archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak ferdig revidert | Avfall Norge:
  av bilde og symbolbruk EAL koder for hver avfallstype er også nytt Avfall Norge og faggruppen for farlig avfall håper og tror dette blir et nyttig hjelpemiddel for ansatte på avfallsmottak som er i daglig befatning med farlig avfall Prosjektet ble tildelt FoU midler til å gjennomføre prosjektet i 2014 og nå foreligger en ny og oppdatert veileder Arbeidet er utført av Multiconsult Det blir sendt ut en egen mail

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36181&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Bekjempelsen av marin forsøpling styrkes | Avfall Norge:
  har jobbet ukuelig med bekjempelse av denne typen forsøpling er stor Nå gjenstår det å se hvilke oppgaver Klima og miljødepartementet kommer til å prioritere Hold Norge Rent ser frem til en tett og konstruktiv dialog med departementet Foto Mali Hole Skogen Ti år med imponerende frivillig innsats Hold Norge Rent ble opprettet som et prosjekt i regi av Avfall Norge i 2004 Arbeidet med forebygging og opprydning av marin forsøpling har blitt prioritert siden 2011 Finansieringen av arbeidet har vært en hodepine fra oppstarten av prosjektet helt frem til i dag Trange tider til tross flere tusen frivillige rundt om i hele landet har sørget for imponerende resultater Antall frivillige som deltok i strandryddingen gikk fra nesten 2000 i 2011 til over 12 000 i 2014 Antall kilo avfall som ble ryddet langs kysten økte fra snaue 19 000 til nesten 133 000 kilo i samme tidsrom Det frivillige engasjementet er stort likevel er bare en brøkdel av kysten ryddet Mye arbeid gjenstår Tydelig budskap fra Lofoten Lofoten Avfallsselskap er en av selskapene som har bidratt til Hold Norge Rents suksess Det har engasjert lokalbefolkningen og arrangert utallige frivillige ryddeaksjoner Det siste året kom regningen på over 100 000

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36165&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sundtoft vil be Klimadirektoratet se på "meningsløs" eksport av norsk avfall | Avfall Norge:
  med en av de 50 trailerne med restavfall som daglig går fra Norge gjennom små vestlandsbygder til Sverige Traileren med 25 tonn norsk husholdningsavfall fra Voss kunne ha nøyd seg med en ti mils tur til Bergens nylig oppgraderte forbrenningsanlegg i Rådalen men la isteden ut på de drøye 82 milene til et forbrenningsanlegg i svenske Jönköping Kommunikasjonssjef Ellen Astrup hos Indre Hålogaland Miljøstasjon på Voss sier årsaken er at det koster mindre for kommunen å gjøre det slik Galskap På veien passerte traileren også Energigjennvinningsetaten i Oslos topp moderne forbrenningsanlegg på Klemetsrud hvor direktør Pål Mikkelsen gjerne skulle ha tatt imot avfallet Det har blitt altfor billig å brenne avfall i Sverige Og det er galskap at det dundrer trailere forbi her med søppel 70 mil til Stockholm når vi har kapasitet til å brenne det her sier han Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen Ap støtter Mikkelsens analyse og ber nå klima og miljøminister Tine Sundtoft å ta tak i praksisen han mener er meningsløs Komplisert Sundtoft spiller på sin side ballen videre til Miljødirektoratet Det er en ganske komplisert problemstilling som jeg nå vil la Miljødirektoratet se på for det inneholder både EU regler norske regler og svenske regler

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36160&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Miljøagentene forbereder en ny batterijakt i mars | Avfall Norge:
  på miljøstasjonene Miljøagentene ønsker å takke alle for en formidabel innsats i fjor og håper at Avfall Norges medlemmer er klare for en ny runde 5 25 mars 2015 er det klart for den tredje batterijakten med støtte av Elretur Clas Ohlson og Varta Batterijakten er en kampanje der alle 4 klassinger i Norge inviteres til å samle inn flest mulig batterier i løpet av en treukers periode Miljøagentene har

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36156&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Seminar for avfallsanlegg med tillatelse fra fylkesmannen | Avfall Norge:
  Norsk forening for farlig avfall KS Bedrift Avfall Norge Maskinentreprenørenes forbund og Norsk Returmetallforening arrangerer i samarbeid et seminar for avfalls og gjenvinningsbedrifter med tillatelse fra Fylkesmennene Klikk her for program og påmelding Seminaret er gratis og finner sted i Miljødirektoratets nye lokaler på Helsfyr mandag 12 januar 2015 Formålet er at bedriftene skal få god informasjon og veiledning fra miljømyndighetene om hva som forventes av de ulike aktørene innen

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36124&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avviksrapport for håndtering av farlig avfall | Avfall Norge:
  avfallnorge DEL ARTIKKELEN Arbeidet omfatter en gjennomgang av avvik dokumentert i 66 rapporter fra Avfall Norges medlemsbedrifter Kartleggingen ble igangsatt etter Fylkesmannens tilsynsaksjon for håndtering av farlig avfall høsten 2013 Avfall Norge har i samarbeid med Cowi kartlagt hvilke avvik som oftest oppstår på avfallsmottak og årsakene til dette Arbeidet omfatter en gjennomgang av avvik dokumentert i 66 rapporter fra Avfall Norges medlemsbedrifter Kartleggingen ble igangsatt etter Fylkesmannens tilsynsaksjon for håndtering av farlig avfall høsten 2013 Last ned avviksrapport Kartlegging og årsaksvurdering av avvik på kommunale og interkommunale avfallsmottak De mest vanlige avvikene For å få best mulig oversikt over avvikene valgte man å se på hvilke forhold som ligger til grunn for dem Det ble identifisert 19 ulike avviksforhold fra 2013 som dannet grunnlaget for kartleggingen Kartleggingen viser at de tre hyppigste avvikene i 2013 var manglende ikke tilfredsstillende risikovurdering og eller manglende handlingsplan farlig avfall blir blandet med annet avfall mangelfull lagerjournal Hva er årsaken og hvordan bli bedre Avvikene som ble avdekket kan i hovedsak knyttes til tre årsaker holdninger ressurser og kunnskap For å unngå slike avvik bør bedriften ha et internkontrollsystem som tar høyde for kravene i internkontrollforskriften Systemet må implementeres på alle nivåer i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36072&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norges innspill til regjeringens budsjettforslag | Avfall Norge:
  har i tråd med Avfall Norges anbefaling foreslått at avgiften fjernes i forslaget til statsbudsjettet En fjerning av deponiavgiften vil gi en redusert miljøbelastning ved at mer avfall blir levert til deponier som har kontroll på utslipp og forurensing og den vil gi en formidabel administrativ forenkling siden man ikke lenger må skille mellom avgiftsfritt og avgiftsbelagt avfall sier Nancy Strand Deponiavgiften ble i sin tid innført for å stimulere til økt kildesortering og materialgjenvinning men mistet styringseffekten da et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall ble innført i 2009 Det er små mengder avfall som i dag går til deponi og sammensetningen av dette avfallet gir vesentlig mindre klimagassutslipp enn tidligere Strategi for biogass Avfall Norge er positive til Klima og miljøminister Tine Sundtofts utkast til en nasjonal og tverrsektorielle strategi for biogass men etterlyser et tydelig mål I utkastet til biogass strategien som ble lagt fram i oktober løfter Sundtoft fram biogass som en viktig del av arbeidet med å omstille Norge til et lavutslippssamfunn fram mot 2050 Strategien som er en oppfølging av klimaforliket i Stortinget fra juni 2012 peker på en rekke fordeler med biogass Utnyttelse av avfall og gjødsel til biogass gir ren fornybar energi og innebærer en gevinst for både klima lokalt miljø og det naturlige kretsløpet Det er meget positivt at det slås fast at biogjødsel fra biogassanlegg sikrer resirkulering av næringsstoffer og reduserer bruken av mineralgjødsel Etterlyser mål og virkemidler for matavfall Det er imidlertid mange virkemidler som ikke er avklart blant annet trenger vi å øke utsortering av matavfall Hold Norge rent Regjeringen gir i forslaget til Statsbudsjettet for 2015 signal om at Hold Norge rent vil få støtte på samme nivå som i år Avfall Norge har i flere år jobbet målrettet med å øke bevisstheten blant våre medlemmer politikere

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36107&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Utsortering av verdifullt avfall – store kostnadsforskjeller | Avfall Norge:
  Norge har Energidata Consulting utarbeidet en rapport som dokumenterer de kostnadene kommunene har med å håndtere produsentansvarsavfall plastemballasje papir papp kartong og glass metallemballasje Rapporten tar utgangspunkt i Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking RBM med tall fra 2013 Resultatene viser at en gjennomsnittlig kommune har ekstra kostnader i størrelsesorden 1468 kr per tonn for håndtering av plastemballasje sammenlignet med om emballasjen ville blitt håndtert som restavfall De totale kostnadene for håndtering av utsortert plastemballasje i en gjennomsnittlig kommune var 3059 kroner For glass og metallemballasje lå de tilsvarende merkostnadene på 1323 kr per tonn mens totalkostnadene utgjorde 1493 kr per tonn Dokumentasjon av kostnadene som kommunene har med å samle inn og håndtere kildesortert avfall er et viktig virkemiddel for å utvikle riktige tjenestetilbud i kommunen Samtidig kan kunnskapen om kostnadene være et element i en diskusjon om virkemidler for utsortering av ulike avfallstyper og den godtgjørelse som kommunen får for å dekke utgiftene med disse Avfall Norges renovasjonsbenchmarking Avfall Norges RBM er basert på data fra 28 renovasjonsselskaper som dekker 154 kommuner og 2 7 millioner innbyggere RBM er gjennomført hvert annet år siden 2002 Undersøkelsen går ut på å måle og sammenlikne resultater fra ulike virksomheter med hverandre Hensikten er

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=36075&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive