archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Det er vilje til å kutte i klimautslipp i avfallsbransjen | Avfall Norge:
  til å bidra for å nå målsettinger om kutt i klimagassutslipp Avfall Norge tok opp følgende tre viktige områder Gjenværende metanutslipp fra deponier manglende insentiver for å samle opp Utslipp av metan fra deponier er den største kilden til klimagass utslipp fra avfallssektoren Vi ber om at komiteen ber Regjeringen følge opp tiltakene nevnt i Klimakur for å øke uttak og utnyttelse av deponigass Om bruk av avfall til biogassproduksjon Avfall Norge er med i Biogassalliansen Avfallsbransjen opplever gunstigere rammebetingelser og økt eksport for produksjon av biogass og biorest i våre naboland som en stadig større utfordring for de som har eller planlegger å bygge egne anlegg Avfall Norge ber derfor om en egen biogasstrategi Bruk av restavfall som energikilde til fjernvarmeproduksjon Det norske fjernvarmesystemet har behov for mer fornybar energi Avfall har tradisjonelt vært den viktigste energikilden i systemene Det er viktig for en høy utnyttelse av energien i avfall at den høye satsingen på fjernvarme videreføres Stadig mer av avfallet blir sortert ut og materialgjenvunnet Samtidig legges store mengder avfall på deponier i Europa Avfall Norge har tatt et nordisk initiativ til å overføre kompetanse på moderne avfallshåndtering der ressursene i avfallet blir flyttet fra deponi til materialgjenvinning

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24710&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Avfallstaxi - korreksjon | Avfall Norge:
  tidligere nyhetssak at avfallsbransjen igjen kan benytte berepet Dette er ikke SøppelTaxi enig i Søppeltaxi AS som har registrert Avfallstaxi som varemerke har anledning til å anke avgjørelsen i Patentstyrets 1 avdeling til Patentstyrets 2 avdeling Avfall Norge er blitt informert om at avgjørelsen kommer til å bli anket søppeltaxi hevder at vfallsbransjen kan ikke benytte begrepet Avfalltaxi før en eventuell avgjørelse om at registreringen ikke er gyldig er rettskraftig

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24700&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ubetydelige utslipp av miljøgifter fra avfallsdeponering | Avfall Norge:
  et 20 talls utvalg av deponier fra hele landet viser at det er svært små utslipp av miljøgifter fra deponiene Den totale mengede sigevann er estimert til drøye 9 000 000 m3 sigevann pr år og de totale miljø kostnader ved utslippene er estimert til kun kr 70 000 pr år Rapporten er dermed et korrektiv til Klifs utredning om miljøkostnader ved deponering og derav forslag til deponiavgift og til tidligere antakelser om miljøgifter i sigevann Avfall Norge har tidligere kritisert Klifs metode for beregning av miljøkostader se artikkel om deponiavgift Resultatene av sigevannsutredingen bygger opp om Avfall Norges argumenter om at deponiene er en del av en helhetlig løsning for å ta hånd om avfall med miljøgifter Etter innføringen av forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall er det overflødig med en avgift som styringsmiddel for å lede avfall vekk fra deponering Virkemidlene bør nå heller tilpasses slik at lavorganisk avfall med miljøgifter som ikke kan gjenvinnes eller energiutnyttes styres til miljøforsvarlig deponering framfor å disponeres på annen måte som kan utgjøre en trussel for omgivelsene På den måte kan deponiene bli et viktig verktøy for å hindre spreding av miljøgifter Avfall Norge mener fortsatt at sigevann bør renses men

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24696&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge omorganiserer | Avfall Norge:
  valgt å dele administrasjonen i to avdelinger Avfall Norges administrasjon har siden 2007 økt fra seks til ni faste medarbeidere I tillegg er tre medarbeidere for tiden engasjert i ulike prosjekter Dette har ledet frem til et behov for å se på hvordan administrasjonen kan arbeide mest mulig effektivt for å levere den kvalitet medlemmer og omgivelser forventer Ny organisasjonsmodell Gjennom en prosess som startet opp i fjor vår har administrasjonen sett på interne rutiner intern kommunikasjon og intern organisering for å kunne effektivisere Ett resultat av dette er at administrasjonen deles i to avdelinger Ny struktur blir da slik Fagavdelingen vil ha ansvar for fagarbeidet i Avfall Norge Den vil også være viktig i utarbeidelse av Avfall Norges interessepolitiske grunnlag Fagavdelingen består av alle fagrådgiverne og ledes av assisterende direktør og bioansvarlig Henrik Lystad Administrasjons og arrangementsavdelingen vil ha ansvar for gjennomføring av alle kurs seminarer og konferanser inklusiv Avfallskonferansen Arrangementene gjennomføres i samarbeid med fagrådgiverne Avdelingen vil også ha ansvar for administrative oppgaver i Avfall Norge inklusiv økonomistyring Den ledes av Lisbeth Å Meidell Kommunikasjonsleder vil ha en selvstendig rolle med ansvar både for Avfall Norges eksterne kommunikasjonsprofil og som fagrådgiver for kommunikasjon Kommunikasjonsleder inngår da i Fagavdelingen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24596&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Håkon Jentoft 50 år | Avfall Norge:
  Norge fyller i dag 50 år Dagen ble markert med en enkel tilstelning i Avfall Norges lokaler Styreleder Pål A Sommernes ønsket sammet med andre gjester jubilanten til lykke med dagen og trakk blant annet fram hans egenskaper som engasjerende og motiverende leder for sine medarbeidere og som samlende talsperson for Avfall Norges medlemmer Håkon Jentoft har jobbet i Avfall Norge tidligere Norsk Renholdsverks forening siden 2000 og direktør siden

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24608&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Generalforsamling Avfall Norge 5. juni | Avfall Norge:
  Jentoft avfallnorge DEL ARTIKKELEN Avfall Norges generalforsamling avholdes 5 juni i Stavanger i forbindelse med Avfallskonferansen Alle dokumenter til generalforsamlingen er sendt ut til medlemmer i Avfall Norge med både brevpost og e mail Vi ber alle medlemmer om å registrere seg til generalforsamlingen ved å gå inn på Generalforsamlingen 2012 Årsrapporten 2011 fra Avfall Norge kan du laste ned som pdf fil her Avfall Norge på Twitter Tweets av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24587&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge med Follo Ren til Frankrike | Avfall Norge:
  mai en befaring til et sorterings og biogassanlegg Biopole i Angers i Frankrike Anlegget er tilsvarende det Follo Ren planlegger å bygge i Vestby Hensikten med besøket var å se på det nyeste anlegget som er bygget med tilsvarende teknologi som det anlegget Kretsløp Follo skal bygge i Vestby Ellen Halaas fra Avfall Norge deltok for å få mer kunnskap om denne type anlegg Anlegget i Angers er bygget i et kombinert bolig industriområde og tilfredsstiller strenge utslippskrav til omgivelsene Det er bygget for å håndtere husholdningsavfallet fra 283 000 innbyggere totalt 90 000 tonn avfall Oppstart for anlegget var i januar 2011 og det er Veolia som drifter det på vegne av de 31 eierkommunene I dag håndterer anlegget ca 65 000 tonn husholdningsavfall i tillegg til en del hageavfall som benyttes som strukturmateriale i prosessen Ved hjelp av ulike trommelsikter vektseparatorer og optisk sortering blir ulike avfallstyper separert fra hverandre Sluttresten etter sortering blandes så med hageavfall og sendes inn i en biogassreaktor hvor det i en tørrprosess produseres biogass og biomasse Biogassen benyttes til produksjon av strøm og fjernvarme Biomassen blandes med hageavfall og komposteres i to trinn til et kompostprodukt For mer informasjon om studieturen se

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24583&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Full fart i fjæra | Avfall Norge:
  hender Varaordfører i Oslo Libe Rieber Mohn åpnet dagen formelt mens miljøbyråd Ola Elvestuen Oslo og leder av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken holdt egne appeller sammen med hovedsponsor Ragn Sells Alle pekte de på betydningen av innsats for å rydde opp i marin forsøpling og at barn har en viktig rolle å spille For som Libe Rieber Mohn sa det er jo ikke dere barna som kaster Det er voksne som gjør det Derfor har dere les barn en viktig oppgave i å oppdra foreldrene der hjemme Etter fine ord og pølsespising var det dags for mere plukk opp og da ikke bare fra strandkanten Dykkere fra ProDykk var med for å hente opp søppel under vann Kjempespennende Q tips i strandsonen Hva er dette for noe Sa en jente på ti mens hun dro lange gule plastbånd ut av sanden Kanskje noe som har vært brukt til å pakke ting med foreslår undertegnede og må samtidig medgi at jeg slett ikke er sikker Og sånn var det helt typisk for marint søppel plast plast plast i alle varianter og i tillegg en god del q tips og sigarettsneiper Hvor kommer egentlig alle q tipsene fra Kan noen fortelle oss det

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24536&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •