archive-no.com » NO » A » AVFALLNORGE.NO

Total: 1028

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Useriøst fra RENAS | Avfall Norge:
  Tjøme Nøtterøy Sandefjord og flere er blant annet utelatt fra undersøkelsen Vi kjenner oss ikke igjen sier Avfall Norges direktør Nancy Strand alle kommuner har fokus på kildesortering blant annet gjennom Farlig avfall kampanjen Det er vanskelig å se hvordan RENAS som har svært få avtaler om henting av EE avfall skal kunne dokumentere at de observerer økende feilsortering i norske hyttekommuner Antall avtaler om henting av EE avfall gir

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34058&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Prosjekter i oppstart | Avfall Norge:
  avvik på mottak for farlig avfall Målet med prosjektet er å avdekke hvor i kjeden avvik oftest oppstår og anbefale enkle tiltak for å unngå at like avvik gjentar seg igjen Avfall Norge skal også revidere og oppdatere Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak Dette oppdraget er det Multiconsult som skal utføre Den eksisterende veilederen ble sist revidert i 2007 og det er kommet flere nye produkter som

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34054&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • HIAS tømmer lagune for slam | Avfall Norge:
  blir i disse dager renset opp og tømt for slam Da den ene luftepumpa sto i slam skjønte vi at det var på tide å gjøre noe sier Geir Randen driftsleder på Heggvin avfallsplass En gravemaskin med en påkoblet sugeenhet blir kjørt systematisk på en flåte rundt i lagunen Slammet blir sugd inn i en sentrifuge hvor tørrstoffet tas ut og vannet returneres til lagunen På denne måten unngår man at bunntettingen ødelegges Det tilsettes en polymer til slammet for å enklere kunne oppkonsentrere tørrstoffet slik at det er mer hensiktsmessig å legge tilbake på deponi Det kjøres ut ca ti tonn slam i døgnet Det er tatt prøver av slammet og sendt til analyse Det skal bli interessant å se hva det egentlig inneholder sier Randen Det er Ragn Sells som utfører oppdraget og de regner med å bruke 3 4 uker på å få lagunen tilnærmet ren Planen er at skal det bygges en delevegg i lagunen som vil sørge for lenger oppholdstid av sigevannet i lagunen I tillegg skal det settes inn flytebrygge med luftere fra Eden Aquatech Prosjektet krever både tid og penger men med en slik oppgradering blir sedimenteringsprosessen mer effektiv og forhåpentligvis vil vannet

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34042&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • EU med nye ambisiøse mål i avfallspolitikken | Avfall Norge:
  2 juli frem et forslag til en ny strategi for materialgjenvinning for å gjøre Europa mer ressurseffektivt EU kommisjonens mål er ambisiøse og vil påvirke norsk avfallspolitikk frem mot 2030 Materialgjenvinning eller ombruk av husholdningsavfall skal økes til 70 prosent innen 2030 Materialgjenvinning eller ombruk av emballasje skal økes til 80 prosent innen 2030 Mengden matavfall skal reduseres med 30 prosent innen 2025 Marin forsøpling skal reduseres med 7 prosent innen 2020 og 25 prosent innen 2030 Tall fra SSB viser at mengden husholdningsavfall til materialgjenvinning i Norge var på 39 prosent i 2013 og at andelen avfall til materialgjenvinning har ligget stabilt rundt 40 prosent de siste 10 årene Det er viktig å understreke at dette er et forslag men det sender et sterkt signal om at vi må begynne å tenke nytt med avfallspolitikken i Norge sier direktør Nancy Strand i Avfall Norge Det er kort tid til 2030 og materialgjenvinningsgraden i Norge har stått stille i mange år EU sier selv at de nye målene ikke lar seg nå ved tradisjonelle metoder Direktør Nancy Strand Les mer her http europa eu rapid press release IP 14 763 en htm locale nb http ec europa eu environment waste

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=34038&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfall Norge styrker både fag og kommunikasjon | Avfall Norge:
  og prosjekter innenfor biogass og kompostering Måge er utdannet siviløkonom og har de siste årene vært gründer og forretningsutvikler i selskapet BioWaz Group som leverer modulbaserte biogassanlegg Per Elvestuen skal ha ansvar for intern og ekstern kommunikasjon og vil styrke Avfall Norges arbeid både strategisk og politisk Han har en allsidig bakgrunn fra media politikk kommunikasjon og ledelse I 2009 var han med på å starte menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33984&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Remiks i gang med behandling av isolerglassruter | Avfall Norge:
  sving med å skille glass fra ramme og skjære ut fugen mellom glassene Det er denne fugen som inneholder miljøgifter og som gjør at isolerglassruter i stor grad karakteriseres som farlig avfall Bildet er tatt av Malin Granlund Arbeidet foregår hos Remiks på tomten til den tidligere returstasjonen i Tromsdalen Det er samlet inn ti tonn isolerglassruter fra perioden 1975 1990 hvor det i stor grad er benyttet klorparafiner i

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33983&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Eksport av avfall - deklarasjonsplikten skjerpes | Avfall Norge:
  Eksport av avfall skal fra 1 juli 2014 deklareres i TVINN Tollvesenets informasjonssystem med næringslivet før forsendelsen passerer grensen Deklarasjonsplikten gjelder nå alt avfall som er regulert i avfallsforskriften uavhengig av forsendelsens markedsverdi og omfatter defekte produkter og liknende Eksportør skal på forhånd ha innhentet nødvendige dokumenter fra Miljødirektoratet Myndighetene ønsker bedre oversikt Bakgrunnen for innskjerpingen er et ledd i arbeidet med å forbedre kontrollen med grensekryssende forsendelse av avfall samt at det gir miljømyndighetene og tollvesenet bedre oversikt over hvor avfall fra kommersielle og private aktører sluttbehandles eller gjenvinnes Dokumentasjon som kreves Ved grensepassering skal transportør kunne legge frem Kopi av utførselsdeklarasjon med ekspedisjons og løpenummer TVINN For meldepliktig avfall Kopi av meldingsdokument notification document Følgedokument for meldepliktig avfall movement document Miljødirektoratets skriftlige samtykke til forsendelse av avfall written consent For grønnlistet avfall Følgedokument for grønnlistet avfall Annex VII Relevante toll og transportdokumenter Les mer på Tollvesenets side om deklarasjonsplikten og deklarering I TVINN Og dersom plikten ikke følges Brudd på deklarasjonsplikten ved eksport av avfall vil bli rapportert til Miljødirektoratet som fatter vedtak i henhold til gjeldende avfallsforskrift Forsendelsen vil i så fall stoppes og returneres til norsk territorium De nye referansekodene for deklarering i TVINN blir lagt

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33966&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kurshøst med fornyelse | Avfall Norge:
  kursutvikling de siste to årene trekker seg tilbake Vi takker for den utrettelige innsatsen han har gjort for oss og bransjen Avfall Norges kursoversikt finner du her Slagere i ny drakt Vi ønsker Kjell Espen Søraas driftsleder i Bir Privat velkommen som ny kursleder for Drift av gjenvinningsstasjon Søraas har utformet et nytt program med bakgrunn i egen erfaring både i og utenfor bransjen Grunnkurset i avfall og gjenvinning har gått sin seiers gang nær sagt i hele Norge Nå er det Knut Jørgen Bakkejord avdelingsleder i Trondheim kommune som tar stafettpinnen videre sammen med Loop Nytt kurs i strategisk kommunikasjon Nytt av året er et kurs med kursleder Lillian Vatnøy spesialrådgiver i kommunikasjonsbyrået Gambit Hill Knowlton Deltakerne får innsikt i hvordan man kan jobbe strategisk med kommunikasjon utforme en kommunikasjonsstrategi og relatere denne til virksomhetens mål Deltakerne kan dersom ønskelig også delta på en workshop i regi av Avfall Norge påfølgende dag Her vil sentrale aktører i bransjen som blant annet Renovasjonsetaten i Oslo kommune fortelle om hvordan de jobber med planlegging gjennomføring og evaluering av sine kommunikasjonstiltak i praksis Workshopen vil ha en uformell form med tid for spørsmål og erfaringsutveksling mellom forelesere og deltakere Denne kombinasjonen av

  Original URL path: http://www.avfallnorge.no/nyheter.cfm?pArticleId=33925&pArticleCollectionId=2556 (2016-01-04)
  Open archived version from archive