archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Møtekalender | Avfall Norge:
  Inn Oslo Airport Møtet er uforbindlig og gratis men av hensyn til lunsj og andre praktiske hensyn må vi be om bindende påmelding innen 20 1 Påmelding åpen Asbestkurs Ingen kategori 06 apr 2016 Akershus Gardermoen Arbeidstilsynet har siste år gjennomført kontroller på flere avfallsmottak med fokus på asbest og har gitt avvik på f eks manglende kompetanse og risikovurdering Avfallsselskaper som gått Avfall Norges kurs Asbest på avfallsmottak har

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/motekalender1.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Arbeidsgruppe for Biologisk Behandling | Avfall Norge:
  Nestleder arbeidsgruppe Gro Staveland Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS HIM Medlem arbeidsgruppe Elisabeth A Helle Høst Verdien i avfall AS Raymond Jørgensen FREVAR KF Tommy Nesbakk GLØR IKS Ketil Stoknes Lindum Kari Anne Sølvernes Oslo kommune Energigjenvinningsetaten EGE Ivar Sørby Greve Biogass AS Oddvar Tornes IVAR IKS Sekretær Jens Måge Avfall Norge Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15 47 24 14 66

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/arbeidsgruppeforbiologiskbehandling.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Faggruppe for biologisk behandling | Avfall Norge:
  EU kurs og seminarer Aktuelle prosjekter Fosforplattform Etter initiativ fra Norsk Vann og Avfall Norge ga Regjeringen Miljødirektoratet oppdraget å utrede om og evt hvordan en norsk fosforplattform skal utformes Hensikten er bedre å ta vare på fosfor som knapp ressurs gjennom gjenvinning og gjenbruk av fosfor samt begrensning av overgjødsling Biogasstrategien God jord og den sirkulære økonomien Oppfølging av biogasstrategien i egen regi samt koordinert gjennom biogassutvalget i Energigass Norge Være pådriver for økt bruk av biogass biogjødsel og kompost herunder økt utsortering av matavfall og bruk av organisk avfall og husdyrgjødsel til biogass og biogjødselproduksjon Øke oppmerksomhet omkring kretsløpsøkonomi og mulighetene i bioøkonomien med bedre utnyttelse av næringsstoffene i kretsløpet Prosjektet God jord er igangsatt som et toårig prosjekt for å øke verdien av jordprodukter fra kompost og biogjødsel samt utfasing av torv fra det norske markedet Beste praksis hageavfallskompostering Prosjektet er satt i gang for å definere god praksis på kompostering av hageavfall Målet er at dette skal heve kvaliteten på kompost fra norske anlegg og sikre lik kvalitet på tjenesten der denne legges ut på anbud Faggruppen deltar også i 2015 i forskningsprosjektene Biogasfuel og Bio Valuechain under Forskningsrådets Energi X program om biogass Økt nordisk samarbeid Det vil i 2016 jobbes for et tettere samarbeide i Norden for eksempel med arbeidet med å etablere en fosforplattform felles kurs og seminarer samt eventuelt felles prosjekter f eks torvutfasing Leder er Tore Fløan i Ecopro nestleder er Gro Staveland fra Haugaland Interkommunale Miljøverk Ønsker du å bli med i faggruppen ta kontakt med sekretær i gruppen fagrådgiver Jens Måge jens maage avfallnorge no eller fagsjef Henrik Lystad henrik lystad avfallnorge no Medlemmer i arbeidsgruppen Leder arbeidsgruppe Tore Fløan Ecopro AS Nestleder arbeidsgruppe Gro Staveland Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS HIM Medlem arbeidsgruppe Elisabeth A Helle Høst Verdien i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/arbeidsgrupper.cfm?pArticleId=17961&pArticleCollectionId=3003 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge mener | Avfall Norge:
  Dette mener Avfall Norge Notatet har dannet grunnlag for organisasjonens interessepolitiske arbeid og sikrer en mer langsiktig tenkning Høsten 2010 har Avfall Norges arbeidsgrupper utformet innspill til revidering av notatet Det reviderte posisjonsnotatet ble vedtatt på Hovedstyrets møte 7 juni 2011 Avfall Norge jobber aktivt med aktuelle avfallspolitiske saker Dette går blant annet ut på å utarbeide høringsuttalelser på vegne av medlemmene Her finner du mer om Avfall Norges høringsutalelser

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/avfallnorgemener1.cfm?pArticleId=17932 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Statsbudsjettet: Deponiavgift foreslås fjernet | Avfall Norge:
  vil gjøre hverdagen enklere for norske deponier sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Deponiavgiften ble i sin tid innført for å stimulere til økt kildesortering og materialgjenvinning men mistet styringseffekten da et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall ble innført i 2009 Det er små mengder avfall som i dag går til deponi og sammensetningen av dette avfallet gir vesentlig mindre klimagassutslipp enn tidligere Deponiavgiften har i enkelte tilfeller vært med på å styre avfall bort fra deponi Deponieiere har jevnlig opplevd at avgiften bidrar til at den totale kostnaden for deponering av avgiftsbelagt avfall er for høy for enkelte aktører og at avfallet derfor havner i grøftekanter og andre uønskede steder Det er i tillegg forbundet med store kostnader å kreve inn avgiften Fjerningen av deponiavgiften vil gi en redusert miljøbelastning ved at mer avfall blir levert til deponier som har kontroll på utslipp og forurensing og den vil gi en formidabel administrativ forenkling side man ikke lenger må skille mellom avgiftsfritt og avgiftsbelagt avfall sier Nancy Strand På Avfall Norges deponiseminar 22 oktober vil Menon Economics komme og redegjøre for prosessen og den samfunnsøkonomiske analysen av avgiften Les mer om seminaret her Avfall Norge og Norsk Industri

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter1.cfm?pArticleId=34604&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strategi uten klare mål | Avfall Norge:
  en rekke fordeler med biogass Del av bioøkonomien Utnyttelse av avfall og gjødsel til biogass gir ren fornybar energi og innebærer en gevinst for både klima lokalt miljø og det naturlige kretsløpet Det er meget positivt at det slås fast at biogjødsel fra biogassanlegg sikrer resirkulering av næringsstoffer og reduserer bruken av mineralgjødsel Etterlyser mål og virkemidler for matavfall Det er imidlertid mange virkemidler som ikke er avklarte blant annet trenger vi å øke utsortering av matavfall I dag går sorteres ca 40 prosent av matavfallet fra husholdninger og langt mindre fra næringsavfallet Store deler av dette avfallet går i tillegg til biogassanlegg i våre naboland Det er nødvendig med klare mål og virkemidler for utsortering og behandling av matavfall for at Norge skal utnytte potensialet for biogass i Norge sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Regjeringens forslag til virkemidler Regjeringens utkast til biogass strategi foreslår Støtte til etablering av et pilotanlegg for behandling av andre substrater enn avfall Transnovas oppgaver overtas av Enova Øke avkastningen fra Fondet for klima fornybar energi og energiomlegging Samferdselsdepartementet Klima og miljødepartementet og Nærings og fiskeridepartementet arbeider videre med forslaget om krav til lav og nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser Det vil vurderes strengere

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter1.cfm?pArticleId=34613&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Deponiseminar, Avfall Norge | Avfall Norge:
  64 personer har meldt seg på Arrangementer Deponiseminar Deponiseminar Deponiseminaret holdes i år på Radisson på Gardermoen i gangavstand til terminalen Seminaret går som et ettdagsarrangement med mulighet for å møte kolleger i bransjen på felles middag kvelden i forveien 21 oktober påmelding i påmeldingsskjema Menon Economics kommer og orienterer om prosessen rundt fjerning av deponiavgiften og konklusjonen fra den samfunnsøkonomiske analysen som ble utført på oppdrag fra Avfall Norge Den nye forskriften om avfallsgebyr er nylig offentliggjort Ellen Halaas fra Avfall Norge kommer og presenterer kort innvirkningen dette kan ha for bransjen samt videre arbeid med veileder for tydeliggjøring av forholdsmessig kostnadsfordeling Seminaret vil også ta opp ulike problemstillinger i forbindelse med massehåndtering Rolf Tore Ottersen fra NGU vil snakke om håndtering av forurenset byjord I tillegg kommer også Jens Laugesen fra Miljøringen Det er mange problemstillinger som både deponibransjen og Miljøringen berøres av noen av disse lir kanskje skissert her NB DELTAKERNE BESTILLER SELV OVERNATTING Les mer under fanen sted hotell under Ved påmelding etter 19 september går seminaravgiften opp med kr 500 Har du problemer med LOGG INN ta kontakt med sekretariatet på epost post avfallnorge no eller telefon 24 14 66 00 Program foreløpig program oppdateres fortløpende 08 30 09 00 Kaffe og registrering 9 00 Velkommen Møteleder Arnfinn Hadland 9 10 9 40 Informasjon fra myndighetene Rita Vigdis Hansen Miljødirektoratet 9 40 10 10 Analyse av deponiavgiften hvor samfunnsøkonomisk er den Magnus Guldbrandsen fra Menon Economics 10 10 11 00 Disponering av masser Hvilke regler følger av forurensingsloven med forskrifter Benedicte Strøm Miljødirektoratet 11 00 11 30 Hva gjør Miljøringen Styreleder i Miljøringen Jens Laugesen 11 30 12 30 Lunch 12 30 13 00 Hvordan håndtere forurenset byjord Rolf Tore Ottersen NGU 13 00 13 40 Hva er problemet med fremmede arter Anna Blix fra Sabima Hvordan hindre spredning av uønskede arter Harald Aanes fra Oslo REN 13 40 14 10 Hva gjør vi med betongavfall erfaringer fra Franzefoss Ida Nilsson Franzefoss 14 10 14 40 Kaffe og lett servering 14 40 15 10 Ny forskrift om beregning av avfallsgebyr Vil den påvirke deponibransjen Ellen Halaas Avfall Norge 15 10 15 30 Kvikksølv i deponigass masteroppgave fra Movar NMBU Førsteamanuensis Elin Lovise Folven Gjengedal fra NMBU 15 30 16 00 Norges mest moderne gassanlegg Thorleif Eriksen faggruppeleder Yggeseth Miljøpark 16 15 Avslutning og avreise Sted hotell Seminaret arrangeres på Radisson Blu Gardermoen Hotellbooking Avfall Norge holder av rom inntil fire uker før kursstart Deltakerne booker og gjør opp rommet direkte med hotellet Hvordan foreta booking Rommene kan bestilles individuelt på vår booking på tlf 02525 Oppgi da PAC kode AN1014 Man kan også bestille rommene på nett via denne linken http www radissonblu com booking entrance language en countrycode NO cityid Gardermoen paccode AN1014 Kontakt Har du spørsmål ta kontakt med Fagansvarlig Malin Granlund malin avfallnorge no Kurssekretær Karin Halvorsen telefon sentralbord 24 14 66 00 Epost karin halvorsen avfallnorge no Retningslinjer GENERELT OM KURS I REGI AV AVFALL NORGE Kurs seminarbekreftelse Deltakerne skal motta

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/kursdetaljer.cfm?pAction=Article&pCompanyId=95172&pArticleId=33879&pEMSId=10880 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Deponiavgiften har utspilt sin rolle | Avfall Norge:
  ønsket Avfall Norge å vurdere den samfunnsøkonomiske effekten av en eventuell fjerning av avgiften Anbefaler fjerning av avgiften Rapporten fra Menon Business Economics er utført på oppdrag fra Avfall Norge og konkluderer med at deponiavgiften er samfunnsøkonomisk ulønnsom Avgiften er høyere enn reell miljøbelastning og den representerer store administrative kostnader for deponiene I tillegg kommer at dagens utnyttelse av deponikapasiteten ikke er samfunnsøkonomisk Anbefalingen i rapporten er derfor at det

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter1.cfm?pArticleId=33188&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive