archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Avfall Norge vil samle hele avfallsbransjen | Avfall Norge:
  I januar arrangerer Avfall Norge medlemsmøter flere steder i landet Målet er et vedtak på Generalforsamlingen 9 juni 2015 som formaliserer intensjonen om at Avfall Norge skal være en medlemsorganisasjon for hele bransjen Program og påmelding til medlemsmøtene klikk her Allerede under Høstmøtet i 2014 presenterte Styreleder Kjell Øyvind Pedersen styrets forslag til ny formålsparagraf for Avfall Norge I praksis har Avfall Norge medlemmer fra både privat og offentlig sektor men de har ikke samme status Dette til tross for at man helt siden organisasjonen ble Avfall Norge i 2006 tidligere Norsk Renholdsverks Forening NRF har ønsket å omfavne hele bransjen Styret mener at tiden er inne for å ta et steg videre Målet er å bli en felles bransjeorganisasjon som både private og offentlige aktører kan føle seg hjemme i Da må vi ha lik stemmerett for alle medlemmer og ikke lenger en total dominans av offentlig ansatte i styret sier styreleder Kjell Øyvind Pedersen i Avfall Norge til Kretsløpet Avfall Norge ønsker å ha en god dialog med medlemmene og oppfordrer dem til å delta på informasjonsmøter ulike steder i landet Det først møte ble arrangert hos Remiks i Tromsø 9 januar deretter følger Bergen Trondheim Oslo og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36920&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Kommunikasjonsseminaret 2015 - Ikke gå glipp av Laura Galloway! | Avfall Norge:
  klikk her Merkevarebygging med Laura Galloway Galloway er byråleder i Galloway Media Group Gjennom sin rolle som kommunikasjonssjef for TED Conferences via Galloway Media Group i perioden 2006 2011 har hun blitt internasjonalt anerkjent som en eksepsjonelt dyktig kommunikasjons og medierådgiver Nå kommer hun til Norge for å dele sine erfaringer og kunnskap med oss Les mer om Galloway Laura Galloway Foto James Duncan Davidson 2011 Psykologisk innsikt om adferdsendring Avfall Norge er i gang med planleggingen av en nasjonal kommunikasjonskampanje for 2016 Dette er en bestilling fra medlemmene som de involveres i Når man planlegger en slik kampanje kan det være nyttig å vite mer om hva som utløser endring i menneskers adferd Første amanuensis i psykologi dr philos har forsket på adferdsendring knyttet til klima og miljø og skal dele sine funn og refleksjoner med oss For å lære mer om kampanjer og få inspirasjon til vårt eget prosjekt har vi invitert kommunikasjonsrådgiver Ulrika Naezer Hun skal fortelle om Gøteborg kommunes siste kampanje ved navnet Sluta sleng som handler om avfallsreduksjon Hvordan nå frem til utfordrende målgrupper Vi kjenner alle til noen målgrupper som vi stadig sliter med å nå frem til og ikke minst hvordan få dem

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36918&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Deponiavgiften er vedtatt fjernet | Avfall Norge:
  at avgiften på avfall til deponi fjernes De mener i likhet med Avfall Norge at avgiften har utspilt sin rolle etter at det ble forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall Fra 1 1 2015 behøver ikke lenger deponiene å bruke tid og ressurser på å avgjøre om avfall skal avgiftsbelegges Avfall Norge vil jobbe videre med at avfallshåndteringen skal skje på en miljø og kostnadseffektiv måte og dette inkluderer selvfølgelig

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36887&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Påmelding til Avfallskonferansen 2015 er åpnet | Avfall Norge:
  og mye mer Avfall Norge arrangerer konferansen i samarbeid med de lokale avfallsselskapene ROAF og Øras Årets tema Samfunnsansvar og industriell lønnsomhet er det gjennomgående temaet for årets konferanse Erik Wold er konferansier og debattleder 10 juni Professor Victor Normann vil bidra med å se avfallsbransjen i et samfunnsøkonomisk perspektiv Administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth og Laura Storm Executive Director i Sustainia100 vil inspirere deltakerne med sine foredrag om innovasjon og bærekraft Blant mange spennende temaer er innkjøp rekruttering og styringsverktøy sentrale temaer i parallellsesjonene Avfallsbransjen har en viktig og lovpålagt samfunnsoppgave men bør vi ta ansvar ut over dette Avfall er en ressurs og bransjen en del av en internasjonal industri Samtidig er selvkost et sentralt begrep i de kommunale avfallsselskapenenes hverdag Vi presenterer en rekke temaer som tar opp ulike aspekter ved samfunnsansvar ansvarlig drift og økonomi Klikk her for å se program for Avfallskonferansen 2015 Utstilling Årets utstilling arrangeres i The Cube som ligger side om side med konferanselokalene på Clarion Hotel Congress Med et areale på opp mot 6000m2 er dette den største noen sinne Vi har kun få utstillermoduler igjen Dersom du ikke har bestilt plass i utstillingen bør du være rask

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36886&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Den sirkulære økonomien på vent | Avfall Norge:
  mere ambitiøst forslag innen utgangen av 2015 for å fremme sirkulær økonomi Kommissionen mener det er viktig at man er enige om felles mål som skal oppnås og at disse skal ha et riktig ambisjonsnivå Samtidigt ønsker man at medlemslandene skal være mindre bundet i hvordan de vil oppnå disse målene Det forventes at dette vil gjøre det lettere å omsette forslagene til konkret handling De internasjonale organisasjoner som Avfall

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36861&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Støtte for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg vedtatt | Avfall Norge:
  om at 30 av all husdyrgjødsel skulle behandles i biogassanlegg Ambisiøse mål om satsing på biogass i landbruket er senere gjentatt i Klimaforliket i 2012 Miljødirektoratet har i Underlagsmateriale for tverrsektoriell biogass strategi anslått at 30 utnyttelse av husdyrgjødsel er realistisk og vil gi en produksjon på 740 GWh Danmark har verdens mest ambisiøse mål vedr biogass fra husdyrgjødsel 50 av all husdyrgjødsel skal gå til biogass eller tilsvarende innen 2020 Danskene har også en visjon om bli et 100 fossilfritt samfunn innen 2050 Samspill mellom landbruket og avfallsbransjen Det er derfor gledelig at støtteordningen for levering av husdyrgjødsel nå trer i kraft Avfall Norge har vært pådriver for at ordningen skulle komme på plass og var en av høringsinstansene til ordningen tidligere i år Støtten gjelder alle typer husdyrgjødsel som leveres til biogassanlegg lokalisert i Norge Støtten gis per tonn justert for andel tørrstoff i gjødsla Sambehandling av organisk avfall som matavfall slakteavfall sammen med husdyrgjødsel gir en gunstig effekt for prosessen høyere energiutbytte og en mer næringsrik biogjødsel hvor næringsstoffer som nitrogen fosfor og kalium gjenvinnes og utnyttes Et godt samarbeid mellom landbruket og avfallsbransjen er derfor nødvendig fra et kretsløpsperspektiv Et eksempel på hvordan dette samspillet kan finne sted er Greve Biogass som skal bygge den magiske fabrikken i Tønsberg Anlegget som skal stå ferdig 2016 skal ta imot 30 000 tonn matavfall fra kommuner i Vestfold og Grenland sammen med øvrig næringsavfall Dette skal blandes med 50 000 tonn flytende husdyrgjødsel fra bønder i området Biogjødselen som produseres vil gjøre det landbruket mindre avhengig av mineralgjødsel Med godkjenning for økologisk gjødsel kan anlegget til og med øke grunnlaget for økologisk landbruk i regionen Anlegget vil produsere 50 70GWh med klimanøytral biogass nok til å drive over 200 busser Støtten utbetales til bonden Støtteordningen som nå trer

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36855&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Julehilsen fra Avfall Norge | Avfall Norge:
  skal være en arena for både debatt og samarbeid Vi har tatt mål av oss til å løfte og synliggjøre betydningen av den jobben vi gjør og hva en samlet bransje bidrar med for klima og miljø men også at vi har en rolle innenfor andre politiske og samfunnsmessige felt I året som har gått har vi fått gjennomslag for flere viktige saker på politisk hold og det er gjennomført organisatoriske endringer Vi har i flere år arbeidet for at deponiavgiften må fjernes Den hadde gått ut på dato og var en byråkratisk avgift uten miljøeffekt I år fikk vi endelig gjennomslag og den ble fjernet i statsbudsjettet Vi i Avfall Norge vil følge opp for å sørge for at det ikke skal bli en uheldig konsekvens at gjenvinnbart avfall havner på deponi Det er svært gledelig at regjeringen har satt av 10 millioner til marin forsøpling på statsbudsjettet Vi tar det som et tegn på at marin forsøpling endelig kommer på dagsordenen som et stort miljøproblem Bevilgningen gir inspirasjon til å fortsette arbeidet med å rydde i strandsonen Samtidig som det gjør det mulig å komme i gang med det som virkelig kan monne til havs og på land I tråd med de økte ambisjonene ble Hold Norge rent stiftet som en egen forening i desember det er et viktig gjennombrudd for Avfall Norge og for miljøet I 2014 vedtok Avfallsforsk et 3 5 års bransjeløft for kompetanseutvikling og rekruttering til bransjen nå skal vi få med oss både kommunale og private del av bransjen på denne satsingen Et stunt på E24 satte oss på dagsorden i oljebransjen vi er og skal være en del av den grønne omstillingen fra fossil til fornybar 2014 har vært et år i omstillingens tegn med fersk direktør i førersetet ny administrasjonssjef og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36846&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Økt kunnskap om bruk av biorest og kompost i landbruket | Avfall Norge:
  avsluttet Rapport Økt kunnskap om kompost og biorest i landbruket Endelig sluttrapport inneholder fakta og resultater fra demofelt som er gjennomført med biogjødsel og kompost fra fem produksjonsanlegg Lillehammer Nes Romerike Jevnaker Drammen og Tønsberg Sammen med erfaringene er det tatt fram faktaark for bruk av biorest og kompost i landbruket Rapporten som er delfinansiert av klimatiltaksprogrammet i Landbruksdirektoratet kan lastes ned her Rapport Erfaringer ved spredning av biorest og

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36842&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive