archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kommunikasjonsseminar 21.-22. mars! | Avfall Norge:
  på mangt et internt kommunikasjonsdilemma Det blir også tid til erfaringsutveksling med likesinnede kollegaer gjennom gruppediskusjoner Blant øvrige erfarne kommunikatører på podiet finner vi Kristin Bergersen fra Renovasjonetaten i Oslo kommune Kjersti Kildahl fra Avfall Norge og Ingeborg Ukkelberg i Årim Apeland Informasjon stiller også med en foredragsholder Ikke glem Gulldunken Også i år vil vi gi seminardeltakerne muligheten til å dele gode ideer og erfaringer med hverandre Etter å

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=21163&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Marin forsøpling på agendaen | Avfall Norge:
  activists som han sa Forsøpling av strandsonen er et omfattende globalt problem Selv om mer innsats og ressurser ble etterlyst av mange konferansedeltakere er mange ildsjeler allerede engasjert To av disse ble hedret med Gullklypa for sin innsats mot marin forsøpling Monica Kleffelgård ansatt i Lofoten Avfallsselskap og Norsk Fiskeriretur mottok gratulasjoner og pris av miljøvernminister Erik Solheim Førstnevnte som ildsjel sistnevnte som organisasjon Gratulerer Globalt problem felles ansvar Store mengder herreløst avfall flyttes til enhver tid rundt i havet og lander der strømmen og været vil det Svært mye kan spores tilbake til ulike plastprodukt Plast brytes ned til små biter mikroplast som sjøfugl forveksler for mat spiser og til slutt kan dø av Farlige stoffer finner veien inn i næringskjeden og truer både dyr og mennesker Forsøpling av hav og strender er et felles globalt ansvar Oppsummert etter en dag full av spennende innlegg kunne alle slutte seg til at vi har mye kunnskap om problemet men økt innsats er nødvendig Strandryddedagen bidrar til å øke bevisstheten om problemet myndighetene må bidra med sitt gjennom nødvendig oppfølging og opprydding Les mer om marin forsøpling i rapporten fra Strandryddedagen 2011 og bli gjerne med å rydde en strand på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=21162&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ekstra grunnkurs Avfall og gjenvinning | Avfall Norge:
  SKREVET AV Ellen Halaas avfallnorge DEL ARTIKKELEN På grunn av stor pågang vil det gjennomføres et ekstra grunnkurs i Avfall og gjenvinning 17 18 april 2012 Grunnkurset som skal gjennomføres 17 18 januar ble raskt fulltegnet Avfall Norge setter derfor opp et ekstra grunnkurs 17 18 april 2012 Kurset gjennomføres på Comfort RunWay hotel på Gardermoen Informasjon og påmeldingsdetaljer finnes her Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=21143&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strandryddedagen 2011 bekrefter at marin forsøpling er et problem | Avfall Norge:
  5598 timer på å rydde og samlet til sammen 1242 avfallssekker Rapporten gir på bakgrunn av disse dataene vurderinger av omfanget og sammensetningen av den marine forsøplingen i Norge Den peker også på mulige tiltak for å redusere problemet Rapporten er skrevet av Hold Norge rent på bestilling fra Miljøverndepartementet og ble publisert på Konferansen om marin forsøpling i Oslo den 10 januar 2012 Rapporten kan lastes ned til høyre Avfallet funnet på norske strender tyder på at plast er et hovedproblem i tillegg til avfall relatert til næring og spesielt fiskerinæring Dessuten er farlig avfall fritidsrelatert avfall småsøppel og dumpet avfall en betydelig del av problemet Kildene og typen avfall varierer geografisk og avhenger av befolkningens og kommersiell bruk av områdene Strandryddedagen bekrefter at marin forsøpling er et problem langs norskekysten og gir oppdatert informasjon om sammensetningen av avfallet Til tross for at marin forsøpling består av herreløst avfall viser Hold Norge rents undersøkelser at avfallet likevel ofte kan spores tilbake til kilden Avfallets opphav har vist seg typisk å være ulike fritids og næringsaktiviteter der enkelte produktgrupper og materialtyper går igjen Strandryddedagen viste at det eksisterer et enormt engasjement i kommuner organisasjoner grupper og blant enkeltpersoner med stor vilje til å bidra Savner konsekvenser av forsøpling Håkon Jentoft direktør i Avfall Norge mener myndighetene og politiet nå må begynne å slå hardere ned på hensynsløs og farlig forsøpling Det må brukes mer ressurser på å spore opp og straffe næringsvirksomheter som bedriver slik alvorlig miljøkriminalitet Konsekvensene for å bryte regelverket må også bli større sier Jentoft Næringslivet bør ta ansvar for den delen av marin forsøpling som kan relateres til deres sektor Myndighetene bør på sin side iverksette tiltak som utnytter det eksisterende engasjementet Funnene fra Strandryddedagen viser behovet for holdningsskapende arbeid for å skape oppmerksomhet og bevisstgjøre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=21138&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Benchmarking avdekker de beste løsningene!! | Avfall Norge:
  bort renovasjonen til et regionalt selskap men sterke krefter hevdet at kommunen ble diskriminert i forhold til de øvrige kommunene i samarbeidet og at prisen var for høy i forhold til alternative organisatoriske løsninger Ledelsen mente alle kommuner i samarbeidet hadde de samme betingelsene men trengte en objektiv kontroll av prisnivå og kostnadsfordelingen mellom deltakerkommunene Energidata ble derfor engasjert til å gjennomføre en benchmarking i alle prestasjonsdimensjoner der det regionale selskapet ble sammenliknet med en gruppe av relevante selskaper Sammenlikningen viste at enhetens kostnadseffektivitet og tjenestestandard var bedre enn middelet Det ble deretter laget en modell av renovasjonsvirksomheten i den aktuelle kommunen Her inngikk de faktiske kostnadene og en beskrivelse av utførelse og standard i henhold til dagens løsning En benchmarking av denne fiktive enheten mot referansegruppen viste at prisene i kommunene faktisk ble subsidiert av fellesskapet og påstanden om diskriminering og for høy pris kunne derfor avvises på objektivt grunnlag Hvis du ønsker flere eksempler på hvorfor skal vi benchmarke finner du flere gode historier på www renovasjonsbenchmarking no På Avfall Norges Gjenvinningsseminar den 2 3 februar vil to renovasjonsselskaper fortelle om sine erfaringer med renovasjonsbenchmarkingen i 2010 og hvordan de har brukt resultatene Hvis du ønsker å delta

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=21109&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny temaveileder fra DSB om drivstoffanlegg | Avfall Norge:
  drivstoffanlegg Veilederens kapittel om drivstoffanlegg omfatter blant annet komplette stasjonære drivstoffanlegg med tanker pumper rørsystem fylleutstyr og sikkerhetsutstyr i forbindelse med autogasstasjoner LPG CNG Biogass Hydrogen Temaveilederen er dermed aktuell for fyllestasjoner for biogass Les mer om veilederen og last ned fra DSB sine sider Temaveiledning om omtapping av farlig stoff Avfall Norge arrangerte i mars 2011sammen med Norsk Vann og Norsk Energigassforening et seminar om sikkerhet på biogassanlegg Overskuddet

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=21065&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny plan for henting av EE-avfall fra kommunene for første halvår 2012 | Avfall Norge:
  uro med hensyn til henting av EE avfall fra kommunene i 2009 og 2010 lyktes det Avfall Norge sammen med de to største aktørene på forbrukerelektronikk Elretur og ERP Norway å bli enige om henteplaner for 2011 Avfall Norge ønsker primært en endring i forskriften som forplikter partene opp til etablering av en clearing på en slik måte at kommunene er sikret henting til kostnadsdekkende betingelser I påvente av den varslede endringer i avfallsforskriftens kapittel om EE avfall er det imidlertid viktig å sikre at alle kommuner i Norge er sikret tilbud om henting av EE avfall med færrest mulig bytte av returselskap sier fungerende direktør Henrik Lystad Avtalen som nå er inngått sikrer dette og gjør at vi bør klare å unngå tilstander med fulle EE lagre i første halvår 2012 sier Lystad som anbefaler alle kommuner å benytte seg av tilbudet Til grunn for henteplanen ligger partenes samlede forpliktelser i henhold til avfallsforskriften både geografisk og på innsamlet mengde EE avfall På grunn av ERP Norway sin innsamling fra Elkjøp Lefdal varehus innebærer dette at noen kommuner og interkommunale selskaper får tilbud om henting fra Elretur gjennom hele perioden mens det i regioner uten disse varehusene i større

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20946&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Betingelser for plastemballasje videreføres inn i 2012 | Avfall Norge:
  avtale snarest mulig Partene er i mellomtiden enige om at nåværende betingelser i rammeavtalen videreføres inn i 2012 for alle de som har signert avtale med Grønt Punkt Norge om vilkår for henting av plastemballasje fra husholdninger inntil ny rammeavtale vil foreligge I mellomtiden er det satt i gang og vil bli satt i gang prosjekter for å kartlegge plast fra gjenvinningsstasjoner og verifisere mengdene plastemballasje i det norske markedet

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20910&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive



 •