archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avfall Norge bidrar internasjonalt | Avfall Norge:
  med avfallshierarkiet Avfall Norge følger opp samarbeid med Petrozavodsk Prosjektet er et samarbeid mellom mange partnere i Russland og Norden Avfall Norges rolle vil være å bidra i å utvikle lokale kurs og seminarer samt arrangere studieturer Dette prosjektet W A S T E Waste awareness Sorting Treatment and Education er finansiert av Nordisk ministerråd Til St Petersburg i September Avfall Norge skal forelese på konferansen Synergies industry education and research i St Petersburg i slutten av september Formålet er å introdusere russerne for avfallshåndtering etter den nordiske modellen Nordisk samarbeid mot Øst Europa Avfall Norge ønsker å bidra til at øst europeiske land som nylig har blitt innlemmet i EU utvikler moderne avfallsbehandling i tråd med avfallshierarkiet Avfall Norge vil derfor sammen med Avfall Sverige og Reno Sam ta initiativ til å utvikle et større samarbeidsprosjekt mellom Norden og regioner i Øst Europa Hensikten er videreutvikling av infrastruktur og mekanismer for effektiv implementering av relevante EU direktiv Avgjørende med internasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid er helt avgjørende for å nå sentrale miljømål i norsk avfallspolitikk Dette gjelder spesielt for målsetninger om å redusere utslipp av klimagasser og miljøgifter Norsk kompetanse om avfallsbehandling etterspørres i mange sammenhenger Relevant kompetanse finnes i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18026&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Klorparafiner vs PCB | Avfall Norge:
  farlig avfall Kasserte klorparafinvinduer fra renoverings eller rivningsprosjekt er vanligvis næringsavfall og da er det avfallsbesitter som har dokumentasjonsansvar Kasserte klorparafinvinduer fra husholdningene bør tas mot og håndteres som farlig avfall på avfallsmottaket Forsvarlig sluttbehandling for klorparafinvindu lim gummilister og rammer kan som for PCB vinduer være forbrenning Det finnes flere aktører som kan ta mot slikt avfall men til markedspris fordi det ikke er etablert et tilsvarende produsentansvarsordning som

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18027&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nye prosjekter innenfor biogass | Avfall Norge:
  mot kravene for håntering av farlig stoff Styringsgruppen for prosjektet Utvikling av biogass i Norge har nå igangssatt tre deloppgaver for å fremskaffe dokumentasjonsgrunnlag for videre arbeid med rammebetingelser for biogass i Norge Informasjon om hvor mange TWh som går til Danmark og Sverige i form av substrat og kildesortert matavfall som ikke benyttes til biogassproduksjon i Norge Oppgaven er tildelt Mepex og nå ferdigstilt Resultatene presenteres på høstens bioseminar i Lillehammer 28 29 september Videre kartlegging av planer for biogass i Norge og hvilke mengder og potensialer dette innebærer mht biogassproduksjon erstattet energi gjødsel osv Oppgaven er under fullføring og presenteres på seminaret i Lillehammer Har du tips til anlegg og ikke blitt kontaktet av oss send oss gjerne en mail om dine planer Kartlegge kostnader ved flere elementer i produksjon og anvendelse av biogass i Norge og våre naboland Denne oppgaven skal løses av Asplan Viak Avfall Norge har også bidratt i å finansiere et prosjekt som skal utarbeide felles retningslinjer og læreplaner for opplæring for aktørene i biogassbransjen som oppfyller kravene i Forskrift om håndtering av farlig stoff Retningslinjene og læreplanene skal være grunnlag for kursarrangørenes utarbeidelse og gjennomføring av den konkrete opplæringen Dette arbeidet skal ledes

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18028&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsgruppe til Island i september | Avfall Norge:
  ARTIKKELEN Arbeidsgruppa for farlig avfall inviterer til studietur 12 14 september Årets høstbefaring til Sorpa på Island vil være en glimrende anledning for å bli kjent med arbeidsgruppa for farlig avfall for de som eventuelt ønsker å la seg verve til arbeid i gruppa i fremtiden Arbeidsgruppa har mange utfordringer framover og deltakelse i arbeidsgruppa kan bli krevende men gir også mulighet for nettverksbygging og faglig utvikling Avfall Norge på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18029&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge søker fagrådgiver | Avfall Norge:
  av råstoffer til fremtidens industri Avfall Norge er i sentrum av denne utviklingen både nasjonalt og internasjonalt Avfall Norge Avfall Norge har som ambisjon å være avfallsbransjens viktigste møteplass Vi jobber blant annet med faglig oppdatering og å bedre rammebetingelsene for våre medlemmer Avfall Norge har omkring 180 medlemmer selskaper fra kommuner kommunalt og privat eide selskaper Vi er i dag syv fast ansatte og fire tilknyttet prosjekter Kontorene våre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18030&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • EU-retningslinjer for forbrenningsanlegg – R1 | Avfall Norge:
  EC bilag II Dette vil harmonisere innføringen og bruken av metoden i Europa sørge for at energieffektiviteten beregnes etter de samme prinsippene og derfor bidra til like konkurransevilkår i det europeiske avfallsforbrenningsmarkedet R1 faktoren har særlig betydning i forbindelse med transport av avfall over landegrenser men vil også som tildelingskriterium i anbudsprosesser sikre rettferdige sammenligninger Formelen beregner en faktor R1 som er et utrykk for forbrenningsanleggenes energieffektivitet Faktoren bestemmer så om anlegget utfører en energigjenvinnings operasjon eller en destruksjons operasjon Avfallsrammedirektivets bilag II inneholder en liste over gjenvinningsoperasjoner eller såkalte R operations hvor R står for recovery og R1 er forbrenning av avfall Retningslinjene har hatt en kronglet fødsel da det har vært ulike meninger hos medlemslandene om energi brukt internt i prosessen skulle holdes utenfor produsert energi Ep Utfallet har blitt at energi brukt til forvarming av luft og vann ikke kan telles som produsert energi hvilket influerer på R1 faktoren med 0 07 0 12 For å oppnå R1 status må faktoren være høyere enn 0 60 for eksisterende anlegg og 0 65 for nye anlegg bygget etter 31 12 2008 Det er operatøren selv som har ansvaret for å kalkulere R1 mens R1 statusen skal bekreftes av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18031&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sardinia International Waste Management and Landfill Symposium | Avfall Norge:
  7 oktober Årets program ser ut til å være svært relevant i forhold til avfallspolitiske saker i Norge og bør derfor kunne friste avfallsselskapene konsulenter og ikke minst myndighetene For mange kan det kanskje være en terskel å melde seg på og delta på en stor internasjonal konferanse som dette Vi vil derfor ta initiativ til faglig og sosialt samvær for de norske deltakerne på symposiet og utvelse kontakt på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18032&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bli med på strandryddedagen 17.september | Avfall Norge:
  dyr i strandkanten men ved å registrere funnene bidrar du også til internasjonal forskning og åpner muligheten for å gå direkte til kildene Miljøvernministeren støtter strandryddedagen og viser like stort engasjement som han gjorde på vår workshop i vår Erik Solheim sier Det er utrolig hva folk kaster på sjøen Vi er en sjønasjon er avhengig av turisme og elsker strendene våre Det må vi vise ved å ta med

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18033&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive