archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tiltak for økt materialgjenvinning av matavfall og plast | Avfall Norge:
  og en konkretisering av regjeringens biogasstrategi I tråd med dette ble det i forrige uke sendt et felles brev fra Avfall Norge Norsk Industri Bellona og Naturvernforbundet til klima og miljøminister Tine Sundtoft I brevet blir klima og miljøministeren oppfordret til å be Miljødirektoratet utrede et mulig krav i avfallsforskriften til utsortering av resirkulerbare avfallsfraksjoner før energiutnyttelse av restavfall som et av flere mulige tiltak for økt materialgjenvinning Andre mulige

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36813&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Biogass på agendaen | Avfall Norge:
  Innlegg i Dagens Næringsliv 12 november 2014 Produksjon og bruk av biogass i kollektivtransport er en vel utprøvd teknologi med et stort potensial Ifølge Miljødirektoratets beregninger er et realistisk produksjonspotensial 2 3 TWh Det tilsvarer CO2 kutt på 500 000 tonn som tilsvarer utslipp fra 260 000 biler Avfall Norge med flere mener derfor at biogass og annen lavutslippstransport bør inn i regjeringens kollektivhandlingsplan Regjeringen har lagt inn en avgift på naturgass i statsbudsjettforliket Dette vil gi biogass et konkurransefortrinn der den konkurrerer med naturgass men det er viktig at avgiften innrettes slik at naturgass fortsatt kan brukes som backup for biogass Biogassbusser koster noe mer i innkjøp enn dieselbusser på grunn av lavere volumer det trengs derfor konkrete virkemidler for å få større volum og dermed lavere priser på busser som går på biogass Biogass produsert av avfall kloakkslam eller husdyrgjødsel er en 100 prosent fornybar ressurs og vil bidra til lavere klimautslipp Det bør derfor være et selvstendig mål å legge til rette for mer bruk av biogass som drivstoff i Norge Avfall Norge har gått inn i partnerskap med Cambi AS FREVAR Energigjenvinningsetaten i Oslo og Norges Bondelag for å støtte det treårige forskningsprosjektet BiogassFuel Det er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36781&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Behandling av isolerglassruter på kommunale mottak kan øke gjenvinningsgraden | Avfall Norge:
  avfallsmottak kan øke materialgjenvinningsgraden for avfall ved gjenvinning av rent glass Ved oppstart av prosjektet så man for seg at rammen kunne gå til energigjenvinning på ordinære forbrenningsanlegg Analysene indikerer imidlertid at rammene bør håndteres sammen med fugemassen som farlig avfall Konklusjonen i rapporten viser at dagens mengde isolerglassruter som leveres til de kommunale avfallsmottakene er for liten til at behandling på hvert mottak vil gi økonomisk gevinst De kan likevel være mulig at større regionale behandlingsanlegg som har en større og jevnere tilførsel av vinduer kan oppnå en positiv økonomisk gevinst Bakgrunn for prosjektet Alle isolerglassruter inneholder miljøgifter og skal derfor håndteres som farlig avfall Det er kun fugen limet som i utgangspunktet inneholder farlig avfall Dersom en metode for behandling av isolerglassruter kunne blitt gjort på mottak før forsendelse til destruksjon kunne store mengder avfall som ikke inneholder miljøgifter ha gått i andre strømmer enn til mottak for farlig avfall Hovedmålet for prosjektet var å se nærmere på mulighetene for å øke materialgjenvinningsgraden for denne typen avfall redusere mengde til farlig avfallshåndtering og redusere transporten Remix har gjort en imponerende jobb Remiks i Tromsø sto for den praktiske delen av prosjektet med oppsamling av isolerglassruter som skulle behandles

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36404&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Gjør ekstra stas på Miljøagentenes batterijegere | Avfall Norge:
  regi av Miljøagentene Over 10 000 4 klassinger over hele Norge vil i denne perioden samle inn flest mulig batterier for å gå til topps i konkurransen Det store bildet viser at 66 tonn batterier ble korrekt returnert For den enkelte returstasjon kan dette bety store innleverte parti med batterier vinnerklassen i fjor samlet alene inn over 2 tonn Gode miljøvaner starter i barndommen Derfor ønsker Miljøagentene med sine støttespillere Varta Clas Ohlson og Elretur å oppmuntre barn til resirkulering fra tidlig alder Om miljøstasjonene over hele Norge har lyst til å gjøre ekstra stas på de ivrige batterijegerne når de leverer er dette uvurderlig drahjelp i dette arbeidet Hva om batterijegerne får VIP status Alle medarbeidere tar seg tid til å snakke med barna og gir dem positiv tilbakemelding på det viktige arbeidet de gjør Kanskje det er rom for en offisiell innveiing der hele klassen er tilstede Når det kommer til miljøarbeid er det strengt tatt kun fantasien som setter grenser Send oss gjerne bilder fra innleveringene slik at vi an dele dem i sosiale medier og på Batterijaktens nettsider All nødvendig informasjon er samlet i vedlagte PDF som kan distribueres til medarbeiderne på returstasjonene slik at de

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36678&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge foreslår nasjonal plan for utfasing av torvuttak | Avfall Norge:
  150 000 biler Klimavennlige alternativer til kompost Kompost og jordprodukter fra kompost er et klimavennlig alternativ til torv og det er mer enn nok å ta av for å erstatte torven Avdelingsdirektør Audun Rosland i Miljødirektoratet anbefalte på NRK 27 10 at torv unngås og at kompostjord benyttes i stedet Det finnes svært gode alternativer til torv Beregninger gjort av Bioforsk Jord Miljø viser at kompost og andre fornybare ressurser kan dekke dagens etterspørsel etter torvbaserte produkter Det dreier seg om kompost fra hageavfall matavfall bark og avløpsslam Plan for utfasing Avfall Norge foreslår nå at det lages en nasjonal plan for utfasing av torv og innfasing av fornybare jordprodukter slik man har gjort for eksempel i Storbritannia I UK er målsettingen utfasing av torv til privatmarkedet innen 2020 og til proffmarkedet innen 2030 mens offentlige innkjøp skal være torvfrie allerede i 2015 opplyser Nancy Strand Direktør i Avfall Norge Ved å lage en nasjonal plan for utfasing får næringsaktørene forutsigbarhet og mulighet for å omstille seg til en klimavennlig produksjon Etterspørselen etter kompost øker Utover at slik kompostprodukt er et godt alternativ til torv som jord jordforbedring inneholder den næringsstoffer som gjør at hageeieren ikke behøver kjøpe annen gjødsel utenom Kompostbaserte jordprodukter man får kjøpt hos sitt lokale kompostanlegg og på plantesentre som selger emballerte jordprodukter I følge Avfall Norges nylig gjennomførte kartlegging av kompostmarkedet ble det i 2013 produsert 165 000 tonn kompost biogjødsel og 73 000 tonn ferdige jordprodukter fra totalt 41 anlegg i Norge Dette er ikke komplette tall og potensialet er betydelig større I dag utnyttes for eksempel bare 50 av alt matavfall og potensialet for økt mottak og behandling av hageavfall er også betydelig I den samme undersøkelsen så svarer 54 at etterspørselen i 2014 sammenlignet med for to år siden er vesentlig bedre

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36238&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Økt etterspørsel etter kompost og biorest | Avfall Norge:
  mangelvare siden bransjens begynnelse Mattilsynet samler inn data via Altinn men det lages ingen offentlig statistikk fra dette Tidligere omsetningsstatistikker fra Landbrukstilsynet var dessuten svært vanskelig å tolke og dermed til liten nytte Derfor satte Avfall Norge i høst i gang en landsomfattende kartlegging Kartleggingen er finansiert av Rammeprosjekt for økt avsetning av kompost og biorest i Avfall Norge og vil vurderes gjentatt årlig Resultater 41 anlegg er med i undersøkelsen herav 6 med biogassproduksjon 19 jordblandeverk og 4 sekkeanlegg Resultatene kan lastes ned i PDF format Oppsummert 54 svarer at etterspørselen i 2014 sammenlignet med for to år siden er vesentlig bedre eller bedre Ingen svarer et etterspørselen er blitt lavere 416 000 tonn avfall og slam ble behandlet på anleggene i 2013 165 000 tonn produkter ble levert i 2013 37 av produserte produkter gikk til konvensjonelt landbruk som er største kundegruppe Kun 0 8 av produserte produkter gikk til økologisk landbruk 73 000 tonn ferdige jordprodukter ble levert i 2013 Dette er ikke komplette tall og potensialet for økt produksjon er stort I dag utnyttes for eksempel bare ca 50 av alt matavfall i Norge og potensialet for økt mottak og behandling av hageavfall er også betydelig Kompost og biorest erstatter fossil torv og kunstgjødsel Kompost biorest og jordprodukter fra kompost er et klimavennlig alternativ til fossil torv som i dag benyttes i jordprodukter Avfall Norges kartlegging viser at det er fullt mulig å erstatte torven med jordprodukter fra avfallssektoren Avdelingsdirektør Audun Rosland i Miljødirektoratet anbefalte på NRK 27 10 at torv unngås og at kompostjord benyttes i stedet Utover at slike kompostprodukter er fullgode alternativ til torv som jord jordforbedring inneholder de næringsstoffer som gjør at hageeieren ikke behøver kjøpe annen gjødsel utenom Og landbruket kan kutte ned på bruken av kunstgjødsel At kun 0 8

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36239&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ombruk kan dekkes over avfallsgebyret likevel | Avfall Norge:
  ARTIKKELEN Miljødirektoratet varsler endring i veilederen for beregning av avfallsgebyr En fotnote skapte overraskelse da Miljødirektoratet offentliggjorde sin veileder for beregning av avfallsgebyr Fotnoten ville innebære at mange gode avfallsreduserende tiltak ikke ville kunne dekkes over avfallsgebyret Miljødirektoratet har vurdert saken og har nå kommet til at veilederen vil endres og fotnoten fjernes En revidert veiledere vil legges ut på Miljødirektoratets sider i løpet av kort tid Avfall Norge på

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36234&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Uklar veileder for beregning av avfallsgebyr | Avfall Norge:
  en aktiv miljø og klimapolitikk Forholdsmessig fordeling av kostnader I forskriftens paragraf 15 4 som omhandler separat regnskap og kostnadsfordeling blir det presisert at kostnader om ikke kan fordeles direkte til lovpålagt eller konkurranseutsatt del skal fordeles forholdsmessig Det var knyttet en forventning til at veilederen til forskriften skulle klargjøre hvordan forholdsmessig skulle fortolkes Det ble ikke innfridd Veilederen bidrar tvert imot til å gjøre det enda mer uklart og overlater i praksis til kommunene å finne en riktig fortolkning Avfall Norge er av den oppfatning at EØS retten gir et større handlingsrom i forhold til fordeling av kostnader enn det Miljødirektoratet legger til grunn og at det er uheldig at definisjonen forholdsmessig skal legges på kommunene Direktoratet burde diskutert flere alternative modeller med ESA og lagt vekt på å sikre lik praksis Ikke ombruk Dagens gjenvinningsmål sidestiller materialgjenvinning med energiutnyttelse og det mangler både målsettinger og en klar strategi for å redusere avfallsmengdene og tilrettelegging for ombruk Kommuner som aktivt tilrettelegger for ombruk reduserer avfallsmengdene til sluttbehandling og gjenvinning Med det nye regelverket må dette finansieres av egne midler i kommunen I resten av Europa er tilrettelegging for ombruk et uttalt mål og en selvsagt del av kommunens oppgave

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36203&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive