archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  en gladnyhet Veilederen er klar Les saken 15 12 2015 Revidert veileder om farlig avfall Veilederen om farlig avfall for ansatte på avfallsmottak er nå utgitt som en 5 utgave Guiden passer i lommen og har kortfattet informasjon om farlige egenskaper og forholdsregler for de vanligste typene farlig avfall Les saken 15 12 2015 Søknader til midler mot marin forsøpling ferdigbehandlet Det er en stor glede å kunne formidle at søknadene på refusjon av kostnader tilknyttet opprydding av marin forsøpling er ferdig behandlet Les saken 11 12 2015 Studenter se her Hjelp oss å finne navnet på kompetanseløftet til avfalls og gjenvinningsbransjen Les saken 10 12 2015 Tunisiere besøker Klemetsrudsanlegget AS Tunisia viser interesse for norske avfallsløsninger for å møte egne avfallsutfordringer Les saken 04 12 2015 Nye retningslinjer for produsentansvar EU kommisjonens handlingsplanen for sirkulærøkonomi utvider både rammedirektivet og retningslinjene for produsentansvar Med dette retter Kommisjonen et tydelig signal til markedet at overgangen til sirkulærøkonomi krever endringer i alle ledd Les saken 02 12 2015 EU lanserer ny sirkulærøkonomipakke I dag la Europakommisjonen frem en handlingsplan som skal ta Europa i retning av en sirkulær økonomi Pakken setter kursen for avfalls og gjenvinningsbransjen i årene som kommer også i Norge Les saken 02 12 2015 Ny kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge Avfall Norge ønsker vår nye kommunikasjonsrådgiver Silje Marie Rosenlund velkommen til organisasjonen Silje stiller med flere års erfaring fra Statoil og EVRY hvor hun har hatt stillinger som rådgiver endringsleder og ansvar for internkommunikasjon Les saken 30 11 2015 Smarte elever hos Avfall Norge Onsdag 25 november hadde Avfall Norge besøk av Lunde Smart Learners fra Lunde barneskole i Skien som konkurrerer i den skandinaviske finalen FIRST LEGO League i Mo i Rana Vinneren går videre til Europafinalen i København og kanskje hele veien til verdensfinalen i USA Les saken 27 11 2015 Vellykket lansering av Kompetanseløftet2020 Marianne Aasen fra Kirke utdannings og forskningskomiteen på Stortinget klippet snoren under lansering av Kompetanseløftet2020 KL2020 torsdag 26 november Les saken 25 11 2015 Avgift på naturgass innføres fra 2016 I Statsbudsjett for 2016 er det lagt inn full veibruksavgift på naturgass til veitransport tilsvarende bensin i energienhet mengde I den siste fremforhandlede avtalen som ble lagt frem av Regjeringspartiene 23 november opprettholdes dette men det gis fritak for opp til 30 prosent innblanding av naturgassen hvis den benyttes som reserve for biogassanlegg Beregningen skal gjøres basert på prinsippet om massebalanse Les saken 18 11 2015 Ny kontingentstruktur for Avfall Norge Under generalforsamlingen i The Cube på Gardermoen den 9 juni i år ble det vedtatt ny formålsparagraf og nye vedtekter for bransjeorganisasjonen Avfall Norge På høstmøtet som ble arrangert på Gardermoen Park Inn den 3 og 4 november la styret fram et forslag til ny kontingentstruktur Les saken 13 11 2015 Ny fagrådgiver i Avfall Norge Avfall Norge ønsker vår nye fagrådgiver Håkon Bratland velkommen til organisasjonen Håkon stiller med flere års erfaring som rådgiver i Mepex Consult As et ledende norsk konsulentselskap innen avfall og gjenvinning Les saken 13 11

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?p=p&pArticleCollectionId=2556&pIsArchive=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Vellykket lansering av Kompetanseløftet2020 | Avfall Norge:
  for å møte fremtidens spennende utfordringer Professor Helge Brattebø og professor Ole Jørgen Hanssen fra NTNU og NMBU som i høst har satt avfallsfag på timeplanen innledet om samarbeidet med KL2020 Vi fikk også høre fra nyutdannede og nåværende studenter om hvorfor de valgte avfallsfag De utrykket et ønske om å ta del i det grønne skiftet og sørge for at Norge på best mulig måte kan behandle sine egne

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42518&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Faggruppe for innsamling og gjenvinning | Avfall Norge:
  og skal ivareta deres interesser innen innsamling transport og gjenvinning Vi møtes ca 4 ganger i året og har telefonmøter ved behov Aktuelle prosjekter Veileder plukkanalyser Veileder for utføring av plukkanalyser som skulle vært ferdigstilt i løpet av 2014 skal ferdigstilles tidlig i 2015 Vi vil også se på mulighet for å samle inn data fra plukkanalyser slik at vi kan se på mulighet for å etablere en nasjonal oversikt over sammensetning av restavfall Forskriftsfestelse av frivillige emballasjeavtaler Myndighetene har varslet at man i løpet av 2015 skal komme med forslag til hvordan dagens frivillige emballasjeavtaler kan forskriftsfestes Dette er et arbeid som Avfall Norge vil følge opp Vi vil komme med innspill til hvordan vi ønsker at forskriften skal utformes Kontrollsystemer for miljøstasjoner Mer og mer avfall leveres til miljøstasjoner og flere kommuner ser på ulike former for kontroll i forhold til hvem som bruker tilbudet I tillegg dukker det opp flere utfordringer knyttet til avfall som leveres på miljøstasjoner blant annet hageavfall som kan medføre spredning av arter som ikke er ønskelige i Norsk natur Medlemmer i arbeidsgruppen Leder arbeidsgruppe Ellen Halaas Oslo kommune Renovasjonsetaten REN Nestleder arbeidsgruppe Tord Tjelflaat IVAR IKS Medlem arbeidsgruppe Øivind Brevik Romerike Avfallsforedling

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/faggrupper.cfm?pArticleId=17966 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Faggruppe for kommunikasjon og omdømme | Avfall Norge:
  2016 I tillegg er gruppen ansvarlig for planlegging og gjennomføring av det årlige kommunikasjonsseminaret samt kurs som omhandler et aktuelt kommunikasjonsrelatert tema Avfall Norges fagrapporter finner du her Faggruppa for kommunikasjon og omdømme er fra 2016 åpen for alle medlemmer i Avfall Norge som har interesse innen kommunikasjon og omdømme Ønsker du å bli med i faggruppen ta kontakt med sekretær i gruppen Silje Rosenholm silje rosenholm avfallnorge no eller

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/faggrupper.cfm?pArticleId=17959 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Faggruppe for kommunikasjon og omdømme | Avfall Norge:
  i prosjektene Fakta om avfallsbransjen Støtte til prosjektet Sortere næring Faggruppen er referansegruppe for Kampanjen 2016 I tillegg er gruppen ansvarlig for planlegging og gjennomføring av det årlige kommunikasjonsseminaret samt kurs som omhandler et aktuelt kommunikasjonsrelatert tema Avfall Norges fagrapporter finner du her Faggruppa for kommunikasjon og omdømme er fra 2016 åpen for alle medlemmer i Avfall Norge som har interesse innen kommunikasjon og omdømme Ønsker du å bli med

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/kommunikasjon1.cfm?pArticleId=17959 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kampanje 2014 om miljøfarlig avfall | Avfall Norge:
  en ekstrakontingent på 50 øre per innbygger Myndighetene har flere ganger poengtert betydningen av å prioritere farlig avfallsområdet innen avfallshåndtering For å få tak i gode rene avfallsråvarer må vi kommunisere kunnskap om det farlige avfallet og hvor viktig det er å sortere miljøgifter ut fra kretsløpet for avfall Kampanjens mål og innhold Kampanjens overordnende mål er økt bevissthet om farlig avfall og annet avfall med miljøgifter og at mer av dette avfallet skal sorteres ut av kretsløpet for avfall Arbeidstittelen er så langt i prosjektet Flere skal sortere mer farlig avfall Kampanjen planlegges som et farlig avfalls år med ulike tiltak for oppmerksomhet flere ganger i løpet av året Avspark vil bli i løpet av første kvartal 2014 Kampanjen skal bidra til Økt kunnskap om helse og miljøfarlige stoffer i produkter som blir til avfall Økt motivasjon og kunnskap for bruk av de gjeldende avfallsordningene Økt innsamling av farlig avfall avfall som inneholder miljøgifter Riktigere håndtering av farlig avfall avfall som inneholder miljøgifter Bedre utnyttelse av ressursene i avfallet Målgruppe Kampanjens hovedmålgruppe er unge voksne husholdninger med barn Det er et mål for kampanjen at den skal samle de viktigste aktørene i avfallsbransjen Fokusområder Lysrør lyspærer små batterier små

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/kommunikasjon1.cfm?pArticleId=29707 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Faggruppe for kommunalt ansvar og anskaffelser | Avfall Norge:
  fora for å diskutere eksempelvis anbudskonkurranse hvordan følge opp leverandører effektivt med mer Faggruppen har ansvaret for å drifte av nettverk for anskaffelser denne har blant annet som oppgave å ivareta best mulig dialog med leverandører og gjennomføre åpne møter Hva skal det jobbes med produseres Spørsmål knyttet til anskaffelser forsøpling tilsyn Spørsmål rundt kommunale innsamlingsordninger med en avklart rollefordeling med faggruppen for avfallsressurser Kommunale interesser knyttet til produsentansvar herunder eventuelle forhandlinger med produsentansvarselskaper Ansvar for minst et årlig åpent møte med leverandører med fokus på best mulig anbud Aktuelle prosjekter Tidlig i 2016 vil vi publisere rapporten Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall Dette er noe som spesielt diskuteres i de store byene der det er synlig at avfallsinnsamling er en voksende næring For å sikre like rammebetingelser for dette og at aktørene i markedet håndterer avfall på godkjent måte vil det diskuteres hvorvidt kommunene skal håndheve bestemmelsene i Forurensningsloven om at ingen kan samle inn husholdningsavfall uten kommunalt samtykke Ønsker du å bli med i faggruppen ta kontakt med sekretær i gruppen Roy Ulvang roy ulvang avfallnorge no eller fagsjef Henrik Lystad henrik lystad avfallnorge no Medlemmer i arbeidsgruppen Leder arbeidsgruppe Toralf Igesund BIR Privat AS Medlem arbeidsgruppe

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/faggrupper.cfm?pArticleId=17962 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Faggruppe for biologisk behandling | Avfall Norge:
  med planlegging og oppfølging av prosjekter regelverk i Norge og EU kurs og seminarer Aktuelle prosjekter Fosforplattform Etter initiativ fra Norsk Vann og Avfall Norge ga Regjeringen Miljødirektoratet oppdraget å utrede om og evt hvordan en norsk fosforplattform skal utformes Hensikten er bedre å ta vare på fosfor som knapp ressurs gjennom gjenvinning og gjenbruk av fosfor samt begrensning av overgjødsling Biogasstrategien God jord og den sirkulære økonomien Oppfølging av biogasstrategien i egen regi samt koordinert gjennom biogassutvalget i Energigass Norge Være pådriver for økt bruk av biogass biogjødsel og kompost herunder økt utsortering av matavfall og bruk av organisk avfall og husdyrgjødsel til biogass og biogjødselproduksjon Øke oppmerksomhet omkring kretsløpsøkonomi og mulighetene i bioøkonomien med bedre utnyttelse av næringsstoffene i kretsløpet Prosjektet God jord er igangsatt som et toårig prosjekt for å øke verdien av jordprodukter fra kompost og biogjødsel samt utfasing av torv fra det norske markedet Beste praksis hageavfallskompostering Prosjektet er satt i gang for å definere god praksis på kompostering av hageavfall Målet er at dette skal heve kvaliteten på kompost fra norske anlegg og sikre lik kvalitet på tjenesten der denne legges ut på anbud Faggruppen deltar også i 2015 i forskningsprosjektene Biogasfuel og Bio Valuechain under Forskningsrådets Energi X program om biogass Økt nordisk samarbeid Det vil i 2016 jobbes for et tettere samarbeide i Norden for eksempel med arbeidet med å etablere en fosforplattform felles kurs og seminarer samt eventuelt felles prosjekter f eks torvutfasing Leder er Tore Fløan i Ecopro nestleder er Gro Staveland fra Haugaland Interkommunale Miljøverk Ønsker du å bli med i faggruppen ta kontakt med sekretær i gruppen fagrådgiver Jens Måge jens maage avfallnorge no eller fagsjef Henrik Lystad henrik lystad avfallnorge no Medlemmer i arbeidsgruppen Leder arbeidsgruppe Tore Fløan Ecopro AS Nestleder arbeidsgruppe Gro Staveland Haugaland Interkommunale Miljøverk

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/faggrupper.cfm?pArticleId=17961 (2016-01-04)
  Open archived version from archive