archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Årsmøte i Avfallsforsk 18.april | Avfall Norge:
  Avfallsforsk 18 april SKREVET AV Roy Ulvang avfallnorge DEL ARTIKKELEN Avfallsforsk avholder årsmøte og workshop 18 april Sted Rica Victoria hotell Rosenkrantz gt 15 i Oslo Tid kl 1100 1530 Årsmøtet starter kl 1100 med den formelle delen Etter lunsj holdes en workshop Detaljert program for workshopen vil bli lagt ut på Avfallsforsks hjemmeside www avfallsforsk no Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=23638&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Kandidater til Innovasjonsprisen 2012 | Avfall Norge:
  post til haakon jentoft avfallnorge no direktør i Avfall Norge innen 27 april Kriteriene for vurdering av tildeling av innovasjonsprisen er relevans i forhold til å ha bidratt til nytenkning innen avfallsbransjen dokumentert faglig kvalitet dokumentert effekt for eksempel i form av produkter eller løsninger som er kommet til anvendelse om arbeidet er banebrytende Potensial kandidaten kan ha for utviklingen av bransjen framover Formidling av resultater skal også telle med i vurderingen Overrekkelse av Innovasjonprisen til Pål Smits i Lindum under Avfallskonferansen 2011 Formål med Innovasjonsprisen Avfall Norges innovasjonspris skal belønne innsats som fremmer utviklingen innen avfallsbransjen Vinneren kåres av en sammensatt jury bestående av daglig leder i Avfall Norge en representant for årets lokale arrangør av avfallskonferansen og et medlem oppnevnt av styret i Avfall Norge Arbeidet som belønnes kan omfatte ulike aspekter innen teknologi og tjenester økonomi og markedsforhold Prisen kan gis til enkeltpersoner eller bedrift Prisen kan gis både til private og kommunale bedrifter innen avfallsbransjen Den består av et diplom og en gavesjekk på kr 10 000 Dette er den tredje prisen som skal deles ut I 2010 gikk prisen til Norsk Biogass AS for produktet BioSep I fjor gikk prisen til Lindum AS Jury Juryen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=23519&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Spenstig klimaplan fra KS | Avfall Norge:
  i klimautslippene KS har tatt fatt i dette og har i rapporten Lokale klimatiltak som gir utslippskutt både utviklet et verktøy for å identifisere gjennomføre og måle klimakutt i lokale tiltak I avfallssektoren har KS først og fremst sett på muligheter for å hente ut mer gass fra deponier Dette et tiltak som også er påvist i Klimakur I tillegg har KS sett på biogass og økt materialgjenvinning av plast Forslag kan fremme etablering og drift av deponigass anlegg Det mest spennende forslaget KS kommer med i rapporten er at dokumenterte klimakutt kan inngå i et kvotesystem der staten betaler for kuttene som et alternativ til å kjøpe kvoter for klimakutt i utlandet Avfall Norge har i flere år arbeidet for å få til både økt kompetanse om etablering av deponigass anlegg bedre drift av anleggene og støtteordninger for å anvende deponigassen til energiproduksjon Imidlertid har kostnadene vært store knyttet til både etablering og drift av anleggene og det har vært vanskelig å få til optimal drift Det har manglet et økonomisk incitament i tillegg til de krav som er stilt KS sitt forslag kan bidra til å løse denne problemstillingen Avfall Norge støtter KS Avfall Norge støtter initiativet fra

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=23388&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nordisk biogasskonferanse 23. - 25. april | Avfall Norge:
  høydepunktene er et stort antall gassdrevne kjøretøyer The 4 th Nordic Biogas Conference NBC 2012 will be the greatest biogas event history has known in the Nordic countries Do not miss the chance to join NBC in Copenhagen Denmark April 23 rd 25 th 2012 at the Bella Center Use the possibility to develop business opportunities with the 60 expected exhibiting companies and 500 delegates Get further information register and

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=23327&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Uviss skjebne for biogasstrategi | Avfall Norge:
  uforpliktende henvisning til klimameldingen så er komiteen samstemt i behovet for en nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi dersom man skal utløse biogasspotensialet og dermed redusere klimagassutslippene i Norge De sier videre at en strategi må ivareta hele verdikjeden for biogass landbruk avfall og transport og gi styringssignal på tvers av de ulike sektorene Oslomodellen trukket fram som positivt eksempel Avfall Norge mener det er positivt at komiteen er tydelig på at biogass vil ha størst klimanytte ved bruk som drivstoff siden Norge allerede i hovedsak baserer sitt elektrisitetsbruk på fornybare kilder Produksjon distribusjon og bruk må ses i en markedsmessig sammenheng Store faste brukere av drivstoff vil være viktige målgrupper og blant annet har Oslo gått foran som et godt eksempel i bruk av biogass til busse sies det i komitéinnstillingen Bruken av biorest må defineres Det er også positivt at komiteen er samlet om at Økt bruk av biogass forutsetter et forutsigbart og langsiktig avgiftsregelverk i alle ledd av verdikjeden det vil si både på produksjon og bruk Videre er det viktig å definere et mulighetsområde for den bioresten som oppstår Komiteen peker i tillegg til klimameldingen også på den kommende avfallsmeldingen Fremtidsrettet allianse Avfall Norge har sammen med Bondelaget og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=23324&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen: IKEA om avfall og sånt… | Avfall Norge:
  blir svært interessant å høre om hvordan IKEA som storprodusent av produkter stort sett alle nordmenn omgir seg med jobber med kretsløpstankegangen og gjenvinning av egne produkter Schefte som er sjef for bærekraft i IKEA skal holde innlegget Closing the loop hvordan skape produkter av avfall i Stavanger onsdag 6 januar IKEA har i flere år hatt et sterkt miljøfokus Bedriften har blant annet engasjert seg i den pågående telysjakten

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=23286&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Behov for medlemmer til Avfall Norges arbeidsgrupper | Avfall Norge:
  DEL ARTIKKELEN Enkelte av arbeidsgruppene til Avfall Norge trenger flere medlemmer Arbeidsgruppe for Biologisk behandling Arbeidsgruppen for biologisk behandling ønsker å få inn en ny ressursperson som er involvert i drift av komposteringsanlegg Kontaktperson er Henrik Lystad mail henrik lystad avfallnorge no Arbeidsgruppen for Innsamling sortering og gjenvinning Gruppen gjennomfører hvert å flere spennende prosjekter relatert til innsamling sortering og gjenvinning av avfall Det siste prosjektet Når husholdningsavfall blir butikk ble gjennomført sammen med Juss gruppen og presentert på årets Gjenvinningsseminar Arbeidsgruppen har behov for 3 4 nye engasjerte medlemmer Kontaktperson er Ellen Halaas mail ellen halaas avfallnorge no Arbeidsgruppe for farlig avfall Arbeidsgruppen for farlig avfall har behov for flere engasjerte medlemmer Kontaktperson er Stein Lorentzen mail stein lorentzen avfallnorge no Styringsgruppe for Avfall Norges renovasjonsbenchmarking Styringsgruppen for Avfall Norges renovasjonsbenchmarking har plass til flere medlemmer Styringsgruppen tilstrebes å ha en sammensetning som dekker bredest mulig geografisk demografisk og organisasjonsmessig Personer med interesse for benchmarking som representerer en renovasjonsvirksomhet IKS som har en blanding av tett og spredt bebyggelse har aktiviteter i hele avfallskjeden og holder til i de nordligste fylkene er interessante å komme i kontakt med Kontaktperson er Roy Ulvang mail roy ulvang avfallnorge no Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=23284&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kommunikasjonsseminaret nærmer seg! | Avfall Norge:
  Påmeldingsfrist er 20 februar Faglig påfyll Martin Apenes vil blant annet gjennom sine erfaringer som tidligere kommunikasjonsdirektør i NAV gi deltakerne inspirasjon i arbeidet med internkommunikasjon Han vil ha fokus på rollen som rådgiver Apenes jobber i dag som partner i byrået Wergeland Apenes Kjersti Kildahl fra Avfall Norge og Ingeborg Ukkelberg fra Årim er også blant foredragsholderne Ikke glem Gulldunken frist 21 februar Også i år ønsker vi at

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=23283&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive