archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ny fagrapport om basiskarakterisering | Avfall Norge:
  fra avfallsforbrenning i alle landets 17 avfallsforbrenningsanlegg Rapporten konkluderer med svært stor sannsynlighet for at bunnasken ikke inneholder stoffer som tilsier at den skal karakteriseres som farlig avfall Videre gir utlekkingstestene for sortert aske svar på hvilke typer deponier kategorier asken fra de ulike anleggene kan legges på Rapporten blir presentert på Avfall Norges seminar om energiutnyttelse som arrangeres i Stavanger 2 3 september Du kan laste ned rapporten her

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=40229&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Følg med på Avfall Norges aktiviteter | Avfall Norge:
  ARTIKKELEN Kalenderen som vises på www avfallnorge no gir deg oversikt over Avfall Norges aktiviteter i høst følg med Høsten er snart her og fra og med september arrangeres en rekke medlemsmøter kurs seminarer og workshops Dersom du ønsker å få oversikt klikk her og se vår aktivitetskalender Har du spørsmål ikke nøl med å ta kontakt med sekretariatet på epost post avfallnorge no eller telefon 24 14 66 00

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=40273&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arendalsuka: Avfall Norge på banen! | Avfall Norge:
  i urbane miljøer Fredag 14 august kl 10 30 arrangerer Avfall Norge KS Bedrift Norsk Fjernvarme og Klimapartnere et møte med innlegg og politisk debatt på Grid senteret Urbane løsninger i lavutslippssamfunnet Om boss sug gjenvunnet energi og en månelanding i kommune Norge Innlederne forteller om hvordan veien til lavutslippssamfunnet går via landets byer og tettsteder Det blir presentert eksempler på hvordan kretsløpsøkonomien bidrar til utslippskutt Avanserte avfallssystemer lokale energiressurser og store ambisjoner leverer løsninger som er nødvendige for å nå nasjonale og internasjonale miljømål Blant innlederne finner vi Statssekretær Lars Andreas Lunde H Direktør Pål Mikkelsen Energigjenvinningsetaten i Oslo Administrerende direktør Torstein Melhus Agder Energi Varme Byråd for byutvikling klima og miljø Henning Warloe Bergen kommune Avfallspolitikken Marked eller monopol Avfall Norge og Norsk Industri ønsker velkommen til Arendalsfrokost tirsdag 18 august kl 08 30 i Cafe Victor Spørsmålet som stilles er i hvilken grad marked eller monopol skal styre avfallspolitikken i årene som kommer Avfall Norge ønsker et godt regulert marked med like konkurransevilkår med en standardisering og enhetlig forståelse av regelverket for offentlige anskaffelser Avfall Norge er samtidig tydelige på at det kommunale ansvaret for husholdningsavfallet må ligge fast Norsk Industri vil fronte sitt syn om at

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=40166&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  felles interesse som rammebetingelser grensekryssende transport og målemetoder for materialgjenvinning Les saken 01 07 2015 Et Avfall Norge rustet for framtiden 9 juni vedtok Avfall Norge ny formålsparagraf og nye vedtekter Vedtaket kom etter en bred prosess i organisasjonen det siste året Endringene bidrar til at Avfall Norge nå er bedre rustet til å respondere på utfordringer som avfalls og gjenvinningsbransjen ser vil komme i nær framtid Les saken 01 07 2015 Gjenvalg av styreleder og nestleder Avfall Norges Generalforsamling ble avholdt 9 juni Under valget av styret ble det lagt vekt på kontinuitet og både styreleder Kjell Øyvind Pedersen IVAR og nestleder Berit Emilie Pettersen Reno Vest ble gjenvalgt Les saken 30 06 2015 Vi gratulerer Bilbao med ISWA konferansen 2019 Renovasjonsetaten Oslo kommune og Avfall Norge var en av de fire kandidatene som søkte om å få arrangere verdenskonferansen i 2019 Sammen leverte vi en solid søknad med tittelen Make Waste Clean men Bilbao og ATEGRUS stakk av med seieren Les saken 29 06 2015 Nye hygienekrav for komposteringsanlegg godkjent Komposteringsanleggene i Norge gjør en svært viktig jobb for en hygienisk produksjon av kompost fra animalske biprodukter som for eksempel matavfall Endelig er validert metode godkjent av Mattilsynet i henhold til det nye regelverket i EU Les saken 26 06 2015 Kompetanseløftet innebærer avfallskurs på masternivå fra høsten 2015 Grunnlaget for et kompetanseløft til avfallsbransjen er lagt gjennom nylig inngåtte samarbeidsavtaler med NTNU og NMBU Les saken 22 06 2015 Høstmøtet 3 4 november 2015 Årets Høstmøtet arrangeres på Park Inn Gardermoen Husk å melde deg på Les saken 22 06 2015 Vellykket biogass satsing men potensialet tas ikke ut Enovas biogass satsing er evaluert gjennom våren 2015 og nå foreligger resultatene Enova har lykkes i å utvikle markedet for produksjon av biogass i Norge men programtilbudet bør utvides og støttenivået økes dersom potensialet skal tas ut Les saken 17 06 2015 Trusselen i øst Jeg vet et og annet om søppel Jeg har bodd og arbeidet i 20 år i en av verdens største søpledynger Russland Økologibomben truer landet mer enn atombombe Slik startet Hans Wilhelm Steinfeld sitt foredrag om den russiske tikkende miljøbomen og satte tonen for neste års avfallskonferanse AK2016 som blant annet handler om Russland økologi og nordområdene Les saken 17 06 2015 Kriminalitet er en stor utfordring Vi er naive Inspeksjoner har vist at Norge er på Europatoppen når det gjelder avvik forbundet med eksport av avfall sa Ieva Rucevska Norwegian Project Manager GRID Arendal under Avfallskonferansen Les saken 16 06 2015 Bedre utnyttelse av fosfor i Norge Fosfor er en ikke fornybar ressurs som EU i 2014 satte opp på listen over kritiske råvarer Det er samtidig et stort potensial for bedre utnytting av fosfor fra fornybare ressurser og Norge kan om ønskelig bli selvforsynt Miljødirektoratet har nå overlevert en rapport om bedre fosforutnyttelse til Klima og miljødepartementet Les saken 16 06 2015 Forbedret statistikk viser økte avfallsmengder Avfallsregnskapet fra SSB viser en fem prosent økning av den totale avfallsmengden i Norge

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&pSearchTxt=&StartRow=51&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  ISWA konferansen Avfall Norge og Oslo kommune har søkt om å arrangere den internasjonale ISWA konferansen i Oslo høsten 2019 ISWA konferansen samler rundt 1000 1500 deltakere fra avfalls og gjenvinningsbransjen over hele verden Les saken 02 06 2015 Første samling i nettverk for anskaffelser gjennomført Det foretas mange og store anskaffelser i avfallssektoren hvert år Etableringen av et nettverk hvor både de som anskaffer og de som gir tilbud kan diskutere erfaringer og forbedringer er et viktig hjelpemiddel for å oppnå dette Les saken 02 06 2015 EU ønsker innspill på utvikling av den sirkulære økonomien EU kommisjonen inviterer alle interessenter til å gi innspill til utviklingen av den sirkulære økonomien innen 20 august Kommisjonen vil ta med innspillene i forberedelsene til en ny handlingsplan som skal presenteres i slutten av 2015 Les saken 02 06 2015 Vil avfallsmengdene i byene fortsette å vokse Renovasjonsselskapene i de store byene lager planer for fremtidens avfallsløsninger I den forbindelse ønsket de å se på utviklingen i avfallsmengdene vil se ut 10 15 år frem i tid Les saken 01 06 2015 Fosfor opp i Stortinget Rigmor Andersen Eide fra KrF stilte spørsmål til Klima og miljøministeren om resirkulering av fosfor i Stortingets spørretime 20 mai Les saken 18 05 2015 Positive signaler for biogass Avfall Norge gjør opp status Foto Shutterstock Etter at Biogasstrategien ble lagt frem høsten 2014 har det skjedd lite rundt denne I revidert statsbudsjett 12 mai ble det nå annonsert 20 millioner kroner til en ny midlertidig støtteordning til biogassbusser Avfall Norge gjør opp status Les saken 13 05 2015 Nytt system for elektronisk deklarering av farlig og radioaktivt avfall Avfallsdeklarering no er det nye systemet for elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall Systemet er nå åpent for bruk for alle som skal deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall og for mottakere av deklarert avfall Les saken 12 05 2015 Avfallskonferansen er Miljøfyrtårnsertifisert for 8 gang Avfallskonferansen har blitt miljøfyrtårnsertifisert hvert år siden 2008 Arrangør Avfall Norge og det lokale vertskapet har lagt ned mye arbeid i å dokumentere HMS relaterte tiltak for at arrangementet skulle bli godkjent også i år Roaf har tatt et ekstra ansvar for å ruste opp avfallshåndteringen under årets konferanse Les saken 12 05 2015 Drifts og mellomlederskolen nytt kull til høsten Samlingene vil bli holdt på Gardermoen og mer informasjon vil bli lagt ut på Avfall Norges kurssider om kort tid Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere er svært positive og bekrefter at kurset oppfattes som relevant i en travel arbeidshverdag Les saken 11 05 2015 Tromsø skal utnytte eget restavfall til varmeproduksjon fra 2017 I 2017 skal det stå ferdig et energiutnyttingsanlegg som skal behandles restavfall fra Tromsøs innbyggere og næringsliv Avfallsvarmen fra energiutnyttingsanlegget skal brukes i fjernvarmenettet i Tromsø og anlegget blir den største varmekilden i nettet Les saken 08 05 2015 God Jord lansert Avfall Norge har lansert sitt to årige prosjekt God Jord Prosjektet begynner med en forbrukerkampanje for å opplyse forbrukere om kompostbaserte jordprodukters fortrinn framfor

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&pSearchTxt=&StartRow=76&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  kommer til å dekke en flate på nesten 6000m2 Husk å melde deg på innen 30 april Les saken 04 03 2015 Støtt kampen mot marin forsøpling bli medlem av Hold Norge rent Avfall Norge oppfordrer sine medlemmer til å støtte kampen mot marin forsøpling og melde seg inn i Hold Norge rent Les saken 03 03 2015 Høringssvar til poseavgiften Avfall Norge har avgitt høringssvar i forbindelse med innføring av poseavgift Vi mener konsekvensen ved innføring av avgiften burde vært bedre utredet og at innføringen bør evalueres for å avdekke eventuelle uønskede miljøeffekter Les saken 03 03 2015 Produsentansvaret for emballasje forskriftsfestes Miljødirektoratet har fått i oppdrag å forskriftsfeste produsentansvaret for emballasje Les saken 02 03 2015 Validering av komposteringsanlegg nye rapporter Avfall Norge gjennomførte i 2014 et større prosjekt for at komposteringsanlegg i Norge skal kunne tilfredsstille hygienekravene i en ny EU forordning 142 2011 Rapportene ble oversendt Mattilsynet og Veterinærinstituttet 17 november 2014 og publiseres nå på våre hjemmesider Les saken 02 03 2015 Sikkerhet på agendaen Helse miljø og sikkerhet i forbindelse med avfallshåndtering har alltid vært et prioritert område Nå er det imidlertid økt fokus på sikkerhetsaspektet Avfall Norge er på banen Les saken 02 03 2015 God jord et prosjekt for å øke verdien av kompost Avfall Norge besluttet 25 februar å igangsette prosjektet God jord Prosjektet er toårig og har som mål å øke etterspørselen etter kompostbaserte jordprodukter og følger opp forslaget om å utarbeide en nasjonal plan for utfasing av torvuttak Les saken 17 02 2015 En samlende bransjeforening Avfall Norge har i januar hatt møter med medlemmene om organisasjons utviklingsprosessen som er i gang i organisasjonen Vi trenger en felles bransjeorganisasjon som både private og kommunale aktører kan føle seg hjemme i sier styreleder Kjell Øyvind Pedersen Les saken 17 02 2015 Bransjedugnad for høyere utdanning innen avfall Færre studenter og nedbygging av undervisningstilbud på avfall innen høyere utdanning bekymrer avfallsbransjen Les saken 12 02 2015 Målrettet informasjon økt kildesortering Målrettet informasjon om kildesortering viser seg å ha en positiv effekt Avfall Sør AS GreeNudge og NILF står bak prosjektet i Kristiansand Resultatene ble presentert på Avfall Norges Gjenvinningsseminar 4 5 februar i år Les saken 09 02 2015 Poseavgiften på høring Toll og avgiftsdirektoratet har sendt ut forslag til avgift på poser av plast og papir på høring Høringsfristen er 27 februar Les saken 06 02 2015 Regjeringen varsler handlingsplan om miljøgifter Regjeringen uttaler at de ønsker å stanse utslipp og spredning av miljøgifter innen 2020 Les saken 05 02 2015 Tilsynsaksjon mot behandlingsanlegg for farlig avfall Miljødirektoratet vil gjennomføre en omfattende tilsynsaksjon mot behandlingsanlegg for farlig avfall i 2015 Les saken 30 01 2015 Rekruttering Oljebransjen inviterer avfallsbransjen til dialog Avfall Norges direktør Nancy Strand er invitert til Petro Medias miljøkonferanse 10 11 mars for å fortelle om fremtidens kompetansebehov i avfalls og gjenvinningsbransjen Les saken 30 01 2015 Guri Melby kommer til Gjenvinningsseminaret 2015 Byråden for Miljø og samferdsel i Oslo kommune vil snakke om troen på en

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&pSearchTxt=&StartRow=101&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  12 2014 Biogass på agendaen Biogassbusser sparer miljøet og gir vesentlig mindre støyplager dette bør hensyntas i regjeringens kollektivhandlingsplan Les saken 10 12 2014 Behandling av isolerglassruter på kommunale mottak kan øke gjenvinningsgraden Avfall Norge har i samarbeid med Remiks og Multiconsult utredet mulighetene for å videreutvikle og forenkle dagens løsning med mottak og håndtering av isolerglassruter I dag må disse sendes til godkjent behandlingsanlegg for farlig avfall Les saken 09 12 2014 Gjør ekstra stas på Miljøagentenes batterijegere 5 25 mars 2015 er det duket for den tredje årlige batterijakten i regi av Miljøagentene Over 10 000 4 klassinger over hele Norge vil i denne perioden samle inn flest mulig batterier for å gå til topps i konkurransen Les saken 08 12 2014 Avfall Norge foreslår nasjonal plan for utfasing av torvuttak Torv regnes som en fossil ressurs i klimasammenheng Når den tas ut fra myr blir CO2 frigitt i store mengder Avfall Norge foreslår en nasjonal plan for utfasing av torvuttak og innfasing kompostjord etter modell fra Storbritannia Les saken 03 12 2014 Økt etterspørsel etter kompost og biorest Nå foreligger resultatene fra Avfall Norges kartlegging av produksjon og bruk av kompost og biorest og produkter basert på disse Undersøkelsen viser en svært positiv utvikling i etterspørselen etter disse produktene sammenlignet med for to år siden Les saken 03 12 2014 Ombruk kan dekkes over avfallsgebyret likevel Miljødirektoratet varsler endring i veilederen for beregning av avfallsgebyr Les saken 28 11 2014 Uklar veileder for beregning av avfallsgebyr Veilederen understreker behovet for en helhetlig gjennomgang av norsk avfallspolitikk Les saken 25 11 2014 Bekjempelsen av marin forsøpling styrkes 24 november ble Hold Norge Rent en uavhengig forening som skal arbeide med forebygging og opprydning av forsøpling Samtidig ser det ut til at regjeringen øker satsingen på opprydning langs den norske kysten Les saken 24 11 2014 Sundtoft vil be Klimadirektoratet se på meningsløs eksport av norsk avfall Dette er meningsløst sier Per Rune Henriksen stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet om norske kommuners eksport av restavfall bort fra norske forbrenningsanlegg Klima og miljøminister Tine Sundtoft ber nå Miljødirektoratet se på saken Les saken 24 11 2014 Miljøagentene forbereder en ny batterijakt i mars I 2014 leverte 42 av batterijegerne funnene sine på miljøstasjoner over hele Norge Totalt ble det samlet inn nesten 66 tonn batterier og av disse kan vi altså anta at rundt 27 tonn ble levert på miljøstasjonene Les saken 18 11 2014 Seminar for avfallsanlegg med tillatelse fra fylkesmannen Miljømyndighetene og bransjeorganisasjonene arrangerer et seminar for avfalls og gjenvinningsanlegg med tillatelse fra fylkesmannen Programmet er nå klart Les saken 14 11 2014 Avviksrapport for håndtering av farlig avfall Avfall Norge har i samarbeid med Cowi kartlagt hvilke avvik som oftest oppstår på avfallsmottak og årsakene til dette Arbeidet omfatter en gjennomgang av avvik dokumentert i 66 rapporter fra Avfall Norges medlemsbedrifter Kartleggingen ble igangsatt etter Fylkesmannens tilsynsaksjon for håndtering av farlig avfall høsten 2013 Les saken 14 11 2014 Avfall Norges innspill til regjeringens budsjettforslag Avfall Norge er meget

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&pSearchTxt=&StartRow=126&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  alternative metoder for kompostering etter at overgangsordninger for komposterings og biogassanlegg er opphevet Les saken 01 10 2014 Kampanjenytt pressemelding elektriske leker Kampanjen 2014 om miljøfarlig avfall fortsetter ut året Vi oppfordrer medlemmene til å benytte den siste pressemeldingen som er skrevet om elektriske leker Mange har tatt tak i den og sendt til lokale redaksjoner og vi har allerede sett noen fine saker i media Les saken 17 09 2014 EU foreslår kildesortering av matavfall I sitt forslag til nye mål og virkemidler i avfallspolitikken foreslo EU kommisjonen i sommer å kreve kildesortering av matavfall innen 2025 Les saken 08 09 2014 Ny forskrift om avfallsgebyr er fastsatt Les saken 08 09 2014 Avfallsgebyr til besvær Klima og miljødepartementet har varslet at de etter krav fra EFTAs overvåkningsorgan ESA er i ferd med å forskriftsfeste et nytt nasjonalt regelverk for beregning av avfallsgebyr Forslaget til ny forskrift går lenger enn ESA krever og vil ramme både norske husholdninger og norsk industri Les saken 21 08 2014 Nye regler for animalske biprodukter Overgangsordningene for komposterings og biogassanlegg som behandler matavfall og annet organisk avfall opphører 1 september Les saken 21 08 2014 Lyst til å bidra i Avfall Norges faggrupper Kunne du tenke deg bedre innsikt i avfallsbransjen og liker du erfaringsutveksling Flere av Avfall Norges faggrupper ønsker seg nye og engasjerte medlemmer Les saken 20 08 2014 Flere store biogassprosjekt på vent Det foreligger i dag planer for biogassanlegg i flere norske byer men flere er satt på vent i påvente av bedre og mer forutsigbare rammebetingelser Dette gjelder eksempelvis Trondheim og Tromsø Les saken 20 08 2014 Biogass Tilskuddsordning på høring Tilskuddsordningen er svært viktig for en rekke biogassanlegg i Norge Den omhandler bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon Les saken 19 08 2014 Fremtidens sorteringsanlegg åpnet på Skedsmo

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pIsArchive=1&pArticleCollectionId=2556&pSearchTxt=&StartRow=151&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive •