archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ståplattform på renovasjonsbil - oppdatering av regelverket | Avfall Norge:
  nå igangsatt en prosess for å få regulert dette i Forskrift om bruk av kjøretøy bruksforskriften Målet er å sørge for at bruken forskriftsreguleres og at det blir lik praksis på alle trafikkstasjoner Vegdirektoratet har avholdt et innledende møte med interessenter for å få innspill til forskriftsendringen før forslaget til forskriftsendring er endelig utformet Det foreløpige forslaget til forskriftstekst er Innenfor det antall personer kjøretøyet er registrert for er følgende

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=22098&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Strandrydding - lær av årets Gullklypevinner! | Avfall Norge:
  litt erfaringer og inspirasjon tilpasset geografi og forutsetninger i ditt område I Lofoten ble det samlet inn over 13 tonn med marint avfall i løpet av Strandryddeuka i 2011 469 personer deltok i ryddingen nesten 5 mil ble ryddet og alt ryddet avfall ble registeret i Ocean Concervancy sitt skjema og register For arbeidet med å lede denne kampanjen fikk Informasjons og kvalitetsleder Monica Kleffelgård i Lofoten Avfallselskaps IKS Gullklypa

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=22089&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bedre, men ikke godt nok | Avfall Norge:
  utilstrekkelig kontroll med eksport av farlig avfall Miljøverndepartementet må følge området tett med utvikling av regelverk tilsyn og informasjon sier riksrevisor Jørgen Kosmo Dette er i godt samsvar med hva også avfall Norge har påpekt ved flere anledninger Avfall Norge er derfor tilfreds med riksrevisjonens arbeid og interesse for farlig avfall Det kommunale ansvar Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall i kommunen veiledning 99 02 Tilsyn viser at alt mottatt farlig avfall på kommunale mottak videresendes til forsvarlig sluttbehandling og plukkanalyser av husholdingsavfall viser at det generelt er lite farlig avfall å finne i restavfallet fra husholdingene Dette indikerer at det kommunale ansvar for farlig avfall fra husholdinger og små næringsvirksomheter fungerer effektivt Kunnskapsbehov og kompetanse Tilsyn på de kommunale mottaksanleggene har imidlertid også avdekket et kunnskapsbehov Avfall Norge prioriterer derfor kunnskap om miljøgifter høyt og tilbyr aktuelle kurs og seminar om miljøgifter og farlig avfall En ny veileder om byggeavfall med miljøfarlige stoffer vil bli presentert på vår worhshop 19 april Vi mener imidlertid at det i hovedsak er myndighetene som skal framskaffe data og kunnskap om produkter og stoffer og tilbringe disse til samfunnet herunder til avfallsbransjen Likeledes må forskrifter og tilhørende veiledningsmateriale videreutvikles og oppdateres Gjennom egne FoU midler og gjennom Avfallsforsk satser bransjen på økt forskning for avfallsbransjen Vi etterlyser en tilsvarende satsning fra miljøvernmyndighetene Effektive og treffsikre myndighetskrav til bransjen om håndtering av avfall og miljøgifter krever økt forsking Miljøvern departementets forskningskatalg for perioden 2010 2014 er i denne sammenheng ikke tilstrekkelig for å utvikle treffsikre tiltak og virkemidler for håndtering av avfall som inneholder miljøgifter De feste interkommunale avfallsselskap har utviklet gode hjemmesider og jobber aktivt med informasjon og holdningsskapende arbeid Det er viktig å bygge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=22080&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nytt biogasslaboratorium åpnet på Ås | Avfall Norge:
  Norges Bondelag og Cambi Et tyvetalls reaktorer med avanserte styrings og overvåkningsmuligheter står dermed klare til å bringe Norge videre i arbeidet med å produsere mer miljøvennlig biogass og biorest for å erstatte fossil energi kunstgjødsel og torv Anlegget vil brukes av UMB og Bioforsk i fellesskap Idag har 4 doktorander og 2 post doc studenter knyttet sin forskning til laboratoriet Også Cambi as har lagt inn betydelige midler i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=21855&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kampanjen tar form! | Avfall Norge:
  for workshop 13 mars Av prosjektleder Kjersti Kildahl Den justerte idéen tar utgangspunkt i en sykkel som positivt symbol for miljø og kildesortering Mann kjent person kommer trillende med ny sykkel som ikke er helt ny allikevel Han viser og forteller Denne skjermen for eksempel den kommer fra og så viser filmen annonsen hvem som leverte hva her plast til gjenvinning og hvor fra Et univers av råstoff i kretsløp Mange gode følelser kan knyttes til en sykkel i seg selv Ved å vise tilbake til alle som hver på sin måte har bidratt med råstoff til akkurat denne sykkelen bekreftes både det selvfølgelige i at den er laget av råvarer fra avfall og det like selvfølgelige i at vi alle bidrar Sortert avfall gir mer enn miljøgevinst Undervegs Kampanjens visuelle uttrykk annonser og film er under utvikling og produksjon i disse dager Verktøykassen er også godt i prosess Den bygges ut fortløpende med eksempler på avfallstyper og hva de blir til Her vises hva vi sparer miljøet for ved å bruke gamle råvarer i stedet for nye Innen februar skal verktøykassen være klar Workshop før avspark 13 mars blir det en siste workshop for kommunikasjonsfolket Da går vi gjennom

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=21646&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • 89 millioner fra Enova til avfallsforbrenningsanlegg i Bodø | Avfall Norge:
  grunnlaget for å starte prosessen vedrørende investeringsbeslutningen om å bygge et avfallsforbrenningsanlegg på Burøya utenfor Bodø sier Egil Evensen teknisk direktør i Statkraft Varme AS Statkraft Varme vil ha ansvar for produksjon av fjernvarme og damp samt levering av damp til Bodø Sildoljefabrikk mens Bodø Energi vil ha ansvar for fjernvarmedistribusjon og salg av fjernvarme og damp Det er planlagt en varmeproduksjonskapasitet på 170 GWh pr år inkludert varmeenergien fra

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=21546&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Skal juletreet bli til kompost eller bioenergi? | Avfall Norge:
  benytte seg av det kommunale tilbudet er uvisst Det er grunn til å tro at håndteringen av hageavfall ikke alltid har hatt topp prioritet Likevel har mange kommet langt med rasjonell gjennomføring av kverning og produksjon og en produktutvikling som gir produkter som kundene er villig til å betale for Samtidig har muligheten for å behandle sikteresten etter kverning grot som bioenergi blitt mer aktuelt Avfall Norge har derfor i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=21354&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Studietur og fagtreff i Østerrike, Salzburg 8.-9. mars | Avfall Norge:
  til en reise inn i en verden hvor MBT er en vanlig løsning for forbehandling av restavfall Det vil bli flere anleggsbesøk i området rundt Salzburg Turen arrangeres i samarbeid med Dr Wolfgang Müller som er tilknyttet Universitetet i Innsbruck og er en av ekspertene innen MBT i Europa Vi vil også møte en representant fra Miljøverndepartementet i Østerrike som er fagansvarlig for biologisk behandling i Østerrike Det er lagt vekt på å velge ut anlegg som representerer et visst spekter av teknologi og størrelse men som alle skal ha elementer som er interessant for utvikling av restavfallsbehandling i Norge Det vil dekker både forbehandling biogassproduksjon biologisk tørking produksjon av brensel og deponering av stabilisert materiale MBT er en type anlegg med et stort spekter av løsninger som kan kombineres på ulike måter med ulike produkter som går til gjenvinning eller sluttbehandling Hvorfor kan dette er være aktuelt Forbehandling av restavfall kan bli mer aktuelt i Norge Kan gi en mer miljømessig optimal løsning Kan gi mer aktivitet lokalt Kan være konkurransedyktig over tid Praktiske opplysninger Oppmøte onsdag 07 03 i Salzburg på Best Western Hotels IMLAUER StieglBräu Den enkelte deltager bestiller selv flybilletter og transfer til hotellet Kostnad per

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=21288&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive