archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alex Rosén konferansier på Avfallskonferansen 2012! | Avfall Norge:
  deltakere på Avfallskonferansen en måned før det braker løs Inneutstillingen er den største i omfang noen sinne det er fortsatt noen ledige plasser både inne og ute Al e x Rosén med på laget Bildet av Alex er tatt i forbindelse med Kampanjen 2012 Alex Rosén skal lede oss gjennom konferansens faglige program den 6 juni Han har vist ekte engasjement og entusiasme gjennom sin deltakelse i reklamefilmen som har ledet an Kommunikasjonskampanjen 2012 Programmet er spekket med dyktige foredragsholdere fra fjern og nær Jim Puckett fra Basel Action Network Weine Wiqvist fra Avfall Sverige Maarten Goorhuis fra Royal Dutch Solid Waste Association Per Inge Torkelsen som er rikskjendis og selvstendig næringsdrivende Einar Håndlykken fra ZERO og Nina Schefte fra Ikea for å nevne noen Vi gleder oss Mer om PROGRAMMET klikk her Rekordmange deltakere På samme tid i fjor talte vi 50 60 færre påmeldte enn per dags dato Om grunnen er at vi faktisk vil passere fjorårets deltakertall 837 eller om deltakerne er raskere med å registrere seg er usikkert Har du ikke meldt deg på For PÅMELDING klikk her Vi har enda noen utstillerplasser igjen både inne og ute Har du spørsmål ta kontakt med geir atlanticmice

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24494&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Lavutslippsamfunnet forutsetter fjernvarme | Avfall Norge:
  frem av regjeringen et skritt videre i retning av et lavutslippssamfunn Meldingen har ingen konkrete virkemidler eller tiltak rettet mot ytterligere utslippsreduksjoner for avfallssektoren men tar til inntekt de utslippsreduksjonene som har kommet som en følge av forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall som ble innført i 2009 se også sak Lite om avfall i klimameldingen Energiutnyttelse av restavfall som er uegnet for annen gjenvinning er en betydelig bidragsyter til fornybar energiproduksjon Ca 30 av varmen i norske fjernvarmesystem kommer fra avfall som blir energigjenvunnet og er den største og viktigste energikilden til norsk fjernvarme Økt satsning på og bruk av fjernvarme bidrar til å redusere klimagassutslippene fra bygningsmassen gjennom bla utfasing av oljekjeler Norsk Fjernvarme slår fast følgende Skal vi få ned klimagassutslippene fra bygningsmassen forutsetter dette en smart og fremtidsrettet kombinasjon av energieffektivisering fornybar varme og fornybar kjøling sier Juhler Fjernvarmebransjens bidrag i dette blir å levere energieffektiv varme og kjøling til fremtidens energigjerrige bygg sier hun I følge Heidi Juhler spiller fjernvarme en viktig rolle som klimatiltak både konkret og indirekte Hun oppsummerer fjernvarmens rolle i klimapolitikken i fire punkter Utfasing av oljefyring reduserte metanutslipp mer fornybar energi og elektrifisering av transportsektoren Les hele saken fra Norsk

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24424&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lite om avfall i klimameldingen | Avfall Norge:
  allerede vedtatte virkemidler Det aller meste av dette vil være reduksjon i utslipp av deponigass I den foreløpige utgaven av meldingen er det ikke varslet nye virkemidler eller tiltak for avfall Stortingsmelding og pressemelding fra Statsministerens kontor Biogas Meldingen har et fyldig kapittel om biogass hvor det fremgår at potensialet ligger både i landbruket og i utnyttelse av avfall og avløpsslam I meldingen står det Noe av utfordringen med å utløse biogasstiltak er at flere samfunnssektorer må jobbe tett sammen For å utløse de største utslippsreduksjonene på produksjonssiden bør biogassanlegget basere seg på husdyrgjødsel mens kostnadene isolert sett blir lavest hvis biogass produseres fra avfall og avløpsslam som har lavest produksjonskostnad for energien Brukerne av gassen vil ofte være utenfor både avfallsbransjen og jordbruket for eksempel transportsektoren eller energibransjen Slik virkemidlene er innrettet i dag er det ikke lønnsomhet i å starte biogassproduksjon Regjeringen kommer imidlertid ikke med forslag til endring av virkemidlene Avfall Avfallssektoren står for ca 2 prosent av de samlede klimagassutslippene i Norge 87 prosent av disse kommer fra deponigass 13 prosent fra avløp og avløpsrensing Utslipp fra avfallsforbrenning inngår ikke i utslipp fra avfallssektoren men er regnet inn under utslipp fra energiproduksjon Økt energiutnyttelse av avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24406&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Workshop om avfallsreduksjon gjennomført | Avfall Norge:
  diskusjon videre Ingrid Hitland BIR Hva kan vi ta med oss fra NOU 2002 19 Avfallsforebygging Ole Jørgen Hansen Østfoldforskning Emballasjeoptimering og FORMAT prosjektet noe å lære Peter Sundt Mepex Avfallsforebygging Internasjonale trender i Europa Håvard Bjordal Bergen kommune Framtidens Byer vårt innspill til MD avfallsforebygging Deretter ble deltakerne delt inn i to grupper som skulle diskutere videre og svare på følgende spørsmål Norge skal lage en nasjonal plan for avfallsreduksjon Hvilke virkemidler skal MD foreslå for avfallssektoren Resultatene av diskusjonene ble følgende anbefalinger Staten skal Opprette et samarbeidsforum hvor næringsliv kommuner produsentansvarsordninger med mer møtes og utveksler informasjon om bl a ressurs og emballasjeoptimering Her kan en melde tilbake til produsent om gjenvinnbarhet av et produkt innhold av miljøgifter og lignende Norge skal slutte seg til samarbeid m EU og nordiske land herunder Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management ACR som er et internasjonalt nettverk for bærekraftig forbruk og ressurseffektivitet ACR organiserer EUs uke for avfallsforebygging EWWR som står bak en rekke arrangement over hele EU og utarbeider en mengde informasjonsmateriell Følge opp tiltakene som er foreslått i NOU 2002 19 om avfallsforebygging MD bør vurdere om Gjenova fra NOU 2002 skal etableres og en sentral oppgave kan være å utvikle denne arenaen og forslag til virkemidler som virker avfallsforebyggende Et annet forslag er å opprette RessursNova som gis ansvar for et helhetlig syn på ressurseffektivitet Gjennomgå regelverket og se om det legger begrensninger for i forhold til avfallsreduksjon Sette krav om rapportering av ressursbruk i bedriftenes miljørapportering Vurdere levetidsmerking av produkter Tilrettelegge for økt ombruk herunder bedre rammebtingelsene for reparasjonstjenester for eksempel redusert mva redusert arbeidsgiveravgift Satse på forskning og utdanning innen områder som fremmer økt ressurseffektivitet Kommunene skal Informere om avfallsreduserende tiltak Legge til rette for ombrukscontainere etc Bidra til økt opplæring

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24401&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strengere miljøkrav for bilvrak | Avfall Norge:
  det ikke være sier Håkon Jentoft Avfall Norge hilser derfor Klifs innspill velkommen Det er i dag felles europeiske krav til håndtering av bilvrak Vi har gjort en vurdering av om disse kravene er tilstrekkelige Vi ser at det kan være behov for å skjerpe dagens regulering for å hindre spredning av farlige stoffer sier Ellen Hambro direktør for Klima og forurensningsdirektoratet Klif Klif har sendt sin foreløpige vurdering til MD men trenger mer kunnskap om hva som skjer med miljøgiftene under fragmenteringsprosessen for å kunne målrette tiltakene Endelig anbefaling vil bli sendt når Klif vet mer nøyaktig hvor det er mest hensiktsmessig å skjerpe kravene Les Klif saken her For lite sortering Klifs vurdering er blant annet gjort med utgangspunkt i en kartlegging Mepex har gjort av biler av ulike årsmodeller Det ble funnet mye elektronikk og plast tekstil med brannhemmere Med dagens miljøkrav fjernes ikke disse før bilen knuses og fragmenteres Metaller sorteres ut men restproduktet såkalt fluff inneholder da både miljøgifter og verdifulle metaller eksempelvis fra kretskort Bedre miljø flere ressurser i kretsløp For avfallsanlegg som tar imot fluff er det gode nyheter at elektronikk og plast tekstil med brannhemmere skal saneres før fragmentering Det vil gi

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24392&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ressurser i avfall viktig i EUs grønne økonomi | Avfall Norge:
  av Europas grønne økonomi Ressurser i avfall trekkes frem som en viktig del av strategien I pressemeldingen som er sendt ut etter møtet understreker EUs miljøkommissær Janez Potocnik og Danmarks Miljøvernminister Ida Auken at gjenvinning er viktig Den grønne økonomien betyr at Europa vil bruke sine ressurser mer effektivt slik at gjenvinning av avfall nærmer seg 100 prosent Den grønne økonomien endrer de produktene vi produserer så de blir bærekraftige miljøvennlige og færre ressurser brukes i produksjonen For eksempel gjelder dette sjeldne jordarter og metaller som vi bruker mye i elektroniske enheter og som gjør oss avhengige av de få landene som har disse ressursene Den grønne økonomien er innovativ og vil styrke Europas konkurranseevne på det globale markedet Diskusjonene i EU om en grønn økonomi og en ressurseffektiv strategi vil få betydning for utvikling av avfallssektoren Miljøvernminister Auken har i Danmark lansert at kommunene ikke skal utarbeide avfallsplaner men ressursplaner På samme måte bør den kommende stortingsmeldingen om avfall også bli en ressursmelding Du kan lese pressemeldingen fra møtet her Avfall Norge har gjort avtale med Janez Potoncnik om et intervju som vil bli vist på storskjerm under Avfallskonferansen i Stavanger 5 juni Her vil direktør Håkon Jentoft i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24346&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Norge i Europa-toppen | Avfall Norge:
  og forbrenning Best i klassen for materialgjenvinning er Tyskland med 45 prosent mens Norge her har noe å strekke seg etter med sine 27 prosent i 2010 Samtlige land i denne gruppen ligger på rundt 50 prosent avfall til forbrenning Statistikken viser ikke energiutnyttelsesgraden Det avgjørende er at gjenvinningen gir miljøgevinst basert på samfunnsøkonomiske beregninger En gjenvinningsgrad på 75 80 prosent er miljømessig og samfunns økonomisk lønnsomt sier miljøråd Knut Kroepelien ved EU delegasjonen i en kommentar Dette er også reflektert i norsk avfallspolitikk Sakte utvikling vekk fra deponi EUs miljøpolitikk har som mål å styre avfallet bort fra deponi 40 prosent av det kommunale avfallet i EU deponeres fremdeles noe som fra et miljøperspektiv er et høyt tall I Norge deponeres bare seks prosent Tendensen i Europa er at andelen av avfallet som deponeres går ned men det skjer sakte sier Kroepelien Økt fokus på farlig avfall Kroepelien tror kjemikalier legemidler og kosmetika vil få større oppmerksomhet fremover Klarere mål og bredere regelverk er på sin plass sier miljøråden I dag finnes det ikke gode nok systemer for høy retur av disse produktene Norge har identifisert denne typen avfall som en utfordring Når Norge ikke har gode systemer er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24251&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lær av de beste | Avfall Norge:
  sammenlignes Norsk plastgjenvinning kommer for eksempel tilsynelatende dårlig ut når en sammenligner med Belgia som nesten bare samler inn engangsflasker og hardplast Vår norske panteordning med både engangsflasker ombruksflasker og drikkebokser Resirk er holdt utenfor vår statistikk Vi samler og gjenvinner plastemballasje inklusiv plastfolie som ikke skal gjenvinnes i Belgia Når vi i Norge samler inn våtorganisk samler andre land inn en blanding av matavfall men uten kjøtt og fisk og mye hageavfall Selv om det altså er forskjeller i definisjoner og valg av løsninger så er det svært lærerikt å utveksle erfaringer og synspunkt ikke minst fordi en ser at det vi gjør i dag ikke nødvendigvis må være slik i framtiden Ved innføring av produsentansvar har alle land valgt ulike løsninger og det var svært nyttig å høre hvilke erfaringer andre har hatt Belgia har for eksempel gjennomført at kommunene får full kostnadsdekning for arbeidet med å ta imot EE avfall noe vi også ønsker å oppnå i Norge Amsterdam har innført oppsamlingsenheter med nedgravde løsninger i Amsterdam og fortalte om sine erfaringer med dette Sveriges orientering om 8 fraksjoners kildesortert innsamling fikk en del oppmerksomhet Av opplysninger fra Norge som gjorde inntrykk på våre kolleger kan vi

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24195&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •