archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fortsatt behov for avfallsforbrenning i 2030? | Avfall Norge:
  For å kartlegge utviklingen i avfallsmengder og behovet for energiutnyttelse fram mot 2030 har Avfall Norge bestilt en rapport fra Mepex Consult AS Utgangspunktet har vært å oppnå høyest mulig andel materialgjenvinning basert på kildesortering og maskinell ettersortering og dermed lavest mulig andel restavfall Resultatene viser at behovet for energiutnyttelse av restavfall med det mest realistiske scenariet for utvikling av avfallsmengder vil være noenlunde uendret fram mot 2030 Dette scenariet

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=39742&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Avfall Norges innspill til regjeringens budsjettforslag | Avfall Norge:
  tråd med Avfall Norges anbefaling foreslått at avgiften fjernes i forslaget til statsbudsjettet En fjerning av deponiavgiften vil gi en redusert miljøbelastning ved at mer avfall blir levert til deponier som har kontroll på utslipp og forurensing og den vil gi en formidabel administrativ forenkling siden man ikke lenger må skille mellom avgiftsfritt og avgiftsbelagt avfall sier Nancy Strand Deponiavgiften ble i sin tid innført for å stimulere til økt kildesortering og materialgjenvinning men mistet styringseffekten da et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall ble innført i 2009 Det er små mengder avfall som i dag går til deponi og sammensetningen av dette avfallet gir vesentlig mindre klimagassutslipp enn tidligere Strategi for biogass Avfall Norge er positive til Klima og miljøminister Tine Sundtofts utkast til en nasjonal og tverrsektorielle strategi for biogass men etterlyser et tydelig mål I utkastet til biogass strategien som ble lagt fram i oktober løfter Sundtoft fram biogass som en viktig del av arbeidet med å omstille Norge til et lavutslippssamfunn fram mot 2050 Strategien som er en oppfølging av klimaforliket i Stortinget fra juni 2012 peker på en rekke fordeler med biogass Utnyttelse av avfall og gjødsel til biogass gir ren fornybar energi og innebærer en gevinst for både klima lokalt miljø og det naturlige kretsløpet Det er meget positivt at det slås fast at biogjødsel fra biogassanlegg sikrer resirkulering av næringsstoffer og reduserer bruken av mineralgjødsel Etterlyser mål og virkemidler for matavfall Det er imidlertid mange virkemidler som ikke er avklart blant annet trenger vi å øke utsortering av matavfall Hold Norge rent Regjeringen gir i forslaget til Statsbudsjettet for 2015 signal om at Hold Norge rent vil få støtte på samme nivå som i år Avfall Norge har i flere år jobbet målrettet med å øke bevisstheten blant våre medlemmer politikere og befolkningen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=36107&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Statsbudsjettet 2015 | Avfall Norge:
  vil gi en redusert miljøbelastning ved at mer avfall blir levert til deponier som har kontroll på utslipp og forurensing og den vil gi en formidabel administrativ forenkling side man ikke lenger må skille mellom avgiftsfritt og avgiftsbelagt avfall sier Nancy Strand Deponiavgiften ble i sin tid innført for å stimulere til økt kildesortering og materialgjenvinning men mistet styringseffekten da et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall ble innført i 2009 Det er små mengder avfall som i dag går til deponi og sammensetningen av dette avfallet gir vesentlig mindre klimagassutslipp enn tidligere Les mer om regjeringens forslag til å fjerne deponiavgiften Strategi for biogass Avfall Norge er positive til klima og miljøminister Sundtofts utkast til nasjonale og tverrsektorielle strategi for biogass men vi etterlyser et tydelig mål I utkastet til biogass strategien som ble lagt fram i oktober løfter Klima og miljøvernminister Tine Sundtoft fram biogass som en viktig del av arbeidet med å omstille Norge til et lavutslippssamfunn fram mot 2050 Strategien som er en oppfølging av klimaforliket i Stortinget fra juni 2012 peker ut en rekke fordeler med biogass Utnyttelse av avfall og gjødsel til biogass gir ren fornybar energi og innebærer en gevinst for både klima lokalt miljø og det naturlige kretsløpet Det er meget positivt at det slås fast at biogjødsel fra biogassanlegg sikrer resirkulering av næringsstoffer og reduserer bruken av mineralgjødsel Etterlyser mål og virkemidler for matavfall Det er imidlertid mange virkemidler som ikke er avklart blant annet trenger vi å øke utsortering av matavfall Les mer om regjeringens forslag til biogasstrategi Hold Norge rent Regjeringen gir i forslaget til Statsbudsjettet for 2015 signal om at Hold Norge rent vil få støtte på samme nivå som i år Avfall Norge har i flere år jobbet målrettet med å øke bevisstheten blant våre medlemmer politikere

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=34978&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Statsbudsjettet: Deponiavgift foreslås fjernet | Avfall Norge:
  miljøtiltak og vil gjøre hverdagen enklere for norske deponier sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Deponiavgiften ble i sin tid innført for å stimulere til økt kildesortering og materialgjenvinning men mistet styringseffekten da et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall ble innført i 2009 Det er små mengder avfall som i dag går til deponi og sammensetningen av dette avfallet gir vesentlig mindre klimagassutslipp enn tidligere Deponiavgiften har i enkelte tilfeller vært med på å styre avfall bort fra deponi Deponieiere har jevnlig opplevd at avgiften bidrar til at den totale kostnaden for deponering av avgiftsbelagt avfall er for høy for enkelte aktører og at avfallet derfor havner i grøftekanter og andre uønskede steder Det er i tillegg forbundet med store kostnader å kreve inn avgiften Fjerningen av deponiavgiften vil gi en redusert miljøbelastning ved at mer avfall blir levert til deponier som har kontroll på utslipp og forurensing og den vil gi en formidabel administrativ forenkling side man ikke lenger må skille mellom avgiftsfritt og avgiftsbelagt avfall sier Nancy Strand På Avfall Norges deponiseminar 22 oktober vil Menon Economics komme og redegjøre for prosessen og den samfunnsøkonomiske analysen av avgiften Les mer om seminaret her Avfall Norge og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=34604&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strategi uten klare mål | Avfall Norge:
  peker ut en rekke fordeler med biogass Del av bioøkonomien Utnyttelse av avfall og gjødsel til biogass gir ren fornybar energi og innebærer en gevinst for både klima lokalt miljø og det naturlige kretsløpet Det er meget positivt at det slås fast at biogjødsel fra biogassanlegg sikrer resirkulering av næringsstoffer og reduserer bruken av mineralgjødsel Etterlyser mål og virkemidler for matavfall Det er imidlertid mange virkemidler som ikke er avklarte blant annet trenger vi å øke utsortering av matavfall I dag går sorteres ca 40 prosent av matavfallet fra husholdninger og langt mindre fra næringsavfallet Store deler av dette avfallet går i tillegg til biogassanlegg i våre naboland Det er nødvendig med klare mål og virkemidler for utsortering og behandling av matavfall for at Norge skal utnytte potensialet for biogass i Norge sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Regjeringens forslag til virkemidler Regjeringens utkast til biogass strategi foreslår Støtte til etablering av et pilotanlegg for behandling av andre substrater enn avfall Transnovas oppgaver overtas av Enova Øke avkastningen fra Fondet for klima fornybar energi og energiomlegging Samferdselsdepartementet Klima og miljødepartementet og Nærings og fiskeridepartementet arbeider videre med forslaget om krav til lav og nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser Det vil

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=34613&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallspolitikk 2014 | Avfall Norge:
  har løpende kontakt med både politikere og embetsverket med mål om økt ressursutnyttelse av avfallet Avfall Norge fortsetter kontaktarbeidet med departementer og Storting i 2014 og løfter frem følgende budskap Økt ressursutnyttelse av avfall Avfall er en viktig ressurs og råvare til produksjon av nye produkter til biogass og til energi En optimal utnyttelse av denne ressursen krever satsing på teknologi og nye verdikjeder Helhetlige rammebetingelser for avfallshåndtering må sees i sammenheng med pågående strukturendringer i bransjen og allerede pågående prosjekter for økt innovasjon effektivisering og ressursoptimalisering av avfallet Det er behov for å tenke nytt når det gjelder instrumenter og virkemidler I Norge er det på grunn av spredt bosetting og ansvarsdelingen for husholdnings og næringsavfall ønskelig med en konstruktiv sameksistens mellom kommunale og private Rammebetingelsene må derfor både stimulere markedet og utviklingen av nødvendig infrastruktur til det beste for samfunnet og avfallspolitikken Vi trenger politiske visjoner tverrsektoriell samhandling og nye nasjonale mål Fremtidens avfall krever morgendagens løsninger Avfall Norge mener det er behov for politisk oppmerksomhet rundt følgende saker Mer effektiv bruk av produsentansvaret som virkemiddel Økt satsing på marin forsøpling Økt satsing på avfallsforebygging En nasjonal strategi for biogass Fjerning av deponiavgiften Les Avfall Norges avfallspolitiske notat

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=31221&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Høring om Statsbudsjettet 2014 | Avfall Norge:
  på Stortinget angående Statsbudsjettet 2014 Det vil også gjennomføres møter med de nye regjerings og samarbeidspartiene på Stortinget utover høsten i tillegg til ny politisk ledelse i Miljøverndepartementet Høringer på Stortinget Det var tett program for komiteene og hver deltaker fikk fem minutter til rådighet Avfall Norge valgte i hovedsak å løfte frem fjerning av deponiavgiften og økt bevilgning til opprydding av marin forsøpling Oversikt over medlemmer i finanskomiteen Oversikt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=30272&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny klima- og miljøvernminister | Avfall Norge:
  Agder NHO I løpet av sin politiske karriere han hun blant annet vært generalsekretær i Unge Høyre 1990 1992 og politisk rådgiver i partiets stortingsgruppe Hun har sittet i bystyret i Lillesand vært gruppeleder for Høyre i fylkestinget i Aust Agder og vært andre vararepresentant til Stortinget 1989 1993 Vi ser frem til å samarbeide med Sundtoft fremover sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Avfall Norge har mange avfallspolitiske

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/aktuellavfallspolitikk.cfm?pArticleId=30100&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive