archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Internasjonale foredragsholdere til Hold Norge rent konferansen 10. januar | Avfall Norge:
  har fått en ny dimensjon da flere internasjonale foredragsholdere nå har meldt sin ankomst Bernard Merx fra Waste Free Oceans Bjørn Einar Hoem fra European Plastic Films og Roberto Gómez fra Plastics Europe er blant de internasjonale foredragsholderne som vil bidra med en oppdatert status på arbeidet med marin forsøpling utenfor Norges grenser Hold Norge rent invitere alle kommuner og interkommunale selskaper til konferansen som i tillegg til å sette lys på norske forhold vil gi et innblikk i Europeiske tiltak Kommunenes erfaringer er viktig å få med når konklusjoner skal trekkes om veien videre så vi oppfordrer så mange av kystaktørene til å delta for å dele erfaringer Erik Solheim vil dele ut Gullklypa til en enkeltpersonen eller organisasjon som har vist enestående innsats for å bedre sitt nærmiljø i 2011 Du kan fortsatt melde inn kandidater til emily loop no Oppdatert program konferansen holdes på engelsk Erik Solheim holder åpningsforedrag og deler ut Gullklypa Diskusjon Plast er et hovedproblem Hva kan gjøres for å redusere plast i havet Rapport fra strandryddedagen 2011 presenteres Hvilke løsninger finnes Presentasjon av prosjekter i Norge og Europa Representanter fra Klima og forurensingsdirektoratet WWF Naturvernforbundet og Direktoratet for naturforvaltning står for input når

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20907&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Workshop - prosjekt anbudsveileder/miljøkalkulator | Avfall Norge:
  ved bruk av miljøkalkulatorer i anbudsdokumenter samt å utarbeide en veileder som medlemmene kan benytte i forbindelse med anbudsprosesser for kjøp av behandling av avfallet Ønskene til dette prosjektet er mange og innfallsvinklene er forskjellige basert på om vi snakker med de som gir tilbud og innkjøperne For å få avgrenset og konkretisert prosjektet ønsker vi å avholde en workshop åpent møte om problemstillingen Workshopen planlegges 11 januar på Park

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20901&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Julekort fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  deltar i en rekke utviklingsprosjekt hvor avfallsbehandling vektlegges God avfallshåndtering er en bærebjelke i energi og klimatiltak Møkkaovn er et lite bidrag men i tørre områder i for eksempel Darfur er nedhoggingen av trær til brensel blitt et stort problem for naturen Kirkens Nødhjelps lokale partnere lærer kvinner i flyktningleirene å lage enkle ovner av vann leire og eselmøkk som forbruker mindre enn halvparten så mye ved som en tradisjonell

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20896&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Deponiforbudet virker | Avfall Norge:
  i 2011 Rapporter fra våre medlemmer tyder på at det nå er svært lite nedbrytbart avfall til deponering Også de fleste dispensasjoner som ble gitt i 2009 vil utgå og ikke fornyes Avfallsmengden øker igjen Pga finanskrisen gikk avfallsmengden ned fra 2008 til 2009 Fra 2009 til 2010 har avfallsmengden på nytt økt og er nå på samme nivå som i 2007 SSB påpeker likevel at veksten i avfallsmengden over

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20864&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny prosjektleder for Kretsløp Follo | Avfall Norge:
  Lisbeth Åsgård avfallnorge DEL ARTIKKELEN Follo Ren skriver på sine nettsider at Astri Thomassen Ekroll er ansatt som ny prosjektleder for Kretsløp Follo Ekroll er utdannet sivilingeniør og kommer fra stilling i Oppegård kommune Hun var saksbehandler for rådmannskollegiet og utredet prosjektet i forkant av saksbehandlingen i eierkommunene Astri Thomassen tar over prosjektstillingen etter Monica Iverland Les mer på Follo Rens nettsider Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20817&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bransjen trenger mer tilgjengelig avfallsstatistikk | Avfall Norge:
  en mer brukervennlig avfallsstatistikk SSB benytter ulike metoder for å beregne statistikken og den presenteres på ulike måter Litt forvirrende er at det også presenteres statistikk for forskjellige år Avfall Norge har sett at norsk avfallsstatistikk kan være vanskelig å benytte for brukerne Statistikken utarbeides på forskjellige tidspunkt med ulike metoder og rapporteringsformer I 2012 vil lage et eget prosjekt på avfallsstatistikk Vi har også spilt inn til Miljøverndepartementet og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20807&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny avfallsstatistikk fra SSB | Avfall Norge:
  videre sortering men her er det sannsynligvis et potensial for økt kildesortering Du kan lese mer om statistikken her http www ssb no avfhandel Mer avfallseffektiv industri Industrien produserte i 2008 2 3 millioner tonn avfall Nedgangen i avfallsproduksjonen fortsetter samtidig som norsk industri produserer stadig mer Industrien er altså blitt mer avfallseffektive Like gledelig er det at en større andel av avfallet sendes til gjenvinning I 2008 ble 75 prosent av den totale avfallsmengden enten material eller energigjenvunnet Les mer her http www ssb no avfind Mer farlig avfall samles inn Mengden farlig avfall som blir innsamlet har økt de siste årene Totalt ble det samlet inn 1 2 millioner tonn farlig avfall som ble viderelevert til godkjent behandling Økningen skyldes dels at det er kommet til nye farlig avfallstyper og dels at både avfallsbesittere og avfallsbransjen er blitt flinkere til å levere og ta hånd om den farlige delen av avfallet 74 prosent av det farlige avfallet deponeres 17 prosent materialgjenvinnes mens 9 prosent sendes til forbrenning Det er de store mengdene boreslam som påvirker både totalstatistikken og behandlingsformen Norge importerer nå mer farlig avfall enn vi eksporterer 380 000 tonn farlig avfall fra utlandet i 2010 en økning på 39 prosent fra året før mens eksporten økte med 13 prosent til 170 000 tonn Importen domineres av tungmetallholdig avfall og forurensede masser til deponering i Norge Du kan lese mer her http www ssb no spesavf Mengden avfall på norske avfallsanlegg økte Norske deponier forbrenningsanlegg og biologiske behandlingsanlegg mottok totalt 3 5 millioner tonn avfall til behandling i 2010 Dette er en økning fra 2009 Økningen kommer både i energiutnyttelse på forbrenningsanlegg og i at deponiene mottar stadig større mengder med forurensede masser Begge deler er positivt Målsettingen med deponiforbudet var å flytte restavfall fra deponier til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20806&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Se kurstilbudet for vårsemesteret 2012! | Avfall Norge:
  2011 konkludert med avvik på kompetanse innen mottak og håndtering av asbest blant de ansatte på Movar i Rygge kommune Ledelsen på Movar tok situasjonen på alvor og kontaktet umiddelbart Per Lenborg i Avfall Norge Resultatet ble at et 4 timers spesielkurs i håndtering av asbest og avviket ble lukket Avfall Norge ser behovet for denne typen kompetanse blant medlemmene og tilbyr to asbest kurs våren 2012 Bedriftsinterne kurs Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20773&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive