archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nordmenn flinke til å pante og kildesortere emballasje. | Avfall Norge:
  av grensen på 95 returandel som innebærer fullt avgiftsfritak Selv om innsamlingstallene også nyter godt av grensehandel og taxfree handel er det gledelig at tallene øker Også for annen emballasje er trenden positiv for de fleste fraksjoner Våre medlemmer har mye av æren for at resultatene stadig bedrer seg ved også å legge til rette for økt innsamling Dersom myndighetene også la til rette for full kostnadsdekning for den jobben

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18034&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Ny returordning for PCB-vinduer | Avfall Norge:
  til krav satt i avfallsforskriften kapittel 14 med vedlegg Vindusretur har til nå ingen medlemsavtale med noen produsenter av isolerglassruter og det vil ta noen tid før Vindusretur får opparbeidet en egen medlemsmasse som muliggjør at innsamlingssystemet blir operativt Vindusretur har fått frist til 01 09 2011 for å redegjøre om medlemsmasse og behandlingsløsning for innsamling av PCB ruter PCB Sanering AS er i dag eneste aksjonær i Vindusretur AS

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18035&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klesinnsamling via UFF ”med riktig skreddermål” | Avfall Norge:
  også PFU Pressens faglige utvalg ment at Vårt Land har brutt god presseskikk i sin omtale av UFF i sin artikkelserie i fjor høst Rapporten etter granskningen som ble iverksatt etter at Vårt Land i fjor høst fremsatte diverse påstander om irregulære forholdt innenfor UFF Norges virksomhet viste at de to UFF foreningene drives i henhold til vedtektene og at bistandsmidlene kommer frem til utviklingsprosjekter i Afrika og Asia Du kan lese mer om uttalelser fra PFU og granskningsrapporten på blant annet UFFs hjemmeside www uffnorge org Avfall Norge anser etter dette at tøyinnsamling via UFF fortsatt kan sidestilles med tilsvarende via Fretex UFF har sett forbedringspotensiale i sin rapportering og vil ta tak i det Klær og skoinnsamling i tillegg til andre avfallsfraksjoner er fraksjoner som flere ideelle eller andre organisasjoner foreninger næringsbedrifter private i økende grad ønsker å få fra husholdningene Så lenge dette er avfall har ingen anledning til å samle inn slikt avfall uten kommunenes tillatelse Avfall Norge har hatt ønske om å se nærmere på disse forhold og arbeidsgruppen for innsamling sortering og gjenvinning er nylig gitt anledning til å sette i gang et prosjekt om dette Prosjektet er planlagt startet opp over ferien og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18036&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • ERP Norway utvider kommuneavtale for EE-avfall | Avfall Norge:
  av logistikkmessige årsaker ønsket av ERP Norway og de vil ved denne løsningen øke betalingen til 50 øre pr kg for alle sorteringsgrupper i dette sorteringsnivå Endring av sorteringsnivå kan gjøres med minst en måneds varsel Avfall Norge er positive til utvidelsen men understreker at det er opp til kommunene å velge sorteringsnivå Avfall Norge minner også om at forpliktende henteplan fra ERP Norway og Elretur for 2 halvår 2011

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18037&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Seminar om energiutnyttelse 7.-8.september 2011 | Avfall Norge:
  den europeiske organisasjonen for WtE og siste nytt fra Klif I tillegg vil det bli fokus på hvordan norske forbrenningsanlegg kan bli mer konkurransedyktige i et stadig mer anstrengt avfallsmarked Målgruppe Eiere og driftsansvarlige for forbrenningsanlegg rådgivere og leverandører innen energiutnyttelse av avfall fylkesmannen SFT og myndigheter med ansvar for energiutnyttelse av avfall Påmeldingsfrist til seminaret er 28 august Påmelding skal gjøres elektronisk Det blir sendt ut invitasjoner på e

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18038&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sluttbehandlingsavgiften for deponering bør evalueres | Avfall Norge:
  for mye på deponiet som et problem ikke som løsning på behandling av avfall Derfor ser vi at avfall som burde vært levert til godkjent deponi får en ukjent eller ikke miljøtilfredsstillende behandling sier direktør Håkon Jentoft i Avfall Norge Dette gjelder blant annet for gateoppsop betong lettere forurensete masser Problemet kan på kort sikt løses gjennom fortolkning av dagens forskrift i samarbeid med Klima og forurensningsdirektoratet Klif og Toll

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18039&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avtale med Sverige om felles el-sertifikatmarked er undertegnet | Avfall Norge:
  gjør at jeg føler meg trygg på at sertifikatmarkedet vil starte opp som planlagt 1 januar 2012 sier olje og energiminister Ola Borten Moe Sp Med et felles elsertifikatmarked inngår Norge og Sverige et langsiktig samarbeid for å nå målsettingen om 26 4 TWh ny fornybar elektrisitetsproduksjon i begge landene i 2020 Samarbeidet vil vare fram til siste annullering av elsertifikater for år 2035 Dette er en merkedag Avtalen innebærer et taktskifte for utbyggingen av fornybar energi og vil samlet gi en utbygging tilsvarende over halvparten av forbruket til norske husholdninger sier Borten Moe I avtalen fastsettes blant annet vilkårene for rett til elsertifikater mål for økt produksjon utforming av kvoter registerføring tilsyn og kontrollstasjoner Avtalen sikrer prosedyrer der et lands tiltak kan ha vesentlig betydning for det andre Den norske regjeringen vil legge fram avtalen for Stortinget i løpet av høsten Avtalen om et felles marked for elsertifikater finner du her Fornybar energi Avtalen presiserer at elsertifikater skal tildeles for produksjon av elektrisitet basert på fornybare energikilder og utgangspunktet for definisjonen av fornybare energikilder skal være den som finnes i fornybardirektivet EUs fornybardirektiv 2009 28 EC Fornybardirektivets definisjon av fornybare energikilder innebærer ikke fossile kilder som vind sol vann

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18040&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Åpent møte om ny stortingsmelding | Avfall Norge:
  ny stortingsmelding om avfall mandag 20 juni De over 50 deltakere på møtet representerte til sammen 29 organisasjoner bedrifter som har en interesse i Miljøverndepartementets arbeid med ny stortingsmelding Møtet ble innledet av Miljøvernminister Erik Solheim som kort redegjorde for noen aktuelle problemstillinger han ønsket å inkludere i en ny melding Solheim løftet frem avfallsforebygging biogass småelektrisk avfall og insentiver for økt materialgjenvinning som områder han ønsker å se nærmere på Videre opplyste Solheim om at arbeidet med en ny melding ble satt i gang på bakgrunn av bransjens eget ønske om en gjennomgang og at Miljøverndepartementet ønsket tett dialog og mange innspill i arbeidet fremover Avfall Norge Biogassalliansen og Hold Norge rent var blant de 14 som fremmet sine synspunkter under møtet Avfall Norge har fulgt opp vårt innlegg på det åpne møtet med et skriftlig innspill til Miljøverndepartementet sier Håkon Jentoft direktør i Avfall Norge Vi har også sendt over vårt reviderte posisjonsnotat som gir et godt innsyn i bransjens synspunkter på en rekke aktuelle problemstillinger Vi ser nå frem til dialog med MD utover høsten når arbeidet med ny stortingsmelding er i gang sier Jentoft Se Avfall Norges innspill til Miljøverndepartementet her Avfall Norge Notat MD 28

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18041&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive