archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hjem | Avfall Norge:
  Kurs Drift av gjenvinningsstasjoner Gardermoen 09 feb Utstiller og leverandør seminar Park Inn Oslo Airport 15 feb Mellomlederskolen 6 samlinger à 3 dager Scandic Gardermoen 09 mar Kommunikasjons seminar Park Inn Oslo Airport 15 mar Kurs for driftsoperatører på mottak for farlig avfall Gardermoen 06 apr Asbestkurs Gardermoen Nyheter fra Avfall Norge Se alle 04 01 2016 Endringer i Renovasjonsbenchmarking 2016 Gjør det enklere og enda nyttigere å delta i Norges mest omfattende vurdering av renovasjonsdrift Påmeldingsfristen er 31 januar Les mer Del artikkelen 22 12 2015 Renere by med bossnett Skal Norge møte fremtidens utfordringer må flere byer tørre å satse stort på moderne innsamlingsløsninger for avfall Det gjorde Bergen og resultatene lot ikke vente på seg Les mer Del artikkelen 21 12 2015 Spennende politiske føringer 2015 har vært året hvor nye Avfall Norge har begynt å feste seg i godt samarbeid med våre medlemmer Les mer Del artikkelen Fagområder Se alle Gjenvinning av avfallsressurser Les mer Innovasjon og kompetanse Les mer Kommunikasjon og omdømme Les mer Husholdningsavfall Les mer Benchmarking Les mer Biologisk behandling Les mer Energiutnyttelse Les mer Deponering og forurenset grunn Les mer Farlig avfall og miljøgifter Les mer Blogg om avfall og ressurser Gå

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Avfall Norge | Avfall Norge:
  for en helhetlig avfallspolitikk med tydelige mål Avfall er fremtidens råvarer Avfall Norge historie Norsk renholdsverks forening NRF ble stiftet som en medlemsforening for norske kommuner og kommunale og interkommunale selskaper i 1986 Kommunene ønsket et sentralt organ som kunne være et koordinerende ledd og også ivareta kommunenes interesser i avfallssektoren NRF byttet navn til Avfall Norge i 2006 I juni 2015 vedtok Avfall Norges generalforsamling nye vedtekter som likestiller

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/omavfallnorge2.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bransjen | Avfall Norge:
  i miljøpolitikken Regjeringen setter som mål å innføre avgifter på forurensende utslipp og produkter 1981 I Forurensingsloven blir det kommunale ansvaret for folkehelse utvidet til et lovpålagt kommunalt ansvar for forbruksavfall Loven gir kommunene plikt til å organisere tvungen ordnet renovasjon for kommunalt avfall og problemavfall 1986 Norsk renholdsverk forening NRF stiftes for å ivareta kommunenes interesse i avfallssektoren 1987 Regjeringen legger frem en stortingsproposisjon om etableringen av et sentralt behandlingsanlegg for spesialavfall i Rana kommune 1987 Brundtlandskommisjonen presenterer sin sluttrapport Rapporten introduserer begrepet bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling betegner og synliggjør hvordan miljø økonomi og sosial utvikling er tett knyttet sammen Rapporten er et viktig bidrag i den offentlige miljødebatten 1988 Prosjektet Miljøvern i kommunene MIK blir iverksatt og alle norske kommuner får en miljøvernlederstilling Det blir utarbeidet retningslinjer for kildesortering og det besluttes at alle kommunene skulle ha egne avfallsplaner 1989 Regjeringen legger frem en stortingsmelding om miljø og utvikling Her slutter Norge seg til prinsippet om bærekraftig utvikling og regjeringen skal gjennom tiltak og bruk av virkemidler arbeide for en bedre utnyttelse av naturressursene De miljømessige konsekvensene av avfallshåndteringen skal reduseres til et miljømessig akseptabelt nivå 1990 Miljøverndepartementet legger frem en offentlig utredning om avfallsminimering og gjenvinning Avfallspyramiden etableres som styringsmodell for norsk avfallspolitikk 1992 Miljøverndepartementet legger frem en stortingsmelding som setter avfallspolitikk på dagsorden Stortingsmeldingen etablerer mål om avfallsreduksjon strengere håndtering av farlig avfall økt ombruk materialgjenvinning og energiutnyttelse samt forsvarlig sluttbehandling av restavfallet De overordnede målsettingene i dagens avfallsarbeid er nedfelt i denne stortingsmeldingen 1992 Norge signerer EØS avtalen 1995 Miljøverndepartementet inngår bransjeavtaler med norsk næringsliv og næringslivet påtar seg utvidet produsentansvar for emballasjen 1998 Regjeringen vedtar en EE forskrift som førte til opprettelsen av bransjeavtaler med EE bransjen 1999 Regjeringen innfører avgifter på deponering og forbrenning av avfall Avgiftene kommer som en konsekvens av regjeringens målsettinger om å synliggjøre de faktiske miljøkostnadene ved avfallshåndteringen og reduksjon av avfallsmengder til sluttbehandling til maksimalt 25 av generert avfallsmengde innen 2010 2000 Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet oppretter et 5 årig program ORIO for økt gjenvinning av våtorganisk avfall og slam 2000 LOOP blir stiftet som en konsekvens av regjeringens press om økt koordinering av informasjonsarbeidet LOOP stiftes av material og returselskapene med mål om økt kunnskap og forbedrede holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning 2001 Byggenæringens Landsforening og Tekniske Entreprenørers Landsforening lager en nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall Handlingsplanen skal inneholde konkrete mål for reduksjon og gjenvinning av avfall og tiltak for å nå målene 2001 Miljøverndepartementet oppnevner et utvalg som skal utrede tiltak og virkemidler for avfallsreduksjon 2002 Regjeringen varsler i Stortingsmelding 15 at tiltak i avfallssektoren i økende grad skal bidra til å nå mål i klimapolitikken 2002 Miljøverndepartementet fastsetter en forskrift om farlig avfall Forskriften gjennomfører endringer i EUs liste over farlig avfall I tillegg inneholder den visse nasjonale tillegg 2004 Forurensingsloven blir endret og man får nye definisjoner på avfall Avfallet blir delt inn i husholdningsavfall og næringsavfall 2005 I stortingsmelding om rikets miljøtilstand blir det nasjonale resultatmålet for gjenvinning økt med

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/ombransjen1.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arrangementer | Avfall Norge:
  de ansatte på din arbeidsplass og tilpasser kursets innhold etter ønske Ta kontakt med Avfall Norges administrasjon dersom du vil ha mer informasjon Tlf 24 14 66 00 eller post avfallnorge no Fagbrev Avfall Norge Norsk Industri og MEF samarbeider om kurskompendiet som er pensum for fagbrev innen gjenvinningsfaget Les mer om kurskompendiet og undervisning for å ta fagbrevet PS Send oss gjerne tips og ideer til nye kurs vi jobber stadig med å utvikle eksisterende og nye kurs Kommende og pågående arrangementer Tittel Type Start Slutt Fylke Sted Påmelding Informasjonsmøte om Renovasjonsbenchmarking gratis 27 jan 27 jan Akershus Park Inn Oslo Airport Påmelding åpen Asbest på avfallsmottak Kurs 2 feb 2 feb Akershus Gardermoen Påmelding åpen Kurs Drift av gjenvinningsstasjoner Kurs 2 feb 3 feb Akershus Gardermoen Påmelding åpen Utstiller og leverandør seminar Seminar 9 feb 9 feb Akershus Park Inn Oslo Airport Påmelding åpen Mellomlederskolen 6 samlinger à 3 dager Kurs 15 feb 16 nov Akershus Scandic Gardermoen Påmelding åpen Kommunikasjons seminar Seminar 9 mar 10 mar Akershus Park Inn Oslo Airport Påmelding åpen Kurs for driftsoperatører på mottak for farlig avfall Kurs 15 mar 16 mar Akershus Gardermoen Påmelding åpen Asbestkurs 6 apr 6 apr Akershus Gardermoen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/arrangementer1.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fagområder | Avfall Norge:
  vi jobber med Hva vi jobber med Gjenvinning av avfallsressurser Les mer Innovasjon og kompetanse Les mer Kommunikasjon og omdømme Les mer Husholdningsavfall Les mer Benchmarking Les mer Biologisk behandling Les mer Energiutnyttelse Les mer Deponering og forurenset grunn Les mer Farlig avfall og miljøgifter Les mer Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24 14 66 00 Epost post avfallnorge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/fagomraader1.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ledige stillinger i bransjen | Avfall Norge:
  stillinger i avfallsbransjen Er ditt foretak på jakt etter nye ansatte Send oss stillingsannonsen i wordformat til epost post avfallnorge no Ønsker du at vi viser ditt foretaks logo er det fint om du legger ved denne i et bildeformat Vi publiserer annonsene gratis for våre medlemmer Driftsoperatører gjenvinningsstasjon Les mer Erfaren og engasjert miljørådgiver søkes Les mer IØR søker engasjert kundeveileder Les mer Utvikler Miljøanlegg Les mer Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/ledigstilling.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Medlem | Avfall Norge:
  feltet Vil du bli medlem Avfall Norge vedtok nye vedtekter i juni 2015 men kontingentstrukturen endres først fra og med 2017 I mellomtiden dvs 2015 og 2016 vil kontingent for nye medlemmer bli beregnet som medlem kategori B1 Satsene for 2016 er justert med ca 3 5 Kontingentsatser 2016 Etternavn Fornavn Tittel E post Hjemmeside Firma Adresse Postnr Poststed Mobil Type foretak Kommentarer forespørsel Loading Please wait Avfall Norge på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/bimedlem.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Aktivitetskalender Avfall Norge | Avfall Norge:
  Aktivitetskalender Om Avfall Norge Ansatte Blogg om avfall og ressurser Styret Faggrupper Medlemsbedrifter Avfall Norge mener Avfallspolitikk Nyheter Rapporter Aktivitetskalender Aktivitetskalender Problem med visning last siden på nytt for å vise kalenderen Laster kalender vennligst vent lukk Leser inn kalenderdata Leser inn kalenderdata vennligst vent lukk Lukk Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24 14 66 00 Epost post avfallnorge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/motekalender2.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive