archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Studietur til Barcelona 20 - 21 september | Avfall Norge:
  på sortering kvalitet på utsortert materiale forbehandling før sluttbehandling og biogass Hovedfokus er mao på teknologi som kan bidra til økt materialgjenvinning og bedre ressursforvaltning Nettverksturen passer for avfallsselskap som planlegger eller vurderer sentralsortering forbehandling og biologisk behandling av restfraksjonen eller andre varianter av MBT samt anlegg som sluttbehandlere Nettverksturen skal være en arena for å kunne diskutere alle sider ved MBT og aktuelle teknologier og løsninger Deltakeravgiften kr 3500 dekker felleskostnader som buss møterom mv samt hotell 20 21 september Hotell Granados 83 For de som ønsker å dra tilbake til Norge på fredagskveld har Air Berlin og Iberia aktuelle ruter til Oslo men med mellomlanding For de som ønsker å bli til lørdagen blir det felles middag om kvelden SAS Norwegian og Ryan Air har direktemaskiner til Oslo Alle bestiller selv flybillett Ekstradøgn må bestilles direkte til hotellet eller via Atlantic MICE ved Geir Ståle Sætre Mob 47 909 17 289 På melding via våre kurssider eller til stein lorentzen avfallnorge no Foreløpig program 20 09 Arriving of the group at 13 40 h in the Terminal 1 in Barcelona Welcome by Masias and travel to the pant in Lloret 80 min Visit of the plant and meeting

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25510&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Seminar om Energiutnyttelse, 12-13 september i Bergen | Avfall Norge:
  naturlig møtested for bransjens aktører Seminaret fokuserer på tema som opptar avfallsforbrenningsanleggene i Norge både av driftsteknisk art og rammevilkår for bransjen Vi får også i år noen impulser fra Europa Målgruppe for seminaret er eiere og driftsansvarlige for forbrenningsanlegg rådgivere og leverandører innen energiutnyttelse av avfall konsulenter meklere fylkesmenn Klif og myndigheter med ansvar for energiutnyttelse av avfall Det er lagt ut et foreløpig program og det er åpnet

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25390&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • MBT vokser kraftig i Europa | Avfall Norge:
  anlegg I Norge også I tiden framover Dette fordi MBT kan bli verktøy for forbehandling av avfall før energiutnyttelse i eksisterende forbrenningsanlegg Norge og for å oppnå høyere grad av materialgjenvinning MBT går hånd i hanske med forbrenning og med materialgjenvinning Avfall Norge har allerede pekt på at en eventuell deponering av biorest ikke vil skape klimagassutslipp Nå er det viktigere å dokumentere kvaliteten på utsorterte materialer fra MBT anlegg

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25379&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • EU veileder til Rammedirektivet for avfall | Avfall Norge:
  vil derfor være en god anledning for å gjennomgå Rammedirektivet og for eventuelle endringer av norsk avfallspolitikk lovverk med mer Avfall Norge arbeider med et eget notat om våre synspunkter som vil bli oversendt Miljøverndepartementet EUs rammedirektiv definerer de viktigste begrepene og handlingene knyttet til håndtering av avfall Rammedirektivet er langt mer detaljert enn det norske lovverket Et av de viktigste spørsmålene i norsk implementering av rammedirektivet er om vi skal bruke den europeiske tilnærming med detaljerte definisjoner eller om vi skal videreføre en enklere og åpen definisjon slik den norske lovgivningen gir Veilederen går først og fremst inn på følgende områder Definisjon av avfall og avfallsbegreper Rammedirektivet utvider definisjonen av avfall til også omfatte løsøregjenstander som eieren har intensjon om å kaste eller er pålagt å kaste På engelsk any substance or object which the holder discards or intends or is required to discard Bi produkt er et produkt som genereres parallelt med hoved produktet End of waste konseptet betyr at det kan settes opp betingelser for at avfall etter å ha gjennomgått en behandling kan oppnå status som ikke avfall og dermed falle ut av avfallslovgivningen Definisjon av avfallsforebygging Ombruk Gjenvinning Materialgjenvinning Destruksjon Avfallsinnsamling Separat innsamling av avfallstyper

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25306&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Studietur MBT | Avfall Norge:
  Norge En av hensikten med turen var spesielt å se på hvordan MBT anlegg fungerer som forbehandling før forbrenning og deponering av stabil rest MBT kan også være et verktøy for økt materialgjenvinning og bedre ressursutnyttelse I etterkant av studieturen Avfall Norge deltatt på arbeidsmøte med KLIF for å drøfte ramm vilkårene for MBT anlegg i Norge og hvordan MBT kan være et verktøy og strategi for bedre ressursutnyttelse Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25303&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mye bra om farlig avfall | Avfall Norge:
  og noe av dette håndteres nå som farlig avfall Mengden behandlet farlig avfall har økt med ca 14 de siste 12 årene Det ble levert hele 1 2 millioner tonn farlig avfall til behandling i Norge i 2010 ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Klima og forurensningsdirektoratet KLIF Økt innsamling og bedre rapportering er sannsynligvis hovedårsakene til den store veksten I tillegg til at flere typer avfall er blitt definert som farlig Mengden har altså økt men rapporteringen er også blidt sikrere slik at mengden farlig avfall med udokumentert behandling er redusert Sikrere og bedre rapportering skaper trygghet Det samme gjør kontroll Myndighetene har de siste årene gjennomført flere kontrollaksjoner på mottaksanleggene for farlig avfall Resultatene viser at alt avfall som er mottatt på kommunale mottaksanlegg for farlig avfall er videresendt til forsvarlig viderebehandling Dette bidrar til å skape tillit til at kommunenes rolle med ansvar og plikt til mottak av farlig avfall fra husholdinger og små næringsvirksomheter Denne positive utviklingen vil sannsynligvis fortsette fordi det stadig oppdages nye produkter med miljøgifter som kan være farlig avfall Mye av veksten og ny funnene av farlig avfall er i byggematerialer og i BA avfallet KLIF har i forslag til endring av Kp 11 i avfallsforskriften foreslått at husholdingene gratis skal kunne levere inntil 1000 kg farlig avfall pr år Forslaget ventes å komme på høring til høsten og Avfall Norge vil gi en grundig høringsuttalelse Allerede nå kan vi likevel se at forslaget kan tolkes som en videre satsning på det kommunale systemet for mottak av farlig avfall og at kommunene må utvide kapasiteten på mottaksanleggene Forutsatt at myndighetene fortsetter sitt arbeid med tilpassing av regelverk og virkemidler og bransjeorganisasjonene følger opp med å bygge kompetanse hos aktørene er det derfor all grunn til å tro at den positive utviklingen vil

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25300&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Husholdningavfallet øker også i Sverige | Avfall Norge:
  kg person Det er en økning med 3 5 prosent sammenlignet med året før Drøyt halvparten 51 4 prosent går till energigjenvinning 32 8 prosent til materialgjenvinning og 14 9 prosent går till biologisk gjenvinning Bare 0 9 prosent av husholdningsavfallet deponeres en reduksjon med 9 prosent sammenlignet med 2010 Du kan lese mer om svensk avfallsstatisikk på Avfall Sveriges hjemmeside Norsk og svensk definisjon av husholdningsavfall er ikke den

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25295&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny jobb i avfallsbransjen? | Avfall Norge:
  sier direktør Håkon Jentoft i Avfall Norge De ledige stillingene er spredd over hele landet og spenner fra sjåfører til teknisk direktør Det er derfor nå man har muligheten til å begynne i en svært spennende bransje Bransjen er i ferd med å gå fra å løse avfallsproblemer til husholdninger og bedrifter til å bli en råvareleverandør for industrien Dette stiller nye krav til kunnskap i alle ledd Avfallsbransjen har

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25290&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •