archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HRA utvider biogassanlegget | Avfall Norge:
  ser dermed alt ut til å være klart for en lenge planlagt utvidelse av biogassanlegget Dagens anlegg med en kapasitet på 10 000 årstonn fra 2006 er for øvrig det eneste biogassanlegget hittil som er bygget opp omkring et eksisterende komposteringsanlegg Oppgraderingen av biogassen til drivstoff krever større volum gass sier daglig leder Amund Bø Anlegget vil derfor bli utvidet med en ny separat linje som vil doble dagens kapasitet til 20 000 tonn Vi satser på å få ut anbud på utstyr og installasjoner høsten 2012 og anlegg skal stå ferdig på slutten av 2013 sier Bø som også har fått tilskudd fra Enova Hente råstoff i markedet HRA har ikke nok matavfall i egen region så en må derfor skaffe råstoff i markedet Så langt har HRA et anlegg som har lave årskostnader pr behandlet tonn matavfall og det burde være fullt mulig å konkurrere med andre anlegg sier Bø som ser utfordringen i at matavfall leveres fra norske kommuner til Sverige og til norske forbrenningsanlegg Det er derfor sterkt ønskelig at sentrale myndigheter blir oppmerksomme på hvilke forhold biogassproduksjon har i våre naboland sier Bø Renovasjonsanbud med gassdrevne biler Som et ledd i satsingen for miljø og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25267&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Rammeprosjekt for avsetning av kompost og biorest | Avfall Norge:
  som kan produsere ulike typer biorest endrer målgruppen for sluttproduktene seg Flere studier peker på at biorest egner seg svært godt i uavvannet form som organisk gjødsel i landbruket som erstatning for og supplement til mineralgjødsel Eldre brukerundersøkelser viser at over to tredeler av kompost fra komposteringsanlegg i Norge avsettes i grøntanlegg og til private hageeiere mens lite brukes i landbruket Prosjektet er organisert som et rammeprosjekt over to år med arbeidsgruppen for biologisk behandling som styringsgruppe og deltakende anleggseiere som referansegruppe Rammeprosjektet finansieres med midler fra Avfall Norges fou midler og anleggseiere Prosjektplan og liste over deltakende anleggseiere er vedlagt Delprosjekter Allerede er det satt i gang to delprosjekter som begge har fått ekstern deltakelse finansiering Flere vil bli vurdert etter behov og økonomisk evne Verktøy for utregning av økonomisk nytteverdi ved bruk av biorest og kompost Avfall Norge har sammen med Avfall Sverige bestilt Bioforsk Jord og miljø til å utvikle et enkelt verktøy for å beregne nytten ved bruk av kompost og biogjødsel biorest i landbruket Utgangspunktet er her ikke som tradisjonelt å se på rene gjødseleffekten og verdien av denne Da bonden ofte må tilføre tilleggsgjødsel ved bruk av organiske gjødselvarer og prisen på de ulike gjødseltypene varierer er det viktig å ta hensyn til dette ved beregning av nytteverdien for bonden Foreløpige resultater fra beregningsmetoden er allerede presentert på Avfall Norges bioavfallseminar 2011 og Nordic Biogas Conference 2012 Prosjektleder er Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Økt kunnskap omkring bruk av biorest og kompost i landbruket Avfall Norge har i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning utviklet et prosjekt som skal søke å øke kunnskapen omkring kompost og biorest i landbruket og bedre samarbeidet mellom produksjonsanleggene og landbruket lokalt Prosjektet har mottatt ca 400 000 kroner i støtte fra Statens Landbruksforvaltning sitt program for klimatiltak i landbruket

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25265&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fortsatt økende utsortering av avfall fra husholdningene | Avfall Norge:
  ble frigitt fra SSB denne uken viser ny økning i mengden avfall fra husholdningene Dette er i tråd med tidligere utvikling som viser at økt kjøpekraft blant nordmenn gir økte mengder husholdningsavfall Som tidligere år øker andelen avfall som utsorteres til gjenvinning nå til 54 prosent for hele landet Dette er gledelig sier Håkon Jentoft direktør i Avfall Norge Det viser at Norges innbyggere sammen med kommunene bidrar til å redusere miljøbelastningene fra det avfallet som oppstår Det er spesielt gledelig at innsamlet mengde farlig avfall har økt vesentlig i 2011 Mens gjennomsnittlig innsamlet mengde plastemballasje fra de nordmenn som bor i en kommune med kildesortering av denne avfallstypen gikk opp fra omlag 8 kg til 9 kg i 2011 gikk tilsvarende tall for matavfall våtorganisk avfall ned fra ca 61 kg til ca 59 kg per innbygger og år Dette kan enten skyldes at nordmenn kastet mindre mat i 2011 eller at vi har blitt latere til å kildesortere maten For å finne svar på dette spørsmålet må en sammenligne resultater av plukkanalyser av restavfallet Også mengden innsamlet EE avfall i kommunal regi viser liten økning Statistikken viser at det er behov for en kontinuerlig innsats for å motivere

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25234&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ferietid i Avfall Norge | Avfall Norge:
  Norge SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN I juli tar de ansatte i Avfall Norge ferie men vi følger med på post avfallnorge no send din henvendelse hit Henvendelser knyttet til høstens kurs og arrangementer vil bli besvart fra 1 august Dersom det haster finner du mobilnummer til de ansatte på våre nettsider God sommer fra Avfall Norge Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25160&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Interessert i overvåking av avfallsrelaterte nyheter på nett? | Avfall Norge:
  post avfallnorge no Nyhetsfeed på nett I tillegg til å tilby nyhetsbrev på epost gir vi medlemmene tilgang til gratis nyhetsfeed som kan legges ut på ditt foretak sin nettside Det er Avfall Norge som definerer søket i nyhetsfeeden men det er lov å komme med tips til nyttige søkeord Innholdet i feeden ligger ute på Avfall Norges nettsider se nyheter fra andre medier Ønsker man å tilpasset søket spesielt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25153&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny plan for henting av EE-avfall fra kommunene for annet halvår 2012 | Avfall Norge:
  henteplanen Avfall Norge har også i vår jobbet med Elretur og ERP Norway med sikte på å bli enige om en henteplan for EE avfall fra kommunene for annet halvår 2012 Eventuelle endringer blir varslet av returselskapet minst en måned i forkant Til grunn for henteplanen ligger partenes samlede forpliktelser i henhold til avfallsforskriften både geografisk og på innsamlet mengde EE avfall Elretur har pr 1 1 2012 overtatt Euroenvironment som dermed inngår i dette samarbeidet På grunn av ERP Norway sin innsamling fra Elkjøp Lefdal varehus innebærer dette at noen kommuner og interkommunale selskaper får tilbud om henting fra Elretur gjennom hele perioden mens det i kommuner interkommunale selskap uten disse varehusene i større grad må påregnes bytte av returselskap Behov for å justere over og underoppfyllelse av forpliktelsene har denne gangen gjort at hentetilbudet i enkelte kommuner innebærer flere bytter enn det Avfall Norge opprinnelig ønsket for våre medlemmer Avfall Norge vil oppfordre kommunene til å benytte seg av tilbudet i den fremforhandlede henteplanen Det at våre medlemmer følger den fremforhandlede planen er med på å sikre henting i alle landets kommuner Vedlagt henteplan og tilbud om henting fra kommunene delt opp i fylker interkommunale selskap og kommuner Bakgrunn Etter vedvarende uro med hensyn til henting av EE avfall fra kommunene i 2009 og 2010 lyktes det Avfall Norge sammen med de to største returselskapene på forbrukerelektronikk Elretur og ERP Norway å bli enige om henteplaner fra kommunene for hele landet 2011 Avfall Norge ønsker primært en endring i forskriften som forplikter partene opp til etablering av en clearing på en slik måte at kommunene er sikret henting til kostnadsdekkende betingelser I påvente av den varslede endringer i avfallsforskriftens kapittel om EE avfall er det imidlertid viktig å sikre alle kommuner i Norge et tilbud om henting av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25113&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny veileder om byggavfall med helse- og miljøfarlige stoffer | Avfall Norge:
  miljøfarlige stoffer SKREVET AV Stein Lorentzen avfallnorge DEL ARTIKKELEN Arbeidsgruppa for farlig avfall har utarbeidet en ny veileder i form av 4 plakater som viser eksempler på nye typer avfall som kan være farlig avfall Plakatene er ment å skulle gi en kortfattet og enkel beskrivelse av vanlig byggeavfall som leveres til kommunale mottak Plakatene kan trykkes på plast i A3 format Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25110&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny veileder for håndtering av gipsavfall | Avfall Norge:
  skal være et hjelpemiddel for alle som håndterer gipsavfall slik at problemer med deponering og forbrenning av slikt avfall unngås Veilederen henviser til lover regler og praktiske tiltak som muliggjør bedre håndtering av avfall som inneholder gips I veiederen finnes det også forslag til rutiner og skjema for mottak av gipsholdig avfall Disse må tilpasses det enkelte mottak avfallsanlegg Både den korte og lange versjonen av veilederen kan lases ned

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=25042&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •