archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avfall Norge med revidert posisjonsnotat | Avfall Norge:
  i organisasjonen Notatet er delt inn i følgende hovedkapitler Ansvar og organisering Kapittel en tar for seg Avfall Norges synspunkter på hvordan avfallsbransjen er organisert i dag og hvordan bransjen bør organiseres fremover Kapittelet stadfester hvordan foreningen ser ansvarsfordelingen på de ulike områdene innen bransjen bør være Stikkord her er kommunalt ansvar for husholdningsavfall konkurranse i næringsavfallsmarkedet styrking av tilsyn og kontroll og bedre koordinering av informasjonsvirksomhet i kommunene Sortering av avfall Kapittel to tar for seg Avfall Norges syn på sortering av avfall Kapittelet ser nærmere på avfallshierarkiet forholdet mellom avfallsforebygging ombruk og materialgjenvinning Videre har kapittelet sett på en del faktorer Avfall Norge mener er viktige for å få utnyttet ressursene i avfallet best mulig Denne delen av posisjonsnotatet presenterer foreningens syn på produsentansvaret Behandling av avfall Det tredje kapittelet i posisjonsnotatet går inn på de ulike behandlingsløsningene vi har for avfall i Norge Fokus i dette kapittel er best mulig utnyttelse av ressursene i avfallet og man har sett på behandlingsformer som biologisk behandling av matavfall energiutnyttelse av restavfall og deponier etter 2009 Kapittelet slår fast at Avfall Norge mener behandling av restavfall i størst mulig utstrekning bør skje i Norge Oppsamling og innsamling av avfall renovasjon Kapittel fire ser på utviklingen i oppsamling og innsamling av avfall Omfattende utbygging og fortetting i byer og tettsteder legger stadig større press på arealbruk og eller behovet for innsamling transport av avfall For å møte denne utviklingen med framtidsrettede løsninger for oppsamling og innsamling av avfall skal Avfall Norge jobbe for at det utvikles klare rammebetingelser for utvikling av nedgravde oppsamlingsløsninger Slik arbeider Avfall Norge Det femte kapittelet av posisjonsnotatet presenterer hvordan Avfall Norge arbeider Interessearbeid er et hovedfelt for foreningens arbeid der gode rammevilkår for avfallsbransjen står sentralt Videre arbeider foreningen med å skape et godt og dynamisk

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18042&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Presentasjoner fra Avfallskonferansen 2011 er publisert! | Avfall Norge:
  publisert SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Avfall Norge og Vesar Vestfold avfall og ressurs takker for et flott arrangement på Oslofjord Convention Center Foredragsholdernes presentasjoner er nå publisert på www avfallnorge no Avfall Norges administrasjon har fått mange henvendelser fra medlemmer som ønsker tilgang til foredragene fra årets Avfallskonferanse Du finner presentasjonene fra Avfallskonferansen 2011 ved å klikke her Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18043&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sofieprisen til britisk miljøforfatter | Avfall Norge:
  i 1997 av forfatteren Jostein Gaarder og hans kone Siri Dannevig Tristram Stuart som har skrevet boken Waste Uncovering the Global Food Scandal har hjulpet frivillige organisasjoner myndigheter industri og interesseorganisasjoner med å sette i gang tiltak for å redusere nyttbart matavfall Du kan lese mer om tildelingen på Sofieprisens egne hjemmesider Stuart påpeker i sin bok at når mer enn 1 3 av all mat som produseres ender som

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18044&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norges innovasjonspris til Lindum | Avfall Norge:
  vel fortjent til innovasjonsprisen Sier Håkon Jentoft direktør i Avfall Norge og leder av juryen I juryen satt for øvrig av Bjørn Erik Rui representant for Vesar Avfallskonferansens lokale vertskap og Rudolf Meissner Stavanger kommune og representant for vertskapet ved neste års konferanse Det er i år andre gang Avfall Norge deler ut innovasjonsprisen I fjor gikk den til Norsk Biogass AS for produktet BioSep Formålet med prisen er å

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18045&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sikret henting av EE-avfall | Avfall Norge:
  har tatt initiativ og invitert samtlige returselskap til å inngå en forpliktende henteplan som ivaretar alles henteforpliktelser Dette skulle gjøres gjennom en objektiv clearing ordning hvor alle returselskapene skulle bruke samme beregningsmodell ved hjelp av ekstern revisor Kun Elretur og ERP Norway forpliktet seg til dette og det innebærer at disse står som garantister for at henting vil skje kontinuerlig fremover Foreliggende plan er basert på senest tilgjengelige rapporteringstall om innsamlingsmengder og markedsandeler Utover året kan det skje endringer som nødvendiggjør forskyvninger mellom returselskapene men dette vil ikke påvirke den kontinuerlige innhentingen så lenge kommunene slutter seg til henteplanen Elretur og ERP Norway tar sikte på å fortsette tilsvarende ordning frem til Klif iverksetter endringer i forskriften Elretur og ERP Norway vil ha en samordnet og likelydene varsling om stopp vs henting der dette skal skje slik at ingen kommuner skal kunne være i tvil hvem som vil overta på hvilket tidspunkt Melding vil skje med min 14 dg varsel og skifte vil skje den 1 i måneden ihht gjeldende henteplan Dette betyr at varslingsfrister som er angitt i inngåtte kommuneavtaler ikke lenger benyttes Avfall Norge hadde gjerne sett at de øvrige EE returselskapene hadde blitt med i clearing ordningen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18046&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klar tale fra politikerne | Avfall Norge:
  at den også stadfester klare mål for utnyttelsen av ressursene i avfallet som råvarer til industrien Giske var klar på at den nye meldingen må baseres på et tverrdepartementalt samarbeid og at Nærings og handelsdepartementet absolutt skulle gå i dialog med Miljøverndepartementet rundt dette Giske nevnte at både Nærings og handelsdepartementet Olje og energidepartementet Finansdepartementet m m burde være involvert slik at man får en helhetlig melding Engasjerte stortingspolitikere Årets paneldebatt hadde også en ny stortingsmelding som tema Nestlederen av Stortingets Næringskomité Svein Flåtten fra Høyre ønsket et tungt næringsfokus i en ny melding og at meldingen må vise vilje til næringsutvikling Flåtten mente at avfall vil få større rolle som ressurs fremover og bør ende om som næringspolitikk og ikke miljøpolitikk Lederen av Næringskomiteen Terje Lien Åsland fra AP mente at meldingen må bli tverrsektoriell og at man må få frem det kommersielle aspektet av avfall Lien Åsland var klar på at avfallsbransjen selv burde få stor innflytelse over meldingen Lien Åsland poengterte at meldingen må ha en korrekt beskrivelse av dagens situasjon og bør være en avfallsmelding som inneholder næringsmulighetene Lien Åsland avsluttet sitt innlegg med å oppfordre avfallsbransjen til å samles om prioriterte saker og gjøre en tydelig presentasjon av disse ovenfor myndighetene Høyres Nikolai Astrup fra Stortingets Energi og miljøkomite mente at avfall ikke er èn næring men mange næringer og at dette vil kreve mange ulike virkemidler Astrup var opptatt av gode og forutsigbare rammebetingelser og at Norge i dag er umodne sammenlignet med blant annet Sverige Astrup var opptatt av at avfallseksporten blir sikret med f eks en sluttbehandlingsgaranti for farlig avfall slik at vi ikke eksporterer et miljøproblem Geir Pollestad fra SP kom inn som erstatter for Erling Sande i siste liten men ble et verdifullt bidrag i debatten Pollestad oppfordret Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18047&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lindum med toppscore i omdømmemåling | Avfall Norge:
  undersøkelsen var at Lindum som selskap er veldig opptatt av sitt omdømme sier Pål Smits administrerende direktør i Lindum AS Et godt omdømme betyr veldig mye for et selskap som er avhengig av goodwill for å kunne drive sin virksomhet Et avfallsselskap vil alltid ha noen negative sider og det er derfor svært viktig å bygge opp rundt de positive og samtidig være åpne og ærlige rundt de negative For noen år siden var omdømmet til Lindum sterkt svekket som følge av 2 store negative medieoppslag om fiskedød og lukt Vi startet da en omfattende prosess med en omdømmestrategi Det var nå viktig for oss å få sjekket ut hva samfunnet rundt oss egentlig mener om oss og vår virksomhet Vi hadde en anelse om at vi på enkelte områder ville score høyt men hadde ikke drømt så positive tilbakemeldinger over nesten hele linja Vi ønsket å få en tilbakemelding på hvor vi stod hen i forhold til omdømme slik at vi framover kan gjennomføre målrettet innsats på de områder der vi ønsker forbedring sier Smits Undersøkelsen er laget av reklamebyrået Oktan i samarbeid med SINTEF og Sentio research Norge De fleste bedriftene som var med i undersøkelsen var innen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18048&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen 2011 i gang – rekordmange deltakere! | Avfall Norge:
  startet med det forrykende showet Michael Jackson gone too soon og ble etterfulgt av grillfest på brygga Selv om været var noe varierende var stemningen på topp Mandag lanserte Norsk Glassgjenvinning og Norsk Metallgjenvinning et nytt felles navn nemlig Syklus Navnet understreker verdien av gjenvinning og fokus på avfall som råstoff Konferansens faglige program blir åpnet av Nils Ingar Aabol ordfører i Stokke kommune og Pål Sommernes styreleder i Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18049&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive