archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  en gladnyhet Veilederen er klar Les saken 15 12 2015 Revidert veileder om farlig avfall Veilederen om farlig avfall for ansatte på avfallsmottak er nå utgitt som en 5 utgave Guiden passer i lommen og har kortfattet informasjon om farlige egenskaper og forholdsregler for de vanligste typene farlig avfall Les saken 15 12 2015 Søknader til midler mot marin forsøpling ferdigbehandlet Det er en stor glede å kunne formidle at søknadene på refusjon av kostnader tilknyttet opprydding av marin forsøpling er ferdig behandlet Les saken 11 12 2015 Studenter se her Hjelp oss å finne navnet på kompetanseløftet til avfalls og gjenvinningsbransjen Les saken 10 12 2015 Tunisiere besøker Klemetsrudsanlegget AS Tunisia viser interesse for norske avfallsløsninger for å møte egne avfallsutfordringer Les saken 04 12 2015 Nye retningslinjer for produsentansvar EU kommisjonens handlingsplanen for sirkulærøkonomi utvider både rammedirektivet og retningslinjene for produsentansvar Med dette retter Kommisjonen et tydelig signal til markedet at overgangen til sirkulærøkonomi krever endringer i alle ledd Les saken 02 12 2015 EU lanserer ny sirkulærøkonomipakke I dag la Europakommisjonen frem en handlingsplan som skal ta Europa i retning av en sirkulær økonomi Pakken setter kursen for avfalls og gjenvinningsbransjen i årene som kommer også i Norge Les saken 02 12 2015 Ny kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge Avfall Norge ønsker vår nye kommunikasjonsrådgiver Silje Marie Rosenlund velkommen til organisasjonen Silje stiller med flere års erfaring fra Statoil og EVRY hvor hun har hatt stillinger som rådgiver endringsleder og ansvar for internkommunikasjon Les saken 30 11 2015 Smarte elever hos Avfall Norge Onsdag 25 november hadde Avfall Norge besøk av Lunde Smart Learners fra Lunde barneskole i Skien som konkurrerer i den skandinaviske finalen FIRST LEGO League i Mo i Rana Vinneren går videre til Europafinalen i København og kanskje hele veien til verdensfinalen i USA Les saken 27 11 2015 Vellykket lansering av Kompetanseløftet2020 Marianne Aasen fra Kirke utdannings og forskningskomiteen på Stortinget klippet snoren under lansering av Kompetanseløftet2020 KL2020 torsdag 26 november Les saken 25 11 2015 Avgift på naturgass innføres fra 2016 I Statsbudsjett for 2016 er det lagt inn full veibruksavgift på naturgass til veitransport tilsvarende bensin i energienhet mengde I den siste fremforhandlede avtalen som ble lagt frem av Regjeringspartiene 23 november opprettholdes dette men det gis fritak for opp til 30 prosent innblanding av naturgassen hvis den benyttes som reserve for biogassanlegg Beregningen skal gjøres basert på prinsippet om massebalanse Les saken 18 11 2015 Ny kontingentstruktur for Avfall Norge Under generalforsamlingen i The Cube på Gardermoen den 9 juni i år ble det vedtatt ny formålsparagraf og nye vedtekter for bransjeorganisasjonen Avfall Norge På høstmøtet som ble arrangert på Gardermoen Park Inn den 3 og 4 november la styret fram et forslag til ny kontingentstruktur Les saken 13 11 2015 Ny fagrådgiver i Avfall Norge Avfall Norge ønsker vår nye fagrådgiver Håkon Bratland velkommen til organisasjonen Håkon stiller med flere års erfaring som rådgiver i Mepex Consult As et ledende norsk konsulentselskap innen avfall og gjenvinning Les saken 13 11

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/Nyheter.cfm?p=p&pArticleCollectionId=2556&pIsArchive=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Kommunens eget næringsavfall - bruk av egenregi/enerett | Avfall Norge:
  juridiske grunnlaget for kommunene til å løse oppgaver i egenregi gjennom å benytte egne ressurser i egen etat eller gjennom å tildele oppgaven til et kommunalt eller interkommunalt selskap organisert som eget rettssubjekt En oppsummerende huskeliste for å tildele enerett på en riktig måte er gitt avslutningsvis Avfall fra fra kommunale bygg institusjoner skoler barnehager etc er næringsavfall Denne rapporten gjennomgår det juridiske grunnlaget for kommunene til å løse oppgaver

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=42727&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veileder - Avslutning og etterdrift av deponier | Avfall Norge:
  og avsluttes Det er mange faktorer det skal tas hensyn til når et deponi avsluttes og dette er for mange relativt nye problemstillinger Veilederen beskriver hva en må gjøre når et deponi skal avsluttes og hvordan det utføres i praksis Videre gis det veiledning rundt etterdriftsfasen som også har mange usikkerhets momenter Veilederen utdyper vedlegg III Kontroll og overvåkingsprosedyrer i drifts og etterdriftsfasen til kapittel 9 i avfallsforskriften Deponering av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=42695&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veileder Plukkananalyse 2015 | Avfall Norge:
  og gjennomføring av analyser Denne nye veilederen inneholder ikke i samme grad faglige bakgrunnsstoff Anbefalingene i veilederen bygger allikevel på en rekke faglige vurderinger basert på norske erfaringer og internasjonal litteratur Manual for plukkanalyser fra Avfall Sverige U2013 11 samt en egen rapport om korreksjonsfaktorer er også benyttet som underlag Målgruppen for den nye veilederen er i første rekke prosjektledere og bestillere av plukkanalysetjenester i kommunene og interkommunale selskap Videre er det viktig for konsulenter som leverer tjenester for plukkanalyser og for personell som skal planlegge og utføre plukkanalyser Veilederen er i første rekke tenkt anvendt for plukkanalyser av restavfall og ulike typer kildesortert avfall innsamlet fra husstander og returpunkt matavfall papir plastemballasje glass og metallemballasje Veilederen beskriver en metode for å kartlegge sammensetning av avfallet innsamlet i en eller flere kommuner men kan også benyttes for mindre geografiske områder eller for avfall ut fra anlegg for sentral ettersortering Det er i den aktuelle tiårsperioden siden forrige veileder høstet mange ulike erfaringer med bruk av plukkanalyser i Norge Det er ikke gjennomført en samlet evaluering av disse erfaringene men veilederen bygger allikevel på mye av det foreliggende erfaringsgrunnlag Vesentlige endringer Metode for å dokumentere representative prøveområder Metode for å velge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=40158&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Notat - spørreundersøkelse enerett og egenregi | Avfall Norge:
  Halaas avfallnorge DEL ARTIKKELEN Enerett eller egenregi er lokale miljømål en faktor når kommunene velger Avfall Norge har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine kommunale medlemmer for å kartlegge i hvor stor grad lokalpolitiske miljømål har vært medvirkende til at kommunene har valgt behandling av husholdningsavfall i egenregi eller ved tildelt enerett Notatet som oppsummerer undersøkelsen kan lastes ned her Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=40145&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veileder - Planlegging av renovasjonsløsninger | Avfall Norge:
  som ønsker å regulere etablering av renovasjonsløsninger i nye boområder og rehabilitering av eksisterende renovasjonsløsninger mer detaljert enn det som følger av de kommunale renovasjonsforskriftene I arbeidet med rapporten har man blant annet sett på erfaringer fra kommuner og interkommunale selskaper som har innført ulikt regelverk for å sikre at gode renovasjonsløsninger er noe planleggere og byggherrer må ta i betraktning Den nye NS 9432 Avfall Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=40144&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Basiskarakterisering av bunnaske fra forbrenning av avfall 2015 | Avfall Norge:
  SKREVET AV Roy Ulvang avfallnorge DEL ARTIKKELEN Det er i 2014 2015 gjennomført en felles basiskarakterisering av bunnaske fra forbrenning av avfall fra alle avfallsforbrenningsanlegg i landet under avfallsforskriftens kap 9 og 11 Siste gang det ble gjennomført en felles basiskarakterisering var i 2006 Du kan lese og laste ned rapporten her Basiskarakterisering av bunnaske nr 7 2015 pdf Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=40141&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veileder til karakterisering og mottakskontroll for avfall til deponi | Avfall Norge:
  deponi SKREVET AV Malin Granlund avfallnorge DEL ARTIKKELEN Denne veilederen ble sist revidert i 2009 som et samarbeid mellom Norsk Industri MEF og Avfall Norge Veielederen med skjema for basiskarakterisering er igjen revidert og denne gangen er også Norsk Forening for Farlig Avfall NFFA med som samarbeidspartner Du kan laste ned PDF utgave av veilederen med elektronisk skjema her Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=40120&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive