archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veileder for mottak og anvendelse av avgiftsfritt avfall ved deponi | Avfall Norge:
  mottar avfall til deponering som ikke skal i legges avgift på sluttbehandling av avfall I denne veilederen finner du utkast til prosedyrer som kan anvendes på deponier som mottar avfall til deponering som ikke skal i legges avgift på sluttbehandling av avfall Bakgrunn for veilederen er at det har oppstått en del tvister mellom eiere av avgiftspliktige anlegg og Tollmyndighetene rundt mottak og deponering av avgiftsfrie masser Hensikten med disse

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21988&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Gjenvinningsstasjoner - en vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet | Avfall Norge:
  vurdering av brukere tilgjengelighet finansiering og sikkerhet SKREVET AV website support avfallnorge DEL ARTIKKELEN Rapporten er utarbeidet av Norsas AS på oppdrag fra NRFs arbeidsgruppe for innsamling sortering og gjenvinning Rapporten gjennomgår og gi anbefalinger om etablering og drift av gjenvinningsstasjoner Rapporten er utarbeidet av Norsas AS på oppdrag fra NRFs arbeidsgruppe for innsamling sortering og gjenvinning Rapporten gjennomgår og gi anbefalinger om etablering og drift av gjenvinningsstasjoner Temaene som

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=22188&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mal for prøvetaking, prøvehåndtering og analyse av bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg | Avfall Norge:
  Mal for prøvetaking prøvehåndtering og analyse av bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg SKREVET AV Support WebSite avfallnorge DEL ARTIKKELEN NRFs arbeidsgruppe for energiutnyttelse har fått utarbeidet en mal for prøvetakning og analyse av bunnaske fra forbrenning av avfall Malen kan følges av norsk forbrenningsanlegg og vil danne grunnlag for rapportering fra anleggene til miljøvernmyndighetene NRFs arbeidsgruppe for energiutnyttelse har fått utarbeidet en mal for prøvetakning og analyse av bunnaske fra forbrenning av avfall Malen kan følges av norsk forbrenningsanlegg og vil danne grunnlag for rapportering fra anleggene til miljøvernmyndighetene Sammendrag I følge Forskrift om farlig avfall FOR 2002 12 20 nr 1817 vedlegg 1 Den europeiske avfallslisten EAL kan bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg klassifiseres som farlig avfall dersom det inneholder farlige stoffer Avfallskode 19 01 11 Det er derfor nødvendig å undersøke om bunnasken inneholder stoffer eller stoffblandinger med farlige egenskaper som overskrider grenseverdiene gitt i vedlegg 3 kriterier som gjør avfall til farlig avfall til forskriften Miljøverndepartementet 2003 NRF ønsket derfor å utarbeide en mal for prøvetakning og tilhørende analyser for slagg bunnaske fra forbrenning av ordinært restavfall Prøvetakningen og analysene skal utføres av NRFs medlemmer eller av eksterne prøvetakere Undersøkelsene skal danne grunnlag for en felles rapport som oversendes SFT Undersøkelsene

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21979&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Målinger ved forbrenning av bromholdig avfall | Avfall Norge:
  Det er utført forbrenningsundersøkelser med varierende innhold av plast med bromerte flammehemmere BFH i tre fullskala avfallsforbrenningsanlegg med moderne renseutrustning Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd Statens forurensningstilsyn Elektronikkretur Hvitevareretur AS Renas AS Stena Miljø AS Norsk Renholdsverks forening NRF Rapporten finnes både på norsk og på engelsk Engelsk versjon vil bli lagt ut senere Det er utført forbrenningsundersøkelser med varierende innhold av plast med bromerte flammehemmere BFH i tre fullskala avfallsforbrenningsanlegg med moderne renseutrustning Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd Statens forurensningstilsyn Elektronikkretur Hvitevareretur AS Renas AS Stena Miljø AS Norsk Renholdsverks forening NRF Rapporten finnes både på norsk og på engelsk Engelsk versjon vil bli lagt ut senere Følgende hovedkonklusjoner er trukket i rapporten måleresultatene tilsier at BFH i avfallet brytes ned i forbrenningsprosessen Mengden BFH i utgående strømmer ved Klemetsrudanlegget utgjorde under 0 001 vektprosent av BFH mengden i avfallet som ble forbrent økende innhold av BFH i avfallet ga ingen signifikant økning i utslipp av klorerte bromerte eller klorerte bromerte dioksiner utslippsnivået er høyest for klorerte dioksiner lavere for klorerte bromerte dioksiner og lavest for bromerte dioksiner utslippene av klorerte dioksiner ved målingene med bromholdig avfall var under 1 3 del Klemetsrudanlegget og under 1 15

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21980&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bransjeordninge for containere for innsamling av husholdnings- eller næringsavfall | Avfall Norge:
  av husholdningsavfall Normen skal lette arbeidet med bestilling mottak og vedlikehold av containere Bransjeordninge for containere for innsamling av husholdnings eller næringsavfall SKREVET AV Support WebSite avfallnorge DEL ARTIKKELEN NRF og Maskinentreprenørenes Forbund MEF har i samarbeid med leverandører utviklet en bransjenorm for containere for innsamling og mottak av husholdningsavfall Normen skal lette arbeidet med bestilling mottak og vedlikehold av containere NRF og Maskinentreprenørenes Forbund MEF har i samarbeid med leverandører utviklet en bransjenorm for containere for innsamling og mottak av husholdningsavfall Normen skal lette arbeidet med bestilling mottak og vedlikehold av containere I forbindelse med utbygging av kildesortering av husholdnings og næringsavfall har det vært og er behov for å utplassere en rekke containere over 2 5 m Både private og kommunale renovasjonsselskaper har savnet en bransjespesifikasjon som kan lette bestilling mottak og vedlikehold av disse containerne NRF og MEF har derfor i samarbeid med leverandørene utviklet en bransjenorm som kan lette dette arbeidet Det er gjort et søk i eksisterende standarder men disse tilfredsstiller ikke fullt ut det behovet MEF og NRF oppfordrer både leverandører og innkjøpere å benytte bransjenormen ved innkjøp av containere Eventuelle forslag til forbedringer kan sendes til NRF NRF rapport 8 2004 386 46

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21981&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Gjenvinningsstasjoner - en vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet | Avfall Norge:
  brukere tilgjengelighet finansiering og sikkerhet SKREVET AV Support WebSite avfallnorge DEL ARTIKKELEN Rapporten er utarbeidet av Norsas AS på oppdrag fra NRFs arbeidsgruppe for innsamling sortering og gjenvinning Rapporten gjennomgår og gi anbefalinger om etablering og drift av gjenvinningsstasjoner Rapporten er utarbeidet av Norsas AS på oppdrag fra NRFs arbeidsgruppe for innsamling sortering og gjenvinning Rapporten gjennomgår og gi anbefalinger om etablering og drift av gjenvinningsstasjoner Temaene som gjennomgås er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21982&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Energileveranser fra avfall - noe for vårt selskap? | Avfall Norge:
  foredle avfall og selge det som energi Spesiell oppmerksomhet er gitt den planlagte ordningen for grønne elsertifikater Utfordringer og muligheter for bransjen beskrives Rapporten beskriver rammebetingelser for avfallsselskaper og avfallsbransjen når den skal foredle avfall og selge det som energi Spesiell oppmerksomhet er gitt den planlagte ordningen for grønne elsertifikater Utfordringer og muligheter for bransjen beskrives Rapport og enkel folder kan lastes ned nedenfor og bestilles ferdig trykket fra NRF

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21983&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tiltak mot lukt fra avfallsdeponier | Avfall Norge:
  Arbeidet har bestått i en litteraturdel en spørreundersøkelse og måling og forsøk i felt og laboratorieskala Resultatet fra arbeidet består i en rapport som kan bestilles fra NRF og et faktaark som også kan lastes ned elektronisk Jordforsk har i samarbeid med NRF med støtte fra flere avfallsanlegg og Norges Råvaregjenvinningsforenings Shreddergruppe undersøkt forekomst av og tiltak mot lukt fra avfallsdeponier Arbeidet er fokusert på lukt med hovedvekt på H2S Arbeidet har bestått i en litteraturdel en spørreundersøkelse og måling og forsøk i felt og laboratorieskala Resultatet fra arbeidet består i en rapport som kan bestilles fra NRF og et faktaark som også kan lastes ned elektronisk Jordforsk har i samarbeid med NRF med støtte fra flere avfallsanlegg og Norges Råvaregjenvinningsforenings Shreddergruppe undersøkt forekomst av og tiltak mot lukt fra avfallsdeponier Arbeidet er fokusert på lukt med hovedvekt på H2S Arbeidet har bestått i en litteraturdel en spørreundersøkelse og måling og forsøk i felt og laboratorieskala Spørreundersøkelsen viste at 74 hadde luktproblemer og at lukttiltak er og oppfattes som et hovedproblem for drift av deponier Anleggene i undersøkelsen deponerer ca 43 av den totale avfallsmengden i Norge Målte H2S konsentrasjoner i deponigass varierte fra 0 til over 5000 ppm Innholdet av bygge og rivingsavfall var eneste faktor som viste statistisk sammenheng med forekomst av luktproblemer H2S produksjonen fra avfallsprøvene i lab var mellom 15 til 38 ppm H2S produskjonen økte til 800 1100 ppm når gips ble lagret i vannmettet tilstand og til 100 ppm i fuktig tilstand Binding av H2S var høy i mineralske filterlag og lav i filterlag med organisk materiale En innblanding av 0 1 av jernoksid eller en blanding av jernoksid og bunnaske fra avfallsforbrenning vil teoretisk binde all produsert H2S fra avfall med sammensetning som anvendt i forsøkene For filtermaterialene er sulfidbindingens andel som skyldes

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=21984&pArticleCollectionId=3918 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •