archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Spennende politiske føringer! | Avfall Norge:
  fått tydelige og gode politiske føringer EU kommisjonen annonserte sin sirkulærøkonomipakke Samtidig fikk vi en strålende nyhet fra Energi og Miljøkomiteen om en stortingsmelding om helhetlig avfallspolitikk og sirkulærøkonomi og en splitter ny klimaavtale som i følge Klima og miljødepartementet gir en klar retning for fremtidig global klimainnsats Vår satsning mot økt kompetanse i bransjen Kompetanseløftet2020 ble endelig lansert og får snart et splitter nytt navn med god hjelp av studenter Mye spennende har også skjedd innenfor de ulike fagområdene Vi feiret nylig 20 millioner til marinforsøpling En ny handlingsplan mot miljøgifter er lagt frem Vi har lagt ut to nye veiledere en for avslutning og etterdrift av deponi og en revidert utgave av veilederen om farlig avfall for ansatte på avfallsanlegg Disse kan lastes ned på Avfall Norges rapportside Sist men ikke minst har vi styrket Avfall Norge organisasjonen med flere nye flinke hoder og endelig kunne vi også offentliggjøre at vårt nye Kommunikasjonssjef Pia Prestmo kommer til oss i april Vi gleder oss til å arbeide målbevisst videre i 2016 for å være den beste bransjeorganisasjon for våre medlemmer imøtekomme de politiske føringene vi har fått og fremme avfall som morgendagens råvarer Her kan dere også lese litt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42719&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Handlingsplan mot miljøgifter lagt fram | Avfall Norge:
  herfra om at utslipp og bruk av miljøgifter kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020 Handlingsplanen skal gi en ramme for myndighetene i arbeidet med å nå det nasjonale målet og omfatter forskning og overvåking arbeidet med felleseuropeisk og global regulering av miljøgifter og regulering av nasjonale utslipp Den omfatter blant annet miljøgifter i produkter næringslivets og forbrukernes rolle og avfallshåndtering Handlingsplanen vier stor oppmerksomhet til avfallsfeltet og arbeidet med å sikre at miljøgifter ikke inngår i produkter og gir miljøgiftsholdig avfall Temaet mindre miljøgifter fra avfall er blir ikke mindre viktig framover Handlingsplanen blir et viktig grunnlag for å sikre at miljøgifter ikke går inn i kretsløpet og dermed en forutsetning for en omstilling til den sirkulære økonomien sier Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge Regjeringen skriver selv om forholdet til den sirkulære økonomien Både produkter og avfall kan inneholde prioriterte miljøgifter jf også omtale i kap 8 Det er viktig at disse miljøgiftene ikke inngår i nye produkter eller spres til miljøet Dette kan igjen føre til at det blir mindre materialgjenvinning av enkelte typer produkter avfall Det er derfor behov for å finne gode løsninger for å identifisere og skille ut miljøgifter og utvikle gjenvinnings og sorteringsløsninger Samtidig er det viktig å arbeide internasjonalt for å redusere mengdene miljøgifter som inngår i nye produkter som i sin tur blir avfall I en sirkulær økonomi skal gjenvunne materialer også kalt sekundære råvarer i størst mulig grad erstatte jomfruelige råvarer Det kan være utfordrende å etablere gode markeder for en del av de sekundære råvarene Manglende informasjon om miljøgiftinnhold kan bidra og bidrar til at bruksområdet for et sekundært materiale reduseres betydelig Gjenvinningsprosesser der viktig informasjon ikke følger materialet kan også bidra til spredning av miljøgifter Det er derfor viktig at informasjon som er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42700&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny kommunikasjonssjef i Avfall Norge | Avfall Norge:
  på Grønland i Gamle Oslo Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med den grønne bransjen sier Pia Jeg trives best når jeg får arbeide med presse og politikk og hos Avfall Norge er det anledning til å forfølge politiske mål innen flere felt EU teknologi forskning bistand samferdsel og selvsagt klima og miljø sier hun Vi gleder oss til Pia starter i april Hun vil ha det overordnede

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42692&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Hva forvandles juleavfallet til? | Avfall Norge:
  papir kan spare ca 18 trær Les mer om håndtering av selve julegavepapiret på Loop no Hvor dette går variere nemlig fra kommune til kommune Sildeglassene du ikke velger å gjenbruke Sildeglass og alt annet glass sendes til sortering og deretter videre til materialgjenvinning og brukes blant annet i isolasjon Glava 100 og Glasopor som brukes til bygging av veier Les mer her Oppbrente telys Telysholdere aluminium skal du løsne vekeholderen stål på før du kaster det i glass og metallbeholderen Begge deler sendes til smelteverk og stålverk som gjenvinner materialet 100 til for eksempel flydeler spiker og armeringsjern Les mer her Ribberestene og mandarineffekten Ribberestene som du ikke klarer å spise for femte gangen legges i matavfallet hvor det utnyttes til produksjon av bio gass og gjødsel material og energigjenvinning eller komposteres Matavfall kan eventuelt forbrennes der hvor det ikke er utsortering av matavfall I tillegg oppfordres alle til å samle ribbefettet i brukte kartonger og kaste det i restavfallet Da slipper man å oppleve tette rør og man bidrar til å gjøre om ribbefettet til energi og varme Vi er glad i julens klementiner og mandariner Dette har ført til at noen forbrenningsanlegg snakker om mandarineffekten de har i januar at store mengder frukt i restavfallet fører til en dårligere brennverdi Så spis opp det du kan av frukt og grønt det er både godt for deg og for bransjen Klementin og mandarinskallet som ikke er like godt å spise skal i matavfallet som noen steder blir til varme andre steder til biogass Visste du at en oslobuss kan gå en kvart kilometer på bare en matavfallspose Les mer her Juletreet som ikke lenger skinner Juletreet ditt kan i noen kommuner bli hentet sjekk hva du gjør på sortere no Juletreet benyttes til biobrensel 100 energigjenvinning Om du

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42690&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Norge har fått en mulighet | Avfall Norge:
  Norge har arbeidet med å få avfall løftet på den politiske agendaen siden 2008 Vi ser at kontinuerlig og hardt arbeid lønner seg Dette var en utrolig viktig og ikke minst tilfredsstillende beskjed å få avslutter Strand Dette er merknadene fra komiteen på avfall Komiteen viser til at Norge innfrir EUs krav om materialgjenvinning Komiteen mener likevel at gjenvinningsgraden må økes og viser til at EUs avfallspolitikk er under vurdering og at kravene til materialgjenvinning trolig vil skjerpes i fremtiden Komiteen viser videre til at regjeringen har bedt Miljødirektoratet om å utrede et påbud om å utsortere våtorganisk avfall i husholdningene næringsavfall og i offentlig virksomhet Komiteen peker på at våtorganisk avfall er en viktig ressurs for blant annet produksjon av biogass og biogjødsel og mener at økt gjenvinningsgrad vil kunne lede til økt bruk av biogass til transportformål som igjen kan bidra til å redusere CO2 utslippene i transportnæringen Komiteen vil også understreke at materialgjenvinning av næringsstoffer og grunnstoffer som for eksempel fosfor vil bli stadig viktigere både i et økonomisk og miljømessig perspektiv Komiteen mener det er behov for en helhetlig gjennomgang av norsk avfallspolitikk i lys av de utfordringer vi har med avfallseksport økte materialgjenvinningskrav og de forpliktelser vi vil møte ved en mer offensiv politikk fra EU og ber derfor regjeringen legge frem en melding om avfallspolitikken og den sirkulære økonomien Komiteen foreslår følgende Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om avfallspolitikk og den sirkulære økonomien Komiteens flertall medlemmene fra Arbeiderpartiet Senterpartiet Venstre Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne viser til Avfall fra husholdningene statistikk fra SSB datert 7 juli 2015 om at materialgjenvinningsgraden fra husholdningsavfall er redusert Flertallet har videre merket seg at langtransport av husholdningsavfall til Sverige for energigjenvinning vekker bekymring i kommuner som har gjort store investeringer i avfallsbehandlingsanlegg Avfallseksporten gir miljøbelastninger

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42670&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veilederen for avslutning og etterdrift av deponi er klar | Avfall Norge:
  en veileder for avslutning og etterdrift av deponier Flere deponier legges ned og det er et behov i bransjen for veiledning og informasjon om hvordan man på best mulig måte kan gjennomføre nedleggelse ressurseffektivt og i henhold til myndighetskrav Flere deponieiere har etterspurt veiledningsmateriell i fobindelse med både avslutning og etterdrift og Avfall Norges faggruppe for deponi valgte derfor dette som årets prosjekt Prosjektet har gått utelukkende uten avvik på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42667&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Revidert veileder om farlig avfall | Avfall Norge:
  om farlige egenskaper og forholdsregler for de vanligste typene farlig avfall 5 utgave har endret noen enkle formuleringer og inkluderer flere EALkoder ikke var nevnt i forrige versjon Innholdsmessig er veilederen i stor grad den samme men faggruppen for farlig avfall i Avfall Norge mener manglene var såpass vesentlige at det var behov for en revidert utgave Veileider kan bestilles i trykket form i lommestørrelse til 150 kr stk eller

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42663&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Søknader til midler mot marin forsøpling ferdigbehandlet | Avfall Norge:
  for refusjoner av kostnader til transport håndtering og behandling av avfall fra opprydding av marint avfall Opprydding av marint avfall har i stor grad vært basert på dugnadsarbeid og engasjerte privatpersoner og organisasjoner Dessverre har det ikke vært noen ordning som gjør at disse ikke risikerer å sitte igjen med regningen for transport og behandling av avfallet Dette ønsket Avfall Norge å gjøre noe med Prosjektet har gått på å utvikle en finansieringsnøkkel med gitte satser for transport håndtering og behandling for hver kilo avfall Det ble tatt utgangspunkt i at mesteparten av transporten av avfallet ble gjort på vei Erfaringer fra denne første runden med refusjonessøknader viser at det ikke er tilfellet de aller fleste søknadene som kom inn var på større summer enn det de gitte satsene ga rom for Årsaken til det er at avfallet i stor grad blir transporttert med båt og følgelig er da også drivstoffkostnadene høyere enn med transport på vei Avfall Norge skal sammen med styringsgruppen som blant annet er satt sammen med representanter fra Hold Norge Rent Grønt Punkt Norge og Naturvernforbudet evaluere refusjonsordningen og gjøre nødvendige tilpasninger for videreføring Politikerne viser også støtte ved å øke potten til tiltak mot marin

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42662&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive