archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avfallskonferansen2015: 990 påmeldt | Avfall Norge:
  Avfall Norges innovasjonspris belønner innsats som fremmer utvikling av avfallsbransjen Juryen mener de tre nominerte bidrar positivt til dette Fretex er nominert for en innsamlingsordning i samarbeid med Posten Norsk Gjenvinning for materialgjenvinning av isolerglassruter og Iris Salten for en ny metode for rensing av sigevann Juryen består av direktør i Avfall Norge Nancy Strand Inger Solberg direktør Divisjon Bærekraft Norge i Innovasjon Norge direktør i Energigjenvinningsetaten Oslo kommune Pål Mikkelsen og administrerende direktør i Remiks Bård Jørgensen Innovasjonsprisen deles ut til enkeltpersoner eller bedrifter som arbeider med ulike aspekter innen teknologi og tjenester økonomi og markedsforhold samt systemer og konsepter Konferansen streames live Foredrag og underholdning i plenum streames live Du kan se hva som skjer på scenen via konferansens nettsider www avfallskonferansen no eller konferanseappen AK2015 som lastes ned på mobiltelefon via Google Play eller App Store Søk etter Avfallskonferansen Tidspunktene for streamingen er 10 juni 0900 1100 og 1600 1700 11 juni 0900 1030 og 1300 1400 Utstillingen åpnet for besøkende Nytt av året er at vi oppfordrer utstillerne til å invitere med seg gjester og det helt gratis Per i dag har vi registrert 102 besøkende til utstillingen i tillegg til 886 ordinære deltakere Det betyr

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39748&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Fortsatt behov for avfallsforbrenning i 2030? | Avfall Norge:
  2015 For å kartlegge utviklingen i avfallsmengder og behovet for energiutnyttelse fram mot 2030 har Avfall Norge bestilt en rapport fra Mepex Consult AS Utgangspunktet har vært å oppnå høyest mulig andel materialgjenvinning basert på kildesortering og maskinell ettersortering og dermed lavest mulig andel restavfall Resultatene viser at behovet for energiutnyttelse av restavfall med det mest realistiske scenariet for utvikling av avfallsmengder vil være noenlunde uendret fram mot 2030 Dette

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39742&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Hva er potensialet for materialgjenvinning i Norge? | Avfall Norge:
  husholdningsavfall og lignende kommunalt avfall innen 2030 Pakken som inneholdt forslag til endrete mål for avfallspolitikken i Europa circular economy blir relansert i løpet av 2015 For å kartlegge hva potensialet for materialgjenvinning av husholdningsavfall er i Norge har Avfall Norge bestilt en rapport fra Mepex Consult AS Resultatene viser at 39 av norsk husholdningsavfall i 2013 ble utsortert for materialgjenvinning inkludert biologisk behandling Potensialet med bruk av best practice og kjent teknologi er vurdert til å være 54 i 2030 Undersøkelsen har tatt for seg avfallsstrømmene i 2013 fra husholdninger og materialregnskap fra en rekke kommuner Dette er satt sammen til en beregning av nasjonale andeler materialgjenvinning for ulike avfallstyper Derfra er SSBs fremskrivninger for avfallsmengder mot 2030 sammenholdt med vurderinger av hva som er mulig å oppnå av materialgjenvinning av ulike typer husholdningsavfall Til dette er det brukt en vurdering av beste resultater for kildesortering i kommuner og det som ser ut til å være mulig å oppnå med maskinell ettersortering Avfallstype Returandel 2013 Potensial 2030 Andel utsortert ulike typer husholdningsavfall til materialgjenvinning 2013 og 2030 potensial Matavfall 42 5 70 Papir og papp 79 2 93 Plast totalt 23 6 65 Glassemballasje 66 3 85 Metall eks

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39741&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vi styrker den avfallsfaglige kompetansen ved to universiteter | Avfall Norge:
  universitetsnivå Samtidig opplever vi at utdanningstilbudene gradvis har blitt redusert de siste årene Avfall Norge og Avfallsforsk har derfor etablert prosjektet Kompetanseløftet 2020 Prosjektet har som formål å opprette to professor II stillinger knyttet til Norges miljø og biovitenskapelige universitet NMBU i Ås og Norges teknisk naturvitenskapelige universitet NTNU i Trondheim samt en koordinator i 60 prosents stilling Begge de to institusjonene er godt i gang med tilrettelegging De sju

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39732&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Økt interesse for avfall og gjenvinning | Avfall Norge:
  mai var Avfall Norges administrerende direktør Nancy Strand invitert av Sopra Steria til å en presentere avfalls og gjenvinningsbransjen og de utfordringer og muligheter bransjen står ovenfor tiden som kommer Presentasjonen omhandlet avfalls og gjenvinningsbransjen samfunnsansvaret og det grønne skriftet fra lineær til sirkulær økonomi På bakgrunn av møtet har Sopra Steria gitt innspill på hvordan de kan bli en støttespiller for Avfall Norge i arbeidet med å synliggjøre bransjens samfunnsnytte og fremme en kretsløpsbasert ressursutnyttelse av avfall Åpen innovasjonsdag En av forslagene fra Sopra Steria var å arrangere en Åpen Innovasjonsdag med fokus på det det grønne skiftet hvor aktører fra både politikken og næringslivet møtes Dette vil være en mulighet for relevante aktører å diskutere hvordan kommersielt kan utnytte avfall som råvare Sopra Steria ønsker også en idemyldring rundt hva digitalisering og teknologi kan bety for effektivisering og utvikling av bransjen i henhold til nye EU krav Vi merker en stadig økt interesse for avfalls og gjenvinningsbransje både fra andre industrielle aktører og fra konsulentselskaper sier Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge Det er positivt at bransjen oppfattes som en spennende bransje i rivende utvikling Vi ønsker flere gode hoder med på laget og tar imot alle

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39728&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Endelig løsning med Syklus | Avfall Norge:
  Norge om en kollektiv avtale om beetingelser for levering av glass og metallemballasje I januar 2015 ble forhandlingene gjenopptatt Det foreligger nå et utkast til løsning som er anbefalt av Avfall Norges forhandlingsutvalg og styret Denne saken er viktig for mange av våre medlemmer og før endelig avtale signeres vil utkast til avtale presenteres på et eget møte den 9 juni i etterkant av generalforsamlingen i Avfall Norge Avtalen innebærer

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39720&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge og Oslo kommune søker om å få arrangere ISWA-konferansen | Avfall Norge:
  konferanse som går på omgang mellom medlemsnasjoner og byer Det er en omfattende søknadsprosess og søkeren må begrunne verdien av sitt forslag for medlemmene i ISWA og samfunnet rundt Avfall Norge søker sammen med Oslo kommune ved Renovasjonsetaten om å arrangere konferansen i Oslo i 2019 under temaet Make Waste Clean Tildelingen avgjøres av styret ISWA 26 juni i år Make Waste Clean Forslaget til temaet for konferansen Make Waste Clean skal bidra til å sette samfunnsansvar på den internasjonale agendaen for avfallsbransjen Dette er også temaet for årets Avfallskonferanse i regi av Avfall Norge og er et meget aktuelt tema nasjonalt og internasjonalt Med Oslo som vertskapsby og Avfall Norges medlemmer og samarbeidspartnere i ryggen kan vi skape en flott ramme for ISWA konferansen sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Det er en fjær i hatten for oss hvis vi får muligheten til å arrangere en ISWA konferanse og det er en flott anledning til å vise frem en innovativ og fremoverlent norsk avfallsbransje Oslo er vertsskapet Det er flere gode grunner til at Oslo er en god arena for en internasjonal avfallsfaglig konferanse Oslo har som mål å være en internasjonal ledende miljøby Derfor er det viktig

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39729&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Første samling i nettverk for anskaffelser gjennomført | Avfall Norge:
  og profesjonelle anskaffelser Det skal legge til rette for møteplasser for innkjøpere og leverandører Bedre anskaffelser Avfall Norge har engasjert Bergfald miljørådgivere til å kartlegge hvordan krav til miljø og sosiale hensyn blir brukt i anskaffelser i avfallssektoren og ikke minst fulgt opp i etterkant Rapporten fra Bergfald kan lastes ned her http www avfallnorge no artikkel cfm pArticleId 39240 pArticleCollectionId 3918 I rapporten om bedre anskaffelser påpekes det to områder som kan bidra til å gjøre anskaffelsene bedre nemlig bedre samarbeid mellom innkjøperne og bedre dialog mellom innkjøperne og leverandørene Den første nettverkssamlingen var en oppstart til begge disse tiltakene På samlingen deltok både innkjøpere leverandører og konsulenter Konklusjonen etter to dager med erfaringsutveksling og diskusjon rundt temaet er Dette skal vi jobbe videre med og videreutvikle Styringsgruppe Det er etablert en styringsgruppe for nettverket som vil arbeide med å etablere en handlingsplan se på mulige prosjekter og planlegge et nytt nettverksmøte Styringsgruppen består av Bjørn Erik Rui VESAR leder Astrid Ehrlinger Renovasjonsselskapet for Drammensregionen RfD Sølvi Rønnekleiv Haugedal Asker kommune Leif Magne Hjelseng IRIS Salten Tips fra nettverkssamlingen ifm å få bedre anskaffelser Start i god tid Det er mye som skal på plass for å gjennomføre en god anskaffelse Det som skal anskaffes skal beskrives skal det f eks gjennomføres endringer i tjenestetilbudet ved inngåelse av ny kontrakt Anskaffelsesprosesser tar tid la det være rom i tidsplanen for forsinkelser klagebehandling e l Husk at leverandørene ofte har behov for mobiliseringstid for noen kontrakter opptil 10 mnd og det er lite gunstig å starte opp en ny innsamlingskontrakt i januar Etabler dialog med markedet før papirene er ferdige dialogmøter 1 til 1 anbudskonferanser Her kan du få mange tips til hva markedet faktisk kan tilby og det kan hjelpe til med å lage gode anbudsdokumenter Lag tydelige dokumenter

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39713&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive