archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EU ønsker innspill på utvikling av den sirkulære økonomien | Avfall Norge:
  pågår en veldig spennende prosess i Europa for tiden sier Nancy Strand direktør i Avfall Norge Mesteparten av råvarer vi trenger til produksjon av nye varer er allerede i omløp Avfall Norge vil gi innspill til kommisjonens arbeid og trekke frem gode eksempler fra norsk avfallshåndtering sier Strand og oppfordrer medlemmene til å sende Avfall Norge gode ideer for en sirkulær økonomi Konkurransedyktig økonomi EU vil se på avfallspolitikken og produkters fulle livssyklus i arbeidet med å utvikle en konkurransedyktig sirkulær økonomi i Europa Dette innebærer å se nærmere på intelligent produktdesign ombruk og reparasjon av produkter materialgjenvinning bærekraftig forbruk avfallspolitikk nivåer av gjenvinning smart bruk av råvarer sterkere markeder for sekundære råvarer og spesifikke sektortiltak Trenger innspill fra alle ledd i næringskjeden En av EUs representanter i arbeidet med den nye handlingsplanen Jyrki Katainen visepresident for arbeid vekst konkurransekraft sier i en pressemelding Å gå mot en mer bærekraftig sirkulær økonomi kan skape vinn vinn løsninger og gi Europa nye konkurransefortrinn Vi ønsker å presentere en omfattende handlingsplan med insentiver for både forbrukere og næringsliv slik at vi stimulerer til en mer effektiv utnyttelse av ressursene For å få til dette trenger vi innspill fra alle ledd i næringskjeden

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39712&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Vil avfallsmengdene i byene fortsette å vokse? | Avfall Norge:
  en konsulentrapport som Avfall Norge har bestilt av Mepex Rapporten ser på ulike scenarier for utvikling av mengder husholdningsavfall etter avfallstype Den bygger blant annet på fremskrivninger gjort av SSB med noen justeringer For eksempel er mengden papiravfall justert ned ettersom forbruket synker Framskrivninger knyttet til avfallsmengder gir oss ulike scenarier for avfallsutvikling sier Bente Gansum Daazenko administrasjonssjef i BIR Privat Det er viktig kunnskap i planleggingen av avfallshåndtering på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39711&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fosfor opp i Stortinget | Avfall Norge:
  arbeidet om å etablere en norsk fosforplattform initiert av Avfall Norge og Norsk Vann Departementet bad i brev av 17 oktober 2014 Miljødirektoratet gå i dialog med Norsk Vann Avfall Norge VAnnforsk og Avfallsforsk og eventuelle andre berørte for å diskutere etablering av en fosforplattform i Norge Departementet ønsket både en vurdering av behovet for en slik plattform og hva som eventuelt bør være de viktigste aktivitetene Jeg mottok nylig

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39682&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Positive signaler for biogass - Avfall Norge gjør opp status | Avfall Norge:
  mål i 2020 En slik støtteordning er nødvendig for at flere fylker kan legge inn bærekraftig biogass i sine anbud til busselskapene på kollektivtransport 20 millioner kroner i et slikt midlertidig program er en start men beløpet er for lite og gir ikke den nødvendige forutsigbarheten som er nødvendig Det bør snarest etableres en mer varig tilskuddsordning over et fast program i Enova for å utjevne merkostnaden på kjøp av biogasskjøretøy Evalueringen av Enovas biogassprogram Enovas biogassprogram ble avsluttet i 2014 og har denne våren vært oppe til evaluering av eksterne Analyse og Strategi sammen med Multiconsult Evalueringen som skal fokusere på måloppnåelse forvaltning og utforming av programmet skal være ferdig i slutten av mai Avfall Norge mener Enova gjør en god jobb i å realisere anlegg som ellers ikke ville blitt bygd I dag produseres det ca 200 GWh ved biogassanlegg fra avfall og treindustri Borregård eller 300 GWh hvis vi tar med slamanlegg som Veas og Bekkelaget Nye prosjekter som er under bygging og realisering utgjør ca 300 GWh inkl industri Norske skog Disse prosjektene er utløst av Enova støtten Imidlertid blir mye av biogassen som produseres i dag ikke utnyttet til drivstoff Staten bør derfor i større grad stimulere til bygging av infrastruktur for utnytting av biogass som drivstoff samt stimulere innkjøp av kjøretøy som benytter biogass Utlysning av midler til pilotanlegg husdyrgjødsel Et av tiltakene i Biogasstrategien var 10 millioner kroner i tilskudd til pilotanlegg for biogass og forskning i 2015 Støtten gjelder hovedsaklig for anlegg som skal teste ut andre substrater enn avfall slik som husdyrgjødsel Innovasjon Norge tar nå i mot søknader om tilskuddsmidler til både nyetableringer og til ombygging av eksisterende anlegg S øknadsfrist 15 juni Denne ordningen vil neppe utløse nye prosjekter siden biogassproduksjon fra husdyrgjødsel er godt kjent og ikke har

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39396&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nytt system for elektronisk deklarering av farlig og radioaktivt avfall | Avfall Norge:
  plikt til å levere avfallet til godkjent mottak i henhold til avfallsforskriften kapittel 11 og kapittel 16 Avfallet skal deklareres ved levering slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet for videre håndtering Samme plikter som tidligere men ikke på papir Selv om man går over fra et papirbasert til et elektronisk deklarasjonssystem er pliktene i avfallsforskriften de samme Avfallsprodusenten har deklarasjonsplikt og det skal fortsatt følge en utskrift av skjemaet med alle leveranser Mottaker av avfallet skal påse at avfallet er deklarert og sende inn skjemaet til myndighetene ved å kontrollere og godkjenne skjemaet elektronisk Det blir altså slutt på å sende inn skjemaer fysisk til myndighetene I enkelte tilfeller i dag bistår første mottaker avfallsprodusenten med å fylle ut deklarasjonsskjemaet Dette vil fortsatt være mulig i den elektroniske løsningen men det forutsetter at avfallsprodusenten gir mottaker fullmakt og at mottaker ønsker å deklarere på vegne av produsenten Vi minner likevel om at det uansett er avfallsprodusenten som har deklarasjonsplikten Det vil også være mulig å overføre deklarasjonsdata elektronisk fra virksomhetenes egne systemer til Avfallsdeklarering no og omvendt Det vil være en betydelig forenkling for virksomhetene som tar systemet i bruk Slik kommer du i gang med elektronisk deklarering Daglig leder eller administrerende direktør må først logge seg inn i Altinn og delegere Altinn rollen Energi miljø og klima til den personen i virksomheten som skal være administrator Administrator må registrere opplysninger om virksomheten i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering no blant annet opprette bedriftsprofil opprette sluttbrukere de som skal deklarere eller motta deklarasjoner eventuelt opprette fullmakter Sluttbruker får brukernavn og passord tilsendt på e post og kan deretter logge seg direkte inn i avfallsdeklarering no for å deklarere eller motta deklarasjoner Brukerveiledning finner du på www avfallsdeklarering no under veiledere Overgangsperiode I en overgangsperiode vil Miljødirektoratet opprettholde muligheten for å

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39444&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallskonferansen er Miljøfyrtårnsertifisert for 8. gang! | Avfall Norge:
  i å dokumentere HMS relaterte tiltak for at arrangementet skulle bli godkjent også i år Roaf har tatt et ekstra ansvar for å ruste opp avfallshåndteringen under årets konferanse Program og påmelding Avfallskonferansen 9 11 juni 2015 på Romerike Roaf ruster opp avfallshåndteringen Både kildesortering og avfallsreduksjon er viktige for å bli miljøfyrtårn Mange års erfaring viser at arrangementsstedenes rutiner og anretninger ikke matcher Avfall Norges krav til avfallshåndtering under Avfallskonferansen Hvert år er vi derfor nødt til å involvere det lokale vertskapet for å sikre god avfallshåndtering Både Øras og Roaf bidrar men sistnevnte har tatt ekstra ansvar for tilrettelegging og oppfølging under konferansen Blant annet er det utarbeidet en avfallsplan utstillerhallen vil bli fylt med merkede avfallsbeholdere og restavfallet vil bli sortert i Roafs nye og høyteknologiske anlegg Konferanseappen et avfallsreduserende tiltak Konferanseappen AK2015 er nå lansert og kan lastes ned via Google Play Android telefon eller Appstore Apple telefon Her finner du nyttig informasjon om konferansen Program hotellinformasjon utstillerkart deltakerlister osv Appen er utformet for at arrangøren Avfall Norge skal kunne redusere papiravfall til et absolutt minimum Vi deler nå ikke ut papir under konferansen Andre avfallsreduserende tiltak som kan nevnes er at det ikke brukes engangsservise

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39417&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Drifts- og mellomlederskolen – nytt kull til høsten! | Avfall Norge:
  Drifts og mellomlederskolen er et tilbud til deg som allerede har en faglig tilknytning til bransjen men som trenger grunnleggende lederopplæring enten som ny leder eller for å forbedre dine ledelseskunnskaper I løpet av kurset lærer du om Ledelse kultur og kommunikasjon Service og kundebehandling Bransjeforhold markedet og grunnleggende om lover og regler for drift HMS kvalitets og internkontrollsystemer forurensning vern og myndigheter Økonomistyring og arbeidsforhold Befaring på stasjoner og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39415&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tromsø skal utnytte eget restavfall til varmeproduksjon fra 2017 | Avfall Norge:
  Varme som står bak satsningen til en prislapp på en halv milliard kroner Anlegget skal plasseres på Skattøra som nærmeste nabo til Remiks Miljøpark sitt avfallsmottak og sorteringsanlegg Det er Remiks som vil levere restavfall som ikke er egnet til ombruk eller materialgjenvinning til utnyttelse i anlegget som varme for Tromsøs innbyggere og bedrifter Anlegget er av typen Weiss og skal utstyres med den mest moderne renseteknologien på markedet Dette gjør at utslippene fra anlegget blir minimale og langt under norske og internasjonale grenseverdier for denne typen utslipp Energigjenvinning fra avfall har fra før blant de strengeste industriutslippskravene i verden Anlegget får en energi kapasitet på 20 MW som tilsvarer omtrent 160 GWh år eller en brenselsmengde fra restavfall på omtrent 50 000 tonn pr år Fjernvarmesystemet har fra før en kapasitet på 70 GWh år Med dette anlegget får regionen en sårt tiltrengt kapasitet til behandling av eget restavfall og dette kan medføre at transport av store avfallsmengder over grensen til Sverige kan reduseres sier fagrådgiver Roy Ulvang i Avfall Norge Dette er en god løsning for Tromsøs innbyggere næringsliv og miljøet Alt avfall bør behandles og utnyttes nærmest mulig er det oppstår for å minimere klimabelastningene sier han

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39405&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive