archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Er sigevann en kilde for utslipp av miljøgifter? | Avfall Norge:
  hvert femte år Dette betyr at alle deponieiere nå bør ha minst 4 prøveserier hvor det er analysert på miljøgifter Mange deponieiere systematiserer sine data ved hjelp av Mapgraph Vi tror derfor det er mulig å få ut kunnskap om miljøgifter direkte fra Mapgraph Eventuelle rensekrav Til tross for manglende dokumentasjon foreslo likevel KLIF i Retningslinjer for å stille krav til utslipp av miljøgifter i sigevann fra deponier desember 2006 rensing av miljøgifter i sigevann Også Miljøgiftsutvalget 2011 tar til ordet for å vurdere rening av miljøgifter i sigevann Forslagene om å stille krav om rensing av miljøgifter bygger altså i stor grad på antakelser og i mindre grad på dokumentasjon av kost nytteeffekt Foreløpige vurderinger tyder på at sigevann er en liten kilde for uslipp av miljøgifter Avfall Norge mener også at sigevann bør renses men vil ikke overlate vurderingene til myndighetene alene Ny spesifikke krav om rensing av miljøgifter må dokumenteres og eventuelt ses i sammenheng med andre virkemidler Analysering og rapportering er et EU krav som er implementert i avfallsforskriften her i landet I 12 b i landfill directive heter det bl a at At a frequency to be determined by the competent authority and in any

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18017&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Ressurseffektivisering – EU lanserer veikart | Avfall Norge:
  er under utarbeidelse kalles et veikart mot et mer ressurseffektivt Europa Veikartet har som hovedvisjon at EU innen 2050 er bærekraftig og medvirker til å endre verdensøkonomien i en ressursøkonomisk retning Det er forankret i den Europeiske 2020 strategien Konkrete mål og tiltak Veien mot denne visjonen er ressurseffektivitet slik at økonomien kan skape mer med mindre forbruk bruker ressurser på en bærekraftig måte og med minimal miljøpåvirkning Veikartet setter mål for denne utviklingen peker på strakstiltak identifiserer nødvendig forskning foreslår indikatorer politiske virkemidler som kan lede utviklingen i Europa og internasjonalt på rett vei For å styre utviklingen og vurdere framdrift i henhold til dette veikartet er det foreslått en rekke konkrete målsettinger for kommisjonen og for medlemsstatene Bedre produkter og endrede forbruksmønstre Økt produksjonseffektivitet Fjerne ineffektive miljøskadelige virkemidler subsidier avgifter Riktig prising inkludere miljøkostnader Relevant for den kommende stortingsmeldingen Flere målsetninger som nevnes i veikartet kan være aktuelle temaer i den kommende stortingsmeldingen For Avfall Norges medlemmer er følgende mest interessant Avfall skal betraktes som en ressurs Medlemsstatene skal sikre full gjennomføring av EUs avfallspolitikk gjennom nasjonale avfallsplaner og planer for avfallsreduksjon Kommisjonen vil følge opp med en rekke forslag for å styrke markedet for sekundære materialer forlenge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18019&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Resirkulering er bra, men ikke av idéer | Avfall Norge:
  mer For vi ønsker at folk etter kampanjen skal ha en sterkere opplevelse av at avfall virkelig er en ressurs De skal føle seg trygge på at hverdagsinn satsen ved kjøkkenbenken gir miljøgevinst og at avfallsbransjen sørger for at det skjer For å løse oppgaven best mulig har vi bedt byråene Kitchen og Saatchi skissere hvert sitt kampanjeforslag Kampanje undervegs Akkurat nå er vi veldig spente på hvordan vi skal få oppmerksomhet om avfall uten å falle inn i idéer og mønstre hvor både vi i bransjen og publikum har vært mange ganger før Stopp opp effekten glipper lett Vi er overbeviste om at både Kitchen og Saatchi kan hjelpe oss med denne utfordringen Den bærende idéen og forslag til løsning bestemmer hvem det blir Bli med å utforme kampanjen Begge byråer har sagt ja til å levere skisse til konsept som skal presenteres for prosjektgruppen 9 9 Valg av byrå blir gjort av prosjektgruppe og prosjektleder i fellesskap innen 15 9 Viktige kriterier for valg av byrå er oppdragsforståelse evne til forenkling og skape forståelig budskap Kampanje struktur prioritering av midler og kampanjens gjenbruksverdi vektlegges også Det valgte byrået blir med oss på medlems work shop på Gardermoen 21

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18020&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Økt satsing på kurs i Avfall Norge | Avfall Norge:
  mer variert kurstilbud til medlemmene Kurs for grasrota i avfallsbransjen Per Lenborg har i flere år arbeidet som driftsleder i Roaf Nå jobber han også for Avfall Norge og skal bidra til videreutvikling av vår kurssatsing Lenborg er spesielt opptatt av å utvikle kompetansehevende tiltak for driftsoperatørene i avfallsbransjen Hittil har Avfall Norges kurs stort sett vært rettet mot ledere og mellomledere i bransjen Nå er det på tide å tilby flere gode kurs for grasrota sier Lenborg Grunnkurs i avfall og gjenvinning Første kurs som er frukt av samarbeidet med Lenborg er et grunnkurs i avfall og gjenvinning Det er egnet for alle som er nye i avfallsbransjen kontorpersonale ledere og driftsoperatører Avfall Norge har satt opp to kurs i høst ett i Oslo 11 12 oktober og ett i Trondheim 14 15 november Du finner mer informasjon om kurset på våre kurssider på nett Behov for mer formell kompetanse Et av de viktigste målene i Avfall Norges nye kursstrategi er å videreutvikle formell kompetanse hos medlemsorganisasjonenes medarbeidere Vi samarbeider derfor med MEF og Norsk Industri om å revidere og videreutvikle en opplæringspakke for fagbrev i gjenvinningsfaget Svært mange av Avfall Norges medlemmer har gjennomført og ønsker å tilby

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18021&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Asbestkurs for avfallsbransjen | Avfall Norge:
  for avfallsbransjen SKREVET AV Stein Lorentzen avfallnorge DEL ARTIKKELEN Avfall Norge har utviklet et asbestkurs som passer for avfallsbransjen spesielt Kurset er ment å skulle dekke krav fra arbeidstilsynet Våre medlemmer som har fått pålegg fra arbeidstilsynet kan derfor henvise til våre kursplaner Dette blir et kurs utviklet av avfallsbransjen for avfallsbransjen Kurset annonseres om kort tid Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18022&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ØKT FOKUS PÅ FARLIG AVFALL I ISWA | Avfall Norge:
  Norges håndtering av miljøgifter i BA avfall og annet lavkontaminert avfall tiltrekker seg internasjonal interesse Medlem av Avfall Norges arbeidsgruppe for farlig avfall er invitert til ISWA workshop 7 oktober Wormstrand invitert til ISWA workshop Eirik Wormstrand er spesielt invitert til ISWA workshop I Brüssel for å informere om farlig avfall i bygg og rivningsavfall Det er svært spennende at ISWA nå for alvor oppdager Norges fokus på og håndtering av miljøgifter i BA avfall og annet lavkontaminert avfall Dette fordi mengden av miljøgifter er i nettopp slikt avfall og ikke bare i de som defineres som farlig avfall Samtidig erfarer vi at mange andre lang har en langt lavere erkjennelse av nettopp dette samtidig som behandlingen av slikt avfall kan være av varierende kvalitet Ny giv i arbeidsgruppene Arbeidsgruppa for farlig avfall i ISWA har vært litt passiv noen år men er nå revitalisert med ny leder og sekretær Eirik representerer Norsas Norge og vår egen arbeidsgruppe for farlig avfall Som vår mann vil han også delta på Brainstorming on the Working Group s future Work Program Her har Avfall Norge ambisjoner om å engasjere seg i tiden framover Illustrasjonsfoto viser arbeidsgruppa på studietur i UK høsten 2010 Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18023&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Informasjonsnotat om særskilt brannobjekt | Avfall Norge:
  Stein Lorentzen avfallnorge DEL ARTIKKELEN Informasjonsnotat om særskilt brannobjekt SKREVET AV Stein Lorentzen avfallnorge DEL ARTIKKELEN Arbeidsgruppa for farlig avfall har utarbeidet et informasjonsnotatet om særskilt brannobjekt Hensikten er å gi informasjon til våre medlemmer om begrepet særskilt brannobjekt Notaten finner du her Informasjonsnotat om særskilt brannobjekt 72 02 kB Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24 14 66 00

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18024&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kasserte dekk kan og bør gjenvinnes | Avfall Norge:
  direktoratet den16 juni i år Selv om dekk kan brukes som konstruksjonsmateriale i avfallsdeponi virker det svært ukritisk å akseptere at store mengder kasserte dekk går til å toppdekke avfallsdeponi eller andre utfyllingsprosjekt i andre land I dag brukes dekkene på deponi i Finland og Estland men det er grunn til å tro at deponiene i nye og framtidige EU land i mange år framover kan tilby billige løsninger Dette gjelder spesielt i land som sliter med implementeringen av EU direktivet om deponering Denne problemstillingen bør være vel kjent for både MD og Klif bl a fra internasjonalt samarbeid Klif bør fremme innovasjon og utvikling Dersom Klifs holdning til bruk av norske bildekk i utlandet blir stående kan samme argumentasjonsrekke lett brukes i forbindelse med gjenvinning av andre miljøfarlige materialer Bildekk kan åpenbart gjenvinnes høyere i avfallshierarkiet enn ved bruk som toppdekke på fyllplasser I stedet for ovennevnte og lite fremtidsrettede holdning fra Klif etterlyser Avfall Norge klare miljøambisjoner fra miljøvernmyndighetene som kan bidra til å utvikle gode og innovative gjenvinningsløsninger i framtiden Samme bruk av bildekk også i Norge Dersom Klifs holdning blir stående vil vi sekundært argumentere for at samme disponering av bildekk må tillates også på norske

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18025&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive