archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fortsatt forhandlinger om henteplan for annet halvår 2012 | Avfall Norge:
  henteplan for EE avfall fra kommunene i annet halvår 2012 er ikke avsluttet for de fleste kommuner innebærer det at avfallet hentes av samme returselskap i juli Avfall Norge har siden begynnelsen av mai bistått returselskapene Elretur og ERP Norway for å få på plass en henteplan for EE avfall fra kommunene i annet halvår Tross flere forsøk har det ikke lykkes å komme fram til en samforent plan som ivaretar interessene til begge returselskapene og Avfall Norges kommunale medlemmer Gjeldende avtaler mellom kommunene og returselskapene innebærer en måneds meldefrist ved endring av returselskap For de fleste returselskap blir derfor hentingen fra kommunale mottak videreført av samme returselskap De få kommunene der det i samråd mellom Elretur og ERP Norway er enighet om bytte fra 1 juli har kommunen og avfallsselskapene fått melding om dette 31 mai Avfall Norge ønsker primært en endring i forskriften som forplikter partene opp til etablering av en clearing på en slik måte at kommunene er sikret henting til kostnadsdekkende betingelser I påvente av den varslede endringer i avfallsforskriftens kapittel om EE avfall jobber Avfall Norge for å sikre at alle kommuner i Norge er sikret tilbud om henting av EE avfall med færrest mulig

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24967&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Avfallskonferansen går som planlagt | Avfall Norge:
  å ta opp i den forbindelse Du kan møte Avfall Norges fagrådgivere i alle pausene se planen nedenfor Avfall Norge og det lokale vertskapet IVAR Sandnes kommune og Stavanger kommune vil tradisjonen tro servere kaffe og vafler på stand nr 136 138 Velkommen til en kaffe vaffel og faglig prat Faglig diskusjon på Avfall Norges stand ONSDAG 6 JUNI TORSDAG 7 JUNI Kl 1115 1245 Deponering Stein Lorentzen Farlig avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24942&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fortsatt havner småelektronikk i restavfallet | Avfall Norge:
  restavfallet Undersøkelsen viser at det fortsatt havner en del småelektronikk i restavfallet Totalt er det ca 12 600 tonn småelektronikk som havner i restavfallet i året det tilsvarer ca 2 6 kg pr innbygger år I hovedsak er det batterier ledninger og ladere elektriske leker og lyspærer som havner i restavfallet Avfall Norge mener at informasjon om at dette skal leveres inn som EE avfall må økes for å sikre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24941&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sorteringsanalyse i Avfall Sør - mer matavfall havner i restavfallet | Avfall Norge:
  for å få abonnentene til å sortere riktig Undersøkelsen viste blant annet at det havner for mye mat i restavfallet det havner plast og annet uorganisk i bioavfallet og at færre bretter og stapper melkekartonger i kubber Befolkningen har blitt flinkere til å sortere ut plastemballasje mengden plastemballasje i restavfallet har gått ned fra 28 9 i 2006 til 16 3 i 2011 Det ble også gjennomført en kartlegging av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24940&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • 2,4 TWh avfallsenergi | Avfall Norge:
  av nedbrytbart avfall i 2009 Den årlige kapasiteten i perioden fra 2009 2011 har ligget på henholdsvis 0 91 millioner tonn i 2007 0 94 1 0 1 25 1 48 og 1 56 millioner tonn i 2012 Det er ikke vedtatt nye planer om kapasitetsutbygging pr idag Den gjennomsnittlige energiutnyttelsesgraden hos de norske avfallsforbrenningsanleggene var i 2011 på 74 Det er 5 poeng lavere enn året før og skyldes at tilveksten av varmeproduksjon ikke har hatt tilsvarende tilvekst i fjernvarmesystem og stopp i dampleveranser til nedlagte industrier Utnyttelsesgraden vil imidlertid igjen øke i takt med utbyggingen av fjernvarme Regner man med energiutnyttelsen av avfallsbrensel til Norcem sine to cementovner ligger gjennomsnittlig energiutnyttelse av alt restavfall i landet på 75 Eksporten øker fortsatt Eksporten av avfall til Sverige var i 2011 på 783 000 tonn en økning på 12 fra året før Økningen i eksport av avfall viser en avtagende trend med årlige økninger de foregående år på hhv 71 80 og 29 men eksporten er fortsatt økende Fra en eksportmengde i 2007 på 165 000 tonn har eksporten økt med hele 347 til 2011 22 økning i restavfall til energiutnyttelse De 18 avfallsforbrenningsanleggene i Norge energiutnyttet 1 345 000 tonn restavfall i 2011 Det er en økning på 22 i forhold til 2010 I samme periode økte kapasiteten på energiutnyttelse med 20 til 1 5 millioner tonn søm følge av et nytt anlegg på Hamar og utvidelser av linjer i eksisterende anlegg Tre avfallsforbrenningsanlegg har samtidig gått konkurs med en samlet årskapasitet på 76 000 tonn i 2011 Det har i gjennomsnitt vært en ledig kapasitet i de norske forbrenningsanleggene på 150 000 tonn i 2011 Direktør i Avfall Norge Håkon Jentoft sier Norge fortsatt har en liten underdekning i nasjonal behandlingskapasitet tatt i betraktning den ledige forbrenningskapasiteten og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24933&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge forventer en visjonær avfallsmelding | Avfall Norge:
  år Meldingen bør inneholde ambisiøse miljømål på avfallsområdet som sikrer at ressursene i avfallet blir benyttet på en best mulig måte Å flytte avfall opp i avfallspyramiden krever videreutvikling av de virkemidler som er tatt i bruk Og for å gi produsenter av varer og tjenester incitamenter til å redusere avfallsgenereringen må det utvikles nye virkemidler Samtidig er det viktig å gi hele avfallsbransjen gode rammevilkår For Avfall Norge er det spesielt viktig at ambisiøse mål for økt ressursutnyttelse av avfallet fra husholdningene ikke kun skal finansieres gjennom det kommunale renovasjonsgebyret Kommunene er villige til å legge ytterligere til rette for at avfallet fra husholdningene skal omgjøres til råvarer Vi mener at de stordriftsfordelene kommunene har i planlegging innsamling mottak og kommunikasjon til innbyggerne må videreføres og bygges ut Men både staten og produsenter av varer må ta økonomisk ansvar for å få til dette Avfall Norge mener at produsentansvaret må utvikles videre som virkemiddel i avfallspolitikken Oversendelsesbrevet til Miljøverndepartementet kan du lese i boksen til høyre Les mer om Avfall Norges innspill i disse notatene Miljøgifter og farlig avfall Utsortering til biologisk behandling Økt utsortering av plast Innsamling og gjenvinning av tekstiler fra husholdninger Forsøpling AN og KS Bedrift

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24931&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • UFF har hatt seminar om tekstiler | Avfall Norge:
  Det faglige seminaret om brukt tøy startet med et foredrag fra Tone Skårdal Tobiasson som arbeider med prosjektet NICE Nordic Initiative Clean and Ethical som er et prosjekt igangsatt av den nordiske moteindustrien Hensikten med prosjektet er å se på muligheter for mindre forbruk og økt ressursutnyttelse Hun presenterte også noen spennede tall fra SIFO i forhold til hvor mye tekstiler som faktisk kan gå til ombruk men som havner i restavfallet Når vi skal kaste tekstiler så er det ca 40 vi antar ikke kan brukes igjen men når SIFO går igjennom bunken mener de at det kun er 8 som ikke kan brukes igjen Deltakerne fikk så presentert hvordan innsamlet tøy til ombruk og gjenvinning sorteres og omsettes videre gjennom Humana sitt nettverk Christian Reinthaller fra PREWATEC presenterte hvordan tekstiler som ikke kan gjenbrukes kan benyttes som tilsetningsmateriale i plast Fra England fikk vi presentert worst case scenarier for hvordan kampen om tekstilene kan bli dersom dette ikke reguleres på noen måte Bildene av 8 10 ulike klescontainere på samme plass var absolutt et eksempel til skrekk og advarsel Det er heller ingen eller liten kontroll med hvor tekstilene tar veien og ikke minst hvor pengene tar veien De aller fleste fokuserer på at innsamlede midler går til veldedige formål emn det er det som sagt liten kontroll med Kontroll med innsamlere av tekstiler er viktig for å unngå tilstander som i England Dette ble konkretisert med ønske om at kommunene tar mer ansvar at de seriøre aktørene må ta ansvar og at produsenter og importører må ta ansvar Innsamlingskontrollen i Norge sikrer at innsamlede midler går til oppgitt formål Det er også ønskelig med kontroll av hele verdikjeden hvor tektilene tar veien forholdene for arbeiderne etc Deltakerne fikk også innsyn i hvor vanskelig det kan være å

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24932&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • EU med forslag til ”End of waste-kriterier” for papir | Avfall Norge:
  komme i konflikt med implementeringen Deretter skal utkastet til EU s Regulatory Committee Dette skjer i andre halvdel av 2012 Hvis utkastet blir godkjent her sendes det til EU Parlamentet og Rådet for ytterligere granskning Disse to institusjoner har 3 måneder på å komme med innvendinger til utkastet Er der ingen innvendinger kan teksten vedtas og deretter publiseres i EU s offisielle journal Tidligere er det publisert tilsvarende kriterier for

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24919&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive