archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fortsatt deponeres 40 % av Europas husholdningsavfall | Avfall Norge:
  Sveits og Tyrkia er det rapportert statistikk for håndtering av husholdningsavfall Gjennomsnittet i EU 27 er 502 kg pr innbygger Norge har oppgitt 469 kg pr innbygger Men definisjonen av husholdningsavfall varierer både fra kommune til kommune og fra land til land i Europa For Norge er det bare avfall fra husholdningene i mange Europeiske land inkluderes tilsvarende avfall i art og mengde fra næringslivet Statistikken viser at 38 avfallet gikk til deponi 22 ble forbrent 25 materialgjenvunnet og 15 kompostert Variasjonene mellom landene i Europa er store Fra 100 deponering i Bulgaria til 70 materialgjenvinning og kompostering i Østerrike Gjennom vårt europeiske samarbeid i Municipal Waste Europe har vi erfart at statistikk er en ting faktisk avfallshåndtering kan være noe annet Når vi nå i forbindelse med stortingsmelding om avfall skal ta inspirasjon fra andre land for å utvikle avfallshåndteringen i Norge skal vi være varsomme med å bare se på statistikken men heller gå bakom tallene og ta kontakt med de land som utvikler et totalt avfallshåndteringssystem som ligner på det vi gjør i Norge Derfor er det fortsatt håndteringen i Sverige og Nederland som vi mener kan gi størst inspirasjon til vårt arbeid Les egen artikkel om

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24190&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • 'Vi er alle gjenvunnet stjernestøv' | Avfall Norge:
  Alex Rosén opp sammen med flere gjester for å markere starten på Alle vil sortere no Undervisning á la Alex Det var trøkk og masse positiv energi da Alex fortalte at alt metall på jorda ble laget i en supernova for mange hundre millioner milliarder av år siden Alt vi er alt vi ser alt er laget av støvet fra de stoffene som ble skapt i de siste sekundene av en sånn supernova er det ikke fett skrattet Alex At vi er stjernestøv liksom Det syntes tydeligvis barna at det var Mange hender i været og spørsmål i kø Kampanjefilmen falt også i smak Kult med Alex Han fortsatte med å fortelle at alle mennesker har litt jern i kroppen Når jeg en gang dør så går jernet i kroppen min tilbake til naturen En dag ender det kanskje opp som en bil Det er ganske kult å tenke på sa en entusiastisk Alex Avslutning og oppstart Til slutt ble det sorteringskonkurranse mellom guttene og jentene Alex ble med på jentelaget mens guttene ble forsterket med selveste sorteringssjefen i Oslo byråd Ola Elvestuen Begge lagene fikk full pott og klassen kunne dermed avslutte dagen med T skjorter i premie til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24146&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tilsyn med produsenter av avfallsbaserte gjødselvarer | Avfall Norge:
  2012 Siden revisjonen av gjødselvareforskriften fortsatt lar vente på seg må er det gjeldende forskrift som ligger til grunn Tilsynet omfatter avfallsbaserte gjødselvarer Dette er organisk gjødsel kompost og jordforbedringsmidler produsert med utgangspunkt i matavfall slam biorest eller annet organisk avfall Mattilsynet skriver i sin nyhetssak at det har vært en økning i denne typen gjødselproduksjon og at avfallsbaserte gjødselvarer erstatter eller supplerer kjemisk gjødsel på flere områder Det er mange nye produkter i markedet Mattilsynet ønsker blant annet at prosjektet vil bidra til mer enhetlig forvaltning Dialogen mellom Mattilsynet andre fagetater Klif fylkesmann og kommune og bransjen skal også bedres Mattilsynet opplyser at tilsyn vil foregå i fem regioner Oslo Akershus og Østfold Rogaland og Agder Hordaland og Sogn og Fjordane Hedmark og Oppland og Trøndelag og Møre og Romsdal Innledningsvis vil Mattilsynet skaffe seg oversikt over alle virksomheter som produserer eller omsetter avfallsbaserte gjødselvarer i de fem regionene Videre skal tilsyn gjennomføres ved minimum 30 av anleggene men i mange av distriktene regner vi med at alle aktuelle virksomheter får besøk Les mer om tilsynene på Mattilsynets sider Tilsyn med avfallsbaserte gjødselvarer Avfall Norge hilser tilsynsaksjonen velkommen men stiller spørsmål ved om tidspunktet kunne vært bedre tilpasset status

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24136&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Deponiavgiften har utspilt sin rolle | Avfall Norge:
  sin rolle som både inntekskilde for staten og virkemiddel i norsk avfallspolitikk Så sent som i 2008 utgjorde deponiavgiften 726 713 134 kroner i inntekt til staten Etter at deponiforbudet nå er implementert er inntekten redusert til ca 77 873 620 kroner Deponiavgiften har etter vår mening langt på vei også utspilt sin rolle som virkemiddel i norsk avfallspolitikk Deponiavgiften skal gjenspeile de faktiske miljøkostnader ved deponering av avfall Dette er et viktig prinsipp i en bærekraftig avfallspolitikk fordi dersom avgiften settes lavere enn de faktiske miljøkostnader ved deponering vil dette være en indirekte subsidiering av deponering og dette igjen vil hemme gjenvinning av gjenvinnbare ressurser Etter implementeringen av deponiforbudet er deponiavgifter imidlertid satt for høyt i forhold til de faktiske miljøulemper som deponering nå representerer Dette bidrar til inneffektivitet og sub optimale løsninger Regelverket for beregning er unødvendig komplisert og tolkningene skaper stadig nye konflikter mellom avfallsbransjen og Toll og avgiftsdirektoratet Avgiften kan fordi den er for høy og fordi regelverket er for komplisert bidra til at uorganisk avfall som bør deponeres ikke kommer på deponiene men disponeres i jordfyllinger mv eller blandes inn i brennbart avfall I forbindelse med St meldingen om avfallsbehandling bør myndighetene evaluere bruken av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24129&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen - husk påmelding innen 30. april! | Avfall Norge:
  Tema er fremtidens avfallshåndtering Ikke gå glipp av Jenny Pfau som skal snakke om konseptet Cadle to Cradle fra vogge til vogge Nina Schefte forteller om IKEAs kretsløpstankegang Janus Potocnik presenterer EUs avfallsperspektiv de 10 neste årene Jim Puckett gir oss et engasjerende foredrag om eksport av farlig EE avfall og dette er bare noen av godbitene Se hele PROGRAMMET og sirkus Vi har ikke glemt at Avfallskonferansen også er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24127&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klar, ferdig, gå! | Avfall Norge:
  kampanjens eiere og samarbeidsparter er alle invitert til å bli med Byråd for miljø i Oslo Ola Elvestuen ønsker velkommen mens Håkon Jentoft fra Avfall Norge forteller om hvorfor vi trenger en kampanje som denne Alex binder det hele sammen og barna vil være aktivt med Vi lar oss inspirere Landet rundt Ellers bobler det av positivt engasjement rundt hos medlemmene for tiden Veldig mange ligger i startgropen med egne

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24125&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klimaeffekter ved eksport/ import av avfall | Avfall Norge:
  Norge og Sverige som et lukket marked Det er lagt til grunn forutsetninger om innføring av eksportrestriksjoner som virkemiddel for å styre den norske avfallsstrømmen til anlegg for energiutnyttelse og varmeproduksjon i Norge Beregninger viser en besparelse på 250 kg CO2ekv tonn avfall ved å utnytte avfallet i den eksisterende forbrenningskapasiteten i Norge Resterende av det norske avfallet som norske anlegg ikke har kapasitet til å ta hånd om forutsettes levert til fjernvarmeproduksjon i Sverige I samme scenario er det lagt til grunn at svenske anlegg dekker resten av varmebehovet i fjernvarmen med alternative brensel I scenario 2 er Norge og Sverige fortsatt et lukket marked men det åpnes for tilførsel import av avfall fra andre land enn de nordiske Da viser beregningene at reduksjonen i klimautslipp er på 800 kg CO2ekv per tonn avfall dersom norsk avfall forblir energiutnyttet i Norge og at svenske anlegg produserer fjernvarme med avfall fra andre land i Europa hvor avfallet eller ville bli lagt på deponier åpent marked Scenario 3 AN rapport nr 8 11 er en vurdering av klimaeffektene ved å la sortert restavfall fra øst europeiske land bli utnyttet i nord europeiske fjernvarmesystem kontra deponering i hjemlandet I Tyskland Belgia Nederland Sverige Danmark og Norge seks av de mest suksessrike EU27 landene innen avfallshåndtering er det for tiden ledig behandlingskapasitet for restavfall til energiutnyttelse på 2 2 millioner tonn Beregningene i scenario 3 viser at det kan spares inntil 620 kg CO2ekv per tonn ved å utnytte sortert restavfall i den ledige fjernvarme behandlings kapasiteten i de seks landene Utslipp av klimagasser forbundet med transport av avfallet er tatt med i beregningene Den europeiske kapasiteten ventes å øke til 7 2 millioner tonn frem til 2020 Samtidig deponeres det årlig 150 millioner tonn avfall på deponier i EU27 I Norge og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24027&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lever hageavfallet til kompostering | Avfall Norge:
  ugrassfrø og andre smittebærere De fleste gjenvinningsstasjoner har også salg eller utdeling av ferdig kompost så du slipper å vente på at kvistene har blitt til kompost Brenning skaper helseproblemer Brenning av hageavfallet er et dårlig alternativ og i noen kommuner også forbudt Røyken fra brenning av gress busker og trær kan føre til alvorlige helseproblemer for mange med astma og allergi I følge Norges Astma og allergiforbund er det mange som får økt pustebesvær og i verste fall akutte astmaanfall av bråtebrann og brenning av hageavfall Kompost er glimrende jødsel Kompost fra hageavfall har flere positive egenskaper I hagen er den et glimrende jordforbedringsmiddel og organisk gjødsel som kan brukes til grønnsaksbed busker og på plen som topping Mang en hageentusiast har kompost høyt på listen for å få en fin hage Næringsstoffene i komposten frigjøres sakte i tråd med plantenes behov mens humusen i komposten bidrar til bedre jordstruktur Kompost fra din hage kan også brukes i økologisk landbruk istedenfor kunstgjødsel Også bra for klimaet Også klimaet har nytte av kompost Når komposten erstatter torv som sekkene fra hagesentre normalt er fulle av forblir torven igjen i myra som et karbonlager Hver kilo tørt hageavfall som blir til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=24034&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive