archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • - Riv gjerdene | Avfall Norge:
  å la kommunene bestemme selv om de skal håndtere næringsavfallet i egen regi sa Holmås Holmås advarte mot ansvarspulverisering og argumenterte for at dette kan gå ut over investereringer i infrastruktur I det øyeblikket du pulveriserer ansvaret og ikke lenger har muligheten til å gi forutsigbarhet så risikerer du at muligheten for å gjøre denne typen store investeringer fullstendig faller vekk sa Holmås Det er mange som snakker om sirkulær økonomi og det grønne skiftet Jeg er mindre imponert over regjeringen og mer imponert over mange kommuner Vil stanse svenskesuget Arbeiderpartiet Åsmund Aukrust sluttet seg til kritikken av regjeringen og mente at mer markedsretting i bransjen er feil vei å gå I dag er det et kjempeparadoks at det går titusner av trailere fra Oslo til Sverige med avfall som de hånderer i Sverige i stedet for at vi kunne gjort det her hjemme i Norge hvor vi har ledig kapasitet Det er et resultat av at vi har latt markedet få styre for mye tordnet Aukrust Han viste til hvordan Bergen kommune har begynt å sende avfallet utelands i stedet for å håndere det selv Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima og miljødepartementet svarte på kritikken Han viste til at regjeringens politikk ligger fast og at kommunene også skal ha ansvaret for hushodningsavfallet også i framtiden Vi har ingen planer om å endre dette men vi har bedt Miljødirektoretatet se på bransjen som helhet for å se om den kan bli enda mer effektiv sa Lunde Kan gjøre mye for miljøet Venstres Ola Elvestuen som ankom debatten ni minutter på overtid benyttet anledningen til å trekke fram den offensive miljøsatsingen til Oslo kommune Det som er viktig her er å utnytte avfallet så godt som mulig med tanke på miljøet Avfall er en kjempeviktig ressurs Markedstankegang må ikke gå

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39811&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Fra bananskall til biogass | Avfall Norge:
  høyteknologiske anlegg for avfallshåndering Vi har verdens største optiske sorteringsanlegg på Haraldrud og verdens mest moderne anlegg i sitt slag for håndering av organisk avfall forklarer overingeniør Espen Govasmark ved Romerike Biogassanlegg Anlegget på Nes åpnet i desember 2012 Anlegget omdanner matavfall til biogass og gjødsel gjennom termisk hydrolyse THP som er en steriliseringsprosess Matavfallet blir kvernet vasket og så utsatt for høyt trykk og temperatur Biogassen oppstår når bakterier spiser matavfallet og substratet blir til gjødsel Norsk teknologi Mye av teknologien som benyttes ved anlegget er utviklet av det norske selskapet Cambi Gjennom THP prosessen får man ut langt mer enn det man ellers ville gjort forklarer Mats Borgersen fra Cambi Asker selskapet har på få år blitt verdensledende på håndtering av matavfall og slam Firmaet har levert 50 anlegg verden over men anlegget på Nes i Romerike er det største og mest avanserte anlegg for behandling av våtorganisk avfall så langt Det har vært krevende Vi har gått i utrådd mark med dette anlegget Selv om flere av stegene i prosessen er velprøvde har det allikevel vært en utfordring å få alt til å fungere sammen sier Borgersen Utgjør en stor miljøforskjell Energigjenvinningsetatens produksjon av energi plastsortering produksjon

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39806&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Innovasjonsprisen 2015 til Iris-Salten | Avfall Norge:
  Avfall Norges Innovasjonspris deles ut i forbindelse med Avfallskonferansen som går av stabelen på Gardermoen i disse dager I år var det en rekke sterke kandidater til prisen De nominerte var Fretex Norge for sin innsamlingsløsning for klær og tekstiler og Norsk Gjenvinning for å ha e tablert en ny prosess for å materialgjenvinne glass fra miljøfarlige vinduer Årets pris gikk til Salten bedriften Iris som har utviklet en unik rensemetode for sigevann fra deponier Det interkommunale renovasjonsselskapet Iris trakk det lengste strået Dette er svært gledelig Sigevann fra deponier er et stort miljøproblem og det ligger et stort potensial i å rense det bedre sa representanter fra bedriften under utdelingen Juryens begrunnelse Vinneren av årets innovasjonspris har utviklet en løsning som kan få stor betydning for avfallsbehandling fremover Løsningen har gitt positive miljøresultater og en rekke andre virksomheter har tatt i bruk eller vurderer å ta i bruk teknologien Det er ekstra positivt at man har etablert et nytt selskap som kan gi økt verdiskaping både i regionen og nasjonalt Vinneren er Iris Salten og deres datterselskap Mivanor Årets største begivenhet for avfalls og gjenvinnings bransjen 9 11 juni er rundt tusen deltagere samlet på årets avfallskonferanse på Gardermoen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39805&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Først i Norge | Avfall Norge:
  Av Stein Vegar Leidal ØRAS Hagejord er først ute med godkjenning av matavfallsbasert kompostjord fra gjenvinningsanlegg til økologisk dyrking Dette ifølge Mattilsynet som nylig inspiserte anlegget og produksjonen Av Stein Vegar Leidal Det lukter bare jord konstaterer Espen Elstad fra Fjellvar AS til høyre med nesa godt nede i jordprøven Arild Snekkerhaugen t v i bildet har tatt ut Driftssjef Arild Snekkerhaugen slapp i dag nyheten om at kompostjorda som produseres på Øvre Romerike Avfallsselskap IKS ØRAS anlegg på Dal Skog tilfredsstiller dagens EU krav og den nye norske valideringsmetoden Anledningen var Avfallskonferansens fagtur Omtrent 20 interesserte tilhørere fulgte presentasjonen og senere omvisningen på anlegget Kompostjord siden 1998 Vi startet opp med kompostering av mat og hageavfall i 1998 og i 2008 investerte vi i et trommelkomposteringsanlegg Dette gir oss en kapasitet på oppunder 3 000 tonn hagejord per år noe som omtrent tilsvarer mengden matavfall våre ca 30 000 abonnenter sorterer ut i grønne poser opplyste Snekkerhaugen Økologiske dyrkere og hageentusiaster har ifølge OIKOS Økologisk Norge lenge etterspurt et bredere tilbud av kompostjord Et slikt finnes nå hos avfallsselskapet på Øvre Romerike Søknad til Debio om å få benytte det beskyttede Ø merket er på vei ØRAS Hagejord er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39801&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  i Ålesundregionen fra mandag 12 til lørdag 17 oktober Les saken 07 10 2015 Taktskifte i EUs avfallspolitikk EU løfter avfallspolitikken høyt opp på den politiske agenda Det globale råvarekappløpet er i gang og mye av råvareproduksjonen foregår utenfor Europa Les saken 07 10 2015 Regjeringen senker ambisjonene for gjenvinning Les saken 07 10 2015 Styremøte 29 september Avfall Norge samlet seg til det første styremøtet etter at generalforsamlingen gikk inn for nye vedtekter i juni Styret understreker at Avfall Norge skal fremme innovasjon og utvikling av bransjen og samtidig bevare den faglige bredden og kvaliteten som er Avfall Norges varemerke Les saken 01 10 2015 Status norsk biogassproduksjon 2015 Avfall Norges bioseminar ble avholdt på Hunderfossen 24 25 september Her ble den årlige kartleggingen av norske biogassanlegg og nye prosjekter lagt frem Denne viser at det er ingen nye prosjekter siden 2014 Samlet biogassproduksjon i Norge nærmer seg 600 GWh 0 6 TWh Til sammenligning produserer Sverige 1 8 TWh hvorav 60 går til transportsektoren Les saken 30 09 2015 Refusjon av kostnader ved transport og behandling av marint avfall Avfall Norge kommer i løpet av kort tid til å invitere involverte til å sende inn søknader om refusjoner for kostnader knyttet til transport og behandling av avfall fra strandrydding Les saken 30 09 2015 Miljøkrav i offentlig kjøp av kjøretøy Regjeringen har til høring forskrift om energi og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport Forskriften er en implementering av EU direktiv 2009 33 Avfall Norges svarer på høringen at vi mener forskriften er for lite ambisiøs og mener Norge bør gå lengre enn det EU her legger opp til Les saken 29 09 2015 Endringer i forskrift om behandling av farlig avfall Kommunene må blant annet sørge for kostnadsfri innsamling av mer farlig avfall fra husholdninger under den nye forskriften som inntrer 1 januar 2016 Les saken 29 09 2015 Utvidet Produsentansvar i Norge En ny forskrift om produsentansvar på emballasje må samsvare med EUs emballasjedirektiv og tydeliggjøre ansvarsfordeling mellom kommuner produsenter og avfallsselskap Det betyr endringer i alle ledd av verdikjeden Les saken 16 09 2015 God Jord introdusert i Europa Markedet etterspør miljøvennlige alternativ til torv Norge trenger en nasjonal plan for å fase ut bruken av torv slik Storbritannia har Les saken 15 09 2015 ISWA 15 World Congress i Antwerpen Sist uke gikk ISWAs International Solid Waste Association verdenskongress av stabelen i Antwerpen Avfall Norge var på plass sammen med 1250 deltakere fra over hele verden Les saken 07 09 2015 Store verdier forsvinner til Sverige Avfall er morgendagens råvarer Norske husholdninger er flinke til å kildesortere men vi kan bli mye flinkere Les saken 02 09 2015 Her får du kjøpt god jord Kompostjord bør erstatte jord fra torv til hagen Avfall Norge viser deg hvor du kan kjøpe god jord Les saken 25 08 2015 Et hensiktsmessig skille Avfall Norges direktør Nancy Strand tok opp spørsmålet om det er hensiktsmessig å opprettholde skillet mellom husholdningsavfall og næringsavfall under Arendalsuka Les

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pSearchTxt=&p&pArticleCollectionId=2556&pSearchTxt=&pIsArchive=1&StartRow=26&pPageNumb=1 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Slik kan den sirkulære økonomien sikre grønn vekst | Avfall Norge:
  skape mange nye arbeidsplasser Avfalls og gjenvinnings bransjen har lenge vært opptatt av å sette et søkelys på de uutnytte de ressursene i avfallet Problemet er at det i dag ikke er lønnsomt å utnytte dem Dette er sirkulær økønomi I en sirkulær økonomi er målet å beholde verdien i materialer så lenge som mulig Dette kan blant annet gjøres gjennom smartere produktdesign og bedre gjenbruk Målet er en bedre forvaltning av naturressursene og reduserte klimagassutslipp Politikerne må komme på banen I dag kommer størsteparten av verdens råvarer fra jomfruelige ressurser Mange av dem er ikke fornybare og verden er i ferd med å gå tom for flere jordmetaller som gull og molybden Dette er åpenbart ikke bærekraftig på sikt For at vi skal kunne ta steget over i en sirkulær økonomi må politikerne begynne å tenke mer helhetlig sier Strand Alle er enige om at vi det haster med å ta steget over fra en fossil til en fornybarøkonomi I avfallsbransjen er vi offensive fordi vi ser at det er et stort uutnyttet potensial Vi må slutte å snakke om avfallsbehandling Avfall er råvarer som ikke er tatt i bruk sier Strand Strand mener at politikerne må legge større press på produsenter Politikerne må stille strengere krav til industrien slik at de begynner å ta mer ansvar Produkter bør designes med tanke på at de skal gjenbrukes På den måten er det mulig å utnytte ressursene langt bedre enn det som er tilfellet i dag Mer midler til forskning er også nødvendig selv om mye av den nødvendige teknologien allerede finnes Vi vet at bedre ressursutnytting kommer til å bli mer lønnsomt men vi trenger hjelp av offensive politikere i startfasen sier Strand Trenger virkemidler for økt materialgjenvinning Når det gjelder forbrenning er Norge helt i Europa toppen Kun

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39768&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall er fremtidens råvare | Avfall Norge:
  Selvfølgelig ikke Spørsmålet er galt stilt Viktige aktører i avfalls og gjenvinningsbransjen svarer på Aftenpostens kritiske artikkel om gjenvinning og miljøeffekt Foto Johnny Syversen Les innlegget i Aftenposten her http www aftenposten no meninger debatt Avfall er fremtidens ravare 8046770 html De følgende bransjeaktører har skrevet artikkelen Nancy Strand Avfall Norge Erik Osmundsen Norsk Gjenvinning Norge AS Olaf Brastad Bellona Jaana Røine Grønt Punkt Norge Pål A Sommernes Oslo kommune

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39764&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Gjenvinning til biogass gir best miljøeffekt | Avfall Norge:
  Dette gjelder både i et klima og energiperspektiv og med tanke på resirkulering av viktige næringsstoffer som f eks fosfor Sammenlignet med forbrenning vil matavfall som går til produksjon av biogass til drivstoff og biorest til gjødselformål gi en besparelse i klimagassutslipp på 296 kg CO2 per tonn matavfall Biogassproduksjon gir også størst besparelse av bruk av fossile energiressurser http ostfoldforskning no uploads dokumenter publikasjoner 735 pdf Avfallsregnskapet fra 2012

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39762&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive