archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avfallsforebygging - skuffende om produsentansvar | Avfall Norge:
  lettere kan materialgjenvinnes Emballasje og EE avfall Regjeringen vil vurdere om produsentansvarsordningene i større grad kan bidra til avfallsforebygging blant annet gjennom design som kan redusere innhold av miljøgifter og øke levetid og kvalitet på produktene Arbeidet med forebygging skal i første omgang vurderes for ordningene for emballasje og elektrisk og elektronisk avfall Det er ikke beskrevet nærmere hvordan en ser for seg å styrke det avfallsforebyggende arbeidet for emballasje Avfallsforebygging er en del av dagens emballasjeavtaler og også et krav i bransjeavtalen for elektrisk og elektronisk avfall Avfall Norge har ikke fått klarhet i om regjeringen vil gå lengre enn dette Tekstiler og matavfall Andre tiltak på regjeringens liste er økt ombruk av tekstiler og reduksjon av matavfall Det skal etableres et forpliktende samarbeid gjennom en avtale med sentrale bransjeorganisasjoner om reduksjon av matavfall Det skal fastsettes konkrete mål og utvikles indikatorer for matavfall i samarbeid med blant annet ForMat prosjektet og Avfall Norge Forpliktelse for returselskap på EE avfall Miljøverndepartementet vil vurdere om kravene til avfallsforebygging som i dag kun berører to av returselskapene skal gjøre gjeldende for alle godkjente returselskap Dette har ikke vært et av våre innspill til avfallsstrategien men Avfall Norge har ingen problemer med å gi sin tilslutning Kommunenes rolle Regjeringen vurderer kommunene og kommunale avfallsselskapers rolle til primært å bidra til økt ombruk av ulike produkter på gjenvinningsstasjonen og gjennom å benytte sine kanaler til å spre informasjon og tilby veiledning Veien videre Avfall Norge vil fortsatt jobbe for at produsentansvarsordningene i Norge får en mer avfallsforebyggende effekt enn det som er tilfelle i dag og følge opp de virkemidlene som regjeringen løfter frem i avfallsstrategien Vi vil også arbeide for at avfallsselskapenes kunnskap om avfallshåndteringen blir synliggjort deriblant hva avfallet består av miljøgifter osv Tidligere innspill fra Avfall Norge Avfall Norge foreslo

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter1.cfm?pArticleId=29501&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Avfallsforebygging | Avfall Norge:
  alle områder produksjonsmetoder varehandel og endret forbruk som kan følges opp videre I vårt innspill har vi løfte fram de mål og virkemidler som angår avfallssektoren og det kommunale ansvar for husholdningsavfall Miljøverndepartementet bør opprette et statlig organ etter modell fra Enova med oppgave å utvikle et helhetlig syn på ressurseffektivitet RessursNova Alle produsentansvarsordninger må få krav om å dokumentere ressurseffektivitet etter mal av emballasjeavtalenes krav om emballasjeoptimalisering Norge bør

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/stortingsmeldingen2012.cfm?pArticleId=24927&pArticleCollectionId=3653 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Aktuell avfallspolitikk | Avfall Norge:
  2013 Ny klima og miljøvernminister Tine Sundtoft blir ny klima og miljøvernminister Den 46 år gamle siviløkonomen fra Lillesand er lite kjent i bransjen men har lang fartstid i politikken og fra offentlig forvaltning Les mer 14 10 2013 Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 innfører skatteplikt for kommuner og åpner for fjerning av deponiavgiften i 2015 Les mer 08 10 2013 Ny regjeringsplattform Den nye regjeringen har lagt frem sin politiske plattform Både biogass og miljøgifter er satt på agendaen og regjeringen lover økt satsing på forskning og løft for yrkesfag Les mer 02 10 2013 Avfall Norges innspill til ny regjering Avfall Norge har oversendt et notat til den nye regjeringen og de øvrige samarbeidspartiene Vi har løftet frem avfallsressurser og fremtidens avfallshåndtering Les mer 14 08 2013 Kommentarer og innspill til avfallsstrategien 5 august lanserte MD Miljøverndepartementet den nye Nasjonale avfallsstrategien fra avfall til ressurs Her finner du en oversikt over Avfall Norges kommentarer og hva vi ønsker å jobbe videre med i tiden som kommer Les mer 06 08 2013 Avfall Norges høringsinnspill til avfallsstrategien Nedenfor finner du en oversikt over Avfall Norges faglige innspill til Miljøverndepartementet MD og Klif Miljødirektoratet fra våren 2011 og fram til lanseringen av den Nasjonale avfallsstrategien i august 2013 Klikk på lenkene for notatene i sin helhet Les mer 05 08 2013 Nasjonal avfallsstrategi Regjeringen presenterte 5 august hva som skal gjøres for å få en mer miljøvennlig håndtering av kassert elektronikk plast bygningsmaterialer utrangerte fritidsbåter og å redusere matavfallet Les mer 05 08 2013 Oppsummering av avfallsstrategien Avfall Norge har oppsummert hovedpunktene fra den nylanserte avfallsstrategien Les mer 05 08 2013 Strategi for biogass utsatt til etter valget Solhjell annonserer at biogass strategien ikke blir lansert før stortingsvalget Les mer 05 08 2013 Avfallssug også for næringslivet Regjeringens avfallsstrategi Miljøverndepartementet vil foreslå å endre Forurensningsloven slik at kommunene kan pålegge næringslivet å knytte seg til avfallssug der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt Dette er i tråd med Avfall Norges ønsker Les mer 05 07 2013 Får framtidens byer den beste avfallsløsningen KS Bedrift og Avfall Norge har lenge arbeidet for en endring i forurensningsloven Målet er tilknytningsplikt for næringslivet til rørbasert avfallsinnsamling der det er den beste løsningen Vil regjeringen gi kommunene denne muligheten Les mer 14 01 2013 Ressurser i avfall Næringsdepartementet arbeider med en melding om mineralressurser i Norge Vi mener at økt kunnskap om ressurser i avfall vil være viktig i dette arbeidet Les mer 04 12 2012 Avfallsplan hva betyr dette I statsbudsjettet for 2013 avlyste Miljøverndepartementet den varslede stortingsmeldingen og erstattet den med en avfallsplan Hva betyr dette for avfallsbransjen Les mer 15 10 2012 Biologisk behandling krever lønnsomhet i alle ledd Med ønske om økt satsning på biogass og økte avfallsmengder kan Norge ha 500 000 tonn ny biogasskapasitet på matavfall i 2020 Les mer 15 10 2012 EUs rammedirektiv må diskuteres Avfall Norge ser at implementeringen av EUs rammedirektiv vil kreve en gjennomgang av Lov om forurensninger og vil be om forslag om dette fremmes

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/stortingsmeldingen2012.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • UFF har hatt seminar om tekstiler | Avfall Norge:
  om brukt tøy startet med et foredrag fra Tone Skårdal Tobiasson som arbeider med prosjektet NICE Nordic Initiative Clean and Ethical som er et prosjekt igangsatt av den nordiske moteindustrien Hensikten med prosjektet er å se på muligheter for mindre forbruk og økt ressursutnyttelse Hun presenterte også noen spennede tall fra SIFO i forhold til hvor mye tekstiler som faktisk kan gå til ombruk men som havner i restavfallet Når vi skal kaste tekstiler så er det ca 40 vi antar ikke kan brukes igjen men når SIFO går igjennom bunken mener de at det kun er 8 som ikke kan brukes igjen Deltakerne fikk så presentert hvordan innsamlet tøy til ombruk og gjenvinning sorteres og omsettes videre gjennom Humana sitt nettverk Christian Reinthaller fra PREWATEC presenterte hvordan tekstiler som ikke kan gjenbrukes kan benyttes som tilsetningsmateriale i plast Fra England fikk vi presentert worst case scenarier for hvordan kampen om tekstilene kan bli dersom dette ikke reguleres på noen måte Bildene av 8 10 ulike klescontainere på samme plass var absolutt et eksempel til skrekk og advarsel Det er heller ingen eller liten kontroll med hvor tekstilene tar veien og ikke minst hvor pengene tar veien De aller fleste fokuserer på at innsamlede midler går til veldedige formål emn det er det som sagt liten kontroll med Kontroll med innsamlere av tekstiler er viktig for å unngå tilstander som i England Dette ble konkretisert med ønske om at kommunene tar mer ansvar at de seriøre aktørene må ta ansvar og at produsenter og importører må ta ansvar Innsamlingskontrollen i Norge sikrer at innsamlede midler går til oppgitt formål Det er også ønskelig med kontroll av hele verdikjeden hvor tektilene tar veien forholdene for arbeiderne etc Deltakerne fikk også innsyn i hvor vanskelig det kan være å få plasset innsamlingscontainere

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter1.cfm?pArticleId=24932&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vellykket lansering av Kompetanseløftet2020 | Avfall Norge:
  for å møte fremtidens spennende utfordringer Professor Helge Brattebø og professor Ole Jørgen Hanssen fra NTNU og NMBU som i høst har satt avfallsfag på timeplanen innledet om samarbeidet med KL2020 Vi fikk også høre fra nyutdannede og nåværende studenter om hvorfor de valgte avfallsfag De utrykket et ønske om å ta del i det grønne skiftet og sørge for at Norge på best mulig måte kan behandle sine egne

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/Nyheter.cfm?pArticleId=42518&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arrangementer | Avfall Norge:
  offentlige og private aktører til faglig utvikling av bransjen Arbeider for kundefokuserte og bærekraftige avfallsløsninger Driver politisk påvirkning på vegne av hele bransjen med særlig vekt på de kommunale interesser Dokumentasjon arrangementer Alle kurs og seminarer Avfallskonferansen Andre arrangementer Medlemskap Bli medlem i Avfall Norge Kontakt oss 47 24 14 66 00 post avfallnorge no Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss Avfall Norge Telefon Ukedager 09 15

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/arrangementer.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arrangementsdokumentasjon | Avfall Norge:
  dokumentasjon fra avholdte seminarer og workshops Merk at oversikten kun viser arrangementer hvor det er lagt ved dokumentasjon klikk her for oversikt over alle arrangementer i Avfall Norge Dokumentasjon for kurs og driftsforum finner du på Min Side Du har kun tilgang til dokumenter tilknyttet de arrangementene du selv har vært på Ta kontakt med Avfall Norge om du har spørsmål Avfall Norge på Twitter Tweets av AvfallNorge Kontakt Oss

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/kursdokumentasjon.cfm (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kurs og læreverk i gjenvinning | Avfall Norge:
  er basert på læreplanen for VG3 i Gjenvinningsfaget og gir kandidatene den teorien de trenger for å ta offentlig eksamen som må bestås før fagprøven kan gjennomføres Alternative kurstilbud Norsk Industri Industriskolen tilbyr et nettbasert kurs som er lagt opp for å kunne tas parallelt med full jobb Arbeidsgiverne oppfordres til å forankre opplæringen gjennom lokale samlinger og undervisningsopplegg Les mer om kursopplegg og påmelding MEF tilbyr et kursopplegg med

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter1.cfm?pArticleId=32379&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive