archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Statsbudsjettet - økt fokus på ressurser | Avfall Norge:
  for alternative drivstoff for evalueringen i 2015 Dette er et viktig signal og i samsvar med det vi har tatt opp med både Miljøvernministeren og politikerne på Stortinget sier direktør Håkon Jentoft i Avfall Norge Men vi trenger en lengre horisont for avgiftsfritaket for å få realisert investeringer i biogassanlegg der gassen skal videreforedles til drivstoff I tillegg ber vi om en egen biogassstrategi og håper at dette vil komme i forbindelse med stortingsmeldingen for avfall som er varslet Sluttbehandlingsavgiften for deponi prisjusteres Sluttbehandlingsavgiften omfatter nå bare avfall til deponi Denne prisjusteres i 2012 og satsene blir Ved innlevering av avfall til deponi skal det betales avgift med følgende beløp per tonn a kr 470 for biologisk nedbrytbart avfall som deponeres etter dispensasjon gitt fra forurensningsmyndighetene b kr 284 for annet avfall Det er imidlertid viktig å merke seg utvikling i statens inntekter for avgiften Tallene nedenfor er oppgitt i millioner kroner Kilde er Forslag til statsbudjsett 2012 2009 2010 2011 2012 Avgift sluttbehandling av avfall 279 230 94 100 Vi tror at avgiften vil bli ytterligere redusert og at prisjusteringen ikke vil føre til at inntekt til staten øker Dette leder til at regjeringen i forbindelse med stortingsmeldingen bør

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19715&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Avfall Norge med kurs for nyansatte | Avfall Norge:
  november Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om avfallsbransjen Det er aktuelt for regnskapsmedarbeidere sentralbordvakter og nyansatte driftsbetjenter Du finner informasjon og påmelding til grunnkurset her Avfall Norge vil i tiden fremover tilby flere nye kurs hvor de fleste er tilpasset driftspersonalet Ledelsen i selskapene har stort sett behovene dekket Grunnkurset er viktig for alle som er nye i vår bransje sier Per Lenborg rådgiver for kursutvikling i Avfall Norge Grunnkurset

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19717&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bioceller - prosjektoppdatering 2010 | Avfall Norge:
  Prosjektet har som mål å avklare potensialet for reaktorbiocelle som behandlingsmetode for gjenvinning av nedbrytbart avfall i Norge les mer Det er et vesentlig kriterium at reaktorbiocellene skal graves ut og innholdet disponeres på annen måte etter endt behandling i cellene Forskjellen mellom reaktorbioceller og deponibioceller er nærmere definert i Avfall Norges rapport NRF 9 05 Bioceller for nedbrytbart avfall Prosjektet skal avsluttes i 2012 Som en del av prosjektet er det etablert reaktorbioceller på fire steder i Norge Drammen Gjøvik Lillehammer og på Leknes Lofoten Med i prosjektet som partnere uten egen biocelle er også en rekke kommuner og selskap som er interessert i hvilken rolle en slik behandlingsteknologi kan spille i avfalls Norge Etter en grundig planleggingsperiode der det også ble innhentet egne søknader fra fylkesmenne ble biocellene etablert på alle fire stedene og fylt med ulikt materiale Tre av cellene produserer nå gass noenlunde stabilt men det er og har vært en utfordring å få deponigassanlegget til å virke etter hensikten flere av plassene Dette har dessverre redusert kvaliteten på de dataene som foreligger Biocellen på GLT produserer lite eller ikke gass dette kan skyldes inhiberende virkning fra Fluff lettfraksjon fra bilfragmentering Målinger av emisjoner fra toppdekke

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19718&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Deponiavgiften | Avfall Norge:
  Kun uorganisk avfall går til deponering med noen unntak i avfallsforskriften Forvaltingen og praktiseringen av avgiftsforskriften følger imidlertid ikke med i utviklingen og er ikke tilpasset den nye situasjonen Avgiften har på mange måter utspilt sin rolle som styringsverktøy for å nå miljømål men også som inntektskilde for staten TAD fortsetter imidlertid sin praksis med å stadig gjøre små endringer og presiseringer i sine rundskriv som gjør det mulig å

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19719&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Samordning av gravearbeider | Avfall Norge:
  til Kommuneproposisjonen 2012 er behovet for bedre samordning av gravearbeider i kommunene berørt Komiteens flertall alle unntatt medlemmene fra Høyre vil be Regjeringen i samarbeid med KS om å gå igjennom hva som kan gjøres for å sikre større samordning av graving i landets kommuner og vurdere tiltak som hindrer at statlige og kommunale etater velger å la være å delta i slik samordning Organisasjonene Norsk Vann KS Bedrift Energi

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19720&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Hvordan bør asbestholding avfall håndteres på avfallsmottaket | Avfall Norge:
  AV Stein Lorentzen avfallnorge DEL ARTIKKELEN Dette blir tema på deponiseminaret på Olavsgård hotell 26 27 oktober Asbest er først og fremst et arbeidsmiljøproblem og i mindre grad forurensning Arbeidstilsynet har med rette pekt på at asbest også håndteres på avfallsmottaket og på deponiene Derfor er avfall Norge i ferd med å utvikle egne asbestkurs for avfallsbransjen og temaet blir tatt opp på deponiseminaret Avfall Norge på Twitter Tweets av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19721&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • 100.000 tonn med gateoppsop | Avfall Norge:
  Gatefeierens innsats hedret med en statue men hvor deponeres avfallet En rask ringerunde til avfallselskapene indikerer at gateoppsop håndteres ulikt rundt omkring i landet En del går til godkjente deponi men det kan ikke utelukkes at store mengder gateoppsop går til jordfyllinger eller annen ukontrollert disponering Gateoppsop kan inneholde miljøgifter og bør leveres til godkjente deponi Deponiavgiften bidrar til å styre gateoppsop til jordfyllinger Dette blir tema på deponiseminaret på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=19722&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Driftsoperatør på mottak for farlig avfall | Avfall Norge:
  interkommunale virksomheter som har mottak for farlig avfall på sine gjenbruksstasjoner Det vil denne gang være ekstra fokus på praksis og det vil derfor være to kursholdere for å imøtekomme spørsmål etc under praksis Kursdeltagere vil i langt større grad enn tidligere måtte involverer seg i deklarering og klassifisering Dette gjør at teoridelen blir kortere men det er tatt ut det essensielle av teorien som blir benyttett Først ut er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18007&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive