archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Energiutnyttelse reduserer importbehov i EU | Avfall Norge:
  det innvirker på evnen til å styre avfallet vekk fra deponier Mens noen land ikke har egen forbrenningskapasitet importerer andre land avfall for at energiutnyttelsesanlegg skal kunne overholde sine energiforpliktelser For kommisjonen ser det ut til at det viktigste er å hindre avfall til deponier Den er åpen for at dette medfører å flytte avfall over landegrenser til anlegg med høy energieffektivitet og ledig kapasitet EUs nærhets og selvforsyningsprinsipp som i noen medlemsstater praktiseres for å styre avfall til nærmeste behandlingsanlegg er ifølge Burgues å betrakte som valgfritt Han understreket at den best mulig miljømessige effekten må være viktigere enn nærhetsprinsippet Klimakorreksjonsfaktor for energieffektivitet Det har lenge pågått en diskusjon i EU om hvorvidt forbrenningsanlegg som befinner seg i varme strøk og dermed har lavere energiutnyttelse skal kunne oppnå samme status som anlegg med langt høyere energiutnyttelse i Nord Europa EU kommisjonen vil etter all sannsynlighet foreslå en klimakorreksjonsfaktor på maksimum 1 25 for eksisterende anlegg i det sørlige Europa i en overgangsperiode på 10 15 år slik at disse kan oppnå status som gjenvinningsanlegg R1 Faktoren vil bli satt til 1 12 for nye forbrenningsanlegg Materialgjenvinning av metaller fra aske Det skjer stadig ny utvikling av teknologier og teknikker

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34587&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Kretsløpsøkonomien skal gi 400 000 nye arbeidsplasser i Europa | Avfall Norge:
  ambisiøse mål for å drive frem utvikling Realistiske mål Den positive utviklingen i gjenvinningsgrad som flere medlemsland har vist de siste årene kan gi grunn til å tro på at det er realistiske mål I følge kommisjonen er separat innsamling av avfallstyper veien en må gå for å komme dit Den erkjenner at det fortsatt er problemstillinger som mangler løsninger men understreker viktigheten av å ha fokus på utvikling av produktdesign og innovasjon utfasing av giftige stoffer i produktene osv Energiutnyttelse vil fortsatt være viktig Energiutnyttelse av avfall vil spille en viktig rolle for å få til lukkede kretsløp også i fremtiden Det er verken mulig eller ønskelig at alt avfall skal materialgjenvinnes Energiutnyttelse av avfall trengs for å rense miljøgifter ut av materialkretsløpet I et kortere perspektiv vil EU fortsette å deponere 80 millioner tonn avfall i året eller 34 prosent av alt avfall Litt mer enn halvparten av EUs 28 medlemsland deponerer i dag mer enn 50 prosent med et betydelig utslipp av klimagassen metan som mest negative konsekvens En optimal utnyttelse av kapasiteten på energiutnyttelse vil gjøre overgangen vekk fra deponier raskere Spørsmålet om hvorfor Kommisjonen ikke har satt et mer ambisiøst mål for utfasing av deponer

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34585&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Alternative komposteringsmetoder i sikte | Avfall Norge:
  at overgangsordninger for komposterings og biogassanlegg er opphevet Nye regler Mattilsynet opphevet i september overgangsordningene for behandling av animalske biprodukter i biogass og komposteringsanlegg Dette innebærer at anlegg som skal behandle matavfall og lignende biprodukter i hovedsak har valget mellom standardmetoden en validert alternativ metode eller en godkjent nasjonal metode med begrenset mulighet for å behandle annet enn husholdningsavfall Behov for alternative metoder Standardmetoden som innebærer behandling i lukket beholder i 70 C i 60 minutter og maksimum partikkelstørrelse på 12 mm er en utfordring for komposteringsanlegg i Norge Avfall Norge har derfor organisert opp et spleiselagsprosjekt som skal dokumentere at kompostering i utendørs ranker kan være hygienisk trygt og skal legge grunnlaget for at anleggseiere i hele landet kan søke om fortsatt tillatelse til å behandle matavfall husdyrgjødsel og enkelte andre typer animalske biprodukter I prosjektet som gjennomføres av Aquateam gjennomføres det en fullskala uttesting av komposteringen hos to utvalgte anlegg HIM i Haugesund og IRIS Produksjon i Bodø Testopplegget går ut på at kapsler med avfall og prøveposer med indikatororganismer legges inn i kompostrankene Prøveposene tas ut med jevne mellomrom og analyses for overlevelse av indikatororganismene Resultatene fra arbeidet skal danne grunnlag for deltakende anlegg sin søknad om

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34507&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kampanjenytt - pressemelding elektriske leker | Avfall Norge:
  siste pressemeldingen som er skrevet om elektriske leker Mange har tatt tak i den og sendt til lokale redaksjoner og vi har allerede sett noen fine saker i media Dere som ikke har hatt tid ennå her er det fortsatt gode muligheter til å få inn positive mediesaker på en enkel måte Sammen kan vi bidra til fokus på miljøfarlig avfall Pressemelding dere kan bruke finner dere på de interne kampanjesidene Ta kontakt med Marianne Holen i LOOP dersom du har spørsmål om mediearbeid i kampanjen Supernytt Vi har også hatt en flott sak om elektriske leker på Supernytt NRK Super Ikke minst er vi storfornøyde med animasjonen Supernyttredaksjonen laget til innslaget Se innslaget her Bilag i Aftenposten om kildesortering Det finnes fortsatt noen eksemplarer av bilaget om kildesortering som ble produsert tidligere i år Dette er fint å dele ut til ansatte ha på gjenvinningsstasjoner eller dele ut til til skoler og elever som jobber med kildesortering som tema Selve bilaget er gratis dere betaler kun for pakking og frakt Fyll inn i dette skjemaet hvor mange dere ønsker Innstikk i Finansavisen Tirsdag 30 september distribueres en helsides annonse og en redaksjonell artikkel om elektriske leker i et innstikk

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34556&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • EU foreslår kildesortering av matavfall | Avfall Norge:
  for at der senest i 2025 er indført særskilt indsamling af bioaffald tilnærmet våtorganisk avfall Tiltak til økt utnyttelse av matavfall er ventet i biogasstrategien Under arbeidet med avfallstrategien Fra avfall til ressurs besluttet den forrige regjering å legge spørsmålet om eventuelle økte krav til utsortering av matavfall inn i arbeidet med en nasjonal biogasstrategi Denne ble utsatt men er ventet i høst Avfall Norge spilte den gang inn et

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34477&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny forskrift om avfallsgebyr er fastsatt | Avfall Norge:
  innvendinger fra flere hold valgt å fastsette ny forskrift for avfallshåndtering Det er imidlertid verdt å merke seg at det skal lages en veileder der forholdsmessig kostnadsfordeling skal tydeliggjøres Dette vil Avfall Norge jobbe videre med Avfall Norge er enig i prinsippet om lik konkurranse som ligger i forskriften men mener det er viktig å motvirke at det slår skjevt ut i forhold til avfallspolitiske målsettinger og enkeltbedrifter Pressemeldingen fra

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34417&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallsgebyr til besvær | Avfall Norge:
  dramatiske økonomiske konsekvenser for kommunale og interkommunale selskaper som har gjort store investeringer i tråd med nasjonale politiske mål og den vil ramme privateide industribedrifter som er avhengige av de kommunale investeringene Nok en gang prøver Norge å være best i EU klassen og glemmer å ta nasjonale hensyn Norge går lenger enn andre EU land og overoppfyller ESAs krav Dette forslaget virker ikke bare negativt for norske kommuner det vil også ramme norske industribedrifter Jeg er skuffet over at en klima og miljøminister fra Høyre ikke i større grad har tatt dette inn over seg sier direktør Nancy Strand i Avfall Norge Forslaget vil i tillegg gjøre det vanskelig å utvikle biogassproduksjon fra avfall i Norge Til nå har avfall vært drivkraft i produksjonen av klimanøytral biogass til busser og renovasjonsbiler som bidrag til reduserte klimautslipp fra transportsektoren Dette henger selvsagt også sammen med den varslete biogasstrategien sier Nancy Strand Departementet har ikke gjort en god nok jobb Miljødirektoratet har påpekt at de ikke har tatt hensyn til Overordnende avfallspolitiske vurderinger og beslutninger men ville overlate det til KLD Det ansvaret har ikke KLD tatt inn over seg og har ikke vurdert effekten forskriften vil ha på mulighetene for å sikre nasjonal behandlingskapasitet for avfall og muligheten for norske industrianlegg å være konkurransedyktige i et stadig voksende europeisk avfallsmarked Det er heller ikke gjort vurderinger i forhold til negative effekter på andre nasjonale målsettinger som nasjonal biogass strategi og fjernvarmeutbygging Miljødirektoratet har påpekt at Vi kan ikke utelukke at det kan tenkes andre allokeringsmekanismer som gir en forholdsmessig fordeling av felleskostnader og er i tråd med EU EØS rettspraksis Avfall Norge mener konsekvensene det foreslåtte regelverket vil ha for både klimautslipp norsk industri og kommunene gjør at departementet burde brukt tid på å undersøke dette nærmere Det er ikke

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34416&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nye regler for animalske biprodukter | Avfall Norge:
  anleggene tilfredsstille kravene i den nye EU forordningen 142 2011 selv om den ikke er vedtatt i Norge enda Mattilsynets side klikk her Dette innebærer at anleggene som skal behandle matavfall og lignende biprodukter i hovedsak har valget mellom standardmetoden en validert alternativ metode eller en godkjent nasjonal metode med begrenset mulighet for å behandle annet enn husholdningsavfall Forskriften gir anleggseierne mulighet for å fortsette drift fram til 31 desember

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34293&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive