archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lyst til å bidra i Avfall Norges faggrupper? | Avfall Norge:
  Avfall Norges medlemmer Gruppene har 5 10 møter i året hvorav en del telefonmøter Dette varierer noe fra gruppe til gruppe Medlemmene oppnevnes for en tidsavgrenset periode Faggruppene forbereder og utreder saker innenfor Avfall Norges ulike arbeidsområder De har også ansvar for planlegging og gjennomføring av hvert sitt årlige seminar og bidrar til å kvalitetssikre kursprogram innen det relevante fagfeltet Farlig avfall og deponi Det er behov for erfarne fagfolk inn i disse to gruppene Da vi forsøker å ha en viss geografisk spredning blant medlemmene er det per i dag ønskelig med personer fra Nord Norge Kontaktperson malin granlund avfallnorge no Avfall og juss Denne faggruppen ønsker seg engasjerte medlemmer som har interesse for rammebetingelser og juridiske spørsmål i avfallsbransjen Kontaktperson ellen halaas avfallnorge no Innsamling gjenvinning og sortering Faggruppen med det lange navnet har behov for medlemmer fra Nord Vestlandet og Nord Norge Kontaktperson ellen halaas avfallnorge no Kommunikasjon Kommunikasjonsgruppen skiller seg ut ved at vi per i dag kun har kvinnelige medlemmer Er det mannlige kommunikasjonsansatte blant våre medlemmer som kunne tenke seg å være med Kontaktperson lisbeth meidell avfallnorge no Biologisk avfallsbehandling I biogruppen sitter representanter fra både biogass og komposteringsanlegg Nå trenger gruppen påfyll fra

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34292&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Flere store biogassprosjekt på vent | Avfall Norge:
  politisk enighet om at produksjon og utnyttelse av avfallsbasert biogass er en bærekraftig behandlingsform for organisk avfall Dagens rammebetingelser er derimot ikke gode nok for å få til en slik satsing Spesielt gjelder dette nedstrøms ved bruken av biogass som drivstoff i transport Statsråd Tine Sundtoft deltok på åpningen av det nye biogassanlegg til HRA på Jevnaker i juni i år foto M Granlund Biogassbusser litt dyrere hvem tar regningen Det er blant annet uklarheter om hvem som vil ta ekstraregningen ved innkjøp av biogassbusser som i dagens marked er ca 10 dyrere enn vanlige dieselbusser Det er også en usikkerhet med hensyn til fritaksordningen for veiavgift for kjøretøy som går på biogass Den vedtatte tilskuddsordningen for bruk av husdyrgjødsel kan utløse flere landbruksrelaterte anlegg og den kan også åpne opp muligheter for flere industrielle anlegg der matavfall benyttes sammen med husdyrgjødsel Men det kreves sterkere virkemidler for å utløse bygging av flere anlegg Når kommer biogasstrategien Den lenge etterlengtede biogasstrategien bør kunne gi flere svar på muligheter og begrensninger for bransjen En samlet bransje er utålmodige på når strategien legges frem og hva den vil inneholde Avfall Norge jobber sammen med biogassalliansen Bondelaget Zero Lyse m fl med påtrykk

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34286&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Biogass: Tilskuddsordning på høring | Avfall Norge:
  hvor biogass fra husdyrgjødsel trekkes frem som et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp fra landbrukssektoren I dag står Landbruket for 9 av Norges samlede utslipp Det politiske målet er at 30 av all husdyrgjødsel skal behandles i biogassanlegg Bærekraftig tiltak Sambehandling av gjødsel og annet organisk avfall som matavfall er en svært bærekraftig måte å utnytte disse ressursene på samtidig som klimautslippene reduseres Næringsstoffene i matavfallet kommer fra jorden

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34285&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Stor interesse for bruk av biorest i landbruket | Avfall Norge:
  Et nytt verktøy for beregning av verdi på biogjødsel ble også lansert Temadagen ble arrangert av Avfall Norge i samarbeid med Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning Resultatene fra Avfall Norges prosjekt Økt kunnskap om kompost og biorest i landbruket Last ned rapporten Feltforsøkene som bl a er gjort i dette prosjektet viser at biorestens virkning kan sammenlignes med mineralgjødsel I noen tilfeller vil den kunne ertsatte eller supplere ulike typer konvensjonell

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34283&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fremtidens sorteringsanlegg åpnet på Skedsmo | Avfall Norge:
  hjelp av norskeid høyteknologi har anlegget allerede oppnådd imponerende resultater Treffsikker utsortering av matavfallposene Utsorterte avfallstyper holder en renhet som gjør det mulig å avsette dem i et eget marked metaller flere typer plast fiber med mer Anlegget klarer ved hjelp av nær infrarød teknologi NIR for eksempel å skille på plasttyper som norske kyllingprodusenter bruker PET og PP noe det blotte øyet knapt kan klare Kronprinsen ankommer Roaf Integrert

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34280&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Faglig påfyll i høst? | Avfall Norge:
  fått nye kursholdere og revidert kursprogram Ikke glem HØSTMØTET i Oslo 28 29 oktober Avfall Norges arrangementer klikk her Høstmøtet Etikk og samfunnsansvar i avfallsbransjen Blant foredragsholderne finner vi Erik Osmundsen konsernsjef i Norsk Gjenvinning siden 2012 Han vil dele sine erfaringer fra konsernet opprydningsprosess i 2013 etter at grov korrupsjon ble avdekket internt Andre navn på talerlisten er Tor Dølvik spesialrådgiver i Transparency International Norge Johan Remmen adm dir i RfD Gunnar Grini bransjesjef i Norsk Industri Synnøve Bjørke adm dir i Rekom Anders Aas daglig leder i Revac Kim Olsson adm dir i Nordre Skåne renovasjon For øvrig vil Avfall Norges strategi visjon og formålsparagraf bli diskutert Ideer til tema for kommunikasjonskampanjen 2016 vil også bli presentert Påmelding og program Høstmøtet klikk her Kommunikasjonsstrategi på agendaen Nytt i høst er et kurs om strategisk kommunikasjon i samarbeid med PR byrået Gambit Dag 1 tar kursleder Lillian Vatnøy deltakerne gjennom grunnleggende teori og praktiske caser tilpasset våre medlemmer Dag 2 inviterer Avfall Norge til workshop Her vil noen av foreningens medlemmer stå for presentasjoner av praktiske eksempler og egne erfaringer Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne og kursholderne Deltakelse på workshop er valgfri og krysses av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34269&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forskrift om beregning av avfallsgebyr | Avfall Norge:
  variable kostnader Forskriften trer i kraft 1 1 2015 Forslaget er ikke i tråd med det Avfall Norge har anført i vår høringsuttalelse og vil kunne ha store konsekvenser for noen av våre medlemmer Vi mener at det ikke tas hensyn til oppfordringen om å bygge ut nasjonal behandlingskapasitet for avfall i forbindelse med innføringen av deponiforbudet i 2009 Avfall Norge vil jobbe videre med dette spørsmålet sier Nancy Strand

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34125&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vi gjenvinner mindre | Avfall Norge:
  2013 samtidig gikk andelen avfall til materialgjenvinning står stille i strid med nasjonale politiske målsettinger og nye ambisiøse EU mål Vi må innse at dagens politikk ikke virker sier direktør Nancy Strand i Avfall Norge De nasjonale målene har gått ut på dato Vi må begynne å se på nye se på helhetlige virkemidler for både å redusere mengden avfall og for å øke andelen materialgjenvinning Mange har etterlyst virkemidler for økt materialgjenvinning og en rekke kommuner har investert i infrastruktur for å øke utsorteringen av avfall Likevel har andelen husholdningsavfall til materialgjenvinning og biologisk behandling gått ned siden 2008 det utgjør nå mindre enn 40 prosent Det er nærliggende å se til Sverige som opplever en motsatt utvikling Der går mengden avfall til energiutnyttelse ned mens materialgjenvinning og biologisk behandling økte til 49 prosent i 2013 Det meste av avfallet som ikke materialgjenvinnes går til energiutnyttelse Dagens andel på 57 prosent er den høyeste i Europa Energiutnyttelse av avfall som ikke kan gjenvinnes på annen måte er en god utnyttelse av ressursene av avfallet og energiutnyttelse av restavfall i norske anlegg gir en klima og miljøgevinst Likevel må vi ha en ambisjon om å gjenvinne mer til råvarer for

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34108&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive