archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oppstart av forhandlinger om ny plastavtale | Avfall Norge:
  fram avtalene innen emballasjeavfall Utvalget består av Tord Tjelflaat IVAR Leif Magne Hjelseng IRIS Øystein Solevåg ÅRIM Atle Michael Hove Finnmark Miljøtjeneste Henrik Lystad Avfall Norge I første omgang går utvalget i gang med å revidere den eksisterende rammeavtalen for plastemballasje med Grønt Punkt Norge Deretter vil en se på å få på plass en avtale for kartongemballasje og drikkekartong samt glass og metallemballasje Som alltid vil inngåtte rammeavtaler være frivillig for kommuner og interkommunale selskaper å slutte seg til I Avfall Norges reviderte posisjonsnotat fra juni 2011 er det ført opp noen prinsipper for hvilke mål Avfall Norge har satt for arbeidet med produsentansvarsordningene Foretrekker forskriftsform Kommunalt ansvar eventuelt også utvidet Full kostnadsdekning vugge til grav forurenser betaler prinsipp Like vilkår med tanke på geografi og størrelse Avfall Norges prinsipp om full kostnadsdekning for den jobb kommunen er og blir pålagt gjennom forskjellige produsentansvarsordninger ligger til grunn i forhandlingene Avfall Norge vil gjennom innspill til myndighetene i forhold til den stortingsmelding som er bebudet om avfall i 2012 forsøke å påvirke prinsippet om full kostnadsdekning Imidlertid er utgangspunktet for forhandlinger i høst de rammebetingelser som gjelder nå Avfall Norge ønsker velkommen innspill til forhandlingene innen onsdag 2 november Løpende

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=20054&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • FREVAR vinner avfallsanbud i det svenske markedet | Avfall Norge:
  i Fredrikstad ble foretrukket som tjenesteyter i konkurranse med syv svenske anbudsgivere Dals Eds kommun sammen med FREVAR KF snur nå avfallstrømmen Svenske energigjenvinningsanlegg mottar årlig ca 850 000 tonn med søppel fra Norge Avtalen omfatter ca 2000 t år i en to års periode Jeg er stolt av å lede en organisasjon som har kunnskap og kompetanse samt viser seg konkurransedyktig sier FREVAR direktør Fredrik Hellstrøm Les mer på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19949&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Prosjektet Når avfall blir butikk | Avfall Norge:
  har igangsatt prosjektet Når husholdningsavfall blir butikk Workshop holdes 2 november Prosjektet skal avklare rettigheter og samarbeidsforhold mellom kommuner renovasjonsselskaper og næringsaktører i forhold til lovverk og hensiktsmessige hente og bringeordninger for deler av husholdningsavfallet I dag får kommunene i forskjellig grad henvendelser fra privatpersoner og organisasjoner som ønsker å hente attraktive gjenstander fra husholdningene gjennom innsamling utplassering av beholdere annonsering henting Det er i den senere tid blitt veldig aktuelt i forbindelse med etablering av kommersielle avfallstaxier som også henvender seg mot husholdningene Forurensningsloven er klar på at ingen må samle inn avfall fra husholdningene uten samtykke fra kommunen Imidlertid er det usikkerhet knyttet til hvilke rettigheter kommunene har når husholdningene gir vekk noe som en gave Til nå er det mange kommuner som har valgt ikke å gripe inn overfor aktører som henvender seg til husholdningene i strid med loven Prosjektet Når husholdningsavfall blir butikk skal munne ut i en veileder som kan være et verktøy for kommunene i forbindelse med samarbeid med eksterne aktører I disse dager er utvalgte medlemmer bedt om å svare på en spørreundersøkelse om temaet Avfall Norge arrangerer også en workshop om temaet på Gardermoen 2 november Workshopen er gratis meld dere på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19940&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sparte gjødselkostnader med biorest og kompost | Avfall Norge:
  dette kan verdsettes Avfall Norge ba derfor Bioforsk om å tenke ut et mulig oppsett for å beregne gjødselverdien fra kompost og biorest En interessant presentasjon kom ut av det som viser hvordan slike beregninger kan gjøres med basis i forventet pris på mineralgjødsel gjødseleffekt plantenyttbart næringsinnhold og plantens gjødselbehov Eksempelutregninger viste følgende sparte gjødselkostnader Eksempler på sparte gjødselkostnader Biorest flytende 43 kr m3 Biorest avvannet fiber 150 kr tonn

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19843&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny rapport om egenregi og enerett | Avfall Norge:
  i EU og rettstolkning i Norge er tatt med Avfallsbransjen står inne i en periode med store investeringer i ny kapasitet for behandling av restavfall og utsorterte fraksjoner Det er etablert strenge regler for hvordan kommunene som eier av avfall kan delta i etablering av denne typen anlegg Avfall Norge fikk i 2006 derfor utarbeidet en juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapporten beskrev mulighetene for å organisere kommunal virksomhet i egenregi eller tildele enerett til selvstendige rettssubjekt Rapporten har vært med å danne grunnlaget for organiseringen av flere behandlingsanlegg i kommunal regi i Norge Særlig har bruken av tildelt enerett vært aktuelt siden svært få kommuner og interkommunale selskaper alene har ansvar for nok avfall til å kunne realisere behandlingsanlegg med moderne standard i egenregi Foreliggende rapport er en oppdatering av rapporten fra 2006 der særlig rettsutviklingen i EU og Norge Kofa er gjennomgått og satt i sammenheng Rapporten er utarbeidet av Hanne S Torkelsen i advokatfirmaet Torkelsen Kinn tidligere advokat hos KS advokatene og KS Bedrift på oppdrag fra Avfall Norges og arbeidsgruppen for juridiske spørsmål Rapporten blir presentert på Avfall Norges seminar Avfall og Juss på Olavsgaard 27 28 oktober 2011 Rapporten laster du

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19806&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Stortingsmelding tema for årets Høstmøte | Avfall Norge:
  saker og prioriteringer for avfallsfeltet fremover Innhold i den nye stortingsmeldingen blir tema for arbeidsgruppene frem til jul samt hovedtema på Gardemoen Høstmøtet 9 10 november Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å komme på årets Høstmøte og bli med på diskusjonene rundt den nye stortingsmeldingen sier Håkon Jentoft direktør i Avfall Norge Vi skal både rette blikket fremover og diskutere hvor vi tror avfallsbransjen vil være om 10 20

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19805&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Statkraft varme i Trondheim har fått medhold i KOFA | Avfall Norge:
  i den forstand at man ikke kan dokumentere at man råder over underleverandørenes ressurser til å gjennomføre den aktuelle tjeneste Bruk av miljøkriterium anses som ulovlig både fordi de ikke har tilknytning til kontraktsgjenstand fordi de ikke er egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet og fordi de ikke er klare og entydige Det er også klagd på at den valgte modell for evaluering er uforutsigbar KOFAs konklusjon KOFA har gjort en grundig behandling av saken og kommet til at Geminors tilbud skulle vært avvist da man ikke kan dokumentere at man råder over underleverandørenes ressurser til å gjennomføre den aktuelle tjeneste og at Renholdsverket AS har brutt forskriften 20 12 første ledd bokstav a Når det gjelder bruken av miljøkriterium så uttaler KOFA at miljøvern er gitt en helt spesiell status i dagens anskaffelsesregelverk og at det er svært viktig at dette blir brukt De aktuelle kriteriene som er brukt her er Energiutnyttelsesgrad herunder også hvordan man vil erstatte tapt avfallsbrensel Utslipp fra transport Gjenvinning av metaller i bunnaske I følge KOFA er samtlige kriterier relevante og har tilstrekkelig tilknytning til kontraktens gjenstand I tillegg er de tilstrekkelig klare og entydige Til slutt uttaler KOFA at valgte

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19743&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny fagrådgiver i Avfall Norge! | Avfall Norge:
  Ellen har valgt å komme til oss sier Håkon Jentoft direktør i Avfall Norge Hun har den faglige tyngden som er nødvendig som fagrådgiver og vil være en viktig bidragsyter til videre utvikling av sine fagområder Ellen er utdannet sivilingeniør innen teknisk kjemi fra NTH og har også en Bachelor i Management fra BI med fokus på selvledelse og kunnskapsledelse kunnskapsdeling Tidligere har hun jobbet med miljøspørsmål i Forsvaret og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19742&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive