archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lansering Kompetanseløftet 2020 hos Avfall Norge 26.11. | Avfall Norge:
  ca 8 000 og omsetter for ca 20 milliarder kroner noe som er en dobling siste 10 år Det er mange spennende jobbmuligheter i bransjen for engasjerte mennesker som vil gjøre en forskjell Vi vil ha flere studenter til å studere innenfor våre fagområder som spenner over et vidt område Avfallsteknologi kretsløp mikrobiologi ressursgjenvinning fornybar energi miljø LCA industriell økologi samt økonomi logistikk arkitektur og byplanlegging Prosjektet Kompetanseløftet 2020 er et 5 årig prosjekt finansiert av avfalls og gjenvinningsselskaper i Norge Prosjektet tar for seg Utvikling og systematisering av kunnskap om avfall ressurser og gjenvinning Flere professorater og utdanningstilbud på universiteter og høgskoler i Norge Rekruttering og omdømme til bransjen Program torsdag 26 11 15 00 Dørene åpnes 15 05 Derfor trenger bransjen et kompetanseløft Nancy Strand Adm direktør i Avfall Norge 15 10 Det grønne skiftet behov for høyere kompetanse innen avfall og gjenvinningsfag Marianne Aasen Kirke utdannings og forskningskomiteen på Stortinget 15 15 Derfor øker behovet for utdanninger innen avfall og gjenvinning Helge Brattebø NTNU og Ole Jørgen Hanssen NMBU 15 25 Derfor valgte jeg å utdanne meg innen miljø energi ressursforvaltning og gjenvinning Fredrik Eikum Solberg Master MSc Industriell økologi NTNU 2015 Anja Beate Skogheim Andersen Master

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=42375&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Refusjonsordning for kostnader knyttet til marin forsøpling er klar. | Avfall Norge:
  på refusjonsordningen Avfall Norge åpner nå for å sende inn søknad om refusjon på utgifter knyttet til transport håndtering og behandling av avfall som er oppsamlet fra ryddeaksjoner i strandsonen De som har tatt denne utgiften på egen kappe får nå muligheten til å få refundert kostnadene og kan videreføre og utvide initiativene mot marin forsøpling Ordningen gjelder kommunale interkommunale og private aktører herunder frivillige organisasjoner Bakgrunnen for at denne løsningen er Miljødirektoratets utlysning av midler til tiltak mot marin forsøpling før sommeren Avfall Norge søkte om midler til å opprette en finansieringsnøkkel hvor kommunale interkommunale og private aktører kunne søke om refusjon av kostander tilknyttet oppsamlet marint avfall Ordningen skal stimulere til at flere aktører bidrar i arbeidet mot marin forsøpling uten at de risikerer å måtte dekke behandlingskostnadene selv For å få en mest mulig rettferdig fordeling mellom aktører bruker vi en kronesats per kilogram innsamlet avfall som fordeles etter innsamlet mengde per aktør Frist for å sende inn det utfylte søknadskjemaet er 15 november 2015 Avfall Norge tar sikte på å utbetale refusjonssøknadene som innvilges i løpet av året Veiledningen nevner at ryddeaksjonene må være meldt inn i Hold Norge Rents ryddeportal før 1 november Dette er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41307&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge i budsjetthøring i Energi- og Miljøkomiteen | Avfall Norge:
  marin forsøpling Avfall Norge påpeker et behov for en nasjonal avfallsplan og ambisiøse gjenvinningsmål I lys av kommende av EU politikk med ambisiøse materialgjenvinningsmål og sirkulær økonomi er det underlig at Norge går motsatt vei og gjør målene mer generelle enn de er i dag Biogass må prioriteres som fossilfritt drivstoff og er den mest fornuftige anvendelsen av matavfall Biogass er spesielt godt egnet til flåtedrift og krav om biogass må kobles tydelig til offentlige anskaffelser av busstransport Avfall Norge deltar i biogassutvalget i Energigass Norge og følger opp regjeringens biogasstrategi Her er bruk av offentlige anskaffelser jf Sundvoldenerklæringen et av tiltakene som skal vurderes God Jord prosjektet har som et viktig mål å øke bruken av kompostjord basert på matavfall og annet våtorganisk avfall Avfall Norge benyttet anledningen i budsjetthøringen til å fremme et forslag om en plan for utfasing av torv etter modell fra Storbritannia hvor bruken av torv har blitt vesentlig redusert takket være en slik utfasingsplan I 2015 ble støtte til opprydding av marin forsøpling gitt 10 millioner som en ny post på Statsbudsjettet Støtten har ført til mye aktivitet og viser et stort behov Avfall Norge mener derfor at posten må økes til 40 50

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41252&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Biogassbransjen viser seg frem på ZEROexpo 2015 27.-28. okt | Avfall Norge:
  temautstillinger og en bilutstilling vil besøkende få se det fremste innen dagens klimateknologi og få et innblikk i morgendagens løsninger Biogassbransjen viser seg frem på utstillingen med en moderne biogassbuss som er en av 100 biogassbusser som går daglig i Østfold 9 aktører i biogassbransjen står bak utstillingen i regi av Avfall Norge og Energigass Norge Vi inviterer til gratis biogassbusstur til fyllestasjonen for Ruter bussene i Grorud Nobina Jernkroken

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=40522&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny kommuneavtale for glass- og metallemballasje klar | Avfall Norge:
  nye kommuneavtale med Syklus etter innstilling fra Forhandlingsutvalget Avtalen inngås mellom Syklus og den enkelte kommune eller interkommunale selskap IKS En ny kommuneavtale for innsamling av glass og metallemballasje med Syklus er nå klar Avtalen er et resultat av forhandlinger mellom Syklus og et kommunalt forhandlingsutvalg som ble oppnevnt av styret i Avfall Norge i november 2014 Både godtgjørelse og transportkompensasjon for kommunene har blitt fastsatt og det følger en kvalitetsveileder som vedlegg til avtalen Et eget punkt i veilederen gir kommunene rimelig tid til å innrette seg etter avtalen Avvik registreres der hvor det er grunnlag for det men disse vil ikke få økonomiske konsekvenser før man i fellesskap har gått gjennom rutiner og løsninger Syklus skal føre statistikk over antall kvalitetsavvik og årsak Partene skal møtes igjen i medio 2016 for å bestemme kvalitetskravene basert på erfaringer som gjøres Dersom kommunene finner trekkene urimelige kan partene møtes tidligere Partene skal reforhandle en ny avtale innen utgangen av 2017 Forhandlingsutvalget har bestått av Ove Henning Bjørsvik BIR leder Toralf Igesund BIR Tord Tjelflaat IVAR Ellen Halaas Avfall Norge sekretær Styret i Avfall Norge arbeider med en strategi for Avfall Norges rolle i produsentansvars forhandlingene fremover Den vil bli lagt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=41251&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  leveres på miljøstasjonene i Ålesundregionen fra mandag 12 til lørdag 17 oktober Les saken 07 10 2015 Taktskifte i EUs avfallspolitikk EU løfter avfallspolitikken høyt opp på den politiske agenda Det globale råvarekappløpet er i gang og mye av råvareproduksjonen foregår utenfor Europa Les saken 07 10 2015 Regjeringen senker ambisjonene for gjenvinning Les saken 07 10 2015 Styremøte 29 september Avfall Norge samlet seg til det første styremøtet etter at generalforsamlingen gikk inn for nye vedtekter i juni Styret understreker at Avfall Norge skal fremme innovasjon og utvikling av bransjen og samtidig bevare den faglige bredden og kvaliteten som er Avfall Norges varemerke Les saken 01 10 2015 Status norsk biogassproduksjon 2015 Avfall Norges bioseminar ble avholdt på Hunderfossen 24 25 september Her ble den årlige kartleggingen av norske biogassanlegg og nye prosjekter lagt frem Denne viser at det er ingen nye prosjekter siden 2014 Samlet biogassproduksjon i Norge nærmer seg 600 GWh 0 6 TWh Til sammenligning produserer Sverige 1 8 TWh hvorav 60 går til transportsektoren Les saken 30 09 2015 Refusjon av kostnader ved transport og behandling av marint avfall Avfall Norge kommer i løpet av kort tid til å invitere involverte til å sende inn søknader om refusjoner for kostnader knyttet til transport og behandling av avfall fra strandrydding Les saken 30 09 2015 Miljøkrav i offentlig kjøp av kjøretøy Regjeringen har til høring forskrift om energi og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport Forskriften er en implementering av EU direktiv 2009 33 Avfall Norges svarer på høringen at vi mener forskriften er for lite ambisiøs og mener Norge bør gå lengre enn det EU her legger opp til Les saken 29 09 2015 Endringer i forskrift om behandling av farlig avfall Kommunene må blant annet sørge for kostnadsfri innsamling av mer farlig avfall fra husholdninger under den nye forskriften som inntrer 1 januar 2016 Les saken 29 09 2015 Utvidet Produsentansvar i Norge En ny forskrift om produsentansvar på emballasje må samsvare med EUs emballasjedirektiv og tydeliggjøre ansvarsfordeling mellom kommuner produsenter og avfallsselskap Det betyr endringer i alle ledd av verdikjeden Les saken 16 09 2015 God Jord introdusert i Europa Markedet etterspør miljøvennlige alternativ til torv Norge trenger en nasjonal plan for å fase ut bruken av torv slik Storbritannia har Les saken 15 09 2015 ISWA 15 World Congress i Antwerpen Sist uke gikk ISWAs International Solid Waste Association verdenskongress av stabelen i Antwerpen Avfall Norge var på plass sammen med 1250 deltakere fra over hele verden Les saken 07 09 2015 Store verdier forsvinner til Sverige Avfall er morgendagens råvarer Norske husholdninger er flinke til å kildesortere men vi kan bli mye flinkere Les saken 02 09 2015 Her får du kjøpt god jord Kompostjord bør erstatte jord fra torv til hagen Avfall Norge viser deg hvor du kan kjøpe god jord Les saken 25 08 2015 Et hensiktsmessig skille Avfall Norges direktør Nancy Strand tok opp spørsmålet om det er hensiktsmessig å opprettholde skillet mellom husholdningsavfall og næringsavfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&StartRow=26&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  Henrik Lystad overtar nå styreledervervet se bildet over Fotograf Johnny Syversen Les saken 01 07 2015 Nordisk avfallssamarbeid på Island Den nordiske avfallsforeningen NAF samlet medlemmene på Island i juni Avfall Norge deltok og på agendaen var saker av felles interesse som rammebetingelser grensekryssende transport og målemetoder for materialgjenvinning Les saken 01 07 2015 Avfall Norge lanserer blogg om avfall og ressurser Avfall Norge ønsker å være en møteplass for faglige diskusjoner i mange ulike kanaler Vår nye blogg om avfall og ressurser på www avfallnorge no er en av dem Ta en titt på bloggen og bli med i ordvekslingen Les saken 01 07 2015 Et Avfall Norge rustet for framtiden 9 juni vedtok Avfall Norge ny formålsparagraf og nye vedtekter Vedtaket kom etter en bred prosess i organisasjonen det siste året Endringene bidrar til at Avfall Norge nå er bedre rustet til å respondere på utfordringer som avfalls og gjenvinningsbransjen ser vil komme i nær framtid Les saken 01 07 2015 Gjenvalg av styreleder og nestleder Avfall Norges Generalforsamling ble avholdt 9 juni Under valget av styret ble det lagt vekt på kontinuitet og både styreleder Kjell Øyvind Pedersen IVAR og nestleder Berit Emilie Pettersen Reno Vest ble gjenvalgt Les saken 30 06 2015 Vi gratulerer Bilbao med ISWA konferansen 2019 Renovasjonsetaten Oslo kommune og Avfall Norge var en av de fire kandidatene som søkte om å få arrangere verdenskonferansen i 2019 Sammen leverte vi en solid søknad med tittelen Make Waste Clean men Bilbao og ATEGRUS stakk av med seieren Les saken 29 06 2015 Nye hygienekrav for komposteringsanlegg godkjent Komposteringsanleggene i Norge gjør en svært viktig jobb for en hygienisk produksjon av kompost fra animalske biprodukter som for eksempel matavfall Endelig er validert metode godkjent av Mattilsynet i henhold til det nye regelverket i EU Les saken 26 06 2015 Kompetanseløftet innebærer avfallskurs på masternivå fra høsten 2015 Grunnlaget for et kompetanseløft til avfallsbransjen er lagt gjennom nylig inngåtte samarbeidsavtaler med NTNU og NMBU Les saken 22 06 2015 Høstmøtet 3 4 november 2015 Årets Høstmøtet arrangeres på Park Inn Gardermoen Husk å melde deg på Les saken 22 06 2015 Vellykket biogass satsing men potensialet tas ikke ut Enovas biogass satsing er evaluert gjennom våren 2015 og nå foreligger resultatene Enova har lykkes i å utvikle markedet for produksjon av biogass i Norge men programtilbudet bør utvides og støttenivået økes dersom potensialet skal tas ut Les saken 17 06 2015 Trusselen i øst Jeg vet et og annet om søppel Jeg har bodd og arbeidet i 20 år i en av verdens største søpledynger Russland Økologibomben truer landet mer enn atombombe Slik startet Hans Wilhelm Steinfeld sitt foredrag om den russiske tikkende miljøbomen og satte tonen for neste års avfallskonferanse AK2016 som blant annet handler om Russland økologi og nordområdene Les saken 17 06 2015 Kriminalitet er en stor utfordring Vi er naive Inspeksjoner har vist at Norge er på Europatoppen når det gjelder avvik forbundet med eksport av avfall sa Ieva Rucevska Norwegian Project

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&StartRow=51&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  gjenvinningsbransjen til å bli med på å diskutere hva digitalisering og teknologi kan bety for effektivisering og utvikling av bransjen fremover Avfalls og gjenvinningsbransjen er en voksende bransje Les saken 03 06 2015 Endelig løsning med Syklus Avfall Norge og Syklus har siden januar forhandlet om en ny avtale for levering av glass og metallemballasje Det foreligger nå utkast til en avtale Les saken 03 06 2015 Avfall Norge og Oslo kommune søker om å få arrangere ISWA konferansen Avfall Norge og Oslo kommune har søkt om å arrangere den internasjonale ISWA konferansen i Oslo høsten 2019 ISWA konferansen samler rundt 1000 1500 deltakere fra avfalls og gjenvinningsbransjen over hele verden Les saken 02 06 2015 Første samling i nettverk for anskaffelser gjennomført Det foretas mange og store anskaffelser i avfallssektoren hvert år Etableringen av et nettverk hvor både de som anskaffer og de som gir tilbud kan diskutere erfaringer og forbedringer er et viktig hjelpemiddel for å oppnå dette Les saken 02 06 2015 EU ønsker innspill på utvikling av den sirkulære økonomien EU kommisjonen inviterer alle interessenter til å gi innspill til utviklingen av den sirkulære økonomien innen 20 august Kommisjonen vil ta med innspillene i forberedelsene til en ny handlingsplan som skal presenteres i slutten av 2015 Les saken 02 06 2015 Vil avfallsmengdene i byene fortsette å vokse Renovasjonsselskapene i de store byene lager planer for fremtidens avfallsløsninger I den forbindelse ønsket de å se på utviklingen i avfallsmengdene vil se ut 10 15 år frem i tid Les saken 01 06 2015 Fosfor opp i Stortinget Rigmor Andersen Eide fra KrF stilte spørsmål til Klima og miljøministeren om resirkulering av fosfor i Stortingets spørretime 20 mai Les saken 18 05 2015 Positive signaler for biogass Avfall Norge gjør opp status Foto Shutterstock Etter at Biogasstrategien ble lagt frem høsten 2014 har det skjedd lite rundt denne I revidert statsbudsjett 12 mai ble det nå annonsert 20 millioner kroner til en ny midlertidig støtteordning til biogassbusser Avfall Norge gjør opp status Les saken 13 05 2015 Nytt system for elektronisk deklarering av farlig og radioaktivt avfall Avfallsdeklarering no er det nye systemet for elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall Systemet er nå åpent for bruk for alle som skal deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall og for mottakere av deklarert avfall Les saken 12 05 2015 Avfallskonferansen er Miljøfyrtårnsertifisert for 8 gang Avfallskonferansen har blitt miljøfyrtårnsertifisert hvert år siden 2008 Arrangør Avfall Norge og det lokale vertskapet har lagt ned mye arbeid i å dokumentere HMS relaterte tiltak for at arrangementet skulle bli godkjent også i år Roaf har tatt et ekstra ansvar for å ruste opp avfallshåndteringen under årets konferanse Les saken 12 05 2015 Drifts og mellomlederskolen nytt kull til høsten Samlingene vil bli holdt på Gardermoen og mer informasjon vil bli lagt ut på Avfall Norges kurssider om kort tid Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere er svært positive og bekrefter at kurset oppfattes som relevant i en travel arbeidshverdag Les saken 11

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&StartRow=76&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive