archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norsk avfallspolitikk - Veien fra deponi til ressurs | Avfall Norge:
  gått fra å være et rent forurensingstema til å representere viktige sirkulære råvarer og miljøvennlige energi og varmekilder Man har gått fra å snakke om resirkulering og utnyttelse av avfallsstoffer til avfallsforebygging kretsløp fremtidens råvarer Dagens system for avfallshåndtering har blitt formet gjennom en rekke offentlige utredninger stortingsmeldinger og politiske strategier Parallelt med utformingen av avfall som politikkområde har avfallsbransjen vokst og utviklet seg og oppgavene i avfallsbransjen utføres i dag av både offentlige og private aktører Avfallsbransjen tar i dag hånd om over 11 millioner tonn norsk avfall per år sysselsetter over 8000 mennesker og har en årlig omsetning på over 22 milliarder kroner Kjennskap til egen historie Avfall Norge har sett behovet for en oversikt over viktige hendelser som viser utviklingen av avfallsbransjen En slik oversikt kan være et verktøy i kunnskapsoverføring og sikring av felles forståelse for hvordan dagens lovverk har blitt til og hvilke politiske føringer som står bak dagens avfallshåndtering Fagrapporten vil både kunne være aktuell å bruke som en del av opplæringen av nye medarbeidere i bransjen og som et ledd i kompetanseoverføring for andre interessenter som er direkte eller indirekte engasjert i avfallsspørsmål Det er også relevant bakgrunnsinformasjon for Avfall Norges medlemmer i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=39993&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Praktisering av nærhetsprinsippet for blandet avfall i andre land | Avfall Norge:
  16 som Norge er pålagt å følge Notatet gjennomgår hvordan dette praktiseres i noen av våre naboland Det er gjort ulike tiltak i flere av våre naboland for å ivareta krav til nasjonal eller regional behandlingskapasitet for blandet avfall fra husholdninger og lignende i artikkel 16 i rammedirektivet for avfall Avfall Norge har laget en oversikt over hvordan ulike land har løst dette Last ned notat fra Avfall Norge Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=39765&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 | Avfall Norge:
  utvalgte typer emballasjeavfall Målepunktet skulle også flyttes fra sendt til materialgjenvinning til faktisk materialgjenvunnet Denne rapporten er tatt fram for å se på hvilket potensialet som ligger i bruk av best practice hos kjente løsninger og kjent teknologi i Norge Rapporten er del av leveransen fra prosjektet Helhetlige rammebetingelser for avfallshåndtering finansiert av Avfall Norges fou midler og en rekke kommuner og kommunale avfallsselskaper Disse er Oslo REN IVAR BIR

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=39597&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Framskrivning av avfalls-mengden i storbyer - Oslo, Trondheim og BIR-regionen | Avfall Norge:
  med utarbeidelse av avfallsstrategier og ønsket å videreføre dette arbeidet med framskrivninger for de tre storbyene i Norge Framskrivning av avfallsmengdene vil være et nyttig og nødvendig grunnlag for planlegging av kapasitet og løsninger i kommunal renovasjon I tillegg kan arbeidet med framskrivninger gi innsikt i hvilke faktorer som påvirker avfallsutviklingen Fordi dette arbeidet også kan ha nytte for andre regioner ble prosjektet gjennomført i regi av Avfall Norge Last

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=39522&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kartlegging av torvinnhold i jord på det norske forbrukermarkedet | Avfall Norge:
  avfallnorge DEL ARTIKKELEN Kartlegging av torvinnhold i jord på det norske forbrukermarkedet SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Nedenfor kan du laste ned rapporten som gir innblikk i norske hagesentres salg av hagejord fra torv Last ned rapporten Kartlegging av torvinnhold i jord på det norske forbrukermarkedet Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24 14 66 00 Epost

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=39394&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kommunikasjonskampanje 2014 sluttrapport | Avfall Norge:
  English Logg inn SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Kommunikasjonskampanje 2014 sluttrapport SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Les evalueringen og sluttrapporten for kommunikasjonskampanjen 2014 som omhandlet miljøfarlig avfall Last ned rapporten her Kommunikasjonskampanjen miljøfarlig avfall 2014 sluttrapport Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24 14 66 00 Epost post avfallnorge no Adresse Avfall Norge Øvre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=39316&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bedre renovasjonsanskaffelser | Avfall Norge:
  bak slike kontraktsinngåelser og bakgrunnen for utarbeidelsen av denne rapporten var å få en erfaringsinnsamling over praksis blant de ulike selskapene Spesielt sees det på oppfølging av krav stilt i anbudsdokumentene herunder miljøkrav og sosiale krav Rapporten er en del av det større prosjektet Helhetlige rammebetingelser for avfallshåndtering og har som hensikt å bidra til bedre og mer enhetlig praksis i offentlige bestillinger innen avfallshåndtering Rapporten sammenstiller erfaringer om hvordan

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=39240&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Risikovurdering for kompostering av matavfall og veiledning for søknad om godkjenning | Avfall Norge:
  Dette er den andre av to rapporter som er utarbeidet i forbindelse med et Avfall Norge prosjekt om validering av komposteringsanlegg Rapporten gir en veiledning i risikovurdering for komposteringsanlegg som skal søke etter validert metode og for anlegg som skal søke etter nasjonale bestemmelser Sistnevnte gjelder kun for utvalgte biprodukter Kjøkken og matavfall husdyrgjødsel og tidligere næringsmidler som er foredlet Last ned oppdatert rapport 18 08 15 Risikovurdering 2 15

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=37396&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive