archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Universitetet i Nordland tilbyr MBA i økologisk økonomi | Avfall Norge:
  økologisk økonomi Dette er en lederutdannelse for deg som allerede har en bachelor utdannelse eller minimum to års relevant arbeidserfaring Studiet går over tre år og er et samlingsbasert deltidsstudium på masternivå Det kan kombineres med jobb Man planlegger å gjennomføre mellomkurset Næringslivsetikk CSR i samarbeid med Corvinus University i Budapest Universitet på rekordtid Universitetet i Nordland kanskje bedre kjent som Høyskolen i Bodø fikk universitetsstatus 31 mars i år

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18077&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Første End-of-Waste kriterier vedtatt i EU for jern-, stål- og aluminumsskrap | Avfall Norge:
  Formålet med End of Waste kriteriene er å stimulere til bedre håndtering av avfallsressursene i det internasjonale markedet og sikre råvareforsyningen Pressemelding fra Kommisjonen finnes her og lenke til kriteriene ligger her Kriteriene for jern stål og aluminiumsskrap ble vedtatt i sin opprinnelige form slik Kommisjonen foreslo dem Diskusjonene har konsentrert seg om å lage klare gode kriterier for forbehandling av metallene slik at de ikke medfører noen miljørisiko Neste

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18079&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klif med ny rapport om biogass fra sambehandling av våtorganisk avfall og husdyrgjødsel | Avfall Norge:
  behandlingsformer er forbrenning eller kompostering De fem verdikjedene som er undersøkt nærmere er Gassnett Rogaland oppgradering til naturgasskvalitet og innmating på eksisterende gassnett Oppvarming næringsbygg med lokal gassledning til distribusjon Flåtekjøretøy busser Biogassferger Metallindustri For alternativet med 30 prosent husdyrgjødsel beregner Klif seg fram til at bruk til gassnett til oppvarming av næringsbygg og til flåtekjøretøy har lavest samfunnsøkonomisk kostnad per tonn CO 2 ekvivalent spart kostnadene ligger i størrelsesorden 1350 2100 kr tonn CO 2 ekvivalent Reduserer en ambisjonene for husdyrgjødsel til 10 prosent og beholder 200 000 tonn våtorganisk avfall reduseres de samfunnsøkonomiske kostnadene til 700 1500 kr tonn CO 2 ekvivalent Klif har også sett på bedriftsøkonomiske kostnader for de ulike tiltakene Dette innebærer at gjeldende avgifter blir inkludert i motsetning til hva tilfellet er i et samfunnsøkonomisk regnestykke Her kommer bruk av biogassen som drivstoff i flåtedrift buss og renovasjonsbiler best ut For alternativet med flåtedrift er det ikke sett på insparingspotensialer ved bruk av dual fuel gass diesel i vogntog se Volvo Trucks med dieselmotor for gass Lavere utslipp av NO x og støv til nærmiljøet utgjør lite på samfunnsøkonomien fordi det for referanseåret 202 forutsettes at alle dieselkjøretøy tilfredsstiller nye og strenge utslippskrav Rapporten omtaler også at potensialet for biogass kan være noe høyere enn tidligere antatt I en rapport for Enova er potensialet beregnet til i underkant av 6 TWh les mer Klif skriver i sin rapport med referanse til Bioforsk at slam fra fiskeoppdrett ulike typer grøntavfall samt avlingsrester fra potet og grønnsaksproduksjon ikke er tatt med her Potensialet fra oppdrettslam er her anslått til å være på 500 700 GWh I tillegg kommer et potensial på ca 2 TWh som syngass fra pyrolyse av skogsvirke Last ned rapporten fra Klif Ny rapport om biogass Hva skjer videre Klif skriver For å

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18080&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen 2011: Så du trodde vi var rasjonelle? | Avfall Norge:
  ofte med å få gehør for at det er nødvendig med bedre rammebetingelser Bransjen bugner av dyktige fagfolk og gode argumenter men hva hjelper det dersom vi ikke når frem med budskapet til beslutningstakerne Hva må vi gjøre for å vekke politikere og andre nøkkelpersoners engasjement i vår viktige sak Så du trodde vi var rasjonelle vesener Kjell Terje Ringdal er ansatt som kommunikasjonsdirektør i NORAD Han har arbeidet i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=18081&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive