archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forslag til endring av regler for offentlige anskaffelser - skjerpet håndhevelse | Avfall Norge:
  Halaas avfallnorge DEL ARTIKKELEN For å tilpasse reglene om offentlgie anskaffelser til EUs håndhevelsesdirektiv på anskaffelsesområdet er det lagt frem et forslag til skjerpede regler Regelverket er endret for å gjøre det lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen å sikre sine rettigheter Dette gjelder spesielt for tilfeller der det er foretatt ulovlige direkteanskaffelser Etter endring av regelverket vil en domstol kunne annulere kontrakter som inngås i strid med regelverket Skulle prosessen ha kommet så langt at en annulering av kontrakten vil ha vesentlige samfunnsmessige konsekvenser kan kontrakten avkortes i tillegg til at oppdragsgiver kan ilegges bøter Endringen innebærer også at begjæring av midlertidig forfæyning mot brudd på regelverket for offentlige anskaffelser automatisk innebærer oppsettende virkning Dette har stort sett vært praksis i dag men nå skal det skje automatisk Det forventees at de varslede endringene vil innebære færre brudd på regelverket for offentlige anskaffelser Det forventes ingen endring i selve prosessen men det forventes at man må være mer aktsom i selve prosessen noe som kan innebære at prosessen vil ta lenger tid Endrignen av regelverket innebærer at KOFAs adgang til å ilegge gebyrer flyttes til domstolene Hele proposisjonen om endring av regelverket finnes her Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20369&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Høstmøtet 9.-10. november - avfallsmeldingen i fokus | Avfall Norge:
  dagsaktuelle temaer i lys av den annonserte stortingsmeldingen om avfall Representanter fra både Miljøverndepartementet MD og Klima og forurensningsdirektoratet Klif var til stede som observatører under Avfall Norges Høstmøte De fikk oppleve engasjerte diskusjoner om aktuelle avfallspolitiske temaer mellom en rekke sentrale ledere fra våre medlemsbedrifter Faglig påfyll var også på agendaen Per Nilzén fra vår søsterorganisasjon Avfall Sverige presenterte sin nye og ambisiøse visjon Det finns inget avfall Thomas

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20303&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge og Norsk Vann inviterer til nystartet driftsforum for biogass | Avfall Norge:
  driftspersonell på renseanlegg og avfallsanlegg som har utråtningsanlegg Avfall Norge har i over ti år hatt et lignende opplegg for kompostering med gode erfaringer og tilbakemeldinger Tema for samlingen vil være 1 Biogassubstrater 2 Begreper og nøkkeltall ord og utrykk for oppfølging av biogassanlegg 3 Drift av biogassanlegg og feilsøking med eksempler og diskusjon Arrangementet vil delvis finne sted på IVAR sitt biogassanlegg på renseanlegget SNJ der biogassen også oppgraderes

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=17881&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kampanjen 2012: Apeland valgt | Avfall Norge:
  så kompetent samarbeidspart for videre utvikling Apeland har i det siste levert både Syklus kampanjen og en lokal gjenvinningskampanje for RfD Det er også Apeland som har Resirk sine filmer det føles så bra Byrået har lang erfaring innen vår bransje Engasjerte medlemmer 1 november ble det arrangert workshop på Gardermoen for at medlemmene skulle kunne komme med innspill til Apelands kampanjeforslag Det er ingen tvil om at kampanjen vekker

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20197&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Julekort fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  Nødhjelp deltar i en rekke utviklingsprosjekt hvor avfallsbehandling vektlegges God avfallshåndtering er en bærebjelke i energi og klimatiltak Møkkaovn er et lite bidrag men i tørre områder i for eksempel Darfur er nedhoggingen av trær til brensel blitt et stort problem for naturen Kirkens Nødhjelps lokale partnere lærer kvinner i flyktningleirene å lage enkle ovner av vann leire og eselmøkk som forbruker mindre enn halvparten så mye ved som en

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19710&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Henrik Lystad fungerer som direktør i Avfall Norge ut november | Avfall Norge:
  over ledelsen da direktør Håkon Jentoft er delvis sykemeldt ut november måned Direktør Håkon Jentoft er 60 sykemeldt fra og med 2 november og ut måneden Etter dialog og avtale med ledelsen i Avfall Norge beordres assisterende direktør Henrik Lystad inn som direktør for organisasjonen i samme periode For spørsmål ta kontakt med Henrik Lystad på epost henrik lystad avfallnorge no eller styreleder Pål A Sommernes på epost pal a

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20167&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallsforsk inviterer til gratis workshop 16. november! | Avfall Norge:
  Vil du være med i et nettverk for å styrke forskning relatert til avfall ressurser og miljø Gratis miniseminar workshop for alle i Trondheim Aktuelle temaer på Workshopen er Miljøberegninger for anbud restavfall og utbygging biogassanleg Miljøgifter i bygg og miljøsanering ved rivning Presentasjon av avfallsforsk og forskningsinstitusjoner i Trondheim Avfallsforsk har gleden av å invitere til et miniseminar workshop i Trondheim knyttet til dagsaktuelle tema innen avfallshåndtering Vi vil formidle erfaringer fra prosjekter innen hhv miljødokumentasjon og bygningsavfall Det vil legges vekt på å formidle erfaringer ut fra perspektivet om behov for økt kunnskap og utvikling av bedre metoder systemer Det vil være en kort presentasjon av Avfallsforsk NTNU SINTEF og NGU og vi legger opp til at man sammen skal definere kunnskapsbehov innen avfall og miljø Det kan gi grunnlag for konkretisering av aktuelle prosjektideer og være starten på utvikling av nye FoU prosjekter program Vårt primære mål er å samle ulike kunnskapsmiljøer i Midt Norge og utvikle nettverk som sammen kan legge grunnlag for å puste nytt liv i FoU aktivitet knyttet til avfallsrelaterte problemstillinger Vi har invitert flere interessante innledere så la oss bli inspirert og være kreative For mer informasjon om programmet og påmelding Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20150&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Høyere gassproduksjon fra matavfall | Avfall Norge:
  har siden hatt en kapasitet på 10 000 tonn matavfall i året Etter noen utfordringer med deler av utstyret forteller selskapet at anlegget nå fungerer tilfredsstillende I dagens forbehandlingslinje står det nå grovkvern finkverning i disolver og to plast fiberseparatorer i serie Med dette utstyret på plass og innkjørt har HRA opplevd vesentlig mindre driftsforstyrrelser og en stabilt høy gassproduksjon på 231 Nm3 tonn våtorganisk avfall inn på tanken de

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20093&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •