archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • God Jord lansert | Avfall Norge:
  kan markedsføres som grønt og naturlig I følge Fivh er det å unnlate å opplyse om klima og miljøkonsekvensene av torvuttak å utelate vesentlige opplysninger om produktene NRK på saken NRK Kveldsnytt hadde 6 mai en reportasje om Framtiden i våre henders innklaging av hagesentrene til Forbrukerombudet I saken fremkommer det at hageeiere føler seg lurt når de går på hagesenteret og kjøper et produkt de tror er miljøvennlig Saken kan også leses på NRK nett Avfallsbransjen tar utfordringen Direktør Nancy Strand i Avfall Norge er tydelig når hun snakker om potensialet i kompostjord som produkt fra avfallsselskapene Medlemsbedriftene våre besitter både kompetanse og kapasitet til å utgjøre en forskjell utfordringen inntil nå har vært å gjøre forbrukeren oppmerksom på dette og samtidig kreves det at varene blir enklere tilgjengelige Økt gjenvinning i form av kompostering av hage og matavfall er kjempeviktig når vi tenker sirkulær økonomi og det er med på å dokumentere at avfallsbransjen er seg sitt ansvar bevisst poengterer Strand Avfall Norge og Bioforsk har tidligere kartlagt at all torven som i dag benyttes til hager kan erstattes av kompostbaserte produkter Det er også et stort potensiale i å øke produksjonen fra matavfall hageavfall og skogsbasert avfall Spennende samarbeid Nancy Strand understreker at det er spennende for Avfall Norge å samarbeide bredt som i dette prosjektet Framtiden i våre hender bidrar med kartlegging og forbrukerkampanje Sabima med faglige råd om myr og torvuttak I tillegg er de store jordprodusentene Lindum og Høst sammen med 12 andre av Avfall Norges medlemmer med i prosjektet Vi har imidlertid plass til flere deltakere i prosjektet her er det mye å hente både for deltakerne og bransjen både i form av næringsutvikling og samfunnsansvar Dette er Bioøkonomi i praksis oppsummerer Nancy Strand FAKTA OM KOMPOSTJORD Produseres på ditt lokale avfallsanlegg gjenvinningsstasjon

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39383&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Betinget positiv til omsetningspåbud med biogass | Avfall Norge:
  det ønskelig at organisk avfall husdyrgjødsel og slam utnyttes som en ressurs til produksjon av mest mulig biogass Analysene fra EUs JRC Well to Wheal viser at biogass er blant de aller beste biodrivstoffene når det gjelder klimapåvirkning I tillegg kommer effekten av redusert støy partikler og NOx i forhold til dieseldrevne kjøretøy Forslaget om å la biodrivstoff som produseres av avfall rester lignocellulose eller cellulose telle dobbelt ved beregning av måloppnåelse er positivt siden dette er råvarer som ikke konkurrerer om matproduserende landbruksjord i Norge eller andre land Avfallet oppstår uansett og bør behandles og utnyttes på en best mulig måte for klima og miljø I prinsippet er derfor Avfall Norge positive til at omsetningspåbudet kan brukes som verktøy for å stimulere til økt bruk av biogass som drivstoff Imidlertid har det oppstått usikkerhet om EØS avtalen tillater at omsetningspåbudet kan gjelde for biogass samtidig med andre gjeldende og fremtidige støtteordninger for tiltak rettet mot kjøretøy og infrastruktur for biogass Avfall Norge ber derfor Miljødirektoratet sjekke ut nærmere hvorvidt en inkludering av biogass i telleren for omsetningspåbudet kan begrense mulighetene i EØS avtalen til å gi støtte til biogass på andre måter og om det i så fall er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39285&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge etablerer nettverk for anskaffelser | Avfall Norge:
  grad komme bort i ulike typer anskaffelser Hovedvekten vil være anskaffelser som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser Tanken bak å etablere et nettverk hvor dette kan diskuteres er for å lære av hverandre for at anskaffelsesprosessens som gjennomføres skal bli så gode som mulig For å få dette til er vi avhengig av engasjerte deltakere fra både bestiller og leverandørsiden Noen medlemmer har allerede deltatt i et innledende møte

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39287&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Styremøte på Fornebu | Avfall Norge:
  hatt god dialog gjennom hele prosessen På siste styremøte ble det lagt fram gjennomarbeidede forslag til en fornyet strategi og et nytt posisjonsdokument Ambisjonen er å bygge en sterk og framtidsrettet felles bransjeorganisasjon som kan sette dagsorden og være en pådriver for en helhetlig avfallspolitikk med tydelige mål En omstilling til sirkulær økonomi og en ny bioøkonomi i Europa klimaforhandlinger og energisamarbeid vil endre forventninger og krav til avfalls og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39286&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • God Jord lanseres 30. april - torvrapport offentliggjøres | Avfall Norge:
  å heve kunnskapen hos forbrukerne om kompostens fordeler og torvens skadelige klimaeffekt Målet er å fjerne fossil torv fra butikkhyllene Det finnes gode alternativer til dagens torvprodukter Under lanseringen 30 april presenterer Avfall Norge og Fremtiden i våre hender en undersøkelse om salg av torvbaserte jordprodukter på Norske hagesentre Resultatene viser hvilke produkter norske forbrukere kjøper til hage plen og bedd Våre biologieksperter og partnere i prosjektet vil gi nyttige tips om de gode alternativene som finnes og hvor du kan få tak i dem Produsenter av kompostbasert jord vil være representert og vise frem produktene sine Endret forbrukeradferd vil gjøre en forskjell for klimaet Ødeleggelse av myr bl a gjennom uttak av torv til jordprodukter er et miljø og klimaproblem Torvmyrer inneholder store mengder karbon som har vært lagret i lang tid og som frigjøres når torven graves opp Norske myrer inneholder karbon tilsvarende 3 5 milliarder tonn CO2 tilsvarende Norges totale klimagassutslipp i 66 år I tillegg innebærer ødelegging av myr at naturmangfold går tapt og myras naturlige funksjon som flombarriere svekkes Program 30 4 14 30 14 35 Velkommen hva er God Jord Jens Måge Avfall Norge 14 35 14 45 Musikalsk innslag ved Geirr Lystrup og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39284&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Meld deg på Avfallskonferansen innen 1. mai | Avfall Norge:
  ha tilgang til program utstillerkart informasjon om utstillerne på en enkel måte før under og etter konferansen Last ned AK2015 allerede nå Konferanseappen er tilgjengelig for Android telefoner allerede nå Om kort tid og i god tid før konferansen blir den også tilgjengelig i Appstore Nye funksjoner for utstillerne Er du utstiller kan du selv legge inn informasjon om eget foretak Utstillerne som er påmeldt Avfallskonferansen 2015 vil få informasjon

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=39273&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tips til bedre renovasjonsanskaffelser | Avfall Norge:
  for utarbeidelsen av denne rapporten var å få en erfaringsinnsamling over praksis blant de ulike selskapene Spesielt sees det på oppfølging av krav stilt i anbudsdokumentene herunder miljøkrav og sosiale krav Rapporten er en del av det større prosjektet Helhetlige rammebetingelser for avfallshåndtering og har som hensikt å bidra til bedre og mer enhetlig praksis i offentlige bestillinger innen avfallshåndtering Rapporten sammenstiller erfaringer om hvordan man best kan stille krav

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=38011&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Norge energiutnytter mest i hele EU | Avfall Norge:
  I 1995 var andelen på 18 prosent og i 2013 hadde den økt til 43 prosent I hele EU regionen legges fortsatt enorme mengder avfall og ressurser på deponier hele 31 prosent og andelen som ble utnyttet til energi var 26 prosent i 2013 Til sammenligning var andelen i Norge som ble materialgjenvunnet 40 prosent og andelen som ble deponert 2 i 2013 Samtidig var Norge det landet som energiutnyttet

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=37676&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive