archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Asbestkurs, Avfall Norge | Avfall Norge:
  ved håndtering med tanke på egen og andres helse Sikkerhetstiltak ved håndtering Kursleder Stephan Mejdell Retningslinjer GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE Kurs seminarbekreftelse Deltakerne skal motta en automatisk bekreftelse på at Avfall Norge har mottatt påmelding umiddelbart Deretter vil deltakerne få tilsendt en endelig bekreftelse på epost ved påmeldingsfristens utløp Kurs seminaravgift Kursavgiften finner du i beskrivelsen av arrangementet Faktura blir sent til deltakerne samtidig med kurs seminarbekreftelsen Antall deltakere Minimum antall deltakere på våre kurs er 10 På seminarer varierer antallet noe Kursene og seminarene har et begrenset antall deltakere Dersom arrangementet ikke er fulltegnet kan påmeldinger mottas etter fristens utløp Hotellbooking Avfall Norge garanterer rom til alle deltakere inntil påmeldingsfristens utløp når overnatting er inkludert i kurs seminarpakken Avmelding Ved avmelding inntil påmeldingsfristens utløp vil kurs seminaravgift bli refundert Ved avmelding etter at faktura er sendt vil full deltakeravgift bli belastet Deltakeren kan erstattes med en kollega dersom det er ønskelig må Avfall Norge bli informert om hvem som skal erstatte deltakeren og erstatters kontaktinformasjon Avlysning Avfall Norge forbeholder seg retten til å avlyse arrangementer dersom antall deltakere ikke gjør det økonomisk forsvarlig å gjennomføre Dersom deltakeravgift er innbetalt når arrangementet avlyses vil den bli refundert Tips en venn Ikke fyll ut dette feltet Ditt fornavn Ditt etternavn Din epostadresse Mottakers epostadresse Din melding kommentar Send meg produktinformasjon og nyhetsbrev Abonner på nyheter Du registreres i vår nyhetsbrevdatabase Kode 9 d 9 f 5 9 Skriv inn koden over Send Lukk Informasjon Denne funksjonen krever en nettleser som støtter Javascript Sjekk dine nettleserinnstillinger eller kontakt supportansvarlig for din pc Ny bruker Registrer ny bruker Hvorfor registrere meg Logg inn Brukernavn Passord Glemt passord Lag konto Skriv inn dine detaljer Brukernavn E post Passord Velkommen til bruker pw konvertere side Her vil du và re i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/kursinformasjon.cfm?pAction=Article&pCompanyId=95172&pArticleId=42883&pEMSId=17179 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  feste seg i godt samarbeid med våre medlemmer Les mer Del artikkelen 17 12 2015 Handlingsplan mot miljøgifter lagt fram Regjeringen la denne uken fram handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter Tiltak mot miljøgifter i avfall vil være en viktig forutsetning for en vellykket omstilling til den sirkulære økonomien Les mer Del artikkelen 17 12 2015 Ny kommunikasjonssjef i Avfall Norge Avfall Norge ønsker vår nye kommunikasjonssjef Pia Prestmo velkommen Pia starter 1 april 2016 og kommer da fra rollen som kommunikasjonssjef i ExtraStiftelsen Les mer Del artikkelen 17 12 2015 Hva forvandles juleavfallet til Nyhetene florerer av tips rundt å tenke miljøvennlig i julen og hvordan man skal kaste eller fokusere på gjenbruk Bak kulissene jobbes det på spreng for å sikre at det som kastes blir utnyttet så godt som mulig til fordel for forbruker miljø og samfunn Les mer Del artikkelen 15 12 2015 Norge har fått en mulighet Energi og miljøkomiteen har annonsert behovet for en stortingsmelding rundt Norges avfalls og gjenvinningspolitikk Les mer Del artikkelen 15 12 2015 Veilederen for avslutning og etterdrift av deponi er klar Dersom du jobber med avslutning og etterdrift av deponier har Avfall Norge en gladnyhet Veilederen er klar

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Endringer i Renovasjonsbenchmarking 2016 | Avfall Norge:
  en effektiv og presis gjennomføring av dette viktige arbeidet Komplett sammenlikning av renovasjonspraksis Forskjeller i resultater skyldes ofte forskjeller i måten renovasjonsoppgavene utføres på For å lette forståelsen av resultatene er derfor resultatrapportene utvidet med et eget kapittel som sammenlikner renovasjonspraksis Deltakerne vil her få klare bilder av hva som skiller egne løsninger fra andre når det gjelder beholdersystem beholderkapasitet hentefrekvens mottakskapasitet og satsing på kildesortering kontra sentralsortering og på ulike gjenvinningsformer Resultatrapportene dokumenterer også hvordan ressursinnsatsen fordeler seg på aktiviteter avfallstyper og behandlingsformer og de resulterende enhetskostnadene pr tonn og pr kunde sammenliknes Mer rettferdig og nøyaktig sammenlikning av renovasjonstjenestenes standard I RBM16 er definisjonen av hentehyppighet endret til antall ganger et gjennomsnittlig beholdervolum hentes i løpet av året uten hensyn til forskjeller i deltakerne faktiske beholder park Dette gjør denne viktige indikatoren på tjenestestandard mer sammenliknbar deltakerne i mellom Andre forbedringer omfatter inkludering av hjemmekompostering nye former for kundekommunikasjon og riktigere beregning av kundenes bringeavstand Det vil nå også bli hensyntatt en samtidighetsfaktor for kundehenvendelser som gjør at behovet for svarkapasitet på telefon øker saktere enn innbyggerantallet Mer rettferdig og nøyaktig sammenlikning av miljøstandard Modellen foretar nå en mer nøyaktig grenseoppgang mellom næringsavfall og husholdnings avfall som gjør at indikatoren for miljøstandard bare reflekterer monopoldelen av virksomheten I tråd med dette regnes indikatoren for mengde farlig avfall som innsamlet og mottatt farlig avfall pr husholdning Det er også gjort forbedringer når det gjelder beregning av gjenvinningsgrad og transportavstand til behandling En kartlegging av kvaliteten på mengdetallene muliggjør en ny indikator på miljøstandard Mer nøyaktig sammenlikning av kostnadseffektivitet Det har begrenset både nøyaktigheten og bruken av resultatene at en så viktig aktivitet som innsamling har blitt betraktet som én aktivitet I RBM16 vil den bli splittet i tre delaktiviteter innsamling av beholdere som tømmes i oppsamlingsbil på stedet innsamling

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=42884&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Renere by med bossnett | Avfall Norge:
  Det har vært et tett samarbeid mellom BiR og Bergen kommune Bergens nye Bossnett viser at sentrumsdekkende avfallssug også kan gjennomføres i andre norske byer der befolkingsvekst og økte avfallsmengder gjør det vanskelig å håndtere avfall på en måte som ikke er til bry for innbyggerne Skal vi møte fremtidens utfordringer må vi satse på moderniserte innsamlingsløsninger Det er viktig at et slikt initiativ tar utgangspunkt i lokale behov men at infrastrukturen blir tillagt tilsvarende vekt som vann og avløp sier Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge Bedre luft mindre brann Overfylte avfallscontainere skadedyr og brannfare er noen av problemene som følger økte mengder avfall Brannfare var et særlig et problem i Bergen som er karakterisert av bevaringsverdig gammel trehusbebyggelse trange smug og redusert fremkommelighet for større kjøretøy Bossnettet er viktig for bedre brannsikkerhet Det er tryggere med faste bossnettnedkast i metall enn bosspann i plast sier Nygård Havre I tillegg kan den lokale luftkvaliteten i norske byer og tettsteder bli svært dårlig Mengden svevestøv PM10 overskrider fortsatt nasjonale målsetninger blant annet i Oslo Stavanger og Mo i Rana I Bergen er nitrogendioksid NO2 er problem PM10 og NO2 kan forårsake alvorlige luftveislidelser særlig hos barn gravide eldre og personer med underliggende sykdommer Norge har fortsatt ikke nådd egne nasjonale mål om luftkvalitet Kilde miljøstatus no Veitrafikk er den største kilden til lokal luftforurensning Nedgravde avfallsløsninger fjerner eller reduserer behovet for renovasjonsbiler i sentrum Det bidrar til å møte nasjonale mål for luftkvalitet I Bergen er trafikken av tunge kjøretøy i sentrum merkbart redusert Bossnettet har ført til redusert tungtrafikk inn i sentrum Dette vil bli enda bedre når større deler av bossnettet åpner sier Nygård Havre Nedgravde løsninger slipper ut mindre NO2 og PM10 enn tradisjonelle innsamlingsløsninger Kilde TØI 2012 STIMA 2012 HBEFA 2009 VTT 2007 Folkehelseinstituttet 2005

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=42734&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Spennende politiske føringer! | Avfall Norge:
  og gode politiske føringer EU kommisjonen annonserte sin sirkulærøkonomipakke Samtidig fikk vi en strålende nyhet fra Energi og Miljøkomiteen om en stortingsmelding om helhetlig avfallspolitikk og sirkulærøkonomi og en splitter ny klimaavtale som i følge Klima og miljødepartementet gir en klar retning for fremtidig global klimainnsats Vår satsning mot økt kompetanse i bransjen Kompetanseløftet2020 ble endelig lansert og får snart et splitter nytt navn med god hjelp av studenter Mye spennende har også skjedd innenfor de ulike fagområdene Vi feiret nylig 20 millioner til marinforsøpling En ny handlingsplan mot miljøgifter er lagt frem Vi har lagt ut to nye veiledere en for avslutning og etterdrift av deponi og en revidert utgave av veilederen om farlig avfall for ansatte på avfallsanlegg Disse kan lastes ned på Avfall Norges rapportside Sist men ikke minst har vi styrket Avfall Norge organisasjonen med flere nye flinke hoder og endelig kunne vi også offentliggjøre at vårt nye Kommunikasjonssjef Pia Prestmo kommer til oss i april Vi gleder oss til å arbeide målbevisst videre i 2016 for å være den beste bransjeorganisasjon for våre medlemmer imøtekomme de politiske føringene vi har fått og fremme avfall som morgendagens råvarer Her kan dere også lese litt om hva

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=42719&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Innsamling og gjenvinning | Avfall Norge:
  tar også for seg sortering og kvalitetssikring av avfallet samt viderelevering til materialgjenvinning Om husholdningsavfall næringsavfall og ansvarsfordeling Kommunen har et lovpålagt ansvar for å legge til rette for sortering oppsamling innsamling og mottak av husholdningsavfall Avfall fra næringsvirksomhet har bedriftene selv ansvar for å lovlig avhende Det innebærer innsamling og levering til godkjent mottak Næringsavfall samles oftest inn av private renovasjonsfirma og leveres enten til forbrenning eller til sortering

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/innsamlingoggjenvinning1.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forskning og utvikling | Avfall Norge:
  miljømessig forsvarlig måte Ikke minst handler det om at mest mulig av ressursene i avfallet holdes i kretsløp Arbeidsgruppene i Avfall Norge gjennomfører årlig en håndfull faglige prosjekter innenfor sine respektive fagområder Disse er i hovedsak utrednings og utviklingsprosjekter og kommer alle medlemmene tilgode Problemstillinger som krever enten ny kunnskap eller som kan løses med eksisterende kunnskap fra andre områder eller sektorer defineres som enten forsknings eller innovasjonsprosjekter Slike prosjekter

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/forskningogutvikling.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kommunikasjon | Avfall Norge:
  Kommunikasjonskampanjen 2016 vil bli prioritert i 2015 Reviderte nettsider skal ferdigstilles våren 2015 Avfall Norge skal også arbeide videre med å utnytte mulighetene som ligger i bruken av sosiale medier Blant annet skal det opprettes en blogg for diskusjon av aktuelle bransjetemaer Kommunikasjonsavdelingen skal fortsette å være en aktiv medspiller i det faglige og interessepolitiske arbeidet og bidra til at Avfall Norges meninger blir hørt Avfall Norges medlemmer trenger gode

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/kommunikasjon1.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive •