagområder Håvard

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10135/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  konkurransegrunnlag for riving av skolen Bistand i valg av rivningsentreprenør og oppfølging fram til ferdig kontrakt På oppdrag fra Røyken Kirkelige Fellesråd har Asplan Viak gjennomført miljøkartlegging av Vestbygda skole inkludert utarbeidelse av konkurransegrunnlag for riving av skolen samt bistand i anskaffelsen av rivningsentreprenør og oppfølging fram til ferdig kontrakt Vestbygda skole består av total ca 4 000 m2 bygningsmasse fordelt på to byggetrinn ett fra 1955 og ett fra

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10138/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Prosjekter - Asplan Viak AS
  87 leiligheter i B og 84 i C i 5 7 etasjer rundt et indre gårdsrom Det er lagt vekt på å få stor variasjon i leilighetenes størrelse og utforming Leilighetene i sokkeletasjene er to etasjes studioleiligheter Begge prosjektene har garasjeanlegg og boder i kjeller som nås via nedkjøringsrampe i kvartal C Gårdsplassen er opparbeidet med lekeareal og oppholdsareal for beboerne På en del av takene er det etablert takterrasser Informasjon FAKTA Prosjektkategori Boliger Lokasjon Kristiansand Kompetanseområde Arkitektur Landskapsarkitektur Fagområder ARK LARK Tidsrom 2007 Areal 6500 m² kvartal B 5518 m² kvartal C Relaterte prosjekter Laster prosjekter Prosjekt Eneboliger på Bjertnestunet Boligene er utformet som et prisoptimalt prosjekt med en kombinasjon av enkel liten bolig og eneboligkvaliteter Prosjekt Myklaberget For å utnytte lokaliteten optimalt har Asplan Viak utviklet vi tre forskjellige boligtypologier på tre delfelt på Myklaberget Prosjekt Omsorgsboliger Stord I samarbeid med kommunen utviklet vi en modell for bosteder til personer som trenger hjelp til å etablere seg i boligmarkedet Prosjekt Otra Amfi Otra Amfi er et leilighetskompleks med 60 leiligheter fordelt på tre bygningskropper Det ligger unikt i sentrum av Kristiansand Prosjekt Tastarustå Arkitekturen er krystallinsk og ekspressiv og leker med det tradisjonelle og det moderne Prosjekt Byporten

  Original URL path: http://www.asplanviak.no/prosjekt/10253/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive