archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Innovasjonspris til Oslo kommune og Cambi | Avfall Norge:
  og næringsstoffene fra matavfallet gjenvinnes som biogjødsel Samarbeidet er et godt eksempel på kundedrevet innovasjon hvor brukerperspektivet har vært et viktig element Innovasjonen er et samarbeid mellom en privat aktør og offentlig sektor Prisvinneren synliggjør også et innovasjonsbegrep som er mer enn produktinnovasjon alene Ny teknologi ligger i bunnen for systeminnovasjon sier leder for juryen Ingvild Myhre Innovasjonsprisen er på 500 000 kroner Prisen er et godt eksempel på at

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25888&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Det brenner for mye | Avfall Norge:
  og lagring av avfall synes til å føre til flere branner i avfallet både i Norge og internasjonalt Brann i avfall blir hovedtema på årets deponiseminar som derved henvender seg hele avfallsbransjen med innlegg fra brannvesenet fra forsikringsselskap fra miljøvernmyndighetene og fra forskingen Teorien bak selvantennelse er forholdsvis godt kjent og tilgjengelig men på deponiseminaret vil vi få presentert praktiske erfaringer fra Norge Velkommen til deponiseminar 24 25 oktober på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25877&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bør vi gjenvinne fosforet i avfall? | Avfall Norge:
  av forskere i mange år med begrep som peak fosfor Nå skal også EU på banen Begrepet Peak fosfor har vært brukt for å tydeliggjøre det noen mener er en begynnelse på slutten til verdens kjente fosforressurser Senere oppjustering av reservene har bidratt til å ta vekk de største overskriftene Allikevel er fosfor en endelig ressurs som ikke kan erstattes av noe annet slik fossil energi kan EU har derfor begynt å interessere seg for emnet og erkjent at sikker matproduksjon i Europa er avhengig av tilgang til nok fosforressurser Kommisjonen vil derfor legge fram en utredning for effektiv bruk av fosfor i oktober Matavfall ineholder fosfor i mengder som er tilpasset plantenes behov og er derfor godt egnet for gjenvinning gjennom for eksempel utråtning i biogassanlegg Temaet vil derfor bli tatt opp på Avfall Norges seminar for biologisk behandling i Fredrikstad 26 27 september I forbindelse med kommende stortingsmelding om avfall har Avfall Norge tatt til orde for at minimum 50 av alt matavfall i Norge gjenvinnes innen 2020 Avfall Norge har også gitt innspill til den varslete mineralmeldingen at en i Norge ikke bare må ha fokus på jomfruelige mineralressurser men også på avfallsressurser Les mer om saken

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25858&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge har utarbeidet veileder om Byggavfall med helse- og miljøfarlige stoffer | Avfall Norge:
  AV Stein Lorentzen avfallnorge DEL ARTIKKELEN Miljøvernavdelingen har sjekket hvordan byggavfall håndteres ved avfallsmottak Kontrollen avslørte mangelfull håndtering av avfall med miljøgifter I løpet av våren og sommeren har Fylkesmannens miljøvernavdeling kontrollert hvordan betjente kommunale avfallsmottak håndterer farlig byggavfall Resultatene fra kontrollene viser at flere mottak hadde mangelfull håndtering av dette avfallet Nettopp derfor har Avfall Norge utarbeidet en kortfattet veieder om Byggavfall med helse og miljøfarlige stoffer Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25827&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge har deltatt på 3. international conference on industrial and hazardous waste management | Avfall Norge:
  rensing ble grundig drøftet Sigevann fra norske deponi er en marginal kilde for utslipp av miljøgifter men hva betyr det for eventuelle rensekrav avsluttet vi med i vårt innlegg Konferansen samler forskere konsulenter og myndighetsutøvere fra hele Europa og er i ferd med å bli en av de viktigste møteplasser for alle som jobber med farlig avfall Dessverre var det bare 3 norske deltakere men neste gang som blir høsten

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25826&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kan CO2 fra biogass brukes til drivhusproduksjon? | Avfall Norge:
  et grensesprengende initiativ Forskningsprosjektet Food to waste to food forsøker å bringe gjenvinning av matavfall et skritt videre Med hjelp av et pilotanlegg som nylig er satt igang på Lindum vil prosjektpartnerne undersøke muligheten for å bruke CO2 og biorest fra biogass til direkte produksjon av vekster i en nyutviklet drivhusmodell bestående av et over 1 meter tykt lag med automatisk styrte såpebobler Les mer om prosjekter på Lindum sin

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25805&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Advarer mot avgift på forbrenning av spillolje | Avfall Norge:
  og avgiftsdirektoratet TAD sendte i sommer ut forslag om endring av mineraloljeavgiften Som en del av endringene foreslår TAD å innføre avgift på brenning av spillolje på lik linje med brenning av alle andre oljer TAD understreker at dette er et prinsipielt forslag og at de ikke har vurdert konsekvensene for innsamling og behandling av spillolje I vår høringsuttalelse advarer vi sterkt mot å innføre en avgift på brenning av spillolje før konsekvensene for spilloljehåndteringen er vurdert Dette er også i samsvar med høringskommentarer fra Klif og NFFA Avfall Norge mener at avgifter som direkte eller indirekte berører avfallsbehandling skal være virkemidler for å nå klart definerte miljømål Det må imidlertid være dokumenterbart at avgiften hensiktsmessig styrer mot miljømål All avfallsbehandling gir utslipp men avfallsbehandlingsanleggene er verktøy for å hindre forurensing og klimautslipp Generelt bør avgift derfor settes på forbruk og eller utslipp og ikke på avfallsbehandlingen Dette gjelder spesielt for farlig avfall fordi det er viktig med en høy innsamlingsgrad Brenning av spillolje tillates bare i godkjente anlegg som har strenge utslippskrav Brenning av spillolje utgjør bare en liten andel av totalt forbruk av fossilt brensel i stasjonære anlegg Miljømessig er det derfor lite å vinne på å innføre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25800&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Høstmøtet 7.-8. november i Oslo | Avfall Norge:
  en av Avfall Norges viktigste møteplasser Bildet er fra Høstmøtet 2011 Meld deg på Høstmøtet her Programmet legges ut i uke 38 Stortingsmeldingen om avfall på agendaen Høstmøtet er Avfall Norges viktigste møteplass for daglig ledere og andre beslutningstakere for diskusjon av foreningens avfallspolitiske standpunkt og for utvikling av organisasjonen Sentralt i høst vil være arbeidet med å påvirke den kommende stortingsmeldingen om avfall Hvor er meldingen hva har vi spilt inn og hva kan vi fortsatt gjøre for å få en melding i tråd med våre forventninger Flere interessepolitiske saker Uavhengig av meldingsarbeid foregår det en rekke avfallspolitiske saker Avfall Norge har fortsatt arbeidet med forhandlinger med ulike returselskap Det nedsatte forhandlingsutvalget vil orientere om dette Klif har oversendt forslag til revidering av forurensningsforskriftens kap 11 om farlig avfall Forslagene og konsekvenser for kommunene vil bli gjennomgått Med jevne mellomrom dukker forslag om innføring av pant som virkemiddel i avfallspolitikken Hva skal vi mene om dette er også et tema Utvikling av Avfall Norge Avfall Norge har igangsatt et stort prosjekt for utvikling av organisasjonen Hva skal være foreningens mål de neste årene og hvordan skal vi organisere oss for å nå dit I løpet av kort tid vil

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25798&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive