archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Validation of open window composting | Avfall Norge:
  Rapporten er utarbeidet i relasjon til et Avfall Norge prosjekt som omhandler validering av komposteringsanlegg Rapporten foreligger på engelsk og er en t estrapport på valideringsforsøket som ble gjennomført på to komposteringsanlegg høsten 2014 Hovedkonklusjonen i denne er at forsøkene var vellykkete og det foreslås prosessbeskrivelser for validert prosess Last ned oppdatert versjon av rapporten 18 08 15 Verification of the composting process 1 15 pdf Avfall Norge på Twitter

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=37395&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Erfaringer ved spredning av biorest og aktuelt spredeutstyr | Avfall Norge:
  og kompost og er laget for å belyse utfordringer og muligheter ved spredning av biorest fra biogassanlegg på bondens jorde Last ned rapporten Avfall Norge rapport 9 2014 spredeteknikk pdf Bioresten er enklere å spre enn all annen husdyrgjødsel så på husdyrbruk kan man for biorestens del si at man tager hva man haver Husdyrløse bruk disponerer kanskje et lager i nabolaget eller de kan bygge kum eller lagune til formålet Skal man investere i nytt utstyr er det om å gjøre å finne det som er mest hensiktsmessig ut fra funksjonalitet og pris Satelittlager kombinert med slepeslange og stripenedlegger er det mest aktuelle utstyret for spredning av biorest i større skala der det skal etableres nye mottak På eksisterende husdyrgjødselanlegg brukes det som er tilgjengelig På nåværende tidspunkt er det ingen fullgode løsninger for tak over runde kummer Et tak er kostbart og vil også komplisere alle gjøremål som påfylling og evt røring av bioresten Tak har imidlertid også fordeler som redusert tap av ammoniakk og lystgass samt minsket lukt I tillegg kommer fordelen spesielt i nedbørsrike områder ved at man unngår å fylle opp tanken med regnvann I Danmark blir overdekning mer og mer aktuelt og der er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=36840&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Veileder farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak | Avfall Norge:
  AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Veileder farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Last ned den reviderte veilederen som er spesielt tilpasset for ansatte ved avfallsmottak Veileder om farlig avfall for ansatte på avfallsmottak v 5 Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24 14 66 00 Epost post avfallnorge no Adresse

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=36202&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Behandling av isolerglassruter på kommunale mottak | Avfall Norge:
  English Logg inn SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Behandling av isolerglassruter på kommunale mottak SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Du kan laste ned rapporten nedenfor Avfall Norge rapport om behandling av isolerglassruter på kommunale mottak Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24 14 66 00 Epost post avfallnorge no Adresse Avfall Norge Øvre Vollgate

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=36516&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kartlegging og årsaksvurdering av avvik på kommunale- og interkommunale avfallsmottak | Avfall Norge:
  Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Kartlegging og årsaksvurdering av avvik på kommunale og interkommunale avfallsmottak SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Her finner du rapporten Kartlegging og årsaksvurdering av avvik på kommunale og interkommunale avfallsmottak Last ned rapporten Kartlegging og årsaksvurdering av avvik på kommunale og interkommunale avfallsmottak Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24 14 66 00 Epost

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=36104&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kostnader ved utsortering av produsentansvarsavfall | Avfall Norge:
  DEL ARTIKKELEN Kostnader ved utsortering av produsentansvarsavfall SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Her kan du laste ned Avfall Norges rapport som omtaler hvilke kostnader ulike renovasjonsselskaper har ved utsortering av avfallstyper som omfattes av produsentansvaret Avfall Norge Rapport 6 14 Kostnader ved utsortering av produsentansvarsavfall 201114 pdf Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24 14 66 00

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=35047&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Anbudsveileder for anskaffelse av behandlingstjenester | Avfall Norge:
  Logg inn SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Anbudsveileder for anskaffelse av behandlingstjenester SKREVET AV Lisbeth Åsgård Meidell avfallnorge DEL ARTIKKELEN Se Avfall Norges anbudsveileder for anskaffelse av behandlingstjenester for avfall Last ned rapporten her Anbudsveileder for behandlingstjenester rapport pdf Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24 14 66 00 Epost post avfallnorge no Adresse Avfall Norge Øvre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=34947&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Økt kunnskap om kompost og biorest i landbruket | Avfall Norge:
  landbruksrådgivningen om et målrettet opplegg Dette prosjektet er støttet av midler fra Statens Landbruksforvaltning gjennom programmet Klimatiltak i landbruket Det er gjennomført samlinger for landbruksrådgivere og for produsenter av kompost og biorest Et viktig mål for prosjektet har vært å bidra til kontakt mellom disse Det ble utarbeidet faktaark for bruk av kompost og biorest i landbruket Opplegg for anlegging av demofelt ble distribuert til anlegg i Norge sammen med invitasjon om deltakelse Til sammen ble det planlagt 7 demofelt basert på kompost og biorest fra 5 kompost og biogassanlegg Resultatene viser at bonden har nytte av kompost og biorest og at demofeltene har vært verdifulle som møteplass for markvandring og som kompetanseoppbygging både for lokal rådgivingsenhet og deltagende avfallsanlegg Det er skapt god kontakt mellom de deltakende avfallsanleggene og de lokale rådgivingsenhetene Samarbeid mellom avfallsanlegg og lokal rådgivingsenhet er styrket gjennom planleggingen og gjennomføringen av demoforsøkene Arrangementer på alle demoforsøkene har gitt lokale bønder en god mulighet til å se spredning av kompost demonstrert og se virkningen av biorest som gjødsel Det har vært informert om erfaringer rundt biorest som gjødsel og det har vært mulighet for bønder å diskutere fordeler og ulemper med anleggseier og lokal rådgivingsenhet Last

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=34033&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •