archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Norsk avfallspolitikk - Veien fra deponi til ressurs | Avfall Norge:
  siste 30 årene har avfall gått fra å være et rent forurensingstema til å representere viktige sirkulære råvarer og miljøvennlige energi og varmekilder Man har gått fra å snakke om resirkulering og utnyttelse av avfallsstoffer til avfallsforebygging kretsløp fremtidens råvarer Dagens system for avfallshåndtering har blitt formet gjennom en rekke offentlige utredninger stortingsmeldinger og politiske strategier Parallelt med utformingen av avfall som politikkområde har avfallsbransjen vokst og utviklet seg og oppgavene i avfallsbransjen utføres i dag av både offentlige og private aktører Avfallsbransjen tar i dag hånd om over 11 millioner tonn norsk avfall per år sysselsetter over 8000 mennesker og har en årlig omsetning på over 22 milliarder kroner Kjennskap til egen historie Avfall Norge har sett behovet for en oversikt over viktige hendelser som viser utviklingen av avfallsbransjen sier Henrik Lystad fagsjef i Avfall Norge En slik oversikt kan være et verktøy i kunnskapsoverføring og sikring av felles forståelse for hvordan dagens lovverk har blitt til og hvilke politiske føringer som står bak dagens avfallshåndtering sier Lystad Fagrapporten vil både kunne være aktuell å bruke som en del av opplæringen av nye medarbeidere i bransjen og som et ledd i kompetanseoverføring for andre interessenter som er direkte eller

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39996&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Europa diskuterer sirkulær økonomi | Avfall Norge:
  høringer inviterte kommisjonen til høringsmøte med 700 deltakere Høringen bar preg av at det er stort engasjement rundt den sirkulære økonomien i EU Kommisjonen var selv overrasket over den enorme responsen på høringsmøtet og måtte avvise mange på grunn av plassmangel EUs visepresident Frans Timmermanns gjorde det i sin åpningstale klart at EU mener alvor med den sirkulære økonomien og at økt ressursutnyttelse fra avfall vil være en sentral del av dette men langt fra alt Utgangspunktet er ikke bare er å gjøre det rette for miljøet Utgangspunktet er at den sirkulære økonomien er det eneste rette å gjøre på lang sikt for strukturen i den europeiske økonomien Ambisjonene er helt tydelig også å danne grunnlag for økt konkurransedyktighet for europeisk industri og servicenæringer og dermed legge til rette for flere arbeidsplasser Se streaming fra seansen i kommisjonen klikk her Timmermanns fra ca 2 min Følgende høringer pågår per i dag omkring sirkulær økonomi i kommisjonen En generell konsultasjon om den sirkulære økonomien Link http ec europa eu environment consultations closing the loop en htm closing 20 th August Høring om Waste Markets in the European Union Link http ec europa eu environment consultations waste market en htm closing 4th

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39991&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Økt innsats for kompostering og biogass i Europa | Avfall Norge:
  ARTIKKELEN Fotograf Johnny Syversen Avfall Norge deltar i det europeiske nettverket for komposterings og biogassanlegg ECN Henrik Lystad overtar nå styreledervervet se bildet over Fotograf Johnny Syversen European Compost Network ECN er den ledende europeiske organisasjonen for biologisk behandling av organisk avfall både kompostering og produksjon av biorest og biogass Avfall Norge har siden opprettelsen vært nasjonalt medlem og deltatt aktivt i organisasjonen Ved generalforsamlingen 24 juni ble Henrik Lystad valgt til styreleder for en periode på tre år ECN fungerer ikke ulikt Avfall Norge med utstrakt bruk av nettverk og arbeidsgrupper For øyeblikket er det tre arbeidsgrupper det satses på European Policy Work Quality Assurance for Compost and Digestate Integrated Biowaste Management Eastern and Starting Countries Arbeidet i ECN gir Avfall Norge og våre medlemmer en svært god tilgang på tilrettelagt informasjon og en unik mulighet til å være med å videreutvikle denne viktige delen av avfallsbransjen i Europa sier Nancy Strand Vi er derfor svært fornøyde med at vår fagsjef har blitt valgt til å ha ansvar for dette arbeidet Jeg vil oppfordre de av våre medlemmer som har interesse av det til å benytte muligheten og ta aktivt del i ECNs arbeid Les mer om ECN her

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39985&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nordisk avfallssamarbeid på Island | Avfall Norge:
  landene Avfall Norges styre stilte med en sterk kvinnedelegasjon i en ellers mannsdominert forsamling Toril Borvik Renovasjonsetaten Oslo kommune Berit Pettersen Reno Vest og Elisabeth Haukaas Bjerke Glør i tillegg til direktør i Avfall Norge Nancy Strand Vi ser mange felles utfordringer og et stor potensiale for læring på tvers av de nordiske og særlig de skandinaviske landene understreker styremedlem Berit Pettersen Noen punkter på agendaen var av særlig interesse under møtet på Island Det er behov for en felles målemetode for materialgjenvinning og de nordiske landene vil gjennom Municipal Waste Europe ta initiativet til at det beregnes konkrete eksempler av ulike målepunkter som et innspill til videre debatt Et annet tema var utvikling av gode rammebetingelser for at avfallshåndtering skal få en tydeligere posisjon i samfunnsplanleggingen En gjennomgang av de nordiske landenes lover og forskrifter for areal og byplanlegging kan være interessant for å sikre at avfall inkluderes i byutvikling og byggeprosjekter på et tidlig stadium Energiutnyttelse av avfall og transport av restavfall på tvers av grensene sto også på dagsorden Den nordiske debatten går blant annet på om utviklingen går i retning av at restavfall og matavfall også vil bli betraktet som avfallstyper som skal fungere i et

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39981&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge lanserer blogg om avfall og ressurser | Avfall Norge:
  miljødebatten Vi er strålende fornøyde med gjennomføringen av en meget vellykket avfallskonferanse på Romerike i juni Med godt over 1000 deltakere satte vi ny rekord Årets konferanse satte den sirkulære økonomien på dagsorden i avfalls og gjenvinningsbransjen i Norge EUs nye politiske retning ble diskutert både fra scenen og i salen med stort engasjement De av oss som har fulgt avfallspolitikken i flere tiår ser at den sirkulære økonomien i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39983&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Et Avfall Norge rustet for framtiden | Avfall Norge:
  samlet for å bli hørt Europa forbereder innføring av den sirkulære økonomien og varsler om strengere krav til materialgjenvinning Den norske avfalls og gjenvinningsbransjen vil ha en sentral plass i et samfunn med økt bevissthet om ombruk gjenbruk og gjenvinning og må stå samlet for å nå felles mål For å få politisk innflytelse og bli relevant der viktige beslutninger blir tatt trenger vi en organisasjon som kan opptre på vegne av hele avfalls og gjenvinningsbransjen understreker styreleder Kjell Øyvind Pedersen Vi har utarbeidet en ny plattform som legger føringer for Avfall Norges videre arbeid fortsetter han Pedersen presiserer blant annet at Avfall Norge fortsatt skal arbeide for at det offentlige ansvaret skal bestå men at de nye vedtektene sidestiller kommunale og private medlemmer Slik lyder Avfall Norges nye formålsparagraf Den nye formålsparagrafen lyder som følger Avfall Norges formål er å fremme en samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse av avfall i tråd med avfallshierarkiet Vedtektene utdyper organisasjonsendringen og omfatter tre sentrale elementer Medlemmene rangeres ikke lenger etter om hvorvidt de er kommunale eller private alle hovedmedlemmer har stemmerett og kan velges inn i styret forslag til ny kontingentstruktur vil bli lagt frem under Generalforsamlingen 2016 inntil videre benyttes gjeldende struktur Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39980&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Gjenvalg av styreleder og nestleder | Avfall Norge:
  både styreleder Kjell Øyvind Pedersen IVAR og nestleder Berit Emilie Pettersen Reno Vest ble gjenvalgt Valgkomiteens leder Pål A Sommernes la særlig vekt på at styret har gjort en god jobb i året som har gått og at det i den pågående endringsfasen Avfall Norge er inne i er svært viktig med kontinuitet Alle styremedlemmer ble gjenvalgt Derimot kan vi rapportere om tre nye varamedlemmer Øystein Solevåg Årim Sigleif Pedersen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39979&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vi gratulerer Bilbao med ISWA-konferansen 2019 | Avfall Norge:
  å komme tettere inn på ISWA som organisasjon Det globale bransjeperspektivet blir stadig viktigere Avfall Norge er medlem av det verdensomspennende ISWA nettverket ISWA har 1400 medlemmer i mer enn 100 land Les mer om ISWA her Avfall Norge setter stor pris på samarbeidet med de organisasjonene og institusjonene som har støttet søknaden og vil gjerne takke Renovasjonsetaten Oslo kommune Avfall Sverige Dakofa og København By Universitetet i oslo Norsk

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39971&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive