archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hva påvirker kunnskapsdeling i avfallsbransjen? | Avfall Norge:
  ansatte Målet for forskningsprosjektet er å bidra til økt forståelse for hva som påvirker kunnskapsdeling i organisasjoner Avfall Norges medlemmer med i prosjektet Flere ledere personalansvarlige og økonomiansvarlige blant Avfall Norges medlemmer vil om kort tid motta en forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Ved å delta i prosjektet bidrar du til at avfallsbransjen kan få mer kunnskap om nettopp hva som påvirker kunnskapsdeling Resultatene kommer til sommeren Resultatene vil bli

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=23282&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Alex går til filmen for oss | Avfall Norge:
  dag spilles det inn film og tas annonsebilder til kommunikasjonskampanjen Filmen skal sendes på TV Norge i uke 15 16 og 17 annonser kommer i diverse helgemagasiner i samme periode pluss uke 18 Mer info følger Flott ambassadør Kjersti Kildahl prosjektleder for kampanjen har vært til stede under innspillingen Et scoop for kampanjen og en flott ambassadør å ha med på laget bobler Kjersti Utrolig gøy rett og slett Smakebiter

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=23287&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nei til CO2 kvoter på energiutnyttelse av restavfall | Avfall Norge:
  kvoteforskriften Energi og Avfallsbransjen mener at energiutnyttelse av restavfall i avfallsforbrenningsanlegg ikke må innlemmes i ETS det europeiske kvotehandelssystemet Energi og Avfallsbransjen mener at krav til materialgjenvinning innrettet mot andre deler av avfallskjeden er langt mer effektive virkemiddel for å redusere klimautslippene som følge av avfallsforbrenning av fossile avfallsfraksjoner enn å legge avgift på sluttbehandler Energi og Avfallsbransjen mener at arbeidet med eventuelle virkemiddel på CO2 fra avfallsforbrenning må gjøres

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=22766&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strengere regler for biologisk behandling av biprodukter | Avfall Norge:
  det samme som kravene i gjødselvareforskriften Her anses foredling som enhver handling som endrer det opprinnelige produktet vesentlig herunder varmebehandling røyking salting modning tørking marinering ekstraksjon ekstrudering eller en kombinasjon av disse prosessene Les mer om høringen på Mattilsynet sine sider Frist for tilbakemelding er 19 april 2012 Ulike konsekvenser for komposterings og biogassanlegg I høringsbrevet til Mattilsynet er konsekvensene til anleggene oppstilt på en oversiktlig måte Utfordringen vil særlig gjelde for anlegg som i dag behandler tidligere uforedlete næringsmidler og andre typer biprodukter etter nasjonal metode dvs gjødselvareforskriften For tidligere næringsmidler vil de nye kravene innebære at uforedlete næringsmidler ikke lenger kan behandles etter nasjonal metode Selv om definisjonen av foredlet er ganske romslig kan det bety at man fra butikker ikke lenger kan ta imot rått kjøtt og fisk mens for eksempel røkt saltet marinert og ekstrudert kjøtt og fisk kan behandles Avfall Norge antar at dette kan bli en utfordring på butikknivå også i lys av at de store kjedene er representert over hele landet og dermed leverer sitt avfall til ulike behandlingsanlegg Anlegg som i dag tar imot uforedlete tidligere næringsmidler og andre typer biprodukter som f eks fjær og slakteavskjær vil med den foreslåtte regelverksendringen måtte behandle dette etter godkjente metoder i biproduktregelverket Her gjelder det pr i dag kun en metode som innebærer behandling i lukket beholder 1 time under 70 grader C og maks partikkelstørrelse 12 mm Problemet med denne metoden er at den anses som særlig lite egnet i komposteringsanlegg fordi mange av de mikroorganismene som står for den ønskete nedbrytningen av det organiske materiale ikke overlever dette og fordi neddeling til 12 mm er lite optimalt for prosessen Biproduktforskriften inneholder derfor en åpning for alternative metoder som etter en validering kan godkjennes Nasjonale metoder og validering Avfall Norge ønsket primært at

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=22110&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Parlamentet har vedtatt nytt EE-avfallsdirektiv | Avfall Norge:
  foreslå kriterier som vil inkludere alle avfallskostnader i produsentansvaret De viktigste endringene i det nye direktivet er Direktivet vil inkludere alle typer elektriske og elektroniske produkter Hittil har en del produkter vært unntatt spesielt historiske produkter Dette bringer direktivet mer på linje med den norske Avfallsforskriftens kap 1 om kasserte EE produkter Frem til fire år etter at direktivet har trådd i kraft skal innsamlingsraten for EE avfall være 4 kg pr innbygger Deretter endres måleformuleringen til at 45 av vekt av EE produkter som blir sendt ut på markedet skal samles inn Innen 2019 skal så 65 av vekt av EE produkter sendt ut på markedet og totalt 85 av alt EE avfall som oppstår samles inn Målsettingene er noe lavere enn det Parlamentet ønsket Målsettingene vil generelt ikke være noe problem for Norge Men Norge vil få utfordringer i forhold til småelektronikk Kommisjonen skal innen tre år utvikle en metode for å kalkulere vekt på produkter som blir sendt ut på markedet Dette er et viktig arbeid og vil også få betydning for beregninger i Norge Det skal utvikles standarder for behandling av EE avfall Direktivet fastslår at butikker på over 400 kvaderatmeter skal ha plikt til å motta EE avfall uten gebyr I Norge har alle forhandlere denne plikten Direktivet varsler strengere kontroll med illegal eksport av EE avfall til land utenfor EU Dette er positivt Det vil bli utviklet enklere regler for importører og produsenter for registrering av produkter Opprinnelig ønsket Parlamentet at det skulle åpnes opp for registrering kun i et medlemsland Dette har Ministerrådet arbeidet i mot Avfall Norge har også uttrykt at vi ønsker at registreringen skal skje i hvert enkelt medlemsland Dette for å sikre at alle produsenter tar sitt ansvar i alle medlemsland Med unntak av vårt ønske om at også

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=22108&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kjør Kampanje! | Avfall Norge:
  til fra uke 17 Og 13 mars inviteres det til siste medlemssamling for gjennomgang av kampanjen fra A til Å Mange hjul i sving For tiden jobbes det på mange fronter med vårens store motivasjonskampanje Innen workshop 13 mars skal det meste være ferdig I tillegg til å presentere kampanjen i sin helhet og gi innspill til PR og mediesaker er dette også en fin anledning til å tipse hverandre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=22106&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen 2012 - stor pågang! | Avfall Norge:
  måneder før startskuddet går Eget utstillerprogram Konferansen har blitt stadig større de siste årene og arrangementskomiteen ønsker å løfte kvaliteten på utstillingen ytterligere Nytt av året er at det vil bli produsert et eget utstillerprogram Dette distribueres til alle deltakere ved ankomst og vises på storskjerm i utstillerområdet Det er gratis for utstillerne å få logo på trykk i dette programmet Utstillerne får også muligheten til å annonsere aktivitet på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=22101&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • KOFA avgjørelse om tildeling av enerett | Avfall Norge:
  Miljøparks AS hvor Karlsøy kommune er aksjonær Leverandøren som siden 2003 hadde utført tjenesten klagde tildelingen inn for KOFA med påstand om at det var foretatt en ulovlig direkteanskaffelse Det viktige for Karlsøy kommune har i denne saken vært at renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som det er viktig å få utført og at ved å tildele sitt eget selskap enerett vil man sikre at tjenestene faktisk blir utført I

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=22099&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive