archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  marin forsøpling bli medlem av Hold Norge rent Avfall Norge oppfordrer sine medlemmer til å støtte kampen mot marin forsøpling og melde seg inn i Hold Norge rent Les saken 03 03 2015 Høringssvar til poseavgiften Avfall Norge har avgitt høringssvar i forbindelse med innføring av poseavgift Vi mener konsekvensen ved innføring av avgiften burde vært bedre utredet og at innføringen bør evalueres for å avdekke eventuelle uønskede miljøeffekter Les saken 03 03 2015 Produsentansvaret for emballasje forskriftsfestes Miljødirektoratet har fått i oppdrag å forskriftsfeste produsentansvaret for emballasje Les saken 02 03 2015 Validering av komposteringsanlegg nye rapporter Avfall Norge gjennomførte i 2014 et større prosjekt for at komposteringsanlegg i Norge skal kunne tilfredsstille hygienekravene i en ny EU forordning 142 2011 Rapportene ble oversendt Mattilsynet og Veterinærinstituttet 17 november 2014 og publiseres nå på våre hjemmesider Les saken 02 03 2015 Sikkerhet på agendaen Helse miljø og sikkerhet i forbindelse med avfallshåndtering har alltid vært et prioritert område Nå er det imidlertid økt fokus på sikkerhetsaspektet Avfall Norge er på banen Les saken 02 03 2015 God jord et prosjekt for å øke verdien av kompost Avfall Norge besluttet 25 februar å igangsette prosjektet God jord Prosjektet er toårig og har som mål å øke etterspørselen etter kompostbaserte jordprodukter og følger opp forslaget om å utarbeide en nasjonal plan for utfasing av torvuttak Les saken 17 02 2015 En samlende bransjeforening Avfall Norge har i januar hatt møter med medlemmene om organisasjons utviklingsprosessen som er i gang i organisasjonen Vi trenger en felles bransjeorganisasjon som både private og kommunale aktører kan føle seg hjemme i sier styreleder Kjell Øyvind Pedersen Les saken 17 02 2015 Bransjedugnad for høyere utdanning innen avfall Færre studenter og nedbygging av undervisningstilbud på avfall innen høyere utdanning bekymrer avfallsbransjen Les saken 12 02 2015

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&StartRow=101&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  støtteordning i kraft med formål å stimulere til at husdyrgjødsel blir levert til biogassanlegg Les saken 19 12 2014 Julehilsen fra Avfall Norge Kjære medlemmer tillitsvalgte samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner Julen står foran oss og vi i Avfall Norge ønsker å takke dere alle sammen for støtte innspill og engasjementet i året som har gått Les saken 19 12 2014 Økt kunnskap om bruk av biorest og kompost i landbruket Nye rapporter fra Avfall Norge skal bidra til å gjøre avsetningen lettere Les saken 17 12 2014 Tiltak for økt materialgjenvinning av matavfall og plast Avfall Norge har sammen med Norsk Industri Bellona og Naturvernforbundet bedt klima og miljøvernministeren utrede tiltak for økt materialgjenvinning Les saken 16 12 2014 Biogass på agendaen Biogassbusser sparer miljøet og gir vesentlig mindre støyplager dette bør hensyntas i regjeringens kollektivhandlingsplan Les saken 10 12 2014 Behandling av isolerglassruter på kommunale mottak kan øke gjenvinningsgraden Avfall Norge har i samarbeid med Remiks og Multiconsult utredet mulighetene for å videreutvikle og forenkle dagens løsning med mottak og håndtering av isolerglassruter I dag må disse sendes til godkjent behandlingsanlegg for farlig avfall Les saken 09 12 2014 Gjør ekstra stas på Miljøagentenes batterijegere 5 25 mars 2015 er det duket for den tredje årlige batterijakten i regi av Miljøagentene Over 10 000 4 klassinger over hele Norge vil i denne perioden samle inn flest mulig batterier for å gå til topps i konkurransen Les saken 08 12 2014 Avfall Norge foreslår nasjonal plan for utfasing av torvuttak Torv regnes som en fossil ressurs i klimasammenheng Når den tas ut fra myr blir CO2 frigitt i store mengder Avfall Norge foreslår en nasjonal plan for utfasing av torvuttak og innfasing kompostjord etter modell fra Storbritannia Les saken 03 12 2014 Økt etterspørsel etter kompost og biorest Nå foreligger resultatene fra Avfall Norges kartlegging av produksjon og bruk av kompost og biorest og produkter basert på disse Undersøkelsen viser en svært positiv utvikling i etterspørselen etter disse produktene sammenlignet med for to år siden Les saken 03 12 2014 Ombruk kan dekkes over avfallsgebyret likevel Miljødirektoratet varsler endring i veilederen for beregning av avfallsgebyr Les saken 28 11 2014 Uklar veileder for beregning av avfallsgebyr Veilederen understreker behovet for en helhetlig gjennomgang av norsk avfallspolitikk Les saken 27 11 2014 Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak ferdig revidert Veilederen ble sist revidert i 2007 og behovet for å revidere og oppdatere denne ble meldt inn som et FoU prosjekt fra faggruppen for farlig avfall i desember 2013 Les saken 25 11 2014 Bekjempelsen av marin forsøpling styrkes 24 november ble Hold Norge Rent en uavhengig forening som skal arbeide med forebygging og opprydning av forsøpling Samtidig ser det ut til at regjeringen øker satsingen på opprydning langs den norske kysten Les saken 24 11 2014 Sundtoft vil be Klimadirektoratet se på meningsløs eksport av norsk avfall Dette er meningsløst sier Per Rune Henriksen stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet om norske kommuners eksport av restavfall bort fra norske forbrenningsanlegg Klima og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&StartRow=126&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  mål Les saken 08 10 2014 Førjulssamling hos Avfall Norge 27 november inviterer Avfall Norge til førjulssamling En liten pust i bakken før julestria er over oss Vi inviterer til en hyggelig stund med faglig tilsnitt i våre lokaler i Oslo sentrum velkommen Les saken 08 10 2014 Innovasjonsprisen 2015 Sats på innovasjon og vinn prisen i 2015 Innovasjonsprisen 2015 skal deles ut under Avfallskonferansen på Romerike Gardermoen 10 juni Avfall Norge oppfordrer hele bransjen til å engasjere seg for å få frem gode kandidater Les saken 06 10 2014 Ny rapport om End of Waste kriterier Joint Research Senter i Sevilla har publisert en rapport om mulighetene for å etablere End of Waste EoW kriterier for aggregater til bygge og anleggsformål Les saken 06 10 2014 Energiutnyttelse reduserer importbehov i EU EUs miljødirektorat slår fast at forbrenning av avfall spiller en viktig rolle for å nå EUs mål om å bli mindre avhengig av energiimport Les saken 06 10 2014 Kretsløpsøkonomien skal gi 400 000 nye arbeidsplasser i Europa Verdifulle ressurser fra avfall skal bidra til ny økonomisk vekst i Europa Dette var blant budskapene som øverste leder i EUs miljødirektorat Karl Falkenberg ga til deltakerne på CEWEPS 7th Congress i Brussel den 25 september Les saken 02 10 2014 Alternative komposteringsmetoder i sikte Avfall Norge har satt igang et forsøksprosjekt som skal bidra til å få godkjent alternative metoder for kompostering etter at overgangsordninger for komposterings og biogassanlegg er opphevet Les saken 01 10 2014 Kampanjenytt pressemelding elektriske leker Kampanjen 2014 om miljøfarlig avfall fortsetter ut året Vi oppfordrer medlemmene til å benytte den siste pressemeldingen som er skrevet om elektriske leker Mange har tatt tak i den og sendt til lokale redaksjoner og vi har allerede sett noen fine saker i media Les saken 17 09 2014 EU foreslår kildesortering av matavfall I sitt forslag til nye mål og virkemidler i avfallspolitikken foreslo EU kommisjonen i sommer å kreve kildesortering av matavfall innen 2025 Les saken 08 09 2014 Ny forskrift om avfallsgebyr er fastsatt Les saken 08 09 2014 Avfallsgebyr til besvær Klima og miljødepartementet har varslet at de etter krav fra EFTAs overvåkningsorgan ESA er i ferd med å forskriftsfeste et nytt nasjonalt regelverk for beregning av avfallsgebyr Forslaget til ny forskrift går lenger enn ESA krever og vil ramme både norske husholdninger og norsk industri Les saken 21 08 2014 Nye regler for animalske biprodukter Overgangsordningene for komposterings og biogassanlegg som behandler matavfall og annet organisk avfall opphører 1 september Les saken 21 08 2014 Lyst til å bidra i Avfall Norges faggrupper Kunne du tenke deg bedre innsikt i avfallsbransjen og liker du erfaringsutveksling Flere av Avfall Norges faggrupper ønsker seg nye og engasjerte medlemmer Les saken 20 08 2014 Flere store biogassprosjekt på vent Det foreligger i dag planer for biogassanlegg i flere norske byer men flere er satt på vent i påvente av bedre og mer forutsigbare rammebetingelser Dette gjelder eksempelvis Trondheim og Tromsø Les saken 20 08 2014 Biogass Tilskuddsordning

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&StartRow=151&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  Tollvesenets elektroniske system for utveksling av tolldeklarasjoner Les saken 11 06 2014 Kurshøst med fornyelse Flere kurs presenteres i høst med ny kursholder og revidert innhold Bakgrunnen for fornyelsen er at Per Lenborg som har ledet Avfall Norges kursutvikling de siste to årene trekker seg tilbake Vi takker for den utrettelige innsatsen han har gjort for oss og bransjen Les saken 28 05 2014 Opprop for å styrke utdanning og rekruttering Høyere utdanning og rekruttering av fremtidens kompetanse til avfallsbransjen var tema under årets avfallskonferanse 21 virksomheter signerte på at de ønsker å bidra til å styrke både undervisning og rekruttering Les saken 28 05 2014 Endelig løsning for EE avfallet Etter flere år med utfordringer knyttet til henting av EE avfall fra kommunale mottak er løsningen muligens innen rekkevidde Miljødirektoratet har oversendt utkast til nytt EE regelverk til Klima og miljødepartementet Les saken 27 05 2014 Ny norsk standard for avfallssektoren Standard Norge har sammen med ulike aktører i avfallsbransjen utarbeidet en standard som inneholder krav og anbefalinger ved tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling av avfall Les saken 27 05 2014 Opprydding av forsøpling anbefalinger oversendt departementet Miljødirektoratet anbefaler at kommunene gis anledning til å fastsette et eget gebyr for opprydding av forsøpling De anbefaler at alle eiendommer innenfor kommunen skal omfattes av gebyret også næringseiendommer Les saken 26 05 2014 Landsdekkende deponiaksjon i september 2014 Hovedfokus for deponiaksjonen 2014 vil være på sigevann og deponigass hos inerte og ordinære deponier Les saken 20 05 2014 Innovasjonsprisen 2014 ble tildelt økt ressursutnyttelse Romerike avfallsforedling IKS ROAF vant årets innovasjonspris for sitt sorteringsanlegg for avfall Gjennom økt utsortering kan mer avfall komme til nytte som ny råvare Les saken 11 05 2014 Sterke kandidater til viktig pris Blant ni kandidater til Innovasjonsprisen 2014 har juryen samlet seg om fem som går videre til finalen Det handler om kommunikasjon forenkling av innsamling og økt utnyttelse av avfallsressursene Les saken 10 05 2014 Norge trenger en fosfor plattform Avfall Norge og Norsk Vann sammen med forskningsnettverkene VAnnforsk og Avfallsforsk utfordrer KLD til å opprette en norsk Fosforplattform etter mønster fra flere EU land Les saken 09 05 2014 Opprop for økt satsing på avfallsfagene Studietilbudet innen høyere utdanning for avfallsfagene forvitrer det bygges ned heller enn opp Samtidig står avfallsbransjen foran utfordringer som krever økt kompetanse på mange felt Les saken 09 05 2014 Rydd en strand rydd på land Det er vår og tid for et av årstidens sikreste kjennetegn Vårrydding i natur og nærmiljø Fra påske til 17 mai organiseres det Hold Norge rent dugnader i hele landet 10 mai er det Strandryddedag Les saken 08 05 2014 Paneldebatt om avfallsbransjens framtid Klima gjenvinningsmål og organisering av bransjen er tema i årets paneldiskusjon på Avfallskonferansen 14 mai Direktørene for Norsk Industri og Avfall Norge utfordres til debatt sammen med stortingsrepresentanter fra Ap V og H Les saken 08 05 2014 Kompost er in Flere kompostanlegg rapporterer for tiden om økt interesse Satsing på kunnskapsformidling om jordkvalitet bidrar til

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&StartRow=176&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  i mot miljøagentene 19 mars går startskuddet for Batterijakten 2014 De neste tre ukene konkurrerer 500 fjerdeklasser over hele landet om å samle inn flest mulig brukte batterier for å levere dem til gjenvinning Les saken 14 03 2014 Energiutnyttelse i media Siste ukes oppslag i media har gitt energiutnyttelse av restavfall og avfallseksport mye oppmerksomhet Det gir rom for fortsettelse av diskusjonen i den offentlige debatten Les saken 10 03 2014 Varsler strenge reaksjoner Omfattende kontroller av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall ga nedslående resultater Det er tilbakemeldingen etter at Miljø direktoratet og Fylkesmennene besøkte 174 slike anlegg i fjor høst Les saken 09 03 2014 Klimagevinst ved forbrenning i Norge Energiutnyttelse av restavfall i Norge er bedre for miljøet enn å sende det til Sverige for forbrenning der Det viser en fersk rapport som Thema Consulting Group har utført for Avfall Norge Les saken 05 03 2014 Utnytter deponigass maksimalt Fra det nedlagte deponiet på Yggeset i Asker produseres det strøm fra gass som ellers ville gått til spille Anlegget åpnet torsdag 27 2 og er det første i sitt slag i Norge Les saken 26 02 2014 Ny veileder for selvkost Kommunal og moderniserings departementet KMD har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Les saken 25 02 2014 Avfallskonferansen på Facebook Her finner du nyttig informasjon før under og etter konferansen Vi som arrangerer kan få viktige innspill fra deltakere og andre interessenter Utstillerne kan vise seg frem og komme i kontakt med deltakerne Dette kan bli en ny og spennende møteplass bli med Les saken 24 02 2014 Avfallskonferansen 2014 lær av Marit Breivik Formuleringer som kjerringa mot strømmen annerledes og modig går igjen når man leser om Marit Breiviks lederstil Til slutt måtte selv de mest hardnakkede skeptikerne nikke anerkjennende håndballjentene overbeviste oss Les saken 19 02 2014 Veileder for avfallsplan i havner Miljødirektoratet skriver på sine nettsider at alle kystkommuner skal utarbeide en felles avfallsplan for sine småbåthavner innen 1 juli En veileder er under utarbeidelse men inntil videre viser Miljødirektoratet til Avfall Norges veileder fra 2004 Les saken 17 02 2014 Strandrydding en ildsjel forteller Under årets Hold Norge rent konferanse om marin forsøpling ble Gullklypa 2014 gitt til Bo Eide for hans engasjement mot marin forsøpling Eller som han sier selv for et ryddig lokalmiljø Les saken 12 02 2014 Kommunikasjonsseminaret 2014 nytteeffekten av sosiale medier Kommunikasjonsseminaret 20 mars 2014 holdes på Gardermoen Mange foretak har tatt i bruk de nye mediene i løpet siste årene men hva vet vi om nytteeffekten Les saken 05 02 2014 Det e kje vakkert Det sa klima og miljøvernminister Tine Sundtoft da hun åpnet Hold Norge rents konferanse om marin forsøpling i Oslo onsdag Hun refererte til sjøfuglreder bygd av plast i alle farger Les saken 04 02 2014 Nye EU kriterier for kompost og biorest foreslått Forslag til nye kriterier for avfallsfasens opphør for kompost og biorest er nå oversendt EU kommisjonen EUs Joint Research Center JRC i Sevilla

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&StartRow=201&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  avfall og emballasjen til farlig avfall er to forskjellige ting Plastemballasje som har inneholdt farlig avfall kan leveres til gjenvinning bare den er tom og tørr Les saken 09 12 2013 EUs Avfallsdirektiv revideres Avfall Norge har gjennom Municipal Waste Europe nå gitt sine innspill til EU kommisjonens revisjon av rammedirektivet for avfall Avfallsdirektivet Les saken 05 12 2013 Ny usikkerhet om komposteringsmetoder Avfall Norges forslag til nasjonale metoder for behandling av matavfall mv i komposterings og biogassanlegg er ikke godkjent av Mattilsynet Dette skaper usikkerhet omkring behandlingsmetoder Avfall Norge inviterer til temadag om videre fremdrift 16 desember Les saken 21 11 2013 Kampanjen 2014 Kampanjestart nærmer seg og det er nå mulig å begynne å bestille kampanjemateriell Frist for bestilling var mandag 2 desember men det er mulig å bestille til og med fredag 6 desember Les saken 19 11 2013 Anbudsveilederprosjektet er i gang Avfall Norges prosjekt for utarbeidelse av en anbudsveileder for kjøp av behandlingstjenester for avfall er igangsatt Les saken 19 11 2013 Høring Norsk Standard prNS9432 Standard Norge har sendt på høring en standard Avfall Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling Les saken 15 11 2013 Beste praksis for renovasjonsselskaper Avfall Norge gjennomfører en benchmarking for interesserte renovasjonsvirksomheter annet hvert år Les saken 06 11 2013 Oslo vant pris for lokalt klimatiltak Avfall Norge gratulerer Oslo kommune med prisen for Årets lokale klimatiltak 2013 for sitt kretsløpsbaserte avfallssystem Les saken 05 11 2013 EU vil ha tiltak mot plastbæreposer Europakommisjonen har lagt frem et forslag om reduksjon i forbruket av plastbæreposer Forslaget omfatter også ordinære norske plastbæreposer Les saken 23 10 2013 Vellykket workshop om Kampanjen 2014 Onsdag 16 oktober ble det arrangert workshop i forbindelse med kampanjen 2014 Rundt 50 medlemmer i Avfall Norge møtte opp på Forsvarets flysamling på Gardermoen Les saken

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&StartRow=226&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  matavfall fra storkjøkken kan brukes som gjødsel i økologisk produksjon Dette betyr at flere komposterings og biogassanlegg kan selge produktene sine til økologisk landbruk Les saken 22 08 2013 EU forbereder revisjon av avfallsdirektivene EU har startet arbeidet med en revisjon av rammedirektivet for avfall og underliggende avtaler og regelverk Les saken 22 08 2013 Deponi Konferanse Sardinia Avfall Norge tar initiativ til en nettverkstur til Sardinia konferansen 30 september 4 oktober Dette er Europas største og viktigste møteplass for store deler av avfallsbransjen Les saken 19 08 2013 Deponiavgiften skal vurderes Avfallsstrategien Regjeringen vil se nærmere på om det er behov for dagens deponiavgift i tillegg til forbud om deponering av biologisk nedbrytbart avfall Avfall Norge jobber aktivt for å få fjernet deponiavgiften Les saken 15 08 2013 Økt fokus på plastavfall Avfallsstrategien Regjeringen varsler økt innsamlingen av plastavfall men kommer ikke med konkrete målsettinger Flere av tiltakene som er foreslått er i tråd med Avfall Norges innspill Les saken 14 08 2013 Mindre matavfall Avfallsstrategien Regjeringen vil etablere et forpliktende samarbeid gjennom en avtale med sentrale bransjeorganisasjoner om reduksjon av matavfall Les saken 13 08 2013 Mulig pålegg om bruk av avfallssug for næringslivet Avfallsstrategien Regjeringen åpner for å gi kommunene mulighet til å pålegge næringslivet å bruke kommunal infrastruktur for innsamling av avfall avfallssug Les saken 12 08 2013 Avfallsforebygging skuffende om produsentansvar Regjeringen satser på avfallsforebygging i avfallsstrategien men bruker ikke produsentansvaret fullt ut som instrument Les saken 09 08 2013 Duket for spennende samarbeid Avfall Norge har valgt reklamebyrået Try som samarbeidspart for Kampanjen 2014 Vi mener Try er best kvalifisert for å innfri medlemmenes ønske om å klekke ut en sprek idé for kampanjebudskapet Les saken 09 08 2013 Fokus på ressurser i farlig avfall Avfallsstrategien Regjeringen åpner for å stille krav om utnyttelse av ressursene i enkelte typer farlig avfall Til tross for at flere foreslåtte tiltak er kjent for bransjen fra før ønsker Avfall Norge ressursperspektivet velkommen Les saken 08 08 2013 Økt innsamling av tekstiler vil gi god miljøeffekt Avfallsstrategien Regjeringens nylanserte avfallsstrategi fremhever potensiale for å øke innsamlingen av tekstiler til ombruk og materialgjenvinning Les saken 07 08 2013 Ingen nye tiltak på FoU Avfallsstrategien Regjeringen peker på behov for FoU innen miljøteknologi for å sikre best mulig ressursutnyttelse Ny teknologi skal også sikre at helse og miljøfarlige kjemikalier ikke ender i nye produkter eller miljøet De følger ikke opp dette med midler til FoU Les saken 05 08 2013 Gode intensjoner men lite konkret politikk Den fremlagte strategien byr på mange tiltak som myndighetene fortsatt skal utrede Myndighetene lanserer gode intensjoner men få visjoner Avfall Norge har fortsatt et mål om en stortingsmelding om avfall som ressurs Les saken 05 08 2013 Avfall Norge fronter avfall som ressurs i media Avfall Norges direktør Nancy Strand fronter ressursperspektivet i samtale med Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og Høyre politiker Nikolai Astrup i forbindelse med lanseringen av avfallsstrategien Les saken 05 08 2013 Oppsummering av avfallsstrategien Avfall Norge har oppsummert hovedpunktene fra

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&StartRow=251&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  innovasjonsprisen under festmiddagen på Rica Parken Ålesund 5 juni Les saken 06 06 2013 Reknes fikk prisen for beste stand på Avfallskonferansen Juryformann Mette Nygård Havre delte ut prisen for beste stand til Reknes under festmiddagen på Avfallskonferansen i Ålesund 5 juni Les saken 05 06 2013 Lover kontaktutvalg for avfallsbransjen Regjeringen vil etablere et kontaktutvalg mellom avfallsbransjen og myndighetene i sin avfallsstrategi som kommer i løpet av sommeren Les saken 03 06 2013 Velkommen til Ålesund 850 deltakere 75 utstillere og Ålesunds hotellkapasitet spent til bristepunktet Avfallskonferansen har gått inn for landing Her blir det spennende dager spekket med faglig påfyll og myldring med bransjekollegaer Les saken 30 05 2013 Forbrenning under lupen Norsk Industri og MEF går til angrep på norske kommuner som eier anlegg for energiutnyttelse Med seg har de en rapport som ser på rammebetingelser og årsaker til at avfall som kan materialgjenvinnes går til energiutnyttelse Les saken 29 05 2013 Avfallskonferansen påmelding stoppet Antall påmeldte til Avfallskonferansen i Ålesund 4 6 juni er nå 850 For aller første gang har Avfall Norge har vært nødt til å sette en stopper for flere påmeldinger til konferansen Les saken 22 05 2013 Økt materialgjenvinning gir miljøgevinst Dette er konklusjonen i en stor utredning foretatt av den danske Miljøstyrelsen Les saken 21 05 2013 Høringsuttalelse om selvkost Dagens retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings tjenester skal revideres Avfall Norge har sendt uttalelse til forslaget fra Kommunal og regionaldepartementet KRD Les saken 16 05 2013 Avfallskonferansen på mobil I tråd med Avfallskonferansens mål som Miljøfyrtårn ønsker Avfall Norge å redusere avfallsmengden under arrangementet Dette er bakgrunnen for en splitter ny applikasjon for mobil www ak2013 no Les saken 16 05 2013 Nancy Strand ny direktør i Avfall Norge Nancy Strand er godt kjent i avfallsbransjen som tidligere

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&StartRow=276&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive