archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kommunikasjons work-shop 21.9. utsatt | Avfall Norge:
  Det skyldes at vi dessverre ikke fikk et tilfredsstillende grunnlag å arbeide videre med etter forrige fredags byråpresentasjoner Vi må gå en ny runde med byråer og vil åpne for nye forslag og konkurranse Dette er en svært uheldig situasjon og ikke mist er den beklagelig i forhold til alle påmeldte Ny dato for work shop er satt til 1 11 Da ser vi fram til å ha et solid

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18009&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Høstens kurs i Avfall Norge, følg med! | Avfall Norge:
  også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene Vil du være med må du være rask påmeldingsfristen er mandag 19 september Klikker du her finner du mer informasjon og påmelding til kurset Nytt grunnkurs i avfall og gjenvinning 14 november For første gang tilbyr Avfall Norge grunnkurs i avfall og gjenvinning Kurset går av stabelen i Trondheim 14 november Kurset er tilpasset alle som trenger en

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18010&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • avfallnorge.no i ny drakt | Avfall Norge:
  samt de profesjonelle webutviklerne Netlife Research og Website 22 september blir det foretatt en brukertest med et utvalg medlemmer Den vil gi grunnlag for mindre justeringer før implementeringen kan betraktes som endelig Planen er at arbeidet med nettsidene skal være ferdig innen Høstmøtet 9 10 november Administrativt løft for Avfall Norge Satsingen på nye nettsider og nytt administrativt system er et stort løft for Avfall Norge Jeg er overbevist om at det vil bidra til bedre kommunikasjon med medlemmene og en mer effektiv drift av hele organisasjonen sier direktør i Avfall Norge Håkon Jentoft Avfall Norge har i tillegg til å utvikle nye nettsider også implementert et nytt administrativt system Dette er knyttet til nettsidene og skal gi raskere og mer presis informasjon til medlemmene Eksempelvis skal kursdeltakere få tilsendt en automatisk bekreftelse på epost med alle detaljer for kurspåmelding umiddelbart etter at påmeldingen er foretatt på nett Medlemmene vil også kunne gå inn i sin egen påmelding på nett og foreta endringer på hotellbestilling osv Henvendelser tas imot med takk Avfall Norges nye system er ikke helt ferdig Vi er i ferd med å tilpasse nettsidene og systemet etter medlemmenes og administrasjonens behov Vi ber derfor om forståelse for

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18011&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Hera Vekst må stenge | Avfall Norge:
  prosessvannet går til biogassproduksjon mens det gjenværende faststoffet etterkomposteres Hera Vekst har imidlertid slitt med å få prosessen til å virke optimalt og store lagre med uferdig kompost har som en følge av det blitt lagret utendørs til sjenanse for naboer Anlegget har derfor i stor grad vært drevet som et komposteringsanlegg med stor aktivitet utendørs Dette har gitt luktutslipp fordi deler av komposten ikke har vært stabil Etter vedvarende luktulemper for omgivelsene har derfor Klif bestemt at Fylkesmannens tilbaketrekking av tillatelsen opprettholdes Anlegget må derfor stenge Alt mottak av avfall må opphøre innen 31 mars 2012 mens området skal være ryddet innen 31 juni 2012 Hera Vekst var et av de første anleggene i Norge som skulle produsere biogass fra matavfall Dette var da ny teknologi og utprøving av ny teknologi innebærer alltid en viss risiko Dette endrer ikke på at kildesortering og kompostering eller produksjon av biogass gir en miljømessig god håndtering av ressursene i matavfallet Biologisk avfallsbehandling gjør det mulig å gjenvinne næringsstoffer og det organiske materiale og spare jomfruelige ressurser som nitrogen fosfor og torv Ved anaerob behandling i biogassanlegg frigjøres i tillegg energibæreren biogass som kan brukes til produksjon av kraft og varme eller oppgraderes

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18012&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forskrift om elsertifikater på høring | Avfall Norge:
  vil det kunne være særlig interessant hvilken vekt som tildeles begrepet varig økning av produksjonen ved for eksempel boring av nye brønner I merknadene til forskriften angis det at det med varig menes minimum sertifikatperioden på 15 år Også en nærmere klargjøring av hva som er opprustinger utvidelser og nye produksjonsanlegg til erstatning for eksisterende anlegg sertifikatberettiget og hva som er utbedring på grunn av elde og slitasje ikke sertifikatberettiget vil kunne ha betydning for avfallsbransjen Beregningsmetodikk for fornybarandel For deponigass og biogass anses 100 av energien som fornybar etter fornybardirektivet For energiproduksjon fra avfallsforbrenning er det kun den fornybare andelen som kvalifiserer til sertifikater I foreslått vedlegg 4 til forskriften slås det fast at Utgangspunktet for fastsetting av fornybarandelen i et termisk produksjonsanlegg med blandede energikilder er energikildenes nedre brennverdi Leverer anlegget både kraft og varme skal samme fornybarandel anvendes for både kraft og varmeproduksjon For avfall sies det videre Fornybarandel og energiinnhold ved forbrenning av avfall kan fastsettes på grunnlag av gjennomsnittsverdier NVE fastsetter gjennomsnittsverdier som baseres på analyser utført i samarbeid med bransjen for følgende avfallstyper a Husholdningsavfall Restavfall fra husholdninger samlet inn gjennom den kommunale renovasjonsordningen b Sortert næringsavfall Restavfall fra næringer normalt uten eller med lite våtorganisk avfall som har gjennomgått en forbehandling i sorteringsanlegg eller enklere forbehandling før det leveres som brensel Bygg og anleggsavfall BA inngår i denne kategorien c Usortert næringsavfall Restavfall fra næringer som normalt er samlet inn via beholder eller containerrenovasjon i forretninger kontor privat og offentlig tjenesteytende virksomheter m v Kategorien inneholder normalt mye våtorganisk avfall på nivå med husholdningsavfall Avfallet blir levert direkte til forbrenning med energiutnyttelse uten forbehandling eller bare med kverning som forbehandling d Brennbart restavfall fra gjenvinningsstasjon Omfatter både husholdnings og næringsavfall som leveres på gjenvinningsstasjon og sorteres som brennbart restavfall For annet næringsavfall som

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18013&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • NHOs Nyskapingspris til Cambi AS | Avfall Norge:
  Håkon Jentoft Cambis visjon er intet mindre enn å bidra til å bedre verdens økologiske balanse De har et mål om å være et ledende innen biologisk avfallsbehandling Dette skal de oppnå ved å utvikle den fremste teknologien på området Solid satsing på å skape et ledende teknologisk miljø har gitt frukter Selskapet har de siste årene hatt stor internasjonal suksess NHOs Nyskapingspris ble mottatt av teknologidirektør Merete Norli og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18014&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Stopp for Hurum Energigjenvinning KS | Avfall Norge:
  seg nye jobber flere av dem på Dyno Les mer i Røyken og Hurums avis Hurum Energigjenvinning KS har strevd med å få økonomi i driften etter at anlegget mistet sin eneste energikunde i 2008 da Hurum Paper Mill AS gikk konkurs HEKS hadde også en stans våren 2010 les mer Situasjonen i avfallsmarkedet har vært anstrengt for anlegg som lever av å ta imot og omdanne energi av avfall fra husholdninger og næring helt siden finanskrisen satte inn Den prisen avfallsbesittere har vært villig til å betale for energigjenvinning av avfallet har vært lav siden finanskrisen rammet Dette skyldes i hovedsak mindre tilgang på avfall i hele det nordiske markedet som har presset prisene kraftig nedover Det er de anleggene med mest solid økonomi eldre anlegg og med god avsetning på energien energiinntekter som stort sett har vunnet anbudene ved å kunne tilby laveste behandlingspris Importen av norsk avfall til Sverige har økt kraftig de siste to årene på grunn av dette og svenske behandlingspriser har blitt prisdannende i det norske avfallsmarkedet Direktør i Avfall Norge Håkon Jentoft sier overkapasiteten i det nordisk markedet for behandling av restavfall fører til svært lave behandlingspriser Dette er bra for avfallsbesittere men

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18015&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Biprodukter - bruk Avfall Norges foreslåtte metoder! | Avfall Norge:
  vi eiere av komposterings og biogassanlegg å følge denne metoden Avfall Norge søkte desember 2010 Mattilsynet om godkjenning for syv metoder for kompostering og anaerob behandling i biogassanlegg som vi mener representerer norske behandlingsmetoder på en god måte Metodene bygger delvis på norske forsøk i regi av Norsk Vann og delvis fra Østerrikske veiledninger for kompostering best practice Behovet for nasjonale metoder ble kunngjort av Mattilsynet på fjorårets seminar om

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18016&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive